atsushi iwata

J-GLOBAL         Last updated: Feb 23, 2017 at 11:50
 
Avatar
Name
atsushi iwata
E-mail
iwata-tkyumin.ac.jp
Affiliation
The University of Tokyo
Section
Graduate School of Medicine
ORCID ID
0000-0001-7308-5314

Research Areas

 
 
  • Clinical internal medicine / Neurology / 

Published Papers

 
Ohtomo Ryo, Iwata Atsushi, Tsuji Shoj
Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases   23(1) 179-181   2014   [Refereed]
Iwata Atsushi, Nagata Kenichi, Hatsuta Hiroyuki, Takuma Hiroshi, Bundo Miki, Iwamoto Kazuya, Tamaoka Akira, Murayama Shigeo, Saido Takaomi, Tsuji Shoj
Human Molecular Genetics   23(3) 648-656   2014   [Refereed]
Sakurai Yasuhisa, Ishii Kenji, Sonoo Masahiro, Saito Yuko, Murayama Shigeo, Iwata Atsushi, Hamada Kensuke, Sugimoto Izumi, Tsuji Shoji, Mannen Tor
Journal of Neurology   260(8) 1982-1991   2013   [Refereed]
Mitsui Jun, Matsukawa Takashi, Ishiura Hiroyuki, Fukuda Yoko, Ichikawa Yaeko, Date Hidetoshi, Ahsan Budrul, Nakahara Yasuo, Momose Yoshio, Takahashi Yuji, Iwata Atsushi, Goto Jun, Yamamoto Yorihiro, Komata Makiko, Shirahige Katsuhiko, Hara Kenju, Kakita Akiyoshi, Yamada Mitsunori, Takahashi Hitoshi, Onodera Osamu, Nishizawa Masatoyo, Takashima Hiroshi, Kuwano Ryozo, Watanabe Hirohisa, Ito Mizuki, Sobue Gen, Soma Hiroyuki, Yabe Ichiro, Sasaki Hidenao, Aoki Masashi, Ishikawa Kinya, Mizusawa Hidehiro, Kanai Kazuaki, Hattori Takamichi, Kuwabara Satoshi, Arai Kimihito, Koyano Shigeru, Kuroiwa Yoshiyuki, Hasegawa Kazuko, Yuasa Tatsuhiko, Yasui Kenichi, Nakashima Kenji, Ito Hijiri, Izumi Yuishin, Kaji Ryuji, Kato Takeo, Kusunoki Susumu, Osaki Yasushi, Horiuchi Masahiro, Kondo Tomoyoshi, Murayama Shigeo, Hattori Nobutaka, Yamamoto Mitsutoshi, Murata Miho, Satake Wataru, Toda Tatsushi, Duerr Alexandra, Brice Alexis, Filla Alessandro, Klockgether Thomas, Wuellner Ullrich, Nicholson Garth, Gilman Sid, Shults Clifford W, Tanner Caroline M, Kukull Walter A, Lee Virginia M. -Y, Masliah Eliezer, Low Phillip A, Sandroni Paola, Trojanowski John Q, Ozelius Laurie, Foroud Tatiana, Tsuji Shoji, Multiple-Syst Atrophy Res Collabo
New England Journal of Medicine   369(3) 233-244   2013   [Refereed]
Nagashima Y, Iwata A
Society for Neuroscience Abstract Viewer and Itinerary Planner   43    2013   [Refereed]
Ohtomo R, Fujii K, Tsuji S, Iwata A
Movement Disorders   28 S416-S417   2013   [Refereed]
Iwata A, Nagata K, Hatsuta H, Takuma H, Bundo M, Iwamoto K, Tamaoka A, Murayama S, Saido T. C, Tsuji S
Society for Neuroscience Abstract Viewer and Itinerary Planner   43    2013   [Refereed]
Iwata Atsushi, Ishihara Kenji, Tsuji Shoj
Internal Medicine   52(18) 2121-2122   2013   [Refereed]
Koya Junji, Iwata Atsushi, Nakamura Fumihiko, Nagashima Yu, Ichikawa Motoshi, Tsuji Shoji, Kurokawa Mine
Journal of the Neurological Sciences   315(1-2) 150-152   2012   [Refereed]
Mitsui Jun, Matsukawa Takashi, Ishiura Hiroyuki, Higasa Koichiro, Yoshimura Jun, Saito Taro L, Ahsan Budrul, Takahashi Yuji, Goto Jun, Iwata Atsushi, Niimi Yuki, Riku Yuuichi, Goto Yoji, Mano Kazuo, Yoshida Mari, Morishita Shinichi, Tsuji Shoj
American Journal of Medical Genetics Part B-Neuropsychiatric Genetics   159B(8) 951-957   2012   [Refereed]
Hida A, Kowa H, Iwata A, Tanaka M, Kwak S, Tsuji S
Journal of the neurological sciences   298(1-2) 136-139   Sep 2010   [Refereed]
Shirota Y, Iwata A, Ishiura H, Hashimoto M, Goto J, Shimizu J, Hanajima R, Nakajima J, Takazawa Y, Tsuji S
Internal medicine (Tokyo, Japan)   49(15) 1627-1631   2010   [Refereed]
Mitsui J, Mizuta I, Toyoda A, Ashida R, Takahashi Y, Goto J, Fukuda Y, Date H, Iwata A, Yamamoto M, Hattori N, Murata M, Toda T, Tsuji S
Archives of neurology   66 571-576   May 2009   [Refereed]
Iwata A, Nagashima Y, Matsumoto L, Suzuki T, Yamanaka T, Date H, Deoka K, Nukina N, Tsuji S
The Journal of biological chemistry   284(15) 9796-9803   Apr 2009   [Refereed]
Liu C, Fei E, Jia N, Wang H, Tao R, Iwata A, Nukina N, Zhou J, Wang G
The Journal of biological chemistry   282(19) 14558-14566   May 2007   [Refereed]
[Neurodegenerative disease and autophagy]
Iwata A
Rinsho shinkeigaku = Clinical neurology   46 887-889   Nov 2006   [Refereed]
Cellular mechanisms of protein quality control.
Bennett EJ, Shaler T, Gonzalez-Zulueta M, Schulman HF, Iwata A, Riley BE, Johnston JA, Bucci M, Nukina N, Ellerby L, Kopito RR
Rinsho shinkeigaku = Clinical neurology   46 805   Nov 2006   [Refereed]
Iwata A, Riley BE, Johnston JA, Kopito RR
The Journal of biological chemistry   280(48) 40282-40292   Dec 2005   [Refereed]
Iwata A, Christianson JC, Bucci M, Ellerby LM, Nukina N, Forno LS, Kopito RR
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America   102(37) 13135-13140   Sep 2005   [Refereed]
Iwata A, Maruyama M, Akagi T, Hashikawa T, Kanazawa I, Tsuji S, Nukina N
Human molecular genetics   12 2625-2635   Oct 2003   [Refereed]