基本情報

所属
群馬大学 教授
学位
医学博士(群馬大学)

J-GLOBAL ID
201601002069551420

MISC

  308
 • Koichiro Shinozaki, Masaru Suzuki, Shigeto Oda, Lance B. Becker, Takashi Tagami, Atsushi Sakurai, Yoshio Tahara, Ken Nagao, Naohiro Yonemoto, Arino Yaguchi, Naoto Morimura, Dai Miyazaki, Tomoko Ogasawara, Kei Hayashida, Mari Amino, Tomohisa Nomura, Akiko Akashi, Sadaki Inokuchi, Yoshihiro Masui, Kunihisa Miura, Haruhiko Tsutsumi, Kiyotsugu Takuma, Ishihara Atsushi, Minoru Nakano, Hiroshi Tanaka, Keiichi Ikegami, Takao Arai, Arino Yaguchi, Nobuya Kitamura, Kenji Kobayashi, Takayuki Suda, Kazuyuki Ono, Naoto Morimura, Ryosuke Furuya, Yuichi Koido, Fumiaki Iwase, Shigeru Kanesaka, Yasusei Okada, Kyoko Unemoto, Tomohito Sadahiro, Masayuki Iyanaga, Asaki Muraoka, Munehiro Hayashi, Shinichi Ishimatsu, Yasufumi Miyake, Hideo Yokokawa, Yasuaki Koyama, Asuka Tsuchiya, Tetsuya Kashiyama, Munetaka Hayashi, Kiyohiro Oshima, Kazuya Kiyota, Yuichi Hamabe, Hiroyuki Yokota, Shingo Hori, Shin Inaba, Tetsuya Sakamoto, Naoshige Harada, Akio Kimura, Masayuki Kanai, Yasuhiro Otomo, Manabu Sugita, Kosaku Kinoshita, Takatoshi Sakurai, Mitsuhide Kitano, Kiyoshi Matsuda, Kotaro Tanaka, Katsunori Yoshihara, Kikuo Yoh, Junichi Suzuki, Hiroshi Toyoda, Kunihiro Mashiko, Naoki Shimizu, Takashi Muguruma, Tadanaga Shimada, Yoshiro Kobe, Tomohisa Shoko, Kazuya Nakanishi, Takashi Shiga, Takefumi Yamamoto, Kazuhiko Sekine, Shinichi Izuka
  CIRCULATION JOURNAL 81(12) 1839 - + 2017年12月
 • Koichiro Shinozaki, Masaru Suzuki, Shigeto Oda, Lance B. Becker, Takashi Tagami, Atsushi Sakurai, Yoshio Tahara, Ken Nagao, Naohiro Yonemoto, Arino Yaguchi, Naoto Morimura, Dai Miyazaki, Tomoko Ogasawara, Kei Hayashida, Mari Amino, Tomohisa Nomura, Akiko Akashi, Sadaki Inokuchi, Yoshihiro Masui, Kunihisa Miura, Haruhiko Tsutsumi, Kiyotsugu Takuma, Ishihara Atsushi, Minoru Nakano, Hiroshi Tanaka, Keiichi Ikegami, Takao Arai, Arino Yaguchi, Nobuya Kitamura, Kenji Kobayashi, Takayuki Suda, Kazuyuki Ono, Naoto Morimura, Ryosuke Furuya, Yuichi Koido, Fumiaki Iwase, Shigeru Kanesaka, Yasusei Okada, Kyoko Unemoto, Tomohito Sadahiro, Masayuki Iyanaga, Asaki Muraoka, Munehiro Hayashi, Shinichi Ishimatsu, Yasufumi Miyake, Hideo Yokokawa, Yasuaki Koyama, Asuka Tsuchiya, Tetsuya Kashiyama, Munetaka Hayashi, Kiyohiro Oshima, Kazuya Kiyota, Yuichi Hamabe, Hiroyuki Yokota, Shingo Hori, Shin Inaba, Tetsuya Sakamoto, Naoshige Harada, Akio Kimura, Masayuki Kanai, Yasuhiro Otomo, Manabu Sugita, Kosaku Kinoshita, Takatoshi Sakurai, Mitsuhide Kitano, Kiyoshi Matsuda, Kotaro Tanaka, Katsunori Yoshihara, Kikuo Yoh, Junichi Suzuki, Hiroshi Toyoda, Kunihiro Mashiko, Naoki Shimizu, Takashi Muguruma, Tadanaga Shimada, Yoshiro Kobe, Tomohisa Shoko, Kazuya Nakanishi, Takashi Shiga, Takefumi Yamamoto, Kazuhiko Sekine, Shinichi Izuka
  CIRCULATION JOURNAL 81(12) 1839 - + 2017年12月
 • Makoto Aoki, Hiroyuki Tokue, Kei Shibuya, Masato Murata, Shuichi Hagiwara, Kiyohiro Oshima
  Annals of vascular surgery 45 262.e11-262.e14 2017年11月
 • Makoto Aoki, Hiroyuki Tokue, Kei Shibuya, Masato Murata, Shuichi Hagiwara, Kiyohiro Oshima
  ANNALS OF VASCULAR SURGERY 45 26200000000000 2017年11月
 • Akiko Akashi, Masahiro Kashiura, Kazuhiro Sugiyama, Yuichi Hamabe, Atsushi Sakurai, Yoshio Tahara, Naohiro Yonemoto, Ken Nagao, Arino Yaguchi, Naoto Morimura, Tagami Takashi, Dai Miyazaki, Tomoko Ogasawara, Kei Hayashida, Masaru Suzuki, Mari Amino, Nobuya Kitamura, Tomohisa Nomura, Naoki Shimizu, Sadaki Inokuchi, Yoshihiro Masui, Kunihisa Miura, Haruhiko Tsutsumi, Kiyotsugu Takuma, Ishihara Atsushi, Minoru Nakano, Hiroshi Tanaka, Keiichi Ikegami, Takao Arai, Shigeto Oda, Kenji Kobayashi, Takayuki Suda, Kazuyuki Ono, Ryosuke Furuya, Yuichi Koido, Fumiaki Iwase, Shigeru Kanesaka, Yasusei Okada, Kyoko Unemoto, Tomohito Sadahiro, Masayuki Iyanaga, Asaki Muraoka, Munehiro Hayashi, Shinichi Ishimatsu, Yasufumi Miyake, Hideo Yokokawa, Yasuaki Koyama, Asuka Tsuchiya, Tetsuya Kashiyama, Munetaka Hayashi, Kiyohiro Oshima, Kazuya Kiyota, Hiroyuki Yokota, Shingo Hori, Shin Inaba, Tetsuya Sakamoto, Naoshige Harada, Akio Kimura, Masayuki Kanai, Yasuhiro Otomo, Manabu Sugita, Kosaku Kinoshita, Takatoshi Sakurai, Mitsuhide Kitano, Kiyoshi Matsuda, Kotaro Tanaka, Katsunori Yoshihara, Kikuo Yoh, Junichi Suzuki, Hiroshi Toyoda, Kunihiro Mashiko, Naoki Shimizu, Takashi Muguruma, Tadanaga Shimada, Yoshiro Kobe, Tomohisa Shoko, Kazuya Nakanishi, Takashi Shiga, Takefumi Yamamoto, Kazuhiko Sekine, Shinichi Izuka
  JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE 53(3) 345 - 352 2017年9月

講演・口頭発表等

  261