Hironori Nakao

J-GLOBAL         Last updated: Oct 3, 2019 at 10:08
 
Avatar
Name
Hironori Nakao
Research funding number
70321536

Research Interests

 
 

Published Papers

 
Suyama Kazuya, Iwasa Kazuaki, Otomo Yuka, Tomiyasu Keisuke, Sagayama Hajime, Sagayama Ryoko, Nakao Hironori, Kumai Reiji, Kitajima Yoshinori, Damay Francoise, Mignot Jean-Michel, Yamada Akira, Matsuda Tatsuma D., Aoki Yuji
PHYSICAL REVIEW B   97(23)    Jun 2018   [Refereed]
Yamauchi Touru, Ueda Hiroaki, Ohwada Kenji, Nakao Hironori, Ueda Yutaka
PHYSICAL REVIEW B   97(12)    Mar 2018   [Refereed]
Sudayama Takaaki, Nakao Hironori, Yamasaki Yuichi, Murakami Youichi, Asai Shinichiro, Okazaki Ryuji, Yasui Yukio, Terasaki Ichiro
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   86(9)    Sep 2017   [Refereed]
Terasaki Ichiro, Igarashi Taichi, Nagai Takayuki, Tanabe Kenji, Taniguchi Hiroki, Matsushita Taku, Wada Nobuo, Takata Atsushi, Kida Takanori, Hagiwara Masayuki, Kobayashi Kensuke, Sagayama Hajime, Kumai Reiji, Nakao Hironori, Murakami Youichi
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   86(3)    Mar 2017   [Refereed]
Tomiyasu Keisuke, Koyama Syun-Ichi, Watahiki Masanori, Sato Mika, Nishihara Kazuki, Takahashi Yuki, Onodera Mitsugi, Iwasa Kazuaki, Nojima Tsutomu, Nojiri Hiroyuki, Okamoto Jun, Huang Di-Jing, Yamasaki Yuuichi, Nakao Hironori, Murakami Youichi
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   85(9)    Sep 2016   [Refereed]
Otomo Yuka, Iwasa Kazuaki, Suyama Kazuya, Tomiyasu Keisuke, Sagayama Hajime, Sagayama Ryoko, Nakao Hironori, Kumai Reiji, Murakami Youichi
PHYSICAL REVIEW B   94(7)    Aug 2016   [Refereed]
Minohara Makoto, Kitamura Miho, Wadati Hiroki, Nakao Hironori, Kumai Reiji, Murakami Youichi, Kumigashira Hiroshi
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   120(2)    Jul 2016   [Refereed]
Adachi Toru, Nakamatsu Yusuke, Kobayashi Tatsuya, Miyasaka Shigeki, Tajima Setsuko, Ichimiya Masayoshi, Ashida Masaaki, Sagayama Hajime, Nakao Hironori, Kumai Reiji, Murakami Youichi
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   85(6)    Jun 2016   [Refereed]
Yamasaki Yuichi, Fujioka Jun, Nakao Hironori, Okamoto Jun, Sudayama Takaaki, Murakami Youichi, Nakamura Masao, Kawasaki Masashi, Arima Takahisa, Tokura Yoshinori
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   85(2)    Mar 2016   [Refereed]
Terasaki Ichiro, Ito Shun, Igarashi Taichi, Asai Shinichiro, Taniguchi Hiroki, Okazaki Ryuji, Yasui Yukio, Kobayashi Kensuke, Kumai Reiji, Nakao Hironori, Murakami Youichi
CRYSTALS   6(3)    Mar 2016   [Refereed]
Masuda Hidetoshi, Sakai Hideaki, Tokunaga Masashi, Yamasaki Yuichi, Miyake Atsushi, Shiogai Junichi, Nakamura Shintaro, Awaji Satoshi, Tsukazaki Atsushi, Nakao Hironori, Murakami Youichi, Arima Taka-hisa, Tokura Yoshinori, Ishiwata Shintaro
SCIENCE ADVANCES   2(1)    Jan 2016   [Refereed]
Nakao Hironori, Sudayama Takaaki, Kubota Masato, Okamoto Jun, Yamasaki Yuichi, Murakami Youichi, Yamada Hiroyuki, Sawa Akihito, Iwasa Kazuaki
PHYSICAL REVIEW B   92(24)    Dec 2015   [Refereed]
Yamauchi Ichihiro, Nawa Kazuhiro, Hiraishi Masatoshi, Miyazaki Masanori, Koda Akihiro, Kojima Kenji M., Kadono Ryosuke, Nakao Hironori, Kumai Reiji, Murakami Youichi, Ueda Hiroaki, Yoshimura Kazuyoshi, Takigawa Masashi
PHYSICAL REVIEW B   92(6)    Aug 2015   [Refereed]
