Atsushi Kuno


Atsushi Kuno

J-GLOBAL         Last updated: Oct 2, 2019 at 19:49
 
Avatar
Name
Atsushi Kuno
E-mail
atsu-kunoaist.go.jp
Affiliation
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
ORCID ID
0000-0002-6147-6171

Published Papers

 
Shimazaki H, Saito K, Matsuda A, Sawakami K, Kariya M, Segawa O, Miyashita Y, Ueda T, Koizuka M, Nakamura K, Kaji H, Tajima H, Kuno A
Analytical chemistry   91(17) 11162-11169   Sep 2019   [Refereed]
Nagai-Okatani C, Aoki-Kinoshita KF, Kakuda S, Nagai M, Hagiwara K, Kiyohara K, Fujita N, Suzuki Y, Sato T, Angata K, Kuno A
Molecules (Basel, Switzerland)   24(16)    Aug 2019   [Refereed]
Nagai-Okatani C, Nishigori M, Sato T, Minamino N, Kaji H, Kuno A
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology      Jun 2019   [Refereed]
Nagai-Okatani C, Nagai M, Sato T, Kuno A
International journal of molecular sciences   20(3)    Feb 2019   [Refereed]
Hiono T, Matsuda A, Wagatsuma T, Okamatsu M, Sakoda Y, Kuno A
Virology   527 132-140   Jan 2019   [Refereed]
Narimatsu H, Kaji H, Vakhrushev SY, Clausen H, Zhang H, Noro E, Togayachi A, Nagai-Okatani C, Kuno A, Zou X, Cheng L, Tao SC, Sun Y
Journal of proteome research      Oct 2018   [Refereed]
Wagatsuma Takanori, Kuno Atsushi, Angata Kiyohiko, Tajiri Kazuto, Takahashi Junko, Korenaga Masaaki, Mizokami Masashi, Narimatsu Hisashi
ANALYTICAL CHEMISTRY   90(17) 10196-10203   Sep 2018   [Refereed]
Suzuki Ryuichiro, Fujimoto Zui, Kaneko Satoshi, Hasegawa Tsunemi, Kuno Atsushi
JOURNAL OF APPLIED GLYCOSCIENCE   65(1) 1-8   2018   [Refereed]
Shirabe Ken, Bekki Yuki, Gantumur Dolgormaa, Araki Kenichiro, Ishii Norihiro, Kuno Atsushi, Narimatsu Hisashi, Mizokami Masashi
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY   53(7) 819-826   Jul 2018   [Refereed]
Bekki Yuki, Yoshizumi Tomoharu, Shimoda Shinji, Itoh Shinji, Harimoto Norifumi, Ikegami Toru, Kuno Atsushi, Narimatsu Hisashi, Shirabe Ken, Maehara Yoshihiko
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY   32(7) 1387-1393   Jul 2017   [Refereed]
Matsuda Atsushi, Higashi Michiyo, Nakagawa Tomomi, Yokoyama Seiya, Kuno Atsushi, Yonezawa Suguru, Narimatsu Hisashi
LABORATORY INVESTIGATION   97(9) 1103-1113   Sep 2017   [Refereed]
Serum Wisteria floribunda agglutinin-positive sialylated Mucin 1 as a meaningful prognostic biomarker after hepatic resection for HCV-positive patients with hepatocellular carcinoma
Hige Shuhei, Kuno Atsushi, Matsuda Atsushi, Korenaga Masaaki, Tatsumi Ryoji, Yamaguchi Masakatsu, Kimura Mutsuumi, Arakawa Tomohiro, Nakajima Tomoaki, Kuwata Yasuaki, Ozeki Itaru, Ohmura Takumi, Ishizu Hiroaki, Toyota Joji, Mizokami Masashi, Narimatsu Hisashi, Karino Yoshiyasu
HEPATOLOGY   66 866A-867A   Oct 2017   [Refereed]
Togayachi Akira, Iwaki Jun, Kaji Hiroyuki, Matsuzaki Hideki, Kuno Atsushi, Hirao Yoshitoshi, Nornura Masaharu, Noguchi Masayuki, Ikehara Yuzuru, Narimatsu Hisashi
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH   16(12) 4495-4505   Dec 2017   [Refereed]
Zou Xia, Yoshida Maki, Nagai-Okatani Chiaki, Iwaki Jun, Matsuda Atsushi, Tan Binbin, Hagiwara Kozue, Sato Takashi, Itakura Yoko, Noro Erika, Kaji Hiroyuki, Toyoda Masashi, Zhang Yan, Narimatsu Hisashi, Kuno Atsushi
