Nakai Katsuya

J-GLOBAL         Last updated: Jan 17, 2019 at 14:30
 
Avatar
Name
Nakai Katsuya
Affiliation
Juntendo University
Section
Faculty of Medicine

Published Papers

 
Lee Pei-Chih, Fang Yueh-Fu, Yamaguchi Hirohito, Wang Wei-Jan, Chen Tse-Ching, Hong Xuan, Ke Baozhen, Xia Weiya, Wei Yongkun, Zha Zhengyu, Wang Yan, Kuo Han-Pin, Wang Chih-Wei, Tu Chih-Yen, Chen Chia-Hung, Huang Wei-Chien, Chiang Shu-Fen, Nie Lei, Hou Junwei, Chen Chun-Te, Huo Longfei, Yang Wen-Hao, Deng Rong, Nakai Katsuya, Hsu Yi-Hsin, Chang Shih-Shin, Chiu Tai-Jan, Tang Jun, Zhang Ran, Wang Li, Fang Bingliang, Chen Ting, Wong Kwok-Kin, Hsu Jennifer L., Hung Mien-Chie
CANCER CELL   34(6) 954-+   Dec 2018   [Refereed]
Horimoto Yoshiya, Tokuda Emi, Murakami Fumi, Uomori Toshitaka, Himuro Takanori, Nakai Katsuya, Orihata Gotaro, Iijima Kotaro, Togo Shinsaku, Shimizu Hideo, Saito Mitsue
JOURNAL OF TRANSLATIONAL MEDICINE   16    Oct 2018   [Refereed]
Yamaguchi H., Du Y., Nakai K., Ding M., Chang S-S, Hsu J. L., Yao J., Wei Y., Nie L., Jiao S., Chang W-C, Chen C-H, Yu Y., Hortobagyi G. N., Hung M-C
ONCOGENE   37(2) 208-217   Jan 2018   [Refereed]
Nakai Katsuya, Xia Weiya, Liao Hsin-Wei, Saito Mitsue, Hung Mien-Chie, Yamaguchi Hirohito
BREAST CANCER   25(1) 74-80   Jan 2018   [Refereed]
Tokuda Emi, Horimoto Yoshiya, Arakawa Atsushi, Himuro Takanori, Senuma Koji, Nakai Katsuya, Saito Mitsue
HUMAN PATHOLOGY   63 40-45   May 2017   [Refereed]
Du Yi, Yamaguchi Hirohito, Wei Yongkun, Hsu Jennifer L., Wang Hung-Ling, Hsu Yi-Hsin, Lin Wan-Chi, Yu Wen-Hsuan, Leonard Paul G., Lee Gilbert R., Chen Mei-Kuang, Nakai Katsuya, Hsu Ming-Chuan, Chen Chun-Te, Sun Ye, Wu Yun, Chang Wei-Chao, Huang Wen-Chien, Liu Chien-Liang, Chang Yuan-Ching, Chen Chung-Hsuan, Park Morag, Jones Philip, Hortobagyi Gabriel N., Hung Mien-Chie
NATURE MEDICINE   22(2) 194-201   Feb 2016   [Refereed]
A perspective on anti-EGFR therapies targeting triple-negative breast cancer
Nakai Katsuya, Hung Mien-Chie, Yamaguchi Hirohito
AMERICAN JOURNAL OF CANCER RESEARCH   6(8) 1609-1623   2016   [Refereed]
Shimizu Hideo, Horimoto Yoshiya, Arakawa Atsushi, Sonoue Hiroshi, Kurata Mami, Kosaka Taijiro, Nakai Katsuya, Himuro Takanori, Tokuda Emi, Takahashi Yuka, Taira Fumi, Ito Mayuko, Abe Ikuko, Senuma Koji, Stork-Sloots Lisette, de Snoo Femke, Saito Mitsue
BREAST CARE   10(2) 118-122   2015   [Refereed]
Alkam Yimit, Mitomi Hiroyuki, Nakai Katsuya, Himuro Takanori, Saito Tsuyoshi, Takahashi Michiko, Arakawa Atsushi, Yao Takashi, Saito Mitsue
HISTOPATHOLOGY   63(5) 713-725   Nov 2013   [Refereed]
A case of myxoid liposarcoma of the breast
Saito Tsuyoshi, Ryu Misa, Fukumura Yuki, Asahina Miki, Arakawa Atsushi, Nakai Katsuya, Miura Hiroyoshi, Saito Mitsue, Yao Takashi
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL PATHOLOGY   6(7) 1432-1436   2013   [Refereed]

Misc

 
MESENCHYMAL CIRCULATING TUMOUR CELL ANALYSIS TO PREDICT EFFICACY OF ERIBULIN FOR METASTATIC BREAST CANCER PATIENTS
Horimoto Yoshiya, Tokuda Emi, Murakami Fumi, Nakai Katsuya, Shimizu Hideo, Saito Mitsue
BREAST   36 S40-S41   Nov 2017   [Refereed]
Tokuda E., Tomiyama S., Kosaka T., Abe I., Senuma K., Nakai K., Miura H., Arakawa A., Saito M., Kasumi F.
BREAST   20 S32-S33   Mar 2011   [Refereed]
Saito M., Shimizu H., Miura H., Nakai K., Kosaka T., Senuma K., Abe I., Arakawa A., Kasumi F.
BREAST   20 S47   Mar 2011   [Refereed]