基本情報

所属
慶應義塾大学 医学部 眼科学教室 特任講師
学位
博士(医学)(2012年3月 日本大学)

研究者番号
60647189
ORCID ID
 https://orcid.org/0000-0003-2322-0332
J-GLOBAL ID
201801013482014693
researchmap会員ID
B000310909

経歴

  17

学歴

  2

論文

  51
 • 4
  Deokho Lee, Yohei Tomita, Yukihiro Miwa, Heonuk Jeong, Ari Shinojima, Norimitsu Ban, Shintaro Yamaguchi, Ken Nishioka, Kazuno Negishi, Jun Yoshino, Toshihide Kurihara
  2022年11月25日  査読有り
 • Ari Taniguchi-Shinojima
  JAMA Ophthalmol. 2022年10月27日  査読有り招待有り筆頭著者最終著者責任著者
 • 11
  Deokho Lee, Yohei Tomita, Yukihiro Miwa, Ari Shinojima, Norimitsu Ban, Shintaro Yamaguchi, Ken Nishioka, Kazuno Negishi, Jun Yoshino, Toshihide Kurihara
  Int. J. Mol. Sci. 23(19) 11228-11228 2022年9月  査読有り
 • 59
  Ari Shinojima, Kazuno Negishi, Kazuo Tsubota, Toshihide Kurihara
  Front. Public Health 2022(10) 1-6 2022年5月10日  査読有り招待有り筆頭著者
 • Sumihiro Kawano, Takumi Imai, Taiji Sakamoto, Shuichi Yamamoto, Takayuki Baba, Eiju Sato, Masayasu Kitahashi, Tomoaki Tatsumi, Gen Miura, Tomohiro Niizawa, Taiji Sakamoto, Keita Yamakiri, Toshifumi Yamashita, Hiroki Otsuka, Seiji Sameshima, Narimasa Yoshinaga, Shozo Sonoda, Akito Hirakata, Takashi Koto, Makoto Inoue, Kazunari Hirota, Yuji Itoh, Tadashi Orihara, Yoshinobu Emoto, Masahiko Sano, Hiroyuki Takahashi, Ryo Tokizawa, Hidetoshi Yamashita, Koichi Nishitsuka, Yutaka Kaneko, Katsuhiro Nishi, Akitoshi Yoshida, Shinji Ono, Hiroyuki Hirokawa, Kenji Sogawa, Tsuneaki Omae, Akihiro Ishibazawa, Shoji Kishi, Hideo Akiyama, Hidetaka Matsumoto, Ryo Mukai, Masahiro Morimoto, Mitsuru Nakazawa, Yukihiko Suzuki, Takashi Kudo, Kobu Adachi, Susumu Ishida, Kousuke Noda, Satoru Kase, Syouhei Mori, Ryo Ando, Michiyuki Saito, Tomohiro Suzuki, Kanji Takahashi, Yoshimi Nagai, Tadashi Nakauchi, Haruiko Yamada, Shuji Kusaka, Daishi Tsujioka, Akitaka Tsujikawa, Kiyoshi Suzuma, Tatsuro Ishibashi, Koh-Hei Sonoda, Yasuhiro Ikeda, Riichiro Kohno, Keijiro Ishikawa, Mineo Kondo, Maki Kozawa, Takashi Kitaoka, Eiko Tsuiki, Yuichiro Ogura, Munenori Yoshida, Hiroshi Morita, Aki Kato, Yoshio Hirano, Kazuhiko Sugitani, Hiroko Terasaki, Takeshi Iwase, Yasuki Ito, Shinji Ueno, Hiroki Kaneko, Norie Nonobe, Taro Kominami, Noriyuki Azuma, Tadashi Yokoi, Hiroyuki Shimada, Hiroyuki Nakashizuka, Takayuki Hattori, Ari Shinojima, Yorihisa Kutagawa, Fumio Shiraga, Yuki Morizane, Shuhei Kimura, Tsunehiko Ikeda, Teruyo Kida, Takaki Sato, Masanori Fukumoto, Kazuyuki Emi, Hiroshi Nakashima, Masahito Ohji, Masashi Kakinoki, Osamu Sawada, Shinobu Takeuchi, Sumiyoshi Tanaka, Tomohiro Iida, Hideki Koizumi, Ichiro Maruko, Taiji Hasegawa, Akiko Kogure, Hiroyuki Iijima, Tomohiro Oshiro, Yasushi Tateno, Wataru Kikushima, Atsushi Sugiyama, Seigo Yoneyama, Kazuaki Kadonosono, Shimpei Sato, Shin Yamane