SCIENTIFIC REPORTS   7    Mar 2017   [Refereed]
Tamaki Nobuharu, Kuno Atsushi, Matsuda Atsushi, Tsujikawa Hanako, Yamazaki Ken, Yasui Yutaka, Tsuchiya Kaoru, Nakanishi Hiroyuki, Itakura Jun, Korenaga Masaaki, Mizokami Masashi, Kurosaki Masayuki, Sakamoto Michiie, Narimatsu Hisashi, Izumi Namiki
SCIENTIFIC REPORTS   7    Mar 2017   [Refereed]
Yamashita Keishi, Kuno Atsushi, Matsuda Atsushi, Ikehata Yuzuru, Katada Natsuya, Hirabayashi Jun, Narimatsu Hisashi, Watanabe Masahiko
GASTRIC CANCER   19(2) 531-542   Apr 2016   [Refereed]
Takeshita Masaru, Kuno Atsushi, Suzuki Katsuya, Matsuda Atsushi, Shimazaki Hiroko, Nakagawa Tomomi, Otomo Yuki, Kabe Yasuaki, Suematsu Makoto, Narimatsu Hisashi, Takeuchi Tsutomu
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY   18    May 2016   [Refereed]
Hemmi Hikaru, Kuno Atsushi, Unno Sachiko, Hirabayashi Jun
FEBS LETTERS   590(12) 1720-1728   Jun 2016   [Refereed]
Zou Xia, Zhu Ming-Yu, Yu De-Min, Li Wei, Zhang Dong-Hua, Lu Fei-Jie, Gong Qi-Ming, Liu Feng, Jiang Jie-Hong, Zheng Min-Hua, Kuno Atsushi, Narimatsu Hisashi, Zhang Yan, Zhang Xin-Xin
LIVER INTERNATIONAL   37(1) 35-44   Jan 2017   [Refereed]
Shoda Junichi, Matsuda Atsushi, Shida Takashi, Yamamoto Masakazu, Nagino Masato, Tsuyuguchi Toshio, Yasaka Takahiro, Tazuma Susumu, Uchiyama Kazuhisa, Unno Michiaki, Ohkohchi Nobuaki, Nakanuma Yasuni, Kuno Atsushi, Narimatsu Hisashi
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY   52(2) 218-228   Feb 2017   [Refereed]
Iio Etsuko, Ocho Makoto, Togayachi Akira, Nojima Masanori, Kuno Atsushi, Ikehara Yuzuru, Hasegawa Izumi, Yatsuhashi Hiroshi, Yamasaki Kazumi, Shimada Noritomo, Ide Tatsuya, Shinkai Noboru, Nojiri Shunske, Fujiwara Kei, Joh Takashi, Mizokami Masashi, Narimatsu Hisashi, Tanaka Yasuhito
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER   138(6) 1462-1471   Mar 2016   [Refereed]
Suzuki Yoshio, Kuno Atsushi, Chiba Yasunori
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL   220 389-397   Dec 2015   [Refereed]
Nakamura Shoko, Horie Masayuki, Daidoji Tomo, Honda Tomoyuki, Yasugi Mayo, Kuno Atsushi, Komori Toshihisa, Okuzaki Daisuke, Narimatsu Hisashi, Nakaya Takaaki, Tomonaga Keizo
JOURNAL OF VIROLOGY   90(4) 1788-1801   Feb 2016   [Refereed]
Yamaguchi Takayuki, Yokoyama Yukihiro, Ebata Tomoki, Matsuda Atsushi, Kuno Atsushi, Ikehara Yuzuru, Shoda Junichi, Narimatsu Hisashi, Nagino Masato
ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY   23(2) 671-677   Feb 2016   [Refereed]
Matsuda Atsushi, Kuno Atsushi, Nakagawa Tomomi, Ikehara Yuzuru, Irimura Tatsuro, Yamamoto Masakazu, Nakanuma Yasuni, Miyoshi Eiji, Nakamori Shoji, Nakanishi Hayao, Viwatthanasittiphong Chutiwan, Srivatanakul Petcharin, Miwa Masanao, Shoda Junichi, Narimatsu Hisashi
ANALYTICAL CHEMISTRY   87(14) 7274-7281   Jul 2015   [Refereed]
Tamaki Nobuharu, Kurosaki Masayuki, Kuno Atsushi, Korenaga Masaaki, Togayachi Akira, Gotoh Masanori, Nakakuki Natsuko, Takada Hitomi, Matsuda Shuya, Hattori Nobuhiro, Yasui Yutaka, Suzuki Shoko, Hosokawa Takanori, Tsuchiya Kaoru, Nakanishi Hiroyuki, Itakura Jun, Takahashi Yuka, Mizokami Masashi, Narimatsu Hisashi, Izumi Namiki
