Mamoru Igarashi

J-GLOBAL         Last updated: Dec 3, 2018 at 16:51
 
Avatar
Name
Mamoru Igarashi
Affiliation
Juntendo University
Section
Graduate School of Medicine
Research funding number
00277815

Published Papers

 
Komatsu Jun, Nagura Nana, Iwase Hideaki, Igarashi Mamoru, Ohbayashi Osamu, Nagaoka Isao, Kaneko Kazuo
EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE   15(1) 19-30   Jan 2018   [Refereed]
Tabe Yoko, Yamamoto Shinichi, Saitoh Kaori, Sekihara Kazumasa, Monma Norikazu, Ikeo Kazuho, Mogushi Kaoru, Shikami Masato, Ruvolo Vivian, Ishizawa Jo, Hail Numsen Jr., Kazuno Saiko, Igarashi Mamoru, Matsushita Hiromichi, Yamanaka Yasunari, Arai Hajime, Nagaoka Isao, Miida Takashi, Hayashizaki Yoshihide, Konopleva Marina, Andreeff Michael
CANCER RESEARCH   77(6) 1453-1464   Mar 2017   [Refereed]
Igarashi Mamoru, Sakamoto Koji, Nagaoka Isao
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE   39(2) 472-478   Feb 2017   [Refereed]
Momomura Rei, Naito Kiyohito, Igarashi Mamoru, Watari Taiji, Terakado Atsuhiko, Oike Shinji, Saicamoto Koji, Nagaoka Isao, Kaneko Kazuo
MOLECULAR MEDICINE REPORTS   7(3) 742-746   Mar 2013   [Refereed]
Yamagishi Yoshie, Igarashi Mamoru, Suzuki Atsuko, Suguro Shiori, Hirano Shin-Ichi, Nagaoka Isao
EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE   4(4) 640-644   Oct 2012   [Refereed]
Isao Nagaoka, Mamoru Igarashi, Koji Sakamoto
Advances in Food and Nutrition Research   65 337-352   Feb 2012
Igarashi Mamoru, Sakamoto Koji, Nagaoka Isao
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE   28(3) 373-379   Sep 2011   [Refereed]
Igarashi Mamoru, Kaga Izuho, Takamori Yoshomori, Sakamoto Koji, Miyazawa Keiji, Nagaoka Isao
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE   27(6) 821-827   Jun 2011   [Refereed]
Sugaya Kouichi, Igarashi Mamoru, Kojima Yuko, Tsubata Masahito, Nagaoka Isao
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE   27(1) 33-38   Jan 2011   [Refereed]
Naito Kiyohito, Watari Taiji, Muta Tomoya, Furuhata Atsushi, Iwase Hideaki, Igarashi Mamoru, Kurosawa Hisashi, Nagaoka Isao, Kaneko Kazuo
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC RESEARCH   28(3) 361-369   Mar 2010   [Refereed]

Misc

 
I. Nagaoka, M. Igarashi, J. Hua, Y. Ju, S. Yomogida, K. Sakamoto
Carbohydrate Polymers   84 825-830   Mar 2011