Keiji Shimoda

J-GLOBAL         Last updated: Jun 25, 2019 at 16:44
 
Avatar
Name
Keiji Shimoda
Affiliation
Kyoto University

Academic & Professional Experience

 
 
   
 
Kyoto University 
 

Published Papers

 
Toshiyuki Matsunaga, Keiji Shimoda, Ken-ichi Okazaki, Yoshihisa Ishikawa, Masao Yonemura, Yoshio Ukyo, Toshiharu Fukunaga, Eiichiro Matsubara
physica status solidi (b)   1900003   Apr 2019   [Refereed]
Toshiyuki Matsunaga, Shigeharu Takagi, Keiji Shimoda, Ken-ichi Okazaki, Yoshihisa Ishikawa, Masao Yonemura, Yoshio Ukyo, Toshiharu Fukunaga, Eiichiro Matsubara
Carbon   142 513-517   Feb 2019   [Refereed]
Komatsu Hideyuki, Minato Taketoshi, Matsunaga Toshiyuki, Shimoda Keiji, Kawaguchi Tomoya, Fukuda Katsutoshi, Nakanishi Koji, Tanida Hajime, Kobayashi Shunsuke, Hirayama Tsukasa, Ikuhara Yuichi, Arai Hajime, Ukyo Yoshio, Uchimoto Yoshiharu, Matsubara Eiichiro, Ogumi Zempachi
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   122(35) 20099-20107   Sep 2018   [Refereed]
Keiji Shimoda, Miwa Murakami, Tomonari Takeuchi, Toshiyuki Matsunaga, Yoshio Ukyo, Hikari Sakaebe, Hironori Kobayashi, Eiichiro Matsubara
Journal of Power Sources   398 67   Sep 2018   [Refereed]
Koyama Yukinori, Uyama Takeshi, Orikasa Yuki, Naka Takahiro, Komatsu Hideyuki, Shimoda Keiji, Murayama Haruno, Fukuda Katsutoshi, Arai Hajime, Matsubara Eiichiro, Uchimoto Yoshiharu, Ogumi Zempachi
CHEMISTRY OF MATERIALS   29(7) 2855-2863   Apr 2017   [Refereed]
Keiji Shimoda, Masatsugu Oishi, Toshiyuki Matsunaga, Miwa Murakami, Keisuke Yamanaka, Hajime Arai, Yoshio Ukyo, Yoshiharu Uchimoto, Toshiaki Ohta, Eiichiro Matsubara, Zempachi Ogumi
J. Mater. Chem. A      2017   [Refereed]
Matsunaga T, Komatsu H, Shimoda K, Minato T, Yonemura M, Kamiyama T, Kobayashi S, Kato T, Hirayama T, Ikuhara Y, Arai H, Ukyo Y, Uchimoto Y, Ogumi Z.
Chemistry of Materials   28(12) 4143-4150   2016   [Refereed]
Oishi M, Yamanaka K, Watanabe I, Shimoda K, Matsunaga T, Arai H, Ukyo Y, Uchimoto Y, Ogumi Z, Ohta T.
Journal of Materials Chemistry A   4(23) 9293-9302   2016   [Refereed]
Shimoda K, Minato T, Nakanishi K, Komatsu H, Matsunaga T, Tanida H, Arai H, Ukyo Y, Uchimoto Y, Ogumi Z.
Journal of Materials Chemistry A   4(16) 5909-5916   2016   [Refereed]
Matsunaga T, Komatsu H, Shimoda K, Minato T, Yonemura M, Kamiyama T, Kobayashi S, Kato T, Hirayama T, Ikuhara Y, Arai H, Ukyo Y, Uchimoto Y, Ogumi Z.
Journal of Physical Chemistry Letters   7(11) 2063-2067   2016   [Refereed]
Ohara K, Mitsui A, Mori M, Onodera Y, Shiotani S, Koyama Y, Orikasa Y, Murakami M, Shimoda K, Mori K, Fukunaga T, Arai H, Uchimoto Y, Ogumi Z.
Scientific Reports   6    2016   [Refereed]
Shimoda K, Murakami M, Komatsu H, Arai H, Uchimoto Y, Ogumi Z.
Journal of Physical Chemistry C   119(24) 13472-13480   2015   [Refereed]
Murakami M, Shimoda K, Shiotani S, Mitsui A, Ohara K, Onodera Y, Arai H, Uchimoto Y, Ogumi Z.
Journal of Physical Chemistry C   119(43) 24248-24254   2015   [Refereed]
Shimoda K, Sugaya H, Murakami M, Arai H, Uchimoto Y, Ogumi Z.
Journal of the Electrochemical Society   161(6)    2014   [Refereed]
Ikeda K, Otomo T, Ohshita H, Kaneko N, Tsubota M, Suzuya K, Fujisaki F, Ono T, Yamanaka T, Shimoda K, Ichikawa T, Kojima Y.