HEPATOLOGY RESEARCH   45(10) E82-E88   Oct 2015   [Refereed]
Abe Masanori, Miyake Teruki, Kuno Atsushi, Imai Yasuharu, Sawai Yoshiyuki, Hino Keisuke, Hara Yuichi, Hige Shuhei, Sakamoto Michiie, Yamada Gotaro, Kage Masayoshi, Korenaga Masaaki, Hiasa Yoichi, Mizokami Masashi, Narimatsu Hisashi
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY   50(7) 776-784   Jul 2015   [Refereed]
A novel glycobiomarker, Wisteria floribunda agglutinin Macrophage Colony-Stimulating Factor Receptor can predict carcinogenesis and survival of liver cirrhosis with hepatitis C virus
Iio Etsuko, Ocho Makoto, Togayachi Akira, Nojima Masanori, Kuno Atsushi, Mizokami Masashi, Yatsuhashi Hiroshi, Ide Tatsuya, Nojiri Shunsuke, Narimatsu Hisashi, Tanaka Yasuhito
HEPATOLOGY   62 916A-917A   Oct 2015   [Refereed]
Toshima Takeo, Shirabe Ken, Ikegami Toru, Yoshizumi Tomoharu, Kuno Atsushi, Togayachi Akira, Gotoh Masanori, Narimatsu Hisashi, Korenaga Masaaki, Mizokami Masashi, Nishie Akihito, Aishima Shinichi, Maehara Yoshihiko
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY   50(1) 76-84   Jan 2015   [Refereed]
Sasaki Ryu, Yamasaki Kazumi, Abiru Seigo, Komori Atsumasa, Nagaoka Shinya, Saeki Akira, Hashimoto Satoru, Bekki Shigemune, Kugiyama Yuki, Kuno Atsushi, Korenaga Masaaki, Togayachi Akira, Ocho Makoto, Mizokami Masashi, Narimatsu Hisashi, Ichikawa Tatsuki, Nakao Kazuhiko, Yatsuhashi Hiroshi
PLOS ONE   10(6)    Jun 2015   [Refereed]
Yamasaki Kazumi, Tateyama Masakuni, Abiru Seigo, Komori Atsumasa, Nagaoka Shinya, Saeki Akira, Hashimoto Satoru, Sasaki Ryu, Bekki Shigemune, Kugiyama Yuki, Miyazoe Yuri, Kuno Atsushi, Korenaga Masaaki, Togayachi Akira, Ocho Makoto, Mizokami Masashi, Narimatsu Hisashi, Yatsuhashi Hiroshi
HEPATOLOGY   60(5) 1563-1570   Nov 2014   [Refereed]
Hirao Yoshitoshi, Matsuzaki Hideki, Iwaki Jun, Kuno Atsushi, Kaji Hiroyuki, Ohkura Takashi, Togayachi Akira, Abe Minako, Nomura Masaharu, Noguchi Masayuki, Ikehara Yuzuru, Narimatsu Hisashi
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH   13(11) 4705-4716   Nov 2014   [Refereed]
Next JCGGDB Plan for Semantic Web
Shikanai Toshihide, Fujita Noriaki, Suzuki Yoshinori, Solovieva Elena, Aoki-Kinoshita Kiyoko, Soyama Madoka, Kuno Atsushi, Kaji Hiroyuki, Shinmachi Daisuke, Yamada Issaku, Okuda Shujiro, Kawasaki Toshisuke, Narimatsu Hisashi
GLYCOBIOLOGY   24(11) 1166-1167   Nov 2014   [Refereed]
Tanno Masaya, Kuno Atsushi, Ishikawa Satoko, Miki Takayuki, Kouzu Hidemichi, Yano Toshiyuki, Murase Hiromichi, Tobisawa Toshiyuki, Ogasawara Makoto, Horio Yoshiyuki, Miura Tetsuji
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY   289(42) 29285-29296   Oct 2014   [Refereed]
Narimatsu Yoshiki, Kuno Atsushi, Ito Hiromi, Kaji Hiroyuki, Kaneko Syuzo, Usui Joichi, Yamagata Kunihiro, Narimatsu Hisashi
PLOS ONE   9(3)    Mar 2014   [Refereed]
Ocho Makoto, Togayachi Akira, Iio Etsuko, Kaji Hiroyuki, Kuno Atsushi, Sogabe Maki, Korenaga Masaaki, Gotoh Masanori, Tanaka Yasuhito, Ikehara Yuzuru, Mizokami Masashi, Narimatsu Hisashi
