ISHIKAWA Tokiro

J-GLOBAL         Last updated: Jun 28, 2018 at 23:29
 
Avatar
Name
ISHIKAWA Tokiro
E-mail
tishikawaupr.biophys.kyoto-u.ac.jp
Affiliation
Kyoto University
ORCID ID
0000-0003-1718-6764

Published Papers

 
Ishikawa T, Ansai S, Kinoshita M, Mori K
G3 (Bethesda, Md.)      May 2018   [Refereed]
T. Ishikawa; Y. Taniguchi; T. Okada; S. Takeda; K. Mori
Cell structure and function   36(2) 247-259   2011   [Refereed]
Ishikawa Tokiro, Kashima Makoto, Nagano Atsushi J, Ishikawa-Fujiwara Tomoko, Kamei Yasuhiro, Todo Takeshi, Mori Kazutoshi
eLife   6    2017   [Refereed]
T. Ishikawa; T. Okada; T. Ishikawa-Fujiwara; T. Todo; Y. Kamei; S. Shigenobu; M. Tanaka; T.L. Saito; J. Yoshimura; S. Morishita; A. Toyoda; Y. Sakaki; Y. Taniguchi; S. Takeda; K. Mori
Molecular Biology of the Cell   24(9) 1387-1395   2013   [Refereed]
Ishikawa Tokiro, Toyama Takuya, Nakamura Yuki, Tamada Kentaro, Shimizu Hitomi, Ninagawa Satoshi, Okada Tetsuya, Kamei Yasuhiro, Ishikawa-Fujiwara Tomoko, Todo Takeshi, Aoyama Eriko, Takigawa Masaharu, Harada Akihiro, Mori Kazutoshi
Journal of Cell Biology   216(6) 1761-1774   2017   [Refereed]
Sugimoto Takehiro, Ninagawa Satoshi, Yamano Shimpei, Ishikawa Tokiro, Okada Tetsuya, Takeda Shunichi, Mori Kazutoshi
Cell structure and function   42(2) 81-94   2017   [Refereed]
Ninagawa S, Okada T, Sumitomo Y, Horimoto S, Sugimoto T, Ishikawa T, Takeda S, Yamamoto T, Suzuki T, Kamiya Y, Kato K, Mori K.
Journal of Cell Biology   211(4) 775-784   2015   [Refereed]
Ninagawa S, Okada T, Sumitomo Y, Kamiya Y, Kato K, Horimoto S, Ishikawa T, Takeda S, Sakuma T, Yamamoto T, Mori K.
Journal of Cell Biology   206(3) 347-356   2014   [Refereed]