Mori, Daisuke

J-GLOBAL         Last updated: Dec 5, 2019 at 08:46
 
Avatar
Name
Mori, Daisuke
Affiliation
Nagoya University
Section
Brain and Mind Research Center/Psychiatry

Research Interests

 
 

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
Jun 2016
 - 
Today
Designated Associate Professor, Brain and Mind Research Center, Nagoya University
 
Apr 2015
 - 
May 2016
Lecturer, Brain and Mind Research Center, Nagoya University
 
Apr 2009
 - 
Mar 2015
COE Designated Lecturer, Medical, Nagoya University
 
Apr 2004
 - 
Mar 2009
Assistant Professor, Medical, Osaka-City University
 
Apr 2003
 - 
Mar 2004
Postdoctoral Researcher, Agriculture, Iwate University
 

Education

 
Mar 2003
 - 
Apr 1999
Chemistry, Doctor course, Science, Tohoku University
 
Mar 1999
 - 
Apr 1997
Chemistry, Science, Tohoku University
 
Apr 1993
 - 
Mar 1997
Chemistry, Science, Tohoku University
 
Apr 1990
 - 
Mar 1993
Yamagata-Higashi High School
 

Published Papers

 
Epifanio Bagarinao, Hirohisa Watanabe, Satoshi Maesawa, Daisuke Mori, Kazuhiro Hara, Kazuya Kawabata, Noritaka Yoneyama, Reiko Ohdake, Kazunori Imai, Michihito Masuda, Takamasa Yokoi, Aya Ogura, Toshiaki Taoka, Shuji Koyama, Hiroki C. Tanabe, Masahisa Katsuno, Toshihiko Wakabayashi, Masafumi Kuzuya, Norio Ozaki, Minoru Hoshiyama, Haruo Isoda, Shinji Naganawa, Gen Sobue
Scientific Reports   9(1)    Dec 2019   [Refereed]
Takaya Ishii, Mitsuru Ishikawa, Koki Fujimori, Takuji Maeda, Itaru Kushima, Yuko Arioka, Daisuke Mori, Yuhki Nakatake, Bun Yamagata, Shintaro Nio, Takahiro A. Kato, Nan Yang, Marius Wernig, Shigenobu Kanba, Masaru Mimura, Norio Ozaki, Hideyuki Okano
eneuro   ENEURO.0403   Sep 2019   [Refereed]
Sobue Akira, Kushima Itaru, Nagai Taku, Shan Wei, Kohno Takao, Aleksic Branko, Aoyama Yuki, Mori Daisuke, Arioka Yuko, Kawano Naoko
Scientific reports   8(1) 13046   2018   [Refereed]
Arioka Yuko, Kushima Itaru, Mori Daisuke, Ozaki Norio
Stem Cell Research      2018   [Refereed]
Ishizuka K, Fujita Y, Kawabata T, Kimura H, Iwayama Y, Inada T, Okahisa Y, Egawa J, Usami M, Kushima I, Uno Y, Okada T, Ikeda M, Aleksic B, Mori D, Someya T, Yoshikawa T, Iwata N, Nakamura H, Yamashita T, Ozaki N.
Transl Psychiatry   7(8) e1184   2017   [Refereed]
Kushima Itaru, Aleksic Branko, Nakatochi Masahiro, Shimamura Teppei, Okada Takashi, Uno Yota, Morikawa Mako, Ishizuka Kanako, Shiino Tomoko, Kimura Hiroki
Cell Reports   24(11) 2838-2856   2018   [Refereed]
Ishizuka K, Kimura H, Yoshimi A, Banno M, Kushima I, Uno Y, Okada T, Mori D, Aleksic B, Ozaki N
Nagoya journal of medical science   78(4) 465-474   Dec 2016   [Refereed]
Kushima I,Aleksic B,Nakatochi M, Shimamura, TShiino, TYoshimi, AKimura, HTakasaki, YWang, CXing, JIshizuka, KOya-Ito, TNakamura, YArioka, YMaeda, TYamamoto, MYoshida, MNoma, HHamada, SMorikawa, MUno, YOkada, TIidaka, TIritani, SYamamoto, TMiyashita, MKobori, AArai, MItokawa, MCheng, M-CChuang, Y-AChen, C-HSuzuki, MTakahashi, THashimoto, RYamamori, HYasuda, YWatanabe, YNunokawa, ASomeya, TIkeda, MToyota, TYoshikawa, TNumata, SOhmori T, Kunimoto S, Mori D, Iwata N,Ozaki N
Mol Psychiatry   22(3) 430-440   2017   [Refereed]
Kimura H, Wang C, Ishizuka K, Xing J, Takasaki Y, Kushima I, Aleksic B, Uno Y, Okada T, Ikeda M, Mori D, Inada T, Iwata N, Ozaki N
Schizophrenia research   178(1-3) 104-106   Dec 2016   [Refereed]
