Masahiro Shirakawa

J-GLOBAL         Last updated: Nov 14, 2019 at 02:52
 
Avatar
Name
Masahiro Shirakawa
Affiliation
Kyoto University
Section
Graduate School of Engineering

Published Papers

 
Daiki Terada, Takuya F. Segawa, Alexander I. Shames, Shinobu Onoda, Takeshi Ohshima, Eiji Osawa, Ryuji Igarashi, Masahiro Shirakawa
ACS NANO   13(6) 6461-6468   Jun 2019   [Refereed]
Takashi Tanaka, Teppei Ikeya, Hajime Kamoshida, Yusuke Suemoto, Masaki Mishima, Masahiro Shirakawa, Peter Guentert, Yutaka Ito
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION   58(22) 7284-7288   May 2019   [Refereed]
Naotaka Tsutsumi, Ayumi Yokota, Takeshi Kimura, Zenichiro Kato, Toshiyuki Fukao, Masahiro Shirakawa, Hidenori Ohnishi, Hidehito Tochio
SCIENTIFIC REPORTS   9(1) 6160   Apr 2019   [Refereed]
Naoki Ishii, Erik Walinda, Naoto Iwakawa, Daichi Morimoto, Kazuhiro Iwai, Kenji Sugase, Masahiro Shirakawa
Biomolecular NMR Assignments   1-5   Dec 2018   [Refereed]
Masatoshi Uno, Takahiro Watanabe-Nakayama, Hiroki Konno, Ken-ichi Akagi, Naotaka Tsutsumi, Toshiyuki Fukao, Masahiro Shirakawa, Hidenori Ohnishi, Hidehito Tochio
CHEMICAL COMMUNICATIONS   54(87) 12318-12321   Nov 2018   [Refereed]
Naoto Iwakawa, Yutaka Mahana, Arina Ono, Izuru Ohki, Erik Walinda, Daichi Morimoto, Kenji Sugase, Masahiro Shirakawa
Biomolecular NMR Assignments   1-4   Sep 2018   [Refereed]
Daiki Terada, Shingo Sotoma, Yoshie Harada, Ryuji Igarashi, Masahiro Shirakawa
Bioconj. Chem.,   29(8) 2786-27922018   Aug 2018   [Refereed]
Hiroaki Fujita, Akira Tokunaga, Satoshi Shimizu, Amanda L. Whiting, Francisco Aguilar-Alonso, Kenji Takagi, Erik Walinda, Yoshiteru Sasaki, Taketo Shimokawa, Tsunehiro Mizushima, Izuru Ohki, Mariko Ariyoshi, Hidehito Tochio, Federico Bernal, Masahiro Shirakawa, Kazuhiro Iwai
CELL REPORTS   23(4) 1192-1204   Apr 2018   [Refereed]
Shingo Sotoma, Daiki Terada, Takuya F. Segawa, Ryuji Igarashi, Yoshie Harada, Masahiro Shirakawa
SCIENTIFIC REPORTS   8(1) 5463   Apr 2018   [Refereed]
Daichi Morimoto, Ryo Nishizawa, Erik Walinda, Shingo Takashima, Kenji Sugase, Masahiro Shirakawa
Polymers   10(3) 240   Feb 2018   [Refereed]
Daichi Morimoto, Erik Walinda, Mayo Shinke, Kenji Sugase, Masahiro Shirakawa
Scientific Reports   8(1) 2711   Feb 2018   [Refereed]
Yuichi Mishima, Laura Brueckner, Saori Takahashi, Toru Kawakami, Kyohei Arita, Shota Oka, Junji Otani, Hironobu Hojo, Masahiro Shirakawa, Akira Shinohara, Mikio Watanabe, Isao Suetake
FEBS JOURNAL   284(20) 3455-3469   Oct 2017   [Refereed]
Satoshi Ishiyama, Atsuya Nishiyama, Yasushi Saeki, Kei Moritsugu, Daichi Morimoto, Luna Yamaguchi, Naoko Arai, Rumie Matsumura, Toru Kawakami, Yuichi Mishima, Hironobu Hojo, Shintaro Shimamura, Fuyuki Ishikawa, Shoji Tajima, Keiji Tanaka, Mariko Ariyoshi, Masahiro Shirakawa, Mitsunori Ikeguchi, Akinori Kidera, Isao Suetake, Kyohei Arita, Makoto Nakanishi
