Profile Information

Affiliation
Brain Research Institute, Niigata University

Researcher number
10918428
J-GLOBAL ID
202101006674624630
researchmap Member ID
R000022141

Research Interests

  1

Education

  1

Papers

  16

Misc.

  1
  • Masahiro Uemura, Hiroaki Nozaki, Taisuke Kato, Akihide Koyama, Naoko Sakai, Shoichiro Ando, Masato Kanazawa, Nozomi Hishikawa, Yoshinori Nishimoto, Kiran Polavarapu, Atchayaram Nalini, Akira Hanazono, Daisuke Kuzume, Akihiro Shindo, Mohammad El-Ghanem, Arata Abe, Aki Sato, Mari Yoshida, Takeshi Ikeuchi, Ikuko Mizuta, Toshiki Mizuno, Osamu Onodera
    Frontiers in Neurology, 11, Jul 3, 2020