Takasaki Y, Koide T, Wang C, Kimura H, Xing J, Kushima I, Ishizuka K, Mori D, Sekiguchi M, Ikeda M, Aizawa M, Tsurumaru N, Iwayama Y, Yoshimi A, Arioka Y, Yoshida M, Noma H, Oya-Ito T, Nakamura Y, Kunimoto S, Aleksic B, Uno Y, Okada T, Ujike H, Egawa J, Kuwabara H, Someya T, Yoshikawa T, Iwata N, Ozaki N
Scientific reports   6 33311   Sep 2016   [Refereed]
Ishizuka K, Tabata H, Ito H, Kushima I, Noda M, Yoshimi A, Usami M, Watanabe K, Morikawa M, Uno Y, Okada T, Mori D, Aleksic B, Ozaki N, Nagata K. I.
J Neurosci Res   96(5) 789-802   2018   [Refereed]
Arioka Y, Shishido E, Kubo H, Kushima I, Yoshimi A, Kimura H, Ishizuka K, Aleksic B, Maeda T, Ishikawa M, Kuzumaki N, Okano H, Mori D, Ozaki N.
Transl Psychiatry   8(1) 129   2018   [Refereed]
Xing J, Kimura H, Wang C, Ishizuka K, Kushima I, Arioka Y, Yoshimi A, Nakamura Y, Shiino T, Oya-Ito T, Takasaki Y, Uno Y, Okada T, Iidaka T, Aleksic B, Mori D, Ozaki N
Scientific reports   6 27491   Jun 2016   [Refereed]
Arioka Y, Kushima I, Kubo H, Mori D, Ozaki N.
Stem Cell Res   30 81-84   2018   [Refereed]
Yu Y, Lin Y, Takasaki Y, Wang C, Kimura H, Xing J, Ishizuka K, Toyama M, Kushima I, Mori D, Arioka Y, Uno Y, Shiino T, Nakamura Y, Okada T, Morikawa M, Ikeda M, Iwata N, Okahisa Y, Takaki M, Sakamoto S, Someya T, Egawa J, Usami M, Kodaira M, Yoshimi A, Oya-Ito T, Aleksic B, Ohno K, Ozaki N.
Transl Psychiatry   8(1) 12   2018   [Refereed]
Ishizuka K, Kimura H, Wang C, Xing J, Kushima I, Arioka Y, Oya-Ito T, Uno Y, Okada T, Mori D, Aleksic B, Ozaki N
PloS one   11(4) e0153224   2016   [Refereed]
Yamasue H, Okada T, Munesue T, Kuroda M, Fujioka T, Uno Y, Matsumoto K, Kuwabara H, Mori D, Okamoto Y, Yoshimura Y, Kawakubo Y, Arioka Y, Kojima M, Yuhi T, Owada K, Yassin W, Kushima I, Benner S, Ogawa N, Eriguchi Y, Kawano N, Uemura Y, Yamamoto M, Kano Y, Kasai K, Higashida H, Ozaki N, Kosaka H.
Mol Psychiatry      2018   [Refereed]
Ibi M, Zou P, Inoko A, Shiromizu T, Matsuyama M, Hayashi Y, Enomoto M, Mori D, Hirotsune S, Kiyono T, Tsukita S, Goto H, Inagaki M
Journal of cell science   124(6) 857-864   Mar 2011   [Refereed]
Yamada M, Toba S, Takitoh T, Yoshida Y, Mori D, Nakamura T, Iwane AH, Yanagida T, Imai H, Yu-Lee LY, Schroer T, Wynshaw-Boris A, Hirotsune S
The EMBO journal   29(3) 517-531   Feb 2010   [Refereed]
Kunisawa K, Shimizu T, Kushima I, Aleksic B, Mori D, Osanai Y, Kobayashi K, Taylor A. M, Bhat M. A, Hayashi A, Baba H, Ozaki N, Ikenaka K.
J Neurochem      2018   [Refereed]
細胞工学 Vol.28 No.12 p.1276-77      Dec 2009   [Refereed]
HotPress
Vol.28 No.12 p.1276-77
Ishizuka K, Kimura H, Kushima I, Inada T, Okahisa Y, Ikeda M, Iwata N, Mori D, Aleksic B, Ozaki N.
Psychiatr Genet      2018   [Refereed]
Yamada M, Yoshida Y, Mori D, Takitoh T, Kengaku M, Umeshima H, Takao K, Miyakawa T, Sato M, Sorimachi H, Wynshaw-Boris A, Hirotsune S
Nature medicine   15(10) 1202-1207   Oct 2009   [Refereed]
Bagarinao E, Watanabe H, Maesawa S, Mori D, Hara K, Kawabata K, Yoneyama N, Ohdake R, Imai K, Masuda M, Yokoi T, Ogura A, Wakabayashi T, Kuzuya M, Ozaki N, Hoshiyama M, Isoda H, Naganawa S, Sobue G.
Neuroimage   169 134-144   2018   [Refereed]
Mori D, Yamada M, Mimori-Kiyosue Y, Shirai Y, Suzuki A, Ohno S, Saya H, Wynshaw-Boris A, Hirotsune S
Nature cell biology   11(9) 1057-1068   Sep 2009   [Refereed]
