Masami Arai

J-GLOBAL         Last updated: Dec 7, 2018 at 09:30
 
Avatar
Name
Masami Arai
Affiliation
Juntendo University
Section
Graduate School of Medicine
Research funding number
20232027

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
Apr 2018
 - 
Today
Associate Professor, Graduate School of Medicie, Juntendo University
 
Mar 2005
 - 
Mar 2018
department Director, Clinical genetic Oncology, Cancer Institute Hospital
 
Apr 2000
 - 
Feb 2005
Medical Staff, Familila Cancer Center, cancer Institute Hospital
 
Aug 1996
 - 
Mar 2000
Medical Staff, Department of Digestive Surgery, Cancer Institute Hospital
 
Apr 1992
 - 
Mar 1996
post graduate student, Graduate School of medicine, Tokyo University
 

Education

 
Apr 1980
 - 
Mar 1986
Faculty of Medicine, Kagoshima University
 

Published Papers

 
Miguchi Masashi, Hinoi Takao, Tanakaya Kohji, Yamaguchi Tatsuro, Furukawa Yoichi, Yoshida Teruhiko, Tamura Kazuo, Sugano Kokichi, Ishioka Chikashi, Matsubara Nagahide, Tomita Naohiro, Arai Masami, Ishikawa Hideki, Hirata Keiji, Saida Yoshihisa, Ishida Hideyuki, Sugihara Kenichi
SURGERY TODAY   48(8) 810-814   Aug 2018   [Refereed]
Arai Masami, Yokoyama Shiro, Watanabe Chie, Yoshida Reiko, Kita Mizuho, Okawa Megumi, Sakurai Akihiro, Sekine Masayuki, Yotsumoto Junko, Nomura Hiroyuki, Akama Yoshinori, Inuzuka Mayuko, Nomizu Tadashi, Enomoto Takayuki, Nakamura Seigo
JOURNAL OF HUMAN GENETICS   63(4) 447-457   Apr 2018   [Refereed]
Yamauchi Hideko, Nakagawa Chizuko, Kobayashi Makoto, Kobayashi Yusuke, Mano Toshiki, Nakamura Seigo, Arai Masami
BREAST CANCER   25(2) 141-150   Mar 2018   [Refereed]
Urakami Shinji, Inoshita Naoko, Oka Suguru, Miyama Yu, Nomura Sachio, Arai Masami, Sakaguchi Kazushige, Kurosawa Kazuhiro, Okaneya Toshikazu
INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY   25(2) 151-156   Feb 2018   [Refereed]
Highly sensitive DNA Methylation analysis of MLH1 and BRCA1
Nomura Sachio, Hino Okio, Arai Masami
CANCER SCIENCE   109 998   Jan 2018   [Refereed]
Mutation status of RAD51C, PALB2, and BRIP1 in 100 Japanese familial breast cancer cases without BRCA1/2 mutation
Katsutoshi Sato, Nomura Sachio, Iwase Takuji, Yoshida Reiko, Miki Yoshio, Arai Masami
CANCER SCIENCE   109 998   Jan 2018   [Refereed]
Nagasaki Toshiya, Arai Masami, Chino Akiko, Akiyoshi Takashi, Fukunaga Yosuke, Ueno Masashi
DIGESTIVE SURGERY   35(5) 448-456   2018   [Refereed]
Sato Katsutoshi, Koyasu Mio, Nomura Sachio, Sato Yuri, Kita Mizuho, Ashihara Yuumi, Adachi Yasue, Ohno Shinji, Iwase Takuji, Kitagawa Dai, Nakashima Eri, Yoshida Reiko, Miki Yoshio, Arai Masami
CANCER SCIENCE   108(11) 2287-2294   Nov 2017   [Refereed]
Yamauchi Hideko, Nakagawa Chizuko, Kobayashi Makoto, Kobayashi Yusuke, Mano Toshiki, Nakamura Seigo, Arai Masami
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY   35    May 2017   [Refereed]
Arai Masami, Takagaki Tomohiro, Takahashi Akifumi, Tagami Junji