  Japanese Journal of Ophthalmology 2022年3月20日  査読有り
 • 18
  Keita Yamakiri, Taiji Sakamoto, Chihaya Koriyama, Ryo Kawasaki, Takayuki Baba, Koichi Nishitsuka, Takashi Koto, Hiroto Terasaki, Shuichi Yamamoto, Takayuki Baba, Eiju Sato, Masayasu Kitahashi, Tomoaki Tatsumi, Gen Miura, Tomohiro Niizawa, Taiji Sakamoto, Keita Yamakiri, Toshifumi Yamashita, Hiroki Otsuka, Seiji Sameshima, Narimasa Yoshinaga, Shozo Sonoda, Akito Hirakata, Takashi Koto, Makoto Inoue, Kazunari Hirota, Yuji Itoh, Tadashi Orihara, Yoshinobu Emoto, Masahiko Sano, Hiroyuki Takahashi, Ryo Tokizawa, Hidetoshi Yamashita, Koichi Nishitsuka, Yutaka Kaneko, Katsuhiro Nishi, Akitoshi Yoshida, Shinji Ono, Hiroyuki Hirokawa, Kenji Sogawa, Tsuneaki Omae, Akihiro Ishibazawa, Shoji Kishi, Hideo Akiyama, Hidetaka Matsumoto, Ryo Mukai, Masahiro Morimoto, Mitsuru Nakazawa, Yukihiko Suzuki, Takashi Kudo, Kobu Adachi, Susumu Ishida, Kousuke Noda, Satoru Kase, Syouhei Mori, Ryo Ando, Michiyuki Saito, Tomohiro Suzuki, Kanji Takahashi, Yoshimi Nagai, Tadashi Nakauchi, Haruhiko Yamada, Shunji Kusaka, Daishi Tsujioka, Akitaka Tsujikawa, Kiyoshi Suzuma, Tatsuro Ishibashi, Koh-Hei Sonoda, Yasuhiro Ikeda, Riichiro Kohno, Keijiro Ishikawa, Mineo Kondo, Maki Kozawa, Takashi Kitaoka, Eiko Tsuiki, Yuichiro Ogura, Munenori Yoshida, Hiroshi Morita, Aki Kato, Yoshio Hirano, Kazuhiko Sugitani, Hiroko Terasaki, Takeshi Iwase, Yasuki Ito, Shinji Ueno, Hiroki Kaneko, Norie Nonobe, Taro Kominami, Noriyuki Azuma, Tadashi Yokoi, Hiroyuki Shimada, Hiroyuki Nakashizuka, Takayuki Hattori, Ari Shinojima, Yorihisa Kitagawa, Fumio Shiraga, Yuki Morizane, Shuhei Kimura, Tsunehiko Ikeda, Teruyo Kida, Takaki Sato, Masanori Fukumoto, Kazuyuki Emi, Hiroshi Nakashima, Masahito Ohji, Masashi Kakinoki, Osamu Sawada, Shinobu Takeuchi, Sumiyoshi Tanaka, Tomohiro Iida, Hideki Koizumi, Ichiro Maruko, Taiji Hasegawa, Akiko Kogure, Hiroyuki Iijima, Tomohiro Oshiro, Yasushi Tateno, Wataru Kikushima, Atsushi Sugiyama, Seigo Yoneyama, Kazuaki Kadonosono, Shimpei Sato, Shin Yamane
