Hidetomo Usui

J-GLOBAL         Last updated: Aug 22, 2019 at 17:07
 
Avatar
Name
Hidetomo Usui

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Ochi Masayuki, Mori Hitoshi, Kato Daichi, Usui Hidetomo, Kuroki Kazuhiko
PHYSICAL REVIEW MATERIALS   2(8)    Aug 2018   [Refereed]
Suekuni Koichiro, Lee Chul Ho, Tanaka Hiromi I., Nishibori Eiji, Nakamura Atsushi, Kasai Hidetaka, Mori Hitoshi, Usui Hidetomo, Ochi Masayuki, Hasegawa Takumi, Nakamura Mitsutaka, Ohira-Kawamura Seiko, Kikuchi Tatsuya, Kaneko Koji, Nishiate Hirotaka, Hashikuni Katsuaki, Kosaka Yasufumi, Kuroki Kazuhiko, Takabatake Toshiro
ADVANCED MATERIALS   30(13)    Mar 2018   [Refereed]
Nagayama Takanobu, Terashima Kensei, Wakita Takanori, Fujiwara Hirokazu, Fukura Tetsushi, Yano Yuko, Ono Kanta, Kumigashira Hiroshi, Ogiso Osamu, Yamashita Aichi, Takano Yoshihiko, Mori Hitoshi, Usui Hidetomo, Ochi Masayuki, Kuroki Kazuhiko, Muraoka Yuji, Yokoya Takayoshi
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   57(1)    Jan 2018   [Refereed]
Ochi Masayuki, Usui Hidetomo, Kuroki Kazuhiko
PHYSICAL REVIEW APPLIED   8(6)    Dec 2017   [Refereed]
Mori Hitoshi, Usui Hidetomo, Ochi Masayuki, Kuroki Kazuhiko
PHYSICAL REVIEW B   96(8)    Aug 2017   [Refereed]