Yasushi Akahori

J-GLOBAL         Last updated: Oct 17, 2011 at 17:09
 
Avatar
Name
Yasushi Akahori
E-mail
yakahorifujita-hu.ac.jp
Research funding number
80221711

Published Papers

 
Shiraki K, Daikoku T, Takemoto M, Yoshida Y, Suzuki K, Akahori Y, Okuno T, Kurosawa Y, Asano Y
Journal of virology   85 8172-8180   Aug 2011   [Refereed]
Neri P, Shigemori N, Hamada-Tsutsumi S, Tsukamoto K, Arimitsu H, Shimizu T, Akahori Y, Kurosawa Y, Tsuji T
Vaccine   29 5340-5346   Jul 2011   [Refereed]
Kurosawa G, Sumitomo M, Ukai Y, Subere J, Muramatsu C, Eguchi K, Tanaka-Hashiba M, Sugiura M, Ando M, Sato N, Morita M, Inaba K, Morigaki S, Takasaki A, Akahori Y, Miyakawa S, Uyama I, Maeda K, Shiroki R, Hoshinaga K, Mizoguchi Y, Hattori Y, Sugioka A, Sugiura M, Kurosawa Y
Cancer science   102(1) 175-181   Jan 2011   [Refereed]
Kurosawa G, Sumitomo M, Akahori Y, Matsuda K, Muramatsu C, Takasaki A, Iba Y, Eguchi K, Tanaka M, Suzuki K, Morita M, Sato N, Sugiura M, Sugioka A, Hayashi N, Kurosawa Y
Journal of immunological methods   351(1-2) 1-12   Dec 2009   [Refereed]