Benno Yoshimi

J-GLOBAL         Last updated: Aug 21, 2014 at 17:53
 
Avatar
Name
Benno Yoshimi
E-mail
benno828riken.jp
Affiliation
RIKEN

Research Interests

 
 

Research Areas

 

Misc

 
BAKIR Mohammad Abdul, SAKATA Shinji, BENNO Yoshimi
Microbiology and culture collections   24(2) 95-104   Dec 2008
IWATA Emiko, DEGAWA Yoko, SAWAYA Yuki, TAKEYAMA Anna, OUKUBO Ayumi, YAGI Machiko, HOTTA Hisako, BENNO Yoshimi
The Japanese journal of nutrition and dietetics   65(5) 249-254   Oct 2007
BENNO YOSHIMI
Journal of germfree life and gnotobiology   37(1) 49-53   Jun 2007
XIAO Jin-zhong, KONDO Shizuki, ODAMAKI Toshitaka, MIYAJI Kazuhiro, YAESHIMA Tomoko, IWATSUKI Keiji, TOGASHI Hideo, BENNO Yoshimi
18(1) 31-36   Mar 2007