SAKAI Hayato

J-GLOBAL         Last updated: Dec 6, 2018 at 23:48
 
Avatar
Name
SAKAI Hayato

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Nakamura Shunta, Sakai Hayato, Nagashima Hiroki, Kobori Yasuhiro, Tkachenko Nikolai V., Hasobe Taku
ACS Energy Letters   4 26-31   Nov 2018   [Refereed]
Sakai Hayato, Inaya Ryutaro, Tkachenko Nikolai V., Hasobe Taku
Chemistry - A European Journal   24(64) 17062-17071   Nov 2018   [Refereed]
Ito Hiroaki, Sakai Hayato, Okayasu Yoshinori, Yuasa Junpei, Mori Tadashi, Hasobe Taku
Chemistry - A European Journal   24(63) 16889-16894   Nov 2018   [Refereed]
Yoshida Motoki, Sakai Hayato, Ohkubo Kei, Fukuzumi Shunichi, Hasobe Taku
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   122(25) 13333-13346   Jun 2018   [Refereed]
Sakai Hayato, Inaya Ryutaro, Nagashima Hiroki, Nakamura Shunta, Kobori Yasuhiro, Tkachenko Nikolai V., Hasobe Taku
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS   9(12) 3354-3360   Jun 2018   [Refereed]
Kato, Daiki, Sakai, Hayato, Araki, Yasuyuki, Wada, Takehiko, Tkachenko, Nikolai V., Hasobe, Taku
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS   20(13) 8695-8706   Apr 2018   [Refereed]
Akahori, Shuhei, Sakai, Hayato, Hasobe, Taku, Shinokubo, Hiroshi, Miyake, Yoshihiro
ORGANIC LETTERS   20(1) 304-307   Jan 2018   [Refereed]
Kiyonori Kuroda, Kohei Yazaki, Yuya Tanaka, Munetaka Akita, Hayato Sakai, Taku Hasobe, Nikolai V. Tkachenko, Michito Yoshizawa
Angewandte Chemie International Edition      Nov 2018   [Refereed]
Hirono Akitsu, Sakai Hayato, Hasobe Taku
Chemistry - An Asian Journa   2018    2018   [Refereed]
Tokuo Kokichi, Sakai Hayato, Sakanoue Tomo, Takenobu Taishi, Araki Yasuyuki, Wada Takehiko, Hasobe Taku
MATERIALS CHEMISTRY FRONTIERS   1(11) 2299-2308   Nov 2017   [Refereed]
Serizawa Yuma, Akahori Shuhei, Kato Shohei, Sakai Hayato, Hasobe Taku, Miyake Yoshihiro, Shinokubo Hiroshi
Chemistry - A European Journal   23(29) 6948-6952   May 2017   [Refereed]
Takai, Atsuro, Freas, Dylan J., Suzuki, Toshikane, Sugimoto, Manabu, Labuta, Jan, Haruki, Rie, Kumai, Reiji, Adachi, Shin-ichi, Sakai, Hayato, Hasobe, Taku, Matsushita, Yoshitaka, Takeuchi, Masayuki
ORGANIC CHEMISTRY FRONTIERS   4(5) 650-657   May 2017   [Refereed]
Kato, Daiki, Sakai, Hayato, Saegusa, Toshiyuki, Tkachenko, Nokolai V., Hasobe, Taku
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   121(16) 9043-9052   Apr 2017   [Refereed]
Horinouchi, Haruki, Sakai, Hayato, Araki, Yasuyuki, Sakanoue, Tomo, Takenobu, Taishi, Wada, Takehiko, Tkachenko, Nikolai V., Hasobe, Taku
Chemistry - A European Journal   22(28) 9631-9641   Jul 2016   [Refereed]
Shimizu, Masaki, Shigitani, Ryosuke, Nakatani, Masaki, Kuwabara, Keiko, Miyake, Yusuke, Tajima, Kunihiko, Sakai, Hayato, Hasobe, Taku