Materials Transactions   55(8) 1129-1133   2014   [Refereed]
A. Kubota; H. Miyaoka; M. Tsubota; K. Shimoda; T. Ichikawa; Y. Kojima
Carbon   56 50-55   2013   [Refereed]
T. Nakagawa; T. Ichikawa; K. Shimoda; M. Tsubota; H. Miyaoka; S. Isobe; T. Honma; S. Michimura; F. Iga; S. Ohnuki; Y. Kojima
International Journal of Hydrogen Energy   38(16) 6744-6749   2013   [Refereed]
K. Shimoda; M. Murakami; D. Takamatsu; H. Arai; Y. Uchimoto; Z. Ogumi
Electrochimica Acta   108 343-349   2013   [Refereed]
K. Shimoda; K. Doi; T. Nakagawa; Y. Zhang; H. Miyaoka; T. Ichikawa; M. Tansho; T. Shimizu; A.K. Burrell; Y. Kojima
Journal of Physical Chemistry C   116(9) 5957-5964   2012   [Refereed]
L. Zeng; K. Shimoda; Y. Zhang; H. Miyaoka; T. Ichikawa; Y. Kojima
International Journal of Hydrogen Energy   37(7) 5750-5753   2012   [Refereed]
K. Shimoda; A. Yamane; T. Ichikawa; Y. Kojima
Journal of Physical Chemistry C   116(39) 20666-20672   2012   [Refereed]
K. Shimoda; Y. Zhang; T. Ichikawa; H. Miyaoka; Y. Kojima
Journal of Materials Chemistry   21(8) 2609-2615   2011   [Refereed]
T. Ono; K. Shimoda; M. Tsubota; S. Kohara; T. Ichikawa; K.-I. Kojima; M. Tansho; T. Shimizu; Y. Kojima
Journal of Physical Chemistry C   115(20) 10284-10291   2011   [Refereed]
T. Ono; K. Shimoda; M. Tsubota; S. Hino; K.-I. Kojima; T. Ichikawa; Y. Kojima
Journal of Alloys and Compounds   506(1) 297-301   2010   [Refereed]
Y. Zhang; K. Shimoda; T. Ichikawa; Y. Kojima
Journal of Physical Chemistry C   114(34) 14662-14664   2010   [Refereed]
Y. Zhang; K. Shimoda; H. Miyaoka; T. Ichikawa; Y. Kojima
International Journal of Hydrogen Energy   35(22) 12405-12409   2010   [Refereed]
K. Shimoda; Y. Tobu; K. Kanehashi; T. Nemoto; K. Saito
Journal of Non-Crystalline Solids   354(10-11) 1036-1043   2008   [Refereed]
K. Shimoda; T. Nemoto; K. Saito
Journal of Physical Chemistry B   112(22) 6747-6752   2008   [Refereed]
K. Shimoda; Y. Tobu; Y. Shimoikeda; T. Nemoto; K. Saito
Journal of Magnetic Resonance   186(1) 156-159   2007   [Refereed]
K. Shimoda; Y. Tobu; M. Hatakeyama; T. Nemoto; K. Saito
American Mineralogist   92(4) 695-698   2007   [Refereed]
K. Hashi; T. Shimizu; T. Fujito; A. Goto; S. Ohki; K. Shimoda; Y. Tobu; K. Saito
Chemistry Letters   36(7) 884-885   2007   [Refereed]
K. Shimoda; K. Kanehashi; M. Hatakeyama; Y. Tobu; T. Shimizu; K. Saito
Chemistry Letters   36(7) 834-835   2007   [Refereed]
T. Matsumiya; K. Shimoda; K. Saito; K. Kanehashi; W. Yamada
ISIJ International   47(6) 802-804   2007   [Refereed]
K. Shimoda; K. Saito
ISIJ International   47(9) 1275-1279   2007   [Refereed]
K. Shimoda; M. Okuno
Journal of Physics Condensed Matter   18(28) 6531-6544   2006   [Refereed]
K. Shimoda; Y. Tobu; K. Kanehashi; T. Nemoto; K. Saito
Solid State Nuclear Magnetic Resonance   30(3-4) 198-202   2006   [Refereed]
K. Shimoda; H. Miyamoto; M. Kikuchi; K. Kusaba; M. Okuno
Chemical Geology   222(1-2) 83-93   2005   [Refereed]
K. Shimoda; Y. Tobu; K. Kanehashi; T. Nemoto; K. Saito
Chemistry Letters   34(12) 1588-1589   2005   [Refereed]
K. Shimoda; M. Okuno; Y. Syono; M. Kikuchi; K. Fukuoka; M. Koyano; S. Katayama
Physics and Chemistry of Minerals   31(8) 532-542   2004   [Refereed]