  Scientific Reports 12(1) 4213-4213 2022年3月10日  査読有り招待有り
 • 25
  Oshima Y, Shinojima A, Sawa M, Mori R, Sekiryu T, Kato A, Hara C, Saito M, Sugano Y, Hirano Y, Asato H, Nakamura M, Kimura E, Yuzawa M, Ishibashi T, Ogura Y, Iida T, Gomi F, Yasukawa T
  PLoS One. 17(2) e0264703 2022年2月  査読有り
 • Ryoh Funatsu, Hiroto Terasaki, Taiji Sakamoto, Shuichi Yamamoto, Takayuki Baba, Eiju Sato, Masayasu Kitahashi, Tomoaki Tatsumi, Gen Miura, Tomohiro Niizawa, Taiji Sakamoto, Keita Yamakiri, Toshifumi Yamashita, Hiroki Otsuka, Seiji Sameshima, Narimasa Yoshinaga, Shozo Sonoda, Akito Hirakata, Takashi Koto, Makoto Inoue, Kazunari Hirota, Yuji Itoh, Tadashi Orihara, Yoshinobu Emoto, Masahiko Sano, Hiroyuki Takahashi, Ryo Tokizawa, Hidetoshi Yamashita, Koichi Nishitsuka, Yutaka Kaneko, Katsuhiro Nishi, Akitoshi Yoshida, Shinji Ono, Hiroyuki Hirokawa, Kenji Sogawa, Tsuneaki Omae, Akihiro Ishibazawa, Shoji Kishi, Hideo Akiyama, Hidetaka Matsumoto, Ryo Mukai, Masahiro Morimoto, Mitsuru Nakazawa, Yukihiko Suzuki, Takashi Kudo, Kobu Adachi, Susumu Ishida, Kousuke Noda, Satoru Kase, Shohei Mori, Ryo Ando, Michiyuki Saito, Tomohiro Suzuki, Kanji Takahashi, Yoshimi Nagai, Tadashi Nakauchi, Haruhiko Yamada, Shunji Kusaka, Daishi Tsujioka, Akitaka Tsujikawa, Kiyoshi Suzuma, Tatsuro Ishibashi, Koh-Hei Sonoda, Yasuhiro Ikeda, Riichiro Kohno, Keijiro Ishikawa, Mineo Kondo, Maki Kozawa, Takashi Kitaoka, Eiko Tsuiki, Yuichiro Ogura, Munenori Yoshida, Hiroshi Morita, Aki Kato, Yoshio Hirano, Kazuhiko Sugitani, Hiroko Terasaki, Takeshi Iwase, Yasuki Ito, Shinji Ueno, Hiroki Kaneko, Norie Nonobe, Taro Kominami, Noriyuki Azuma, Tadashi Yokoi, Hiroyuki Shimada, Hiroyuki Nakashizuka, Takayuki Hattori, Ari Shinojima, Yorihisa Kitagawa, Fumio Shiraga, Yuki Morizane, Shuhei Kimura, Tsunehiko Ikeda, Teruyo Kida, Takaki Sato, Masanori Fukumoto, Kazuyuki Emi, Hiroshi Nakashima, Masahito Ohji, Masashi Kakinoki, Osamu Sawada, Shinobu Takeuchi, Sumiyoshi Tanaka, Tomohiro Iida, Hideki Koizumi, Ichiro Maruko, Taiji Hasegawa, Akiko Kogure, Hiroyuki Iijima, Tomohiro Oshiro, Yasushi Tateno, Wataru Kikushima, Atsushi Sugiyama, Seigo Yoneyama, Kazuaki Kadonosono, Shimpei Sato, Shin Yamane
  Scientific Reports 11(1) 2021年12月  査読有り
 • 80
  Ari Shinojima, Deokho Lee, Kazuo Tsubota, Kazuno Negishi, Toshihide Kurihara
  Journal of Clinical Medicine 2021年11月  査読有り招待有り筆頭著者
 • 34