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH   13(3) 1428-1437   Mar 2014   [Refereed]
Sogabe Maki, Nozaki Hirofumi, Tanaka Nana, Kubota Tomomi, Kaji Hiroyuki, Kuno Atsushi, Togayachi Akira, Gotoh Masanori, Nakanishi Hayao, Nakanish Toru, Mikami Mikio, Suzuki Nao, Kiguchi Kazushige, Ikehara Yuzuru, Narimatsu Hisashi
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH   13(3) 1624-1635   Mar 2014   [Refereed]
Tan Binbin, Matsuda Atsushi, Zhang Yan, Kuno Atsushi, Narimatsu Hisashi
MOLECULAR BIOSYSTEMS   10(2) 201-205   2014   [Refereed]
Wisteria floribunda agglutinin-positive Mac-2 binding protein as a predictor of liver fibrosis in patients with non-alcoholic fatty liver disease
Abe Masanori, Miyake Teruki, Kuno Atsushi, Imai Yasuharu, Sawai Yoshiyuki, Hino Keisuke, Hara Yuichi, Hige Shuhei, Sakamoto Michiie, Korenaga Masaaki, Hiasa Yoichi, Mizokami Masashi, Narimatsu Hisashi
HEPATOLOGY   60 418A-419A   2014   [Refereed]
A novel glycobiomarker: Wisteria floribunda agglutinin Macrophage Colony-Stimulating Factor Receptor for predicting carcinogenesis and survival of liver cirrhosis patients
Iio Etsuko, Ocho Makoto, Togayachi Akira, Shinkai Noboru, Nojima Masanori, Kuno Atsushi, Ikehara Yuzuru, Hasegawa Izumi, Fujiwara Kei, Nojiri Shunsuke, Joh Takashi, Mizokami Masashi, Narimatsu Hisashi, Tanaka Yasuhito
HEPATOLOGY   60 419A-420A   2014   [Refereed]
The relationship of Wisteria floribunda agglutinin-positive human Mac-2 binding protein and hepatocellular carcinoma developed after sustained virological response against hepatitis C virus
Sasaki Ryu, Yamasaki Kazumi, Mine Ayako, Kugiyama Yuki, Bekki Shigemune, Hashimoto Satoru, Saeki Akira, Nagaoka Shinya, Abiru Seigo, Komori Atsumasa, Kuno Atsushi, Korenaga Masaaki, Mizokami Masashi, Narimatsu Hisashi, Yatsuhashi Hiroshi
HEPATOLOGY   60 914A   2014   [Refereed]
Zou Xia, Chi Xiumei, Pan Yu, Du Dongning, Sun Haibo, Matsuda Atsushi, Li Wei, Kuno Atsushi, Zhang Xinxin, Narimatsu Hisashi, Niu Junqi, Zhang Yan
CLINICAL PROTEOMICS   11    2014   [Refereed]
Evaluation of liver fibrosis and prediction of hepatic carcinogenesis for patients with chronic hepatitis B by a unique glycoprotein: Wisteria floribunda agglutinin-positive Mac-2 binding protein (WFA(+)-M2BP)
Hige Shuhei, Ozeki Itaru, Kimura Mutuumi, Arakawa Tomohiro, Nakajima Tomoaki, Kuwata Yasuaki, Sato Takahiro, Ohmura Takumi, Karino Yoshiyasu, Toyota Joji, Mizokami Masashi, Kuno Atsushi, Narimatsu Hisashi
HEPATOLOGY   60 981A-982A   2014   [Refereed]
Hirabayashi Jun, Kuno Atsushi, Tateno Hiroaki
SIALOGLYCO CHEMISTRY AND BIOLOGY II: TOOLS AND TECHNIQUES TO IDENTIFY AND CAPTURE SIALOGLYCANS   367 105-124   2015   [Refereed]
Kuno Atsushi, Sato Takashi, Shimazaki Hiroko, Unno Sachiko, Saitou Kozue, Kiyohara Katsue, Sogabe Maki, Tsuruno Chikayuki, Takahama Youichi, Ikehara Yuzuru, Narimatsu Hisashi
PROTEOMICS CLINICAL APPLICATIONS   7(9-10) 642-647   Oct 2013   [Refereed]
WFA(+)-M2BP is a new and unique glycobiomarker to predict the development of HCC in patients with chronic HCV infection
