NAKATOCHI Masahiro

J-GLOBAL         Last updated: Nov 12, 2018 at 14:49
 
Avatar
Name
NAKATOCHI Masahiro
Affiliation
Nagoya University
Section
Nagoya University Hospital Date Center
Job title
Lecturer of hospital
Research funding number
10559983
ORCID ID
0000-0002-1838-4837

Academic & Professional Experience

 
Apr 2013
 - 
Jan 2018
Assistant professor of hospital, Nagoya University Hospital, Nagoya University
 
Feb 2018
 - 
Jul 2018
Lecturer of hospital, Nagoya University Hospital, Nagoya University
 
Aug 2018
 - 
Today
Lecturer of hospital, Nagoya University Hospital Date Center, Nagoya University
 

Education

 
 
 - 
Mar 2010
Graduate School, Division of Engineering, Nagoya University
 

Misc

 
Itaru Kushima, Branko Aleksic, Masahiro Nakatochi, Teppei Shimamura, Takashi Okada, Yota Uno, Mako Morikawa, Kanako Ishizuka, Tomoko Shiino, Hiroki Kimura, Yuko Arioka, Akira Yoshimi, Yuto Takasaki, Yanjie Yu, Yukako Nakamura, Maeri Yamamoto, Tetsuya Iidaka, Shuji Iritani, Toshiya Inada, Nanayo Ogawa, Emiko Shishido, Youta Torii, Naoko Kawano, Yutaka Omura, Toru Yoshikawa, Tokio Uchiyama, Toshimichi Yamamoto, Masashi Ikeda, Ryota Hashimoto, Hidenaga Yamamori, Yuka Yasuda, Toshiyuki Someya, Yuichiro Watanabe, Jun Egawa, Ayako Nunokawa, Masanari Itokawa, Makoto Arai, Mitsuhiro Miyashita, Akiko Kobori, Michio Suzuki, Tsutomu Takahashi, Masahide Usami, Masaki Kodaira, Kyota Watanabe, Tsukasa Sasaki, Hitoshi Kuwabara, Mamoru Tochigi, Fumichika Nishimura, Hidenori Yamasue, Yosuke Eriguchi, Seico Benner, Masaki Kojima, Walid Yassin, Toshio Munesue, Shigeru Yokoyama, Ryo Kimura, Yasuko Funabiki, Hirotaka Kosaka, Makoto Ishitobi, Tetsuro Ohmori, Shusuke Numata, Takeo Yoshikawa, Tomoko Toyota, Kazuhiro Yamakawa, Toshimitsu Suzuki, Yushi Inoue, Kentaro Nakaoka, Yu-ichi Goto, Masumi Inagaki, Naoki Hashimoto, Ichiro Kusumi, Shuraku Son, Toshiya Murai, Tempei Ikegame, Naohiro Okada, Kiyoto Kasai, Shohko Kunimoto, Daisuke Mori, Nakao Iwata, Norio Ozaki
Cell Reports   24 2838-2856   Sep 2018   [Refereed]
Shinichiro Yamada, Atsushi Hashizume, Yasuhiro Hijikata, Tomonori Inagaki , Daisuke Ito, Fumie Kinoshita, Masahiro Nakatochi, Yumiko Kobayashi, Akihiro Hirakawa , Tomohiko Nakamura, and Masahisa Katsuno
BMJ Open   8 e023041   Sep 2018   [Refereed]
Chiaki Murase, Takuya Takeichi, Akitaka Shibata, Masahiro Nakatochi, Fumie Kinoshita, Akiharu Kubo, Kimiko Nakajima, Norito Ishii, Hiroo Amano, Koji Masuda, Hiroshi Kawakami, Takuro Kanekura, Ken Washio, Masayuki Asano, Kazuya Teramura, Eijiro Akasaka, Mikiko Tohyama, Yutaka Hatano, Toyoko Ochiai, Shinichi Moriwaki, Tomotaka Sato, Akemi Ishida-Yamamoto, Mariko Seishima, Michiko Kurosawa, Shigaku Ikeda, Masashi Akiyama
Journal of Dermatological Science      Sep 2018   [Refereed]
Masahiro Nakatochi, Yingsong Lin, Hidemi Ito, Kazuo Hara, Fumie Kinoshita, Yumiko Kobayashi, Hiroshi Ishii, Masato Ozaka, Takashi Sasaki, Naoki Sasahira, Manabu Morimoto, Satoshi Kobayashi, Makoto Ueno, Shinichi Ohkawa, Naoto Egawa, Sawako Kuruma, Mitsuru Mori, Haruhisa Nakao, Chaochen Wang, Takeshi Nishiyama, Takahisa Kawaguchi, Meiko Takahashi, Fumihiko Matsuda, Shogo Kikuchi, Keitaro Matsuo
PLoS ONE   13(9) e0203386   Sep 2018   [Refereed]
Masako Ohara, Masahiro Nakatochi, Takashi Okada, Branko Aleksic, Yukako Nakamura, Tomoko Shiino, Aya Yamauchi, Chika Kubota, Mako Morikawa, Satomi Murase, Setsuko Goto, Atsuko Kanai, Ryuji Kato, Masahiko Ando, Norio Ozaki
Journal of Psychiatric Research   105 71-77   Sep 2018   [Refereed]

Books etc

 
Applied Statistical Genetics with R
Jan 2016   ISBN:978-4-621-30005-3