DENTAL MATERIALS JOURNAL   36(2) 190-194   Apr 2017   [Refereed]
Tozaki Mitsuhiro, Nakamura Seigo, Kitagawa Dai, Iwase Takuji, Horii Rie, Akiyama Futoshi, Arai Masami
MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES   16(3) 265-269   2017   [Refereed]
Murata Asuka, Akiyoshi Takashi, Ueno Masashi, Fukunaga Yosuke, Nagayama Satoshi, Fujimoto Yoshiya, Konishi Tsuyoshi, Nagasaki Toshiya, Nagata Jun, Ohno Riki, Arai Masami, Yamaguchi Toshiharu
SURGERY TODAY   46(10) 1166-1175   Oct 2016   [Refereed]
Yamaguchi Kiyoshi, Nagayama Satoshi, Shimizu Eigo, Komura Mitsuhiro, Yamaguchi Rui, Shibuya Tetsuo, Arai Masami, Hatakeyama Seira, Ikenoue Tsuneo, Ueno Masashi, Miyano Satoru, Imoto Seiya, Furukawa Yoichi
SCIENTIFIC REPORTS   6    May 2016   [Refereed]
Taira Naruto, Arai Masami, Ikeda Masahiko, Iwasaki Motoki, Okamura Hitoshi, Takamatsu Kiyoshi, Nomura Tsunehisa, Yamamoto Seiichiro, Ito Yoshinori, Mukai Hirofumi
BREAST CANCER   23(3) 343-356   May 2016   [Refereed]
Taki Keiko, Sato Yuri, Nomura Sachio, Ashihara Yuumi, Kita Mizuho, Tajima Ikufumi, Sugano Kokichi, Arai Masami
FAMILIAL CANCER   15(2) 261-265   Apr 2016   [Refereed]
Causes of Cancer Death Among First-Degree Relatives in Japanese Families with Lynch Syndrome
ANTICANCER RESEARCH   36(4) 1985-1989   Apr 2016   [Refereed]
Shigehiro Mika, Kita Mizuho, Takeuchi Sayoko, Ashihara Yuumi, Arai Masami, Okamura Hitoshi
JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY   46(3) 254-259   Mar 2016   [Refereed]
Nagasaki Toshiya, Akiyoshi Takashi, Fujimoto Yoshiya, Konishi Tsuyoshi, Nagayama Satoshi, Fukunaga Yosuke, Arai Masami, Ueno Masashi
WORLD JOURNAL OF SURGERY   39(12) 3008-3015   Dec 2015   [Refereed]
Yamaguchi Junya, Sato Yuri, Kita Mizuho, Nomura Sachio, Yamamoto Noriko, Kato Yo, Ishikawa Yuichi, Arai Masami
JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY   45(10) 993-997   Oct 2015   [Refereed]
Nomura Sachio, Fujimoto Yoshiya, Yamamoto Noriko, Sato Yuri, Ashihara Yuumi, Kita Mizuho, Yamaguchi Junya, Ishikawa Yuichi, Ueno Masashi, Arai Masami
JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY   45(10) 987-992   Oct 2015   [Refereed]

Research Grants & Projects

 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Project Year: Apr 2016 - Mar 2019    Investigator(s): 野村 幸男
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: Grant-in-Aid for Exploratory Research
Project Year: Apr 2014 - Mar 2017    Investigator(s): 今岡 達彦
Ministry of Health, Labor and Welfare: Health and Labour Sciences Research Grants
Project Year: 2014 - Mar 2007    Investigator(s): ARAI Masami
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Project Year: Apr 2011 - Mar 2015    Investigator(s): 瀧 景子
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Project Year: Apr 2001 - Mar 2005    Investigator(s): ARAI Masami
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: Grant-in-Aid for Exploratory Research
Project Year: Apr 2000 - Mar 2003    Investigator(s): ARAI Masami