Ema M, Mori D, Niwa H, Hasegawa Y, Yamanaka Y, Hitoshi S, Mimura J, Kawabe Y, Hosoya T, Morita M, Shimosato D, Uchida K, Suzuki N, Yanagisawa J, Sogawa K, Rossant J, Yamamoto M, Takahashi S, Fujii-Kuriyama Y
Cell stem cell   3(5) 555-567   Nov 2008   [Refereed]
Yamada M, Toba S, Yoshida Y, Haratani K, Mori D, Yano Y, Mimori-Kiyosue Y, Nakamura T, Itoh K, Fushiki S, Setou M, Wynshaw-Boris A, Torisawa T, Toyoshima YY, Hirotsune S
The EMBO journal   27(19) 2471-2483   Oct 2008   [Refereed]
Ishizuka K, Fujita Y, Kawabata, TKimura, HIwayama, YInada, TOkahisa, YEgawa, JUsami, MKushima, IUno, YOkada, T, Ikeda M, Aleksic B, Mori D, Someya T, Yoshikawa, T, Iwata N, Nakamura H, Yamashita T, Ozaki, N
Transl Psychiatry   7(8) e1184   Aug 2017   [Refereed]
Toyo-oka K, Mori D, Yano Y, Shiota M, Iwao H, Goto H, Inagaki M, Hiraiwa N, Muramatsu M, Wynshaw-Boris A, Yoshiki A, Hirotsune S
The Journal of cell biology   180(6) 1133-1147   Mar 2008   [Refereed]
Kimura H, Fujita Y, Kawabata T, Ishizuka K, Wang C, Iwayama Y, Okahisa Y, Kushima I, Morikawa M, Uno Y, Okada T, Ikeda M, Inada T, Branko A, Mori D, Yoshikawa T, Iwata N, Nakamura H, Yamashita T, Ozaki N.
Transl Psychiatry   7(8) e1214   2017   [Refereed]
Toyo-Oka K, Sasaki S, Yano Y, Mori D, Kobayashi T, Toyoshima YY, Tokuoka SM, Ishii S, Shimizu T, Muramatsu M, Hiraiwa N, Yoshiki A, Wynshaw-Boris A, Hirotsune S
Human molecular genetics   14(21) 3113-3128   Nov 2005   [Refereed]
Mori D, Yano Y, Toyo-oka K, Yoshida N, Yamada M, Muramatsu M, Zhang D, Saya H, Toyoshima Y. Y, Kinoshita K, Wynshaw-Boris A, Hirotsune S.
Mol Cell Biol   27(1) 352-67   2007   [Refereed]
生体の科学 Vol.66 No.6 特集 グリア研究の最先端      Dec 2015   [Refereed]
Maesawa S, Bagarinao E, Fujii M, Futamura M, Motomura K, Watanabe H, Mori D, Sobue G, Wakabayashi T.
PLoS One   10(2) e0118072   2015   [Refereed]
Kuroda K, Yamada S, Tanaka M, Iizuka M, Yano H, Mori D, Tsuboi D, Nishioka T, Namba T, Iizuka Y, Kubota S, Nagai T, Ibi D, Wang R, Enomoto A, Isotani-Sakakibara M, Asai N, Kimura K, Kiyonari H, Abe T, Mizoguchi A, Sokabe M, Takahashi M, Yamada K, Kaibuchi K.
Hum Mol Genet   20(23) 4666-83   2011   [Refereed]
Mori D, Yano Y, Toyo-oka K, Yoshida N, Yamada M, Muramatsu M, Zhang D, Saya H, Toyoshima YY, Kinoshita K, Wynshaw-Boris A, Hirotsune S
Molecular and cellular biology   27(1) 352-367   Jan 2007   [Refereed]
Mori D, Yano Y, Toyo-oka K, Yoshida N, Yamada M, Muramatsu M, Zhang D, Saya H, Toyoshima Y. Y, Kinoshita K, Wynshaw-Boris A, Hirotsune S.
Mol Cell Biol   27(1) 352-67   2007   [Refereed]
Sasaki S, Mori D, Toyo-oka K, Chen A, Garrett-Beal L, Muramatsu M, Miyagawa S, Hiraiwa N, Yoshiki A, Wynshaw-Boris A, Hirotsune S
Molecular and cellular biology   25(17) 7812-7827   Sep 2005   [Refereed]
Sasaki S, Mori D, Toyo-oka K, Chen A, Garrett-Beal L, Muramatsu M, Miyagawa S, Hiraiwa N, Yoshiki A, Wynshaw-Boris A, Hirotsune S.
Mol Cell Biol   25(17) 7812-27   2005   [Refereed]
Mori D, Okuro N, Fujii-Kuriyama Y, Sogawa K.
Gene   304 163-70   2003   [Refereed]
Sasaki S, Mori D, Toyo-oka K, Chen A, Garrett-Beal L, Muramatsu M, Miyagawa S, Hiraiwa N, Yoshiki A, Wynshaw-Boris A, Hirotsune S.
Mol Cell Biol   25(17) 7812-27   2005   [Refereed]
Mori D, Okuro N, Fujii-Kuriyama Y, Sogawa K
Gene   304 163-170   Jan 2003   [Refereed]

Teaching Experience