Profile Information

Affiliation
Assistant Professor, Institute for Protein Research, Osaka University

Researcher number
10709653
J-GLOBAL ID
201301052022350901
researchmap Member ID
7000005567

Papers

  15
 • Kazuki Takahashi, Katarzyna A. Podyma-Inoue, Maki Saito, Shintaro Sakakitani, Akinari Sugauchi, Keita Iida, Sadahiro Iwabuchi, Daizo Koinuma, Kyoko Kurioka, Toru Konishi, Susumu Tanaka, Atsushi Kaida, Masahiko Miura, Shinichi Hashimoto, Mariko Okada, Toshihiro Uchihashi, Kohei Miyazono, Tetsuro Watabe
  Cell Reports, 40(13) 1-16, Sep 27, 2022  Peer-reviewed
 • Keita Iida, Jumpei Kondo, Johannes Nicolaus Wibisana, Masahiro Inoue, Mariko Okada
  Bioinformatics, 38(18) 4330-4336, Aug 4, 2022  Peer-reviewedLead authorCorresponding author
 • Keita Iida
  Bioconductor, Apr 5, 2022  Peer-reviewedLead author
 • Soichi Ogishima, Satoshi Nagaie, Satoshi Mizuno, Ryosuke Ishiwata, Keita Iida, Kazuro Shimokawa, Takako Takai-Igarashi, Naoki Nakamura, Sachiko Nagase, Tomohiro Nakamura, Naho Tsuchiya, Naoki Nakaya, Keiko Murakami, Fumihiko Ueno, Tomomi Onuma, Mami Ishikuro, Taku Obara, Shunji Mugikura, Hiroaki Tomita, Akira Uruno, Tomoko Kobayashi, Akito Tsuboi, Shu Tadaka, Fumiki Katsuoka, Akira Narita, Mika Sakurai, Satoshi Makino, Gen Tamiya, Yuichi Aoki, Ritsuko Shimizu, Ikuko N. Motoike, Seizo Koshiba, Naoko Minegishi, Kazuki Kumada, Takahiro Nobukuni, Kichiya Suzuki, Inaho Danjoh, Fuji Nagami, Kozo Tanno, Hideki Ohmomo, Koichi Asahi, Atsushi Shimizu, Atsushi Hozawa, Shinichi Kuriyama, Masayuki Yamamoto, Michiaki Abe, Yayoi Aizawa, Yuichi Aoki, Koichi Chida, Inaho Danjoh, Shinichi Egawa, Ai Eto, Takamitsu Funayama, Nobuo Fuse, Yohei Hamanaka, Yuki Harada, Hiroaki Hashizume, Shinichi Higuchi, Sachiko Hirano, Takumi Hirata, Masahiro Hiratsuka, Atsushi Hozawa, Kazuhiko Igarashi, Jin Inoue, Noriko Ishida, Naoto Ishii, Tadashi Ishii, Mami Ishikuro, Kiyoshi Ito, Sadayoshi Ito, Maiko Kageyama, Fumiki Katsuoka, Hiroshi Kawame, Junko Kawashima, Masahiro Kikuya, Kengo Kinoshita, Kazuyuki Kitatani, Tomomi Kiyama, Hideyasu Kiyomoto, Tomoko Kobayashi, Eiichi Kodama, Mana Kogure, Kaname Kojima, Sachie Koreeda, Seizo Koshiba, Shihoko Koyama, Hisaaki Kudo, Kazuki Kumada, Shigeo Kure, Miho Kuriki, Shinichi Kuriyama, Yoko Kuroki, Norihide Maikusa, Satoshi Makino, Hiroko Matsubara, Hiroyuki Matsui, Hirohito Metoki, Takahiro Mimori, Naoko Minegishi, Kazuharu Misawa, Masako Miyashita, Satoshi Mizuno, Hozumi Motohashi, Ikuko N. Motoike, Satoshi Nagaie, Masato Nagai, Fuji Nagami, Masao Nagasaki, Sachiko Nagase, Naoki Nakamura, Tomohiro Nakamura, Naoki Nakaya, Keiko Nakayama, Akira Narita, Ichiko Nishijima, Takahiro Nobukuni, Kotaro Nochioka, Taku Obara, Soichi Ogishima, Noriaki Ohuchi, Gervais Olivier, Noriko Osumi, Hiroshi Otsu, Akihito Otsuki, Daisuke Saigusa, Sakae Saito, Tomo Saito, Masaki Sakaida, Mika Sakurai-Yageta, Yuki Sato, Yukuto Sato, Atsushi Sekiguchi, Chen-Yang Shen, Tomoko F. Shibata, Ritsuko Shimizu, Kazuro Shimokawa, Matsuyuki Shirota, Junichi Sugawara, Kichiya Suzuki, Yoichi Suzuki, Shu Tadaka, Makiko Taira, Takako Takai-Igarashi, Yuji Takano, Yasuyuki Taki, Gen Tamiya, Osamu Tanabe, Hiroshi Tanaka, Yukari Tanaka, Shunsuke Teraguchi, Takahiro Terakawa, Teiji Tominaga, Hiroaki Tomita, Akito Tsuboi, Naho Tsuchiya, Ichiro