Profile Information

Affiliation
東北大学 病院 医科診療部門 小児科 小児科 助教

J-GLOBAL ID
201401034351449551

External link

臨床遺伝専門医
小児神経専門医
小児科指導医

Research History

  1

Major Papers

  71
 • Yoichi Wada, Atsuo Kikuchi, Akimune Kaga, Naoki Shimizu, Junya Ito, Ryo Onuma, Fumiyoshi Fujishima, Eriko Totsune, Ryo Sato, Tetsuya Niihori, Matsuyuki Shirota, Ryo Funayama, Kota Sato, Toru Nakazawa, Keiko Nakayama, Yoko Aoki, Setsuya Aiba, Kiyotaka Nakagawa, Shigeo Kure
  PLoS genetics 16(2) e1008628 2 2020  Peer-reviewed
 • Shinya Iwasawa, Kumiko Yanagi, Atsuo Kikuchi, Yasuko Kobayashi, Kazuhiro Haginoya, Hiroshi Matsumoto, Kenji Kurosawa, Masayuki Ochiai, Yasunari Sakai, Atsushi Fujita, Noriko Miyake, Tetsuya Niihori, Matsuyuki Shirota, Ryo Funayama, Shigeaki Nonoyama, Shouichi Ohga, Hiroshi Kawame, Keiko Nakayama, Yoko Aoki, Naomichi Matsumoto, Tadashi Kaname, Yoichi Matsubara, Wataru Shoji, Shigeo Kure
  Annals of neurology 85(6) 927 - 933 6 2019  Peer-reviewed
 • Yoichi Wada, Atsuo Kikuchi, Natsuko Arai-Ichinoi, Osamu Sakamoto, Yusuke Takezawa, Shinya Iwasawa, Tetsuya Niihori, Hiromi Nyuzuki, Yoko Nakajima, Erika Ogawa, Mika Ishige, Hiroki Hirai, Hideo Sasai, Ryoji Fujiki, Matsuyuki Shirota, Ryo Funayama, Masayuki Yamamoto, Tetsuya Ito, Osamu Ohara, Keiko Nakayama, Yoko Aoki, Seizo Koshiba, Toshiyuki Fukao, Shigeo Kure
  Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics 21(6) 1286 - 1294 6 2019  Peer-reviewed
 • Iwasawa S, Kikuchi A (corresponding author, Wada Y, Arai-Ichinoi N, Sakamoto O, Tamiya G, Kure S
  Molecular genetics and metabolism 3 2019  Peer-reviewed
 • Shazia Ashraf, Hiroki Kudo, Jia Rao, Atsuo Kikuchi, Eugen Widmeier, Jennifer A Lawson, Weizhen Tan, Tobias Hermle, Jillian K Warejko, Shirlee Shril, Merlin Airik, Tilman Jobst-Schwan, Svjetlana Lovric, Daniela A Braun, Heon Yung Gee, David Schapiro, Amar J Majmundar, Carolin E Sadowski, Werner L Pabst, Ankana Daga, Amelie T van der Ven, Johanna M Schmidt, Boon Chuan Low, Anjali Bansal Gupta, Brajendra K Tripathi, Jenny Wong, Kirk Campbell, Kay Metcalfe, Denny Schanze, Tetsuya Niihori, Hiroshi Kaito, Kandai Nozu, Hiroyasu Tsukaguchi, Ryojiro Tanaka, Kiyoshi Hamahira, Yasuko Kobayashi, Takumi Takizawa, Ryo Funayama, Keiko Nakayama, Yoko Aoki, Naonori Kumagai, Kazumoto Iijima, Henry Fehrenbach, Jameela A Kari, Sherif El Desoky, Sawsan Jalalah, Radovan Bogdanovic, Nataša Stajić, Hildegard Zappel, Assel Rakhmetova, Sharon-Rose Wassmer, Therese Jungraithmayr, Juergen Strehlau, Aravind Selvin Kumar, Arvind Bagga, Neveen A Soliman, Shrikant M Mane, Lewis Kaufman, Douglas R Lowy, Mohamad A Jairajpuri, Richard P Lifton, York Pei, Martin Zenker, Shigeo Kure, Friedhelm Hildebrandt
  Nature communications 9(1) 1960 - 1960 5 17, 2018  Peer-reviewed
 • Yusuke Takezawa, Atsuo Kikuchi, Kazuhiro Haginoya, Tetsuya Niihori, Yurika Numata-Uematsu, Takehiko Inui, Saeko Yamamura-Suzuki, Takuya Miyabayashi, Mai Anzai, Sato Suzuki-Muromoto, Yukimune Okubo, Wakaba Endo, Noriko Togashi, Yasuko Kobayashi, Akira Onuma, Ryo Funayama, Matsuyuki Shirota, Keiko Nakayama, Yoko Aoki, Shigeo Kure
  Annals of clinical and translational neurology 5(5) 538 - 551 5 2018  Peer-reviewed
 • R. Sato, N. Arai-Ichinoi, A. Kikuchi, T. Matsuhashi, Y. Numata-Uematsu, M. Uematsu, Y. Fujii, K. Murayama, A. Ohtake, T. Abe, S. Kure
  Clinical Genetics 93(2) 242 - 247 2 1, 2018
 • Shi RM†, Kobayashi T†, Kikuchi A (corresponding author, Sato R, Uematsu M, An K, Kure S, co-first aut
  Neurology. Genetics 3(1) e133 2 2017  Peer-reviewed
 • Naomi Hino-Fukuyo, Atsuo Kikuchi, Natsuko Arai-Ichinoi, Tetsuya Niihori, Ryo Sato, Tasuku Suzuki, Hiroki Kudo, Yuko Sato, Tojo Nakayama, Yosuke Kakisaka, Yuki Kubota, Tomoko Kobayashi, Ryo Funayama, Keiko Nakayama, Mitsugu Uematsu, Yoko Aoki, Kazuhiro Haginoya, Shigeo Kure
  Human genetics 134(6) 649 - 58 6 2015  Peer-reviewed
 • Ayumi Narisawa, Shoko Komatsuzaki, Atsuo Kikuchi, Tetsuya Niihori, Yoko Aoki, Kazuko Fujiwara, Mitsuyo Tanemura, Akira Hata, Yoichi Suzuki, Caroline L Relton, James Grinham, Kit-Yi Leung, Darren Partridge, Alexis Robinson, Victoria Stone, Peter Gustavsson, Philip Stanier, Andrew J Copp, Nicholas D E Greene, Teiji Tominaga, Yoichi Matsubara, Shigeo Kure
  Human molecular genetics 21(7) 1496 - 503 4 1, 2012  Peer-reviewed
 • Atsuo Kikuchi, Natsuko Arai-Ichinoi, Osamu Sakamoto, Yoichi Matsubara, Takeyori Saheki, Keiko Kobayashi, Toshihro Ohura, Shigeo Kure
  MOLECULAR GENETICS AND METABOLISM 105(4) 553 - 558 4 2012  Peer-reviewed
 • Fumiaki Kamada, Yoko Aoki, Ayumi Narisawa, Yu Abe, Shoko Komatsuzaki, Atsuo Kikuchi, Junko Kanno, Tetsuya Niihori, Masao Ono, Naoto Ishii, Yuji Owada, Miki Fujimura, Yoichi Mashimo, Yoichi Suzuki, Akira Hata, Shigeru Tsuchiya, Teiji Tominaga, Yoichi Matsubara, Shigeo Kure
  Journal of human genetics 56(1) 34 - 40 1 2011  Peer-reviewed

Misc.

  89

Major Presentations

  3

Teaching Experience

  2

Research Projects

  13