Yamasaki Kazumi, Kuno Atsushi, Korenaga Masaaki, Togayachi Akira, Ocho Makoto, Tateyama Masakuni, Sasaki Ryu, Komori Atsumasa, Nagaoka Shinya, Saeki Akira, Hashimoto Satoru, Bekki Shigemune, Kugiyama Yuki, Miyazoe Yuri, Narita Syohei, Mizokami Masashi, Narimatsu Hisashi, Yatsuhashi Hiroshi
HEPATOLOGY   58 594A-595A   Oct 2013   [Refereed]
A new liver fibrosis marker WFA(+)-H1-12 is useful for an evaluation of the prognosis in liver cirrhosis patients
Iio Etsuko, Tanaka Yasuhito, Watanabe Tsunamasa, Ikehara Yuzuru, Ocho Makoto, Togayachi Akira, Kuno Atsushi, Gotoh Masanori, Joh Takashi, Mizokami Masashi, Narimatsu Hisashi
HEPATOLOGY   58 601A   Oct 2013   [Refereed]
Hoshi Kyoka, Kariya Yoshinobu, Nara Kiyomitsu, Ito Hiromi, Matsumoto Kana, Nagae Masamichi, Yamaguchi Yoshiki, Nakajima Madoka, Miyajima Masakazu, Arai Hajime, Kuno Atsushi, Narimatsu Hisashi, Shirotani Keiro, Hashimoto Yasuhiro
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY   154(3) 229-232   Sep 2013   [Refereed]
Matsuda Atsushi, Kuno Atsushi, Matsuzaki Hideki, Kawamoto Toru, Shikanai Toshihide, Nakanuma Yasuni, Yamamoto Masakazu, Ohkohchi Nobuhiro, Ikehara Yuzuru, Shoda Junichi, Hirabayashi Jun, Narimatsu Hisashi
JOURNAL OF PROTEOMICS   85 1-11   Jun 2013   [Refereed]
Kaji Hiroyuki, Ocho Makoto, Togayachi Akira, Kuno Atsushi, Sogabe Maki, Ohkura Takashi, Nozaki Hirofumi, Angata Takashi, Chiba Yasunori, Ozaki Hidenori, Hirabayashi Jun, Tanaka Yasuhito, Mizokami Masashi, Ikehara Yuzuru, Narimatsu Hisashi
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH   12(6) 2630-2640   Jun 2013   [Refereed]
Kuno Atsushi, Ikehara Yuzuru, Tanaka Yasuhito, Ito Kiyoaki, Matsuda Atsushi, Sekiya Satoru, Hige Shuhei, Sakamoto Michiie, Kage Masayoshi, Mizokami Masashi, Narimatsu Hisashi
SCIENTIFIC REPORTS   3    Jan 2013   [Refereed]
Hemmi Hikaru, Kuno Atsushi, Hirabayashi Jun
FEBS JOURNAL   280(1) 70-82   Jan 2013   [Refereed]
Hirabayashi Jun, Yamada Masao, Kuno Atsushi, Tateno Hiroaki
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS   42(10) 4443-4458   2013   [Refereed]
Iwaki Jun, Endo Kanako, Ichikawa Takayuki, Suzuki Ryuichiro, Fujimoto Zui, Momma Mitsuru, Kuno Atsushi, Nishimura Susumu, Hasegawa Tsunemi
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY   152(6) 539-548   Dec 2012   [Refereed]
Du Dongning, Zhu Xuejuan, Kuno Atsushi, Matsuda Atsushi, Tsuruno Chikayuki, Yu Demin, Zhang Yan, Ikehara Yuzuru, Tanaka Yasuhito, Zhang Xinxin, Narimatsu Hisashi
CLINICA CHIMICA ACTA   413(21-22) 1796-1799   Nov 2012   [Refereed]
Ito Kiyoaki, Kuno Atsushi, Ikehara Yuzuru, Sugiyama Masaya, Saito Hiroaki, Aoki Yoshihiko, Matsui Teppei, Imamura Masatoshi, Korenaga Masaaki, Murata Kazumoto, Masaki Naohiko, Tanaka Yasuhito, Hige Shuhei, Izumi Namiki, Kurosaki Masayuki, Nishiguchi Shuhei, Sakamoto Michiie, Kage Masayoshi, Narimatsu Hisashi, Mizokami Masashi
HEPATOLOGY   56(4) 1448-1456   Oct 2012   [Refereed]
Futakawa Satoshi, Nara Kiyomitsu, Miyajima Masakazu, Kuno Atsushi, Ito Hiromi, Kaji Hiroyuki, Shirotani Keiro, Honda Takashi, Tohyama Yuriko, Hoshi Kyoka, Hanzawa Yusuke, Kitazume Shinobu, Imamaki Rie, Furukawa Katsutoshi, Tasaki Kazuhiro, Arai Hiroyuki, Yuasa Tatsuhiko, Abe Masafumi, Arai Hajime, Narimatsu Hisashi, Hashimoto Yasuhiro
