Profile Information


J-GLOBAL ID
201801006563244999

Research Areas

  1

Papers

  16
 • Matsubara, Akihiro, Miyake, Masayasu, Fujita, Natsuko, Isozaki, Nobuhiro, Nishizawa, Akimitsu, Kokubu, Yoko
  Dai-19-Kai AMS Shimpojiumu, 2016-Nendo "Jumoku Nenrin" Kenkyukai Kyodo Kaisai Shimpojiumu Hokokushu 118 - 121 Jun, 2017  
 • Fujita, Natsuko, Miyake, Masayasu, Watanabe, Takahiro, Kokubu, Yoko, Ishimaru, Tsuneari, Matsubara, Akihiro, Isozaki, Nobuhiro, Nishio, Tomohiro, Kato, Motohisa, Torazawa, Hitoshi, Nishizawa, Akimitsu
  Dai-19-Kai AMS Shimpojiumu, 2016-Nendo "Jumoku Nenrin" Kenkyukai Kyodo Kaisai Shimpojiumu Hokokushu 68 - 71 Jun, 2017  
 • Kumagaya, Shuhei, Umeda, Koji, Kamataki, Takanobu, Koiwa, Naoto, Fujita, Natsuko
  Tohoku Chiiki Saigai Kagaku Kenkyu 53 7 - 14 Apr, 2017  
 • Fujita, Natsuko, Matsubara, Akihiro, Watanabe, Takahiro, Kokubu, Yoko, Umeda, Koji, Ishimaru, Tsuneari, Nishizawa, Akimitsu, Miyake, Masayasu, Owaki, Yoshio, Nishio, Tomohiro, Kato, Motohisa, Isozaki, Nobuhiro
  Dai-29-Kai Tandemu Kasokuki Oyobi Sono Shuhen Gijutsu No Kenkyukai Hokokushu 39 - 42 Mar, 2017  
 • Fujita, Natsuko, Matsubara, Akihiro, Watanabe, Takahiro, Kokubu, Yoko, Umeda, Koji, Nishizawa, Akimitsu, Miyake, Masayasu, Owaki, Yoshio, Nishio, Tomohiro, Kato, Motohisa
  Dai-18-Kai AMS Shimpojiumu Hokokushu 85 - 90 Dec, 2016  

Misc.

  84

Presentations

  17

Research Projects

  5