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   120(21) 11631-11639   Jun 2016   [Refereed]
Kato, Daiki, Sakai, Hayato, Tkachenko, Nikolai V., Hasobe, Taku
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION   55(17) 5230-5234   Apr 2016   [Refereed]
Sakai, Hayato, Kubota, Takako, Yuasa, Junpei, Araki, Yasuyuki, Sakanoue, Tomo, Takenobu, Taishi, Wada, Takehiko, Kawai, Tsuyoshi, Hasobe, Taku
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   120(14) 7860-7869   Apr 2016   [Refereed]
Yamamoto, Yuki, Sakai, Hayato, Yuasa, Junpei, Araki, Yasuyuki, Wada, Takehiko, Sakanoue, Tomo, Takenobu, Taishi, Kawai, Tsuyoshi, Hasobe, Taku
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   120(13) 7421-7427   Apr 2016   [Refereed]
Sakuma, Takao, Sakai, Hayato, Araki, Yasuyuki, Mori, Tadashi, Wada, Takehiko, Tkachenko, Nikolai V., Hasobe, Taku
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A   120(11) 1867-1875   Mar 2016   [Refereed]
Yamamoto, Yuki, Sakai, Hayato, Yuasa, Junpei, Araki, Yasuyuki, Wada, Takehiko, Sakanoue, Tomo, Takenobu, Taishi, Kawai, Tsuyoshi, Hasobe, Taku
Chemistry - A European Journal   22(12) 4263-4273   Mar 2016   [Refereed]
Sakuma, Takao, Sakai, Hayato, Araki, Yasuyuki, Wada, Takehiko, Hasobe, Taku
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS   18(7) 5453-5463   Feb 2016   [Refereed]
Sakai, Hayato, Ohkubo, Kei, Fukuzumi, Shunichi, Hasobe, Taku
Chemistry - An Asian Journal   11(4) 613-624   Feb 2016   [Refereed]
Sakai, Hayato, Kubota, Takako, Yuasa, Junpei, Araki, Yasuyuki, Sakanoue, Tomo, Takenobu, Taishi, Wada, Takehiko, Kawai, Tsuyoshi, Hasobe, Taku
ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY   14(28) 6738-6743   2016   [Refereed]
Hasobe, Taku, Ida, Koichi, Sakai, Hayato, Ohkubo, Kei, Fukuzumi, Shunichi
Chemistry - A European Journal   21(31) 11196-11205   Jul 2015   [Refereed]
Sakai, Hayato, Shinto, Sho, Kumar, Jatish, Araki, Yasuyuki, Sakanoue, Tomo, Takenobu, Taishi, Wada, Takehiko, Kawai, Tsuyoshi, Hasobe, Taku
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   119(24) 13937-13947   Jun 2015   [Refereed]
Kawashima, Yuki, Ohkubo, Kei, Blas-Ferrando, Vicente Manuel, Sakai, Hayato, Font-Sanchis, Enrique, Ortiz, Javier, Fernandez-Lazaro, Fernando, Hasobe, Taku, Sastre-Santos, Angela, Fukuzumi, Shunichi
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B   119(24) 7690-7697   Jun 2015   [Refereed]
Sakai, Hayato, Kamimura, Takuya, Tani, Fumito, Hasobe, Taku
JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES   19(1-3) 242-250   Jan 2015   [Refereed]
Supur, Mustafa, Kawashima, Yuki, Ohkubo, Kei, Sakai, Hayato, Hasobe, Taku, Fukuzumi, Shunichi
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS   17(24) 15732-15738   2015   [Refereed]
Aoki, Toru, Sakai, Hayato, Ohkubo, Kei, Sakanoue, Tomo, Takenobu, Taishi, Fukuzumi, Shunichi, Hasobe, Taku