NEUROBIOLOGY OF AGING   33(8) 1807-1815   Aug 2012   [Refereed]
Kawamata Hiroshi, Yamashita Keishi, Kuno Atsushi, Shirasawa Seiji, Narimatsu Hisashi, Watanabe Masahiko
CANCER RESEARCH   72    Apr 2012   [Refereed]
Hu Dan, Tateno Hiroaki, Kuno Atsushi, Yabe Rikio, Hirabayashi Jun
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY   287(24) 20313-20320   Jun 2012   [Refereed]
Ichinose Hitomi, Diertavitian Shaghik, Fujimoto Zui, Kuno Atsushi, Lo Leggio Leila, Kaneko Satoshi
PROCESS BIOCHEMISTRY   47(3) 358-365   Mar 2012   [Refereed]
LECT-HEPA: A TRIPLEX LECTIN-ANTIBODY SANDWICH AUTOMATED IMMUNOASSAY FOR ESTIMATING THE PROGRESSION DYNAMICS OF LIVER FIBROSIS
Kuno Atsushi, Ikehara Yuzuru, Tanaka Yasuhito, Ito Kiyoaki, Mizokami Masashi, Hirabayashi Jun, Narimatsu Hisashi
HEPATOLOGY   54 571A   Oct 2011   [Refereed]
EVALUATION OF NEW GLYCO-MARKER USING MULTIPLE LECTINS AS PREDICTOR OF LIVER FIBROSIS IN CHRONIC LIVER DISEASES PATIENTS
Ito Kiyoaki, Kuno Atsushi, Ikehara Yuzuru, Imamura Masatoshi, Murata Kazumoto, Masaki Naohiko, Hige Shuhei, Kurosaki Masayuki, Nishiguchi Shuhei, Sakamoto Michiie, Kage Masayoshi, Tanaka Yasuhito, Narimatsu Hisashi, Mizokami Masashi
HEPATOLOGY   54 1221A-1222A   Oct 2011   [Refereed]
Kuno Atsushi, Ikehara Yuzuru, Tanaka Yasuhito, Saito Kozue, Ito Kiyoaki, Tsuruno Chikayuki, Nagai Shinya, Takahama Youichi, Mizokamic Masashi, Hirabayashi Jun, Narimatsu Hisashi
CLINICA CHIMICA ACTA   412(19-20) 1767-1772   Sep 2011   [Refereed]
Hirabayashi Jun, Kuno Atsushi, Tateno Hiroaki
ELECTROPHORESIS   32(10) 1118-1128   May 2011   [Refereed]
Kuno Atsushi, Ikehara Yuzuru, Tanaka Yasuhito, Angata Takashi, Unno Sachiko, Sogabe Maki, Ozaki Hidenori, Ito Kiyoaki, Hirabayashi Jun, Mizokami Masashi, Narimatsu Hisashi
CLINICAL CHEMISTRY   57(1) 48-56   Jan 2011   [Refereed]
Toyoda Masashi, Yamazaki-Inoue Mayu, Itakura Yoko, Kuno Atsushi, Ogawa Tomohisa, Yamada Masao, Akutsu Hidenori, Takahashi Yuji, Kanzaki Seiichi, Narimatsu Hisashi, Hirabayashi Jun, Umezawa Akihiro
GENES TO CELLS   16(1) 1-11   Jan 2011   [Refereed]
Matsuda Atsushi, Kuno Atsushi, Kawamoto Toru, Matsuzaki Hideki, Irimura Tatsuro, Ikehara Yuzuru, Zen Yoh, Nakanuma Yasuni, Yamamoto Masakazu, Ohkohchi Nobuhiro, Shoda Junichi, Hirabayashi Jun, Narimatsu Hisashi
HEPATOLOGY   52(1) 174-182   Jul 2010   [Refereed]
Sakaguchi Masanori, Imaizumi Yoichi, Shingo Tetsuro, Tada Hirobumi, Hayama Ko, Yamada Osamu, Morishita Tsuyoshi, Kadoya Toshihiko, Uchiyama Noboru, Shimazaki Takuya, Kuno Atsushi, Poirier Francoise, Hirabayashi Jun, Sawamoto Kazunobu, Okano Hideyuki
JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY   113(6) 1516-1524   Jun 2010   [Refereed]
Narimatsu Hisashi, Sawaki Hiromichi, Kuno Atsushi, Kaji Hiroyuki, Ito Hiromi, Ikehara Yuzuru
FEBS JOURNAL   277(1) 95-105   Jan 2010   [Refereed]
Togayachi Akira, Kozono Yuko, Kuno Atsushi, Ohkura Takashi, Sato Takashi, Hirabayashi Jun, Ikehara Yuzuru, Narimatsu Hisashi
METHODS IN ENZYMOLOGY, VOL 479: FUNCTIONAL GLYCOMICS   479 185-204   2010   [Refereed]
Tateno Hiroaki, Kuno Atsushi, Itakura Yoko, Hirabayashi Jun
