Profile Information

Affiliation
-
Degree
Ph.D(Mar, 2015, University of Tokyo)

Researcher number
30786968
J-GLOBAL ID
201801015477459566
researchmap Member ID
B000311283

Major Papers

  28
 • Ryohei Otani, Akitake Mukasa, Takeo Uzuka, Fumi Higuchi, Hadzki Matsuda, Masashi Nomura, Shota Tanaka, Phyo Kim, Keisuke Ueki
  Journal of Neuro-Oncology, 154(2) 221-228, Sep, 2021  Peer-reviewedLead author
 • Hideyuki Arita, Yuko Matsushita, Ryunosuke Machida, Kai Yamasaki, Nobuhiro Hata, Makoto Ohno, Shigeru Yamaguchi, Takashi Sasayama, Shota Tanaka, Fumi Higuchi, Toshihiko Iuchi, Kuniaki Saito, Masayuki Kanamori, Ken-Ichiro Matsuda, Yohei Miyake, Kaoru Tamura, Sho Tamai, Taishi Nakamura, Takehiro Uda, Yoshiko Okita, Junya Fukai, Daisuke Sakamoto, Yasuhiko Hattori, Eriel Sandika Pareira, Ryusuke Hatae, Yukitomo Ishi, Yasuji Miyakita, Kazuhiro Tanaka, Shunsaku Takayanagi, Ryohei Otani, Tsukasa Sakaida, Keiichi Kobayashi, Ryuta Saito, Kazuhiko Kurozumi, Tomoko Shofuda, Masahiro Nonaka, Hiroyoshi Suzuki, Makoto Shibuya, Takashi Komori, Hikaru Sasaki, Masahiro Mizoguchi, Haruhiko Kishima, Mitsutoshi Nakada, Yukihiko Sonoda, Teiji Tominaga, Motoo Nagane, Ryo Nishikawa, Yonehiro Kanemura, Aya Kuchiba, Yoshitaka Narita, Koichi Ichimura
  Acta neuropathologica communications, 8(1) 201-201, Nov 23, 2020  Peer-reviewed
 • Masashi Nomura, Kuniaki Saito, Koki Aihara, Genta Nagae, Shogo Yamamoto, Kenji Tatsuno, Hiroki Ueda, Shiro Fukuda, Takayoshi Umeda, Shota Tanaka, Shunsaku Takayanagi, Ryohei Otani, Takahide Nejo, Taijun Hana, Satoshi Takahashi, Yosuke Kitagawa, Mayu Omata, Fumi Higuchi, Taishi Nakamura, Yoshihiro Muragaki, Yoshitaka Narita, Motoo Nagane, Ryo Nishikawa, Keisuke Ueki, Nobuhito Saito, Hiroyuki Aburatani, Akitake Mukasa
  Scientific Reports, 9(1) 1903, Dec 1, 2019  Peer-reviewed
 • Ryohei Otani, Takeo Uzuka, Fumi Higuchi, Hadzki Matsuda, Masashi Nomura, Shota Tanaka, Akitake Mukasa, Koichi Ichimura, Phyo Kim, Keisuke Ueki
  Cancer science, 109(7) 2327-2335, Jul, 2018  Peer-reviewedLead author
 • Ryohei Otani, Akitake Mukasa, Masahiro Shin, Mayu Omata, Shunsaku Takayanagi, Shota Tanaka, Keisuke Ueki, Nobuhito Saito
  Journal of Neurosurgery, 128(5) 1428-1437, May, 2018  Peer-reviewedLead author
 • Masashi Nomura, Akitake Mukasa, Genta Nagae, Shogo Yamamoto, Kenji Tatsuno, Hiroki Ueda, Shiro Fukuda, Takayoshi Umeda, Tomonari Suzuki, Ryohei Otani, Keiichi Kobayashi, Takashi Maruyama, Shota Tanaka, Shunsaku Takayanagi, Takahide Nejo, Satoshi Takahashi, Koichi Ichimura, Taishi Nakamura, Yoshihiro Muragaki, Yoshitaka Narita, Motoo Nagane, Keisuke Ueki, Ryo Nishikawa, Junji Shibahara, Hiroyuki Aburatani, Nobuhito Saito
  Acta neuropathologica, 134(6) 941-956, Dec, 2017  Peer-reviewed
 • Koki Aihara, Akitake Mukasa, Genta Nagae, Masashi Nomura, Shogo Yamamoto, Hiroki Ueda, Kenji Tatsuno, Junji Shibahara, Miwako Takahashi, Toshimitsu Momose, Shota Tanaka, Shunsaku Takayanagi, Shunsuke Yanagisawa, Takahide Nejo, Satoshi Takahashi, Mayu Omata, Ryohei Otani, Kuniaki Saito, Yoshitaka Narita, Motoo Nagane, Ryo Nishikawa, Keisuke Ueki, Hiroyuki Aburatani, Nobuhito Saito
  Acta neuropathologica communications, 5(1) 18, Mar, 2017  Peer-reviewed
 • Akitake Mukasa, Saito Kuniaki, Aihara Koki, Nagae Genta, Omata Mayu, Otani Ryohei, Takayangi Shunsaku, Tanaka Shota, Narita Yoshitaka, Ueki Keisuke, Nishikawa Ryo, Nagane Motoo, Aburatani Hiroyuki, Saito Nobuhito
  CANCER RESEARCH, 75, Aug 1, 2015  Peer-reviewed

Major Misc.

  34

Books and Other Publications

  1

Major Research Projects

  4