CHEMICAL SCIENCE   6(2) 1498-1509   2015   [Refereed]
Sakai, Hayato, Shinto, Sho, Araki, Yasuyuki, Wada, Takehiko, Sakanoue, Tomo, Takenobu, Taishi, Hasobe, Taku
Chemistry - A European Journal   20(32) 10099-10109   Aug 2014   [Refereed]
Hirayama, Sunao, Sakai, Hayato, Araki, Yasuyuki, Tanaka, Minako, Imakawa, Masaki, Wada, Takehiko, Takenobu, Taishi, Hasobe, Taku
Chemistry - A European Journal   20(29) 9081-9093   Jul 2014   [Refereed]
Ida, Koichi, Sakai, Hayato, Ohkubo, Kei, Araki, Yasuyuki, Wada, Takehiko, Sakanoue, Tomo, Takenobu, Taishi, Fukuzumi, Shunichi, Hasobe, Taku
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   118(14) 7710-7720   Apr 2014   [Refereed]
Ohkubo, Kei, Kawashima, Yuki, Mase, Kentaro, Sakai, Hayato, Hasobe, Taku, Fukuzumi, Shunichi
JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES   18(10-11) 982-990   Jan 2014   [Refereed]
Yomogida, Yohei, Sakai, Hayato, Sawabe, Kosuke, Gocho, Shota, Bisri, Satria Zulkarnaen, Nakanotani, Hajime, Adachi, Chihaya, Hasobe, Taku, Iwasa, Yoshihiro, Takenobu, Taishi
ORGANIC ELECTRONICS   14(11) 2737-2742   Nov 2013   [Refereed]
Hasobe, Taku, Sakai, Hayato, Mase, Kentaro, Ohkubo, Kei, Fukuzumi, Shunichi
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   117(9) 4441-4449   Mar 2013   [Refereed]
Hasobe, Taku, Sakai, Hayato
ECS JOURNAL OF SOLID STATE SCIENCE AND TECHNOLOGY   2(10) M3015-M3022   2013   [Refereed]
Ohkubo, Kei, Kawashima, Yuki, Sakai, Hayato, Hasobe, Taku, Fukuzumi, Shunichi
CHEMICAL COMMUNICATIONS   49(40) 4474-4476   2013   [Refereed]
Sakuma, Takao, Sakai, Hayato, Hasobe, Taku
CHEMICAL COMMUNICATIONS   48(37) 4441-4443   2012   [Refereed]
Sakai, Hayato, Rabbani, Mohammad Gulam, Hasobe, Taku
JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES   15(7-8) 639-651   Jan 2011   [Refereed]
Hasobe, Taku, Sakai, Hayato
JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES   15(5-6) 301-311   Jan 2011   [Refereed]
Tsutsumi, Ken, Sakai, Hayato, Sakonaka, Kazuyuki, Yabukami, Tomomi, Takahashi, Yoshiteru, Nakagai, Yuzo, Morimoto, Tsumoru, Tabata, Kenji, Kakiuchi, Kiyomi
EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY   (16) 2361-2368   Jun 2010   [Refereed]
Nobukuni, Hirofumi, Shimazaki, Yuichi, Uno, Hidemitsu, Naruta, Yoshinori, Ohkubo, Kei, Kojima, Takahiko, Fukuzumi, Shunichi, Seki, Shu, Sakai, Hayato, Hasobe, Taku, Tani, Fumito
Chemistry - A European Journal   16(38) 11611-11623   2010   [Refereed]
Hasobe, Taku, Rabbani, Mohammad Gulam, Sandanayaka, Atula S. D., Sakai, Hayato, Murakami, Tatsuya
CHEMICAL COMMUNICATIONS   46(6) 889-891   2010   [Refereed]
Sakai, Hayato, Tsutsumi, Ken, Morimoto, Tsumoru, Kakiuchi, Kiyomi
ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS   350(16) 2498-2502   Nov 2008   [Refereed]