Tsuji, Masao Ueki, Akira Uruno, Nobuo Yaegashi, Junya Yamagishi, Yumi Yamaguchi-Kabata, Chizuru Yamanaka, Riu Yamashita, Jun Yasuda, Junji Yokozawa, Kazunori Waki, Makoto Sasaki, Junko Akai, Ryujin Endo, Akimune Fukushima, Ryohei Furukawa, Tsuyoshi Hachiya, Kouhei Hashizume, Jiro Hitomi, Yasushi Ishigaki, Shohei Komaki, Yuka Kotozaki, Takahiro Mikami, Motoyuki Nakamura, Naoyuki Nishiya, Satoshi Nishizuka, Yoko Nomura, Kuniaki Ogasawara, Hideki Ohmomo, Shinichi Omama, Ryo Otomo, Kotaro Otsuka, Kotaro Oyama, Kiyomi Sakata, Ryohei Sasaki, Mamoru Satoh, Namie Sato, Atsushi Shimizu, Yu Shiwa, Yoichi Sutoh, Nobuyuki Takanashi, Noriko Takebe, Fumitaka Tanaka, Ryoichi Tanaka, Kozo Tanno, Tomoharu Tokutomi, Kayono Yamamoto, Fumio Yamashita, Nobuo Fuse, Teiji Tominaga, Shigeo Kure, Nobuo Yaegashi, Kengo Kinoshita, Makoto Sasaki, Hiroshi Tanaka, Masayuki Yamamoto
  Human Genome Variation, 8(1) 44-44, Dec, 2021  Peer-reviewed
 • Roberto Coppo, Jumpei Kondo, Keita Iida, Mariko Okada, Kunishige Onuma, Yoshihisa Tanaka, Mayumi Kamada, Masayuki Ohue, Kenji Kawada, Kazutaka Obama, Masahiro Inoue
  Nov 26, 2021  
 • Kyoichi Ebata, Sawa Yamashiro, Keita Iida, Mariko Okada
  The FEBS Journal, May 14, 2021  Peer-reviewed
 • Hideki Tokunaga, Keita Iida, Atsushi Hozawa, Soichi Ogishima, Yoh Watanabe, Shogo Shigeta, Muneaki Shimada, Yumi Yamaguchi-Kabata, Shu Tadaka, Fumiki Katsuoka, Shin Ito, Kazuki Kumada, Yohei Hamanaka, Nobuo Fuse, Kengo Kinoshita, Masayuki Yamamoto, Nobuo Yaegashi, Jun Yasuda
  PLOS ONE, 16(1) e0236907-e0236907, Jan 11, 2021  Peer-reviewed
 • Keita Iida, Nobuaki Obata, Yoshitaka Kimura
  Journal of Theoretical Biology, 465 56-62, Mar, 2019  Peer-reviewedLead authorCorresponding author
 • Keita Iida, Yoshitaka Kimura
  APPLICATIONS + PRACTICAL CONCEPTUALIZATION + MATHEMATICS = FRUITFUL INNOVATION, 11 117-120, 2016  Peer-reviewedLead author
 • Yupeng Dong, Yoshitaka Kimura, Takuya Ito, Clarissa Velayo, Takafumi Sato, Rika Sugibayashi, Kiyoe Funamoto, Kudo Hitomi, Keita Iida, Miyuki Endo, Naoaki Sato, Nobuo Yaegashi
  BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 468(1-2) 228-233, Dec, 2015  Peer-reviewed
 • Yupeng Dong, Takuya Ito, Clarissa Velayo, Takafumi Sato, Keita Iida, Miyuki Endo, Kiyoe Funamoto, Naoaki Sato, Nobuo Yaegashi, Yoshitaka Kimura
  PLoS ONE, 9(10) e110577-e110577, Oct 17, 2014  Peer-reviewed
 • Keita Iida, Hiroyuki Kitahata, Masaharu Nagayama
  PHYSICA D-NONLINEAR PHENOMENA, 272 39-50, Apr, 2014  Peer-reviewedLead author
 • Clarissa Velayo, Takuya Ito, Yupeng Dong, Miyuki Endo, Rika Sugibayashi, Kiyoe Funamoto, Keita Iida, Nobuo Yaegashi, Yoshitaka Kimura
  ISRN Obstetrics and Gynecology, 2014 1-13, Mar 13, 2014  Peer-reviewed
 • Hiroyuki Kitahata, Keita Iida, Masaharu Nagayama
  PHYSICAL REVIEW E, 87(1), Jan, 2013  Peer-reviewed
 • Keita Iida, Nobuhiko J. Suematsu, Yumi Miyahara, Hiroyuki Kitahata, Masaharu Nagayama, Satoshi Nakata
  PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, 12(7) 1557-1563, 2010  Peer-reviewedLead author

Misc.

  10

Books and Other Publications

  2

Presentations

  52

Teaching Experience

  7

Professional Memberships

  2

Works

  2

Research Projects

  7

Academic Activities

  4

Social Activities

  1

Media Coverage

  1

Other

  3