Molecular Cell   68(2) 350-360.e7   Oct 2017   [Refereed]
Naoto Iwakawa, Daichi Morimoto, Erik Walinda, Yasushi Kanata, Masahiro Shirakawa, Kenji Sugase
International Journal of Molecular Sciences   18(11) 2271   Oct 2017   [Refereed]
Daichi Morimoto, Erik Walinda, Naoto Iwakawa, Mayu Nishizawa, Yasushi Kawata, Akihiko Yamamoto, Masahiro Shirakawa, Ulrich Scheler, Kenji Sugase
Analytical Chemistry   acs.analchem.7b01816   Jun 2017   [Refereed]
Erik Walinda, Daichi Morimoto, Masahiro Shirakawa, Kenji Sugase
Journal of Biomolecular NMR   68(1) 41-52   May 2017   [Refereed]
Daichi Morimoto, Erik Walinda, Kenji Sugase, Masahiro Shirakawa
International Journal of Molecular Sciences   18(6) 1145   May 2017   [Refereed]
Tomohiro Higashino, Hirotaka Nakatsuji, Ryosuke Fukuda, Haruki Okamoto, Hirohiko Imai, Tetsuya Matsuda, Hidehito Tochio, Masahiro Shirakawa, Nikolai V. Tkachenko, Mitsuru Hashida, Tatsuya Murakami, Hiroshi Imahori
ChemBioChem   18(10) 951-959   May 2017   [Refereed]
Naoto Iwakawa, Daichi Morimoto, Erik Walinda, Kenji Sugase, Masahiro Shirakawa
Biomolecular NMR Assignments   11(1) 81-84   Apr 2017   [Refereed]
Erik Walinda, Daichi Morimoto, Masahiro Shirakawa, Kenji Sugase
Journal of Biomolecular NMR   67(3) 201-209   Mar 2017   [Refereed]
Daichi Morimoto, Erik Walinda, Harumi Fukada, Kenji Sugase, Masahiro Shirakawa
Scientific Reports   6 39453   Dec 2016   [Refereed]
A Nanodiamond-peptide Bioconjugate for Fluorescence and ODMR Microscopy of a Single Actin Filament
Takuya Genjo, Shingo Sotoma, Ryotaro Tanabe, Ryuji Igarasm, Masahiro Shirakawa
ANALYTICAL SCIENCES   32(11) 1165-1170   Nov 2016   [Refereed]
Yuya Hikone, Go Hirai, Masaki Mishima, Kohsuke Inomata, Teppei Ikeya, Souichiro Arai, Masahiro Shirakawa, Mikiko Sodeoka, Yutaka Ito
JOURNAL OF BIOMOLECULAR NMR   66(2) 99-110   Oct 2016   [Refereed]
Erik Walinda, Daichi Morimoto, Kenji Sugase, Masahiro Shirakawa
Journal of Biological Chemistry   291(32) 16879-16891   Aug 2016   [Refereed]
Daichi Morimoto, Masahiro Shirakawa
Biomolecular Concepts   7(3) 157-167   Jun 2016   [Refereed]
Shingo Sotoma, Masahiro Shirakawa
CHEMISTRY LETTERS   45(6) 697-699   Jun 2016   [Refereed]
Shingo Sotoma, Ryuji Igarashi, Masahiro Shirakawa
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING   122(5) 522   May 2016   [Refereed]
Erik Walinda, Daichi Morimoto, Mayu Nishizawa, Masahiro Shirakawa, Kenji Sugase
Bioinformatics   32(16) 2539-2541   Apr 2016   [Refereed]
Shingo Sotoma, Jun Iimura, Ryuji Igarashi, Koichiro M. Hirosawa, Hidenori Ohnishi, Shin Mizukami, Kazuya Kikuchi, Takahiro K. Fujiwara, Masahiro Shirakawa, Hidehito Tochio
NANOMATERIALS   6(4) 56   Apr 2016   [Refereed]
S. Sotoma, K. Akagi, S. Hosokawa, R. Igarashi, H. Tochio, Y. Harada, M. Shirakawa