METHODS IN ENZYMOLOGY, VOL 478: GLYCOMICS   478 181-195   2010   [Refereed]
Kuno Atsushi, Matsuda Atsushi, Ikehara Yuzuru, Narimatsu Hisashi, Hirabayashi Jun
METHODS IN ENZYMOLOGY, VOL 478: GLYCOMICS   478 165-179   2010   [Refereed]
MONITORING OF LIVER FIBROSIS BY MEANS OF MULTIPLEXED LECTIN BINDING ASSAY TARGETING AN ABUNDANT SERUM PROTEIN WITH LIVER FIBROSIS-SPECIFIC GLYCO-ALTERATION
Tanaka Yasuhito, Kuno Atsushi, Ikehara Yuzuru, Matsuura Kentaro, Sugauchi Fuminaka, Hirabayashi Jun, Narimatsu Hisashi, Mizokami Masashi
HEPATOLOGY   50(4) 816A   Oct 2009   [Refereed]
Tanaka Haruo, Chiba Harumi, Inokoshi Junji, Kuno Atsushi, Sugai Takahiro, Takahashi Atsushi, Ito Yukishige, Tsunoda Masaru, Suzuki Kaoru, Takenaka Akio, Sekiguchi Takeshi, Umeyama Hideaki, Hirabayashi Jun, Omura Satoshi
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA   106(37) 15633-15638   Sep 2009   [Refereed]
Suzuki Ryuichiro, Fujimoto Zui, Ito Shigeyasu, Kawahara Shun-Ichi, Kaneko Satoshi, Taira Kazunari, Hasegawa Tsunemi, Kuno Atsushi
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY   146(1) 61-70   Jul 2009   [Refereed]
Yabe Rikio, Itakura Yoko, Nakamura-Tsuruta Sachiko, Iwaki Jun, Kuno Atsushi, Hirabayashi Jun
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS   384(2) 204-209   Jun 2009   [Refereed]
Hemmi Hikaru, Kuno Atsushi, Ito Shigeyasu, Suzuki Ryuichiro, Hasegawa Tsunemi, Hirabayashi Jun
FEBS JOURNAL   276(7) 2095-2105   Apr 2009   [Refereed]
Ito Hiromi, Kuno Atsushi, Sawaki Hiromichi, Sogabe Maki, Ozaki Hidenori, Tanaka Yasuhito, Mizokami Masashi, Shoda Jun-ichi, Angata Takashi, Sato Takashi, Hirabayashi Jun, Ikehara Yuzuru, Narimatsu Hisashi
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH   8(3) 1358-1367   Mar 2009   [Refereed]
Kuno Atsushi, Kato Yukinari, Matsuda Atsushi, Kaneko Mika Kato, Ito Hiromi, Amano Koh, Chiba Yasunori, Narimatsu Hisashi, Hirabayashi Jun
MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS   8(1) 99-108   Jan 2009   [Refereed]
Amano Koh, Chiba Yasunori, Kasahara Yoshiko, Kato Yukinari, Kaneko Mika Kato, Kuno Atsushi, Ito Hiromi, Kobayashi Kazuo, Hirabayashi Jun, Jigami Yoshifumi, Narimatsu Hisashi
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA   105(9) 3232-3237   Mar 2008   [Refereed]
Matsuda Atsushi, Kuno Atsushi, Ishida Hiroyasu, Kawamoto Toru, Shoda Jun-ichi, Hirabayashi Jun
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS   370(2) 259-263   May 2008   [Refereed]
Uchiyama Noboru, Kuno Atsushi, Tateno Hiroaki, Kubo Yoshiko, Mizuno Mamoru, Noguchi Midori, Hirabayashi Jun
PROTEOMICS   8(15) 3042-3050   Aug 2008   [Refereed]
Suzuki Ryuichiro, Kuno Atsushi, Hasegawa Tsunemi, Hirabayashi Jun, Kasai Ken-ichi, Momma Mitsuru, Fujimoto Zui
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY   65 49-57   Jan 2009   [Refereed]
Yabe Rikio, Suzuki Ryuichiro, Kuno Atsushi, Fujimoto Zui, Jigami Yoshifumi, Hirabayashi Jun
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY   141(3) 389-399   Mar 2007   [Refereed]