  Yukihiro Miwa, Hiroyuki Komatsu, Ari Shinojima, Ayako Oda, Mao Inagaki, Kensuke Usami, Minori Akasaka, Yoshitaka Kobayashi
  Clinical Case Reports 9(11) 2021年11月  査読有り招待有り
 • 32
  Toshihide Kurihara, Deokho Lee, Ari Shinojima, Taku Kinoshita, Saori Nishizaki, Yoko Arita, Yuki Hidaka, Yasuyo Nishi, Yoshinori Shirakawa, Sho Kimura, Yukari Tsuneyoshi, Hidemasa Torii, Kazuo Tsubota, Kazuno Negishi
  PLOS ONE 16(9) e0256986-e0256986 2021年9月1日  査読有り筆頭著者
 • 37
  Ari Shinojima, Toshihide Kurihara, Kiwako Mori, Yujiro Iwai, Akiko Hanyuda, Kazuno Negishi, Hidemasa Torii, Kazuo Tsubota
  BMC Research Notes 14(328) 328-328 2021年8月26日  査読有り筆頭著者
 • 49
  Deokho Lee, Heonuk Jeong, Yukihiro Miwa, Ari Shinojima, Yusaku Katada, Kazuo Tsubota, Toshihide Kurihara
  PeerJ 9 e11665-e11665 2021年6月21日  査読有り
 • 59
  Ari Shinojima, Yoko Ozawa, Atsuro Uchida, Norihiro Nagai, Hajime Shinoda, Toshihide Kurihara, Misa Suzuki, Sakiko Minami, Kazuno Negishi, Kazuo Tsubota
  Journal of Clinical Medicine 10(10) 2178-2178 2021年5月18日  査読有り筆頭著者責任著者
 • Sumihiro Kawano, Takumi Imai, Taiji Sakamoto, Japan-Retinal Detachment Registry Group
  The British journal of ophthalmology 2021年1月29日  査読有り
 • 175
  Ibuki M, Lee D, Shinojima A, Miwa Y, Tsubota K, Kurihara T
  Int. J. Mol. Sci 21(23) 1(8940)-24 2020年11月  査読有り筆頭著者
 • 75
  Ken‐ichi Iwasaki, Yojiro Ogawa, Takuya Kurazumi, Syed M. Imaduddin, Chiaki Mukai, Satoshi Furukawa, Ryo Yanagida, Tomokazu Kato, Toru Konishi, Ari Shinojima, Benjamin D. Levine, Thomas Heldt
  The Journal of Physiology 2020年10月25日  査読有り
 • Adrian T Fung, Raymond Guan, Veronica Forlani, Yi-Chiao Li, Jay Chhablani, Dmitrii S Maltsev, Dinah Zur, Matias Iglicki, Aude Couturier, Ari Shinojima, Ana C Almeida, Catharina Busch, Marco Lupidi, Carlo Cagini, Pukhraj Rishi, Pierre-Henry Gabrielle, Samantha Fraser-Bell, Atchara Amphornphruet, Peranut Chotcomwongse, Yan Hong Chen, Marco Pellegrini
  Eye (London, England) 2020年10月14日  査読有り
 • Maho Sato, Sakiko Minami, Norihiro Nagai, Misa Suzuki, Toshihide Kurihara, Ari Shinojima, Hideki Sonobe, Kunihiko Akino, Norimitsu Ban, Kazuhiro Watanabe, Atsuro Uchida, Hajime Shinoda, Kazuo Tsubota, Yoko Ozawa
  PLOS ONE 15(10) e0240357-e0240357 2020年10月9日  査読有り
 • Yata N, Yasukawa T, Kubota T, Shinojima A, Ogura Y
  Japanese Journal of Clinical Ophthalmology 74(10) 1216-1220 2020年10月  査読有り

MISC

  60

書籍等出版物

  7

講演・口頭発表等

  147

社会貢献活動

  1

メディア報道

  2