RSC ADVANCES   5(18) 13818-13827   2015   [Refereed]
Yuichi Mishima, Chanika D. Jayasinghe, Kai Lu, Junji Otani, Masahiro Shirakawa, Toru Kawakami, Hironobu Kimura, Hironobu Hojo, Peter Carlton, Shoji Tajima, Isao Suetake
NUCLEIC ACIDS RESEARCH   43(21) 10200-10212   Dec 2015   [Refereed]
Megumi Tsuchiya, Shin Isogai, Hiroaki Taniguchi, Hidehito Tochio, Masahiro Shirakawa, Ken-ichirou Morohashi, Yasushi Hiraoka, Tokuko Haraguchi, Hidesato Ogawa
SCIENTIFIC REPORTS   5 14498   Sep 2015   [Refereed]
Shingo Sotoma, Ryuji Igarashi, Jun Iimura, Yuta Kumiya, Hidehito Tochio, Yoshie Harada, Masahiro Shirakawa
CHEMISTRY LETTERS   44(3) 354-356   Mar 2015   [Refereed]
Yosuke Yoshinari, Shigeyuki Mori, Ryuji Igarashi, Takuma Sugi, Hiroaki Yokota, Kazuhiro Ikeda, Hitoshi Sumiya, Ikue Mori, Hidehito Tochio, Yoshie Harada, Masahiro Shirakawa
JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY   15(2) 1014-1021   Feb 2015   [Refereed]
Hisatsugu Yamada, Yoshinori Hasegawa, Hirohiko Imai, Yuki Takayama, Fuminori Sugihara, Tetsuya Matsuda, Hidehito Tochio, Masahiro Shirakawa, Shinsuke Sando, Yu Kimura, Akio Toshimitsu, Yasuhiro Aoyama, Teruyuki Kondo
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   137(2) 799-806   Jan 2015   [Refereed]
Daichi Morimoto, Erik Walinda, Harumi Fukada, Yu-Shin Sou, Shun Kageyama, Masaru Hoshino, Takashi Fujii, Hikaru Tsuchiya, Yasushi Saeki, Kyohei Arita, Mariko Ariyoshi, Hidehito Tochio, Kazuhiro Iwai, Keiichi Namba, Masaaki Komatsu, Keiji Tanaka, Masahiro Shirakawa
NATURE COMMUNICATIONS   6 6116   Jan 2015   [Refereed]
Naotaka Tsutsumi, Takeshi Kimura, Kyohei Arita, Mariko Ariyoshi, Hidenori Ohnishi, Takahiro Yamamoto, Xiaobing Zuo, Katsumi Maenaka, Enoch Y. Park, Naomi Kondo, Masahiro Shirakawa, Hidehito Tochio, Zenichiro Kato
NATURE COMMUNICATIONS   5 5340   Dec 2014   [Refereed]
Takuma Sugi, Yasuko Ohtani, Yuta Kumiya, Ryuji Igarashi, Masahiro Shirakawa
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA   111(48) 17236-17241   Dec 2014   [Refereed]
Shingo Sotoma, Yohsuke Yoshinari, Ryuji Igarashi, Akiyoshi Yamazaki, Shige Yoshimura, Hidehito Tochio, Masahiro Shirakawa, Yoshie Harada
Diamond and Related Materials   49 33-38   Oct 2014   [Refereed]
Takeshi Kimura, Naotaka Tsutsumi, Kyohei Arita, Mariko Ariyoshi, Hidenori Ohnishi, Naomi Kondo, Masahiro Shirakawa, Zenichiro Kato, Hidehito Tochio
Acta crystallographica. Section F, Structural biology communications   70(pt 10) 1351-1356   Oct 2014   [Refereed]
Tetsuyuki Entani, Ken-ichi Kubo, Shin Isogai, Yoichiro Fukao, Masahiro Shirakawa, Akira Isogai, Seiji Takayama
PLANT JOURNAL   78(6) 1014-1021   Jun 2014   [Refereed]
Erik Walinda, Daichi Morimoto, Kenji Sugase, Tsuyoshi Konuma, Hidehito Tochio, Masahiro Shirakawa
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY   289(20) 13890-13902   May 2014   [Refereed]