Togayachi Akira, Kozono Yuko, Lshida Hiroyasu, Abe Sumie, Suzuki Nami, Tsunoda Yuki, Hagiwara Kozue, Kuno Atsushi, Ohkura Takashi, Sato Nobuo, Sato Takashi, Hirabayashi Jun, Lkehara Yuzuru, Tachibana Kouichi, Narimatsu Hisashi
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA   104(40) 15829-15834   Oct 2007   [Refereed]
Kaneko Mika Kato, Kato Yukinari, Kameyama Akihiko, Ito Hiromi, Kuno Atsushi, Hirabayashi Jun, Kubota Tomomi, Amano Koh, Chiba Yasunori, Hasegawa Yasushi, Sasagawa Isoji, Mishima Kazuhiko, Narimatsu Hisashi
FEBS LETTERS   581(2) 331-336   Jan 2007   [Refereed]
Tateno Hiroaki, Uchiyama Noboru, Kuno Atsushi, Togayachi Akira, Sato Takashi, Narimatsu Hisashi, Hirabayashi Jun
GLYCOBIOLOGY   17(10) 1138-1146   Oct 2007   [Refereed]
Taki Masumi, Kuno Atsushi, Matoba Shinsuke, Kobayashi Yuki, Futami Junichiro, Murakami Hiroshi, Suga Hiroaki, Taira Kazunari, Hasegawa Tsunemi, Sisido Masahiko
CHEMBIOCHEM   7(11) 1676-+   Nov 2006   [Refereed]
Miyanaga Akirnasa, Koseki Takuya, Miwa Yozo, Mese Yuichiro, Nakamura Sachiko, Kuno Atsushi, Hirabayashi Jun, Matsuzawa Hiroshi, Wakagi Takayoshi, Shoun Hirofumi, Fushinobu Shinya
BIOCHEMICAL JOURNAL   399 503-511   Nov 2006   [Refereed]
Kato Yukinari, Kaneko Mika Kato, Kuno Atsushi, Uchiyama Noboru, Amano Koh, Chiba Yasunori, Hasegawa Yasushi, Hirabayashi Jun, Narimatsu Hisashi, Mishima Kazuhiko, Osawa Motoki
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS   349(4) 1301-1307   Nov 2006   [Refereed]
Nieminen Julie, Kuno Atsushi, Hirabayashi Jun, Sato Sachiko
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY   282(2) 1374-1383   Jan 2007   [Refereed]
Production of mucin-type glycoprotein in yeast
Amano Koh, Chiba Yasunori, Kuno Atsushi, Hirabayashi Jun, Jigami Yoshifumi
GLYCOBIOLOGY   16(11) 1126   Nov 2006   [Refereed]
Ichinose H, Kuno A, Kotake T, Yoshida M, Sakka K, Hirabayashi J, Tsumuraya Y, Kaneko S
Applied and environmental microbiology   72(5) 3515-3523   May 2006   [Refereed]
Ebe Y, Kuno A, Uchiyama N, Koseki-Kuno S, Yamada M, Sato T, Narimatsu H, Hirabayashi J
Journal of biochemistry   139(3) 323-327   Mar 2006   [Refereed]
Uchiyama Noboru, Kuno Atsushi, Koseki-Kuno Shiori, Ebe Youji, Horio Koji, Yamada Masao, Hirabayashi Jun
GLYCOBIOLOGY   415 341-351   2006   [Refereed]
Nakamura-Tsuruta Sachiko, Kominami Junko, Kuno Atsushi, Hirabayashi Jun
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS   347(1) 215-220   Aug 2006   [Refereed]
Kamekawa Natsuko, Hayama Ko, Nakamura-Tsuruta Sachiko, Kuno Atsushi, Hirabayashi Jun
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY   140(3) 337-347   Sep 2006   [Refereed]
Visualization of galectin-3 oligomerization on the surface of neutrophils and endothelial cells using fluorescence resonance energy transfer (FRET)
Nieminen Julie, Kuno Atsushi, Hirabayashi Jun, Sato Sachiko
GLYCOBIOLOGY   16(11) 1161   Nov 2006   [Refereed]

Misc

 
北爪賀子, 新井恵吏, 松田厚志, 角田修一, 伊藤菜々子, 尾原健太郎, 前島亜希子, 久野敦, 吉田輝彦, 金井弥栄
日本病理学会会誌   108(1) 401   Apr 2019
松田厚志, 松田厚志, 久野敦, 中川知美, 吉田真樹, 我妻孝則, 末松誠, 加部泰明, 成松久
日本糖質学会年会要旨集   36th 74   Jul 2017
グライコプロテオミクス技術に基づく小細胞肺がん糖鎖バイオマーカー候補分子の探索と解析
栂谷内 晶, 岩城 隼, 梶 裕之, 松崎 英樹, 久野 敦, 平尾 嘉利, 野村 将春, 野口 雅之, 池原 譲, 成松 久
生命科学系学会合同年次大会   2017年度 [2P-0025]   Dec 2017