基本情報

所属
浜松医科大学 医化学 准教授
学位
医学博士(長崎大学)

J-GLOBAL ID
201201000950404900

外部リンク

学歴

  2

受賞

  1

論文

  166
 • Toshiyuki Itai, Satoko Miyatake, Masataka Taguri, Fumihito Nozaki, Masayasu Ohta, Hitoshi Osaka, Masafumi Morimoto, Tomoko Tandou, Fumikatsu Nohara, Yuichi Takami, Fumitaka Yoshioka, Shoko Shimokawa, Jiu Okuno-Yuguchi, Mitsuo Motobayashi, Yuko Takei, Tetsuhiro Fukuyama, Satoko Kumada, Yohane Miyata, Chikako Ogawa, Yuki Maki, Noriko Togashi, Teruyuki Ishikura, Makoto Kinoshita, Yusuke Mitani, Yonehiro Kanemura, Tsuyoshi Omi, Naoki Ando, Ayako Hattori, Shinji Saitoh, Yukihiro Kitai, Satori Hirai, Hiroshi Arai, Fumihiko Ishida, Hidetoshi Taniguchi, Yasuji Kitabatake, Keiichi Ozono, Shin Nabatame, Robert Smigiel, Mitsuhiro Kato, Koichi Tanda, Yoshihiko Saito, Akihiko Ishiyama, Yushi Noguchi, Mazumi Miura, Takaaki Nakano, Keiko Hirano, Ryoko Honda, Ichiro Kuki, Jun-Ichi Takanashi, Akihito Takeuchi, Tatsuya Fukasawa, Chizuru Seiwa, Atsuko Harada, Yusuke Yachi, Hiroyuki Higashiyama, Hiroshi Terashima, Tadayuki Kumagai, Satoshi Hada, Yoshiichi Abe, Etsuko Miyagi, Yuri Uchiyama, Atsushi Fujita, Eri Imagawa, Yoshiteru Azuma, Kohei Hamanaka, Eriko Koshimizu, Satomi Mitsuhashi, Takeshi Mizuguchi, Atsushi Takata, Noriko Miyake, Yoshinori Tsurusaki, Hiroshi Doi, Mitsuko Nakashima, Hirotomo Saitsu, Naomichi Matsumoto
  Journal of medical genetics 2020年7月30日  査読有り
 • Hironobu Kobayashi, Tadashi Shiohama, Mitsuko Nakashima, Hirotomo Saitsu, Yasushi Suga, Ryota Ebata, Naoki Shimojo
  American journal of medical genetics. Part A 2020年5月25日  査読有り
 • Mitsuko Nakashima, Mitsuhiro Kato, Masaru Matsukura, Ryutaro Kira, Lock-Hock Ngu, Klaske D Lichtenbelt, Koen L I van Gassen, Satomi Mitsuhashi, Hirotomo Saitsu, Naomichi Matsumoto
  Journal of human genetics 2020年4月27日  査読有り
 • Takuya Hiraide, Kazuo Kubota, Yu Kono, Seiji Watanabe, Tomoko Matsubayashi, Mitsuko Nakashima, Tadashi Kaname, Toshiyuki Fukao, Nobuyuki Shimozawa, Tsutomu Ogata, Hirotomo Saitsu
  Brain & development 42(4) 363 - 368 2020年4月  査読有り
 • Ayami Ozaki, Masayuki Sasaki, Takuya Hiraide, Noriko Sumitomo, Eri Takeshita, Yuko Shimizu-Motohashi, Akihiko Ishiyama, Takashi Saito, Hirofumi Komaki, Eiji Nakagawa, Noriko Sato, Mitsuko Nakashima, Hirotomo Saitsu
  Brain & development 2020年3月12日  査読有り

MISC

  34

講演・口頭発表等

  15

所属学協会

  2