Takahiro Yamamoto, Naotaka Tsutsumi, Hidehito Tochio, Hidenori Ohnishi, Kazuo Kubota, Zenichiro Kato, Masahiro Shirakawa, Naomi Kondo
Molecular immunology   58(1) 66-76   Mar 2014   [Refereed]
Ahmet Can Berkyurek, Isao Suetake, Kyohei Arita, Kohei Takeshita, Atsushi Nakagawa, Masahiro Shirakawa, Shoji Tajima
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY   289(1) 379-386   Jan 2014   [Refereed]
Yousuke Takaoka, Yoshiyuki Kioi, Akira Morito, Junji Otani, Kyohei Arita, Eishi Ashihara, Mariko Ariyoshi, Hidehito Tochio, Masahiro Shirakawa, Itaru Hamachi
CHEMICAL COMMUNICATIONS   49(27) 2801-2803   2013   [Refereed]
Junji Otani, Hironobu Kimura, Jafar Sharif, Takaho A. Endo, Yuichi Mishima, Toru Kawakami, Haruhiko Koseki, Masahiro Shirakawa, Isao Suetake, Shoji Tajima
PLOS ONE   8(12) e82961   Dec 2013   [Refereed]
Dambarudhar Shiba Sankar Hembram, Takahiro Haremaki, Jumpei Hamatsu, Jin Inoue, Hajime Kamoshida, Teppei Ikeya, Masaki Mishima, Tsutomu Mikawa, Nobuhiro Hayashi, Masahiro Shirakawa, Yutaka Ito
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS   438(4) 653-659   Sep 2013   [Refereed]
Yuichiro Hori, Tomoya Norinobu, Motoki Sato, Kyohei Arita, Masahiro Shirakawa, Kazuya Kikuchi
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   135(33) 12360-12365   Aug 2013   [Refereed]
Jens Danielsson, Kohsuke Inomata, Shuhei Murayama, Hidehito Tochio, Lisa Lang, Masahiro Shirakawa, Mikael Oliveberg
Journal of the American Chemical Society   135(28) 10266-10269   Jul 2013   [Refereed]
Naoko Iwaya, Hirotoshi Takasu, Natsuko Goda, Masahiro Shirakawa, Toshiki Tanaka, Daizo Hamada, Hidekazu Hiroaki
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY   153(5) 473-481   May 2013   [Refereed]

Misc

 
S. Watanabe; T. Ichimura; N. Fujita; S. Tsuruzoe; I. Ohki; M. Shirakawa; M. Kawasuji; M. Nakao
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America   100(22) 12859-12864   2003   [Refereed]
H. Ohnishi; H. Tochio; Z. Kato; K.E. Orii; A. Li; T. Kimura; H. Hiroaki; N. Kondo; M. Shirakawa
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America   106(25) 10260-10265   Jun 2009   [Refereed]
K. Arita; S. Isogai; T. Oda; M. Unoki; K. Sugita; N. Sekiyama; K. Kuwata; R. Hamamoto; H. Tochio; M. Sato; M. Ariyoshi; M. Shirakawa
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America   109(32) 12950-12955   Aug 2012   [Refereed]

Conference Activities & Talks

 
Magnetic Resonance for Investigation of structure and dynamics of proteins and membranes in live cells [Invited]
Masahiro Shirakawa
The 25th International Conference on Magnetic Resonance in Biological Systems   20 Aug 2012   
In-Cell NMR Spectroscopy of Proteins Inside Living Cells” Keystone Symposium on Frontiers of NMR in Biology [Invited]
Masahiro Shirakawa
Keystone symposia   15 Jan 2012