Koji Miki

J-GLOBAL         Last updated: Nov 14, 2019 at 02:52
 
Avatar
Name
Koji Miki
Affiliation
Kyoto University
ORCID ID
0000-0002-4670-2302

Published Papers

 
Koji Miki, Takeru Noda, Masayuki Gon, Kazuo Tanaka, Yoshiki Chujo, Yoshiyuki Mizuhata, Norihiro Tokitoh, Kouichi Ohe
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   25(39) 9211-9216   Jul 2019   [Refereed]
Huiying Mu, Koji Miki, Yuki Takahashi, Naoto Teshima, Masahiro Oe, Kentaro Kojima, Kouichi Ohe
CHEMISTRY LETTERS   47(9) 1147-1150   Sep 2018   [Refereed]
Masahiro Oe, Koji Miki, Huiying Mu, Hiroshi Harada, Akiyo Morinibu, Kouichi Ohe
TETRAHEDRON LETTERS   59(35) 3317-3321   Aug 2018   [Refereed]
Koji Miki, Kenzo Saiki, Tomokazu Umeyama, Jinseok Baek, Takeru Noda, Hiroshi Imahori, Yuta Sato, Kazu Suenaga, Kouichi Ohe
SMALL   14(26) 1800720   Jun 2018   [Refereed]
Koji Miki, Akane Enomoto, Tatsuhiro Inoue, Tatsuya Nabeshima, Sousuke Saino, Soji Shimizu, Hideki Matsuoka, Kouichi Ohe
BIOMACROMOLECULES   18(1) 249-256   Jan 2017   [Refereed]
Koji Miki, Akinori Kimura, Tatsuhiro Inoue, Hideki Matsuoka, Hiroshi Harada, Masahiro Hiraoka, Kouichi Ohe
Bulletin of the Chemical Society of Japan   88 in press   Jan 2015   [Refereed]
Masahito Murai, Kazuhiro Okamoto, Koji Miki, Kouichi Ohe
TETRAHEDRON   in press   Jan 2015   [Refereed]
Synthesis and Functionalization of Polysaccharide Analogues and Their Application to High-Contrast Tumor Imaging
JOURNAL OF SYNTHETIC ORGANIC CHEMISTRY JAPAN   73 in press   Jan 2015   [Refereed]
Koji Miki, Tatsuhiro Inoue, Yasuhito Kobayashi, Katsuya Nakano, Hideki Matsuoka, Fumio Yamauchi, Tetsuya Yano, Kouichi Ohe
Biomacromolecules   16 219-227   Jan 2015   [Refereed]
Koji Miki, Hiroki Hashimoto, Tatsuhiro Inoue, Hideki Matsuoka, Hiroshi Harada, Masahiro Hiraoka, Kouichi Ohe
SMALL   10(15) 3119-3130   Aug 2014   [Refereed]
Koji Miki, Tsuyoshi Matsushita, Yuki Inoue, Yoshinori Senda, Toshiyuki Kowada, Kouichi Ohe
CHEMICAL COMMUNICATIONS   49(80) 9092-9094   2013   [Refereed]
Kazuhiro Okamoto, Masahito Watanabe, Ayano Mashida, Koji Miki, Kouichi Ohe
SYNLETT   24(12) 1541-1544   Jul 2013   [Refereed]
Metathesis Polymerization-Based Synthesis of Functionalized Polymers Aiming at Medicinal Application
Koji Miki, Tatsuhiro Inoue, Kouichi Ohe
JOURNAL OF SYNTHETIC ORGANIC CHEMISTRY JAPAN   71(6) 601-615   Jun 2013   [Refereed]
Koji Miki, Katsuya Nakano, Hideki Matsuoka, Chan Joo Yeom, Hiroshi Harada, Masahiro Hiraoka, Kouichi Ohe
BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN   85(12) 1277-1286   Dec 2012   [Refereed]
Takahiko Murata, Masahito Murai, Yuji Ikeda, Koji Miki, Kouichi Ohe
ORGANIC LETTERS   14(9) 2296-2299   May 2012   [Refereed]
Koji Miki, Akinori Kimura, Kazuaki Oride, Yoshiaki Kuramochi, Hideki Matsuoka, Hiroshi Harada, Masahiro Hiraoka, Kouichi Ohe
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION   50(29) 6567-6570   2011   [Refereed]
Koji Miki, Kazuaki Oride, Akinori Kimura, Yoshiaki Kuramochi, Hideki Matsuoka, Hiroshi Harada, Masahiro Hiraoka, Kouichi Ohe
SMALL   7(24) 3536-3547   Dec 2011   [Refereed]
Asuka Tsuneishi, Kazuhiro Okamoto, Yuji Ikeda, Masahito Murai, Koji Miki, Kouichi Ohe
SYNLETT   2011(5) 655-658   Mar 2011   [Refereed]
PtCl2-Catalyzed Cyclization of o-Diethynylbenzene Derivatives Triggered by Intramolecular Nucleophilic Attack
Koji Miki, Hiroyuki Kuge, Rui Umeda, Motohiro Sonoda, Yoshito Tobe
SYNTHETIC COMMUNICATIONS   41 1077-1087   Jan 2011   [Refereed]
Masahito Murai, Shotaro Yoshida, Koji Miki, Kouichi Ohe
CHEMICAL COMMUNICATIONS   46(19) 3366-3368   2010   [Refereed]

Patents

 
US9750827B2 : Near-Infrared Dye-Conjugated Hyaluronic Acid Derivative and Contrast Agent for Optical Imaging Including Them
Koji Miki, Fumio Yamauchi, Tetsuya Yano, Masato Minami, Tatsuhiro Inoue, Yasuhito Kobayashi, Katsuya Nakano, Kouichi Ohe