MINEGISHI Naoko

J-GLOBAL         Last updated: Sep 5, 2017 at 03:40
 
Avatar
Name
MINEGISHI Naoko
Affiliation
Tohoku University
Section
Tohoku Medical Megabank Organization, Department of Biobank
Job title
Associate Professor

Research Areas

 
 

Education

 
 
 - 
1989
Graduate School, Division of Medicine, Tohoku University
 
 
 - 
1982
medical, Faculty of Medicine, Tohoku University
 

Misc

 
Koga Shinichiro, Yamaguchi Nobuhiro, Abe Tomoko, Minegishi Masayoshi, Tsuchiya Shigeru, Yamamoto Masayuki, Minegishi Naoko
Blood   109(10) 4200-4208   2007
Asaumi Yasuhide, Kagaya Yutaka, Takeda Morihiko, Yamaguchi Nobuhiro, Tada Hiroko, Ito Kenta, Ohta Jun, Shiroto Takashi, Shirato Kunio, Minegishi Naoko, Shimokawa Hiroaki
Circulation   115(15) 2022-2032   2007
Harigae Hideo, Okitsu Yoko, Yokoyama Hisayuki, Fujiwara Tohru, Inomata Mitsue, Takahashi Shinichiro, Minegishi Naoko, Kaku Mitsuo, Sasaki Takeshi
Int J Hematol   84(1) 38-42   2006
Tada H, Kagaya Y, Takeda M, Ohta J, Asaumi Y, Satoh K, Ito K, Karibe A, Shirato K, Minegishi N, Shimokawa H
Cardiovasc Res   71 466-477   2006
Satoh Kimio, Kagaya Yutaka, Nakano Makoto, Ito Yoshitaka, Ohta Jun, Tada Hiroko, Karibe Akihiko, Minegishi Naoko, Suzuki Norio, Yamamoto Masayuki, Ono Masao, Watanabe Jun, Shirato Kunio, Ishii Naoto, Sugamura Kazuo, Shimokawa Hiroaki
Circulation   113(11) 1442-1450   2006