Nakajima Taro, Machida Tadashi, Kariya Hironori, Morohoshi Daiki, Yamasaki Yuichi, Nakao Hironori, Hirata Kazuto, Mochiku Takashi, Takeya Hiroyuki, Mitsuda Setsuo, Sakata Hideaki
PHYSICAL REVIEW B   91(20)    May 2015   [Refereed]
Furuta Noriyasu, Asai Shinichiro, Igarashi Taichi, Okazaki Ryuji, Yasui Yukio, Terasaki Ichiro, Ikeda Masami, Fujita Takahito, Hagiwara Masayuki, Kobayashi Kensuke, Kumai Reiji, Nakao Hironori, Murakami Youichi
PHYSICAL REVIEW B   90(14)    Oct 2014   [Refereed]
Ueda Akira, Yamada Shota, Isono Takayuki, Kamo Hiromichi, Nakao Akiko, Kumai Reiji, Nakao Hironori, Murakami Youichi, Yamamoto Kaoru, Nishio Yutaka, Mori Hatsumi
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   136(34) 12184-12192   Aug 2014   [Refereed]
Mondal Partha Sarathi, Asai Shinichiro, Igarashi Taichi, Suzuki Takahiro, Okazaki Ryuji, Terasaki Ichiro, Yasui Yukio, Kobayashi Kensuke, Kumai Reiji, Nakao Hironori, Murakami Youichi
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   83(6)    Jun 2014   [Refereed]
Kubota Masato, Yamada Hiroyuki, Nakao Hironori, Okamoto Jun, Yamasaki Yuichi, Sawa Akihito, Murakami Youichi
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   53(5)    May 2014   [Refereed]
Okamoto Jun, Nakao Hironori, Yamasaki Yuichi, Wadati Hiroki, Tanaka Arata, Kubota Masato, Horigane Kazumasa, Murakami Youichi, Yamada Kazuyoshi
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   83(4)    Apr 2014   [Refereed]
Lee Sang Chul, Ueda Akira, Nakao Akiko, Kumai Reiji, Nakao Hironori, Murakami Youichi, Mori Hatsumi
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   20(7) 1909-1917   Feb 2014   [Refereed]
Niizeki Tomohiko, Utsumi Yuji, Aoyama Ryohei, Yanagihara Hideto, Inoue Jun-ichiro, Yamasaki Yuichi, Nakao Hironori, Koike Kazuyuki, Kita Eiji
APPLIED PHYSICS LETTERS   104(5)    Feb 2014   [Refereed]
Sekine Yoshihiro, Nihei Masayuki, Kumai Reiji, Nakao Hironori, Murakami Youichi, Oshio Hiroki
INORGANIC CHEMISTRY FRONTIERS   1(7) 540-543   2014   [Refereed]
Yoshida Junya, Ueda Akira, Nakao Akiko, Kumai Reiji, Nakao Hironori, Murakami Youichi, Mori Hatsumi
CHEMICAL COMMUNICATIONS   50(98) 15557-15560   2014   [Refereed]
Okamoto J, Nakao H, Yamasaki Y, Sudayama T, Kobayashi K, Takahashi Y, Yamada H, Sawa A, Kubota M, Kumai R, Murakami Y.
1ST CONFERENCE ON LIGHT AND PARTICLE BEAMS IN MATERIALS SCIENCE 2013 (LPBMS2013)   502(1)    2014   [Refereed]
Sekine Yoshihiro, Nihei Masayuki, Kumai Reiji, Nakao Hironori, Murakami Youichi, Oshio Hiroki
CHEMICAL COMMUNICATIONS   50(31) 4050-4052   2014   [Refereed]
Asai Shinichiro, Okazaki Ryuji, Terasaki Ichiro, Yasui Yukio, Kobayashi Wataru, Nakao Akiko, Kobayashi Kensuke, Kumai Reiji, Nakao Hironori, Murakami Youichi, Igawa Naoki, Hoshikawa Akinori, Ishigaki Toru, Parkkima Outi, Karppinen Maarit, Yamauchi Hisao
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   82(11)    Nov 2013   [Refereed]
Nakajima Taro, Iguchi Yusuke, Tamatsukuri Hiromu, Mitsuda Setsuo, Yamasaki Yuichi, Nakao Hironori, Terada Noriki
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   82(11)    Nov 2013   [Refereed]
Niizeki Tomohiko, Utsumi Yuji, Aoyama Ryohei, Yanagihara Hideto, Inoue Jun-ichiro, Yamasaki Yuichi, Nakao Hironori, Koike Kazuyuki, Kita Eiji
APPLIED PHYSICS LETTERS   103(16)    Oct 2013   [Refereed]
Yamaki Yuki, Yamasaki Yuichi, Nakao Hironori, Murakami Youichi, Kaneko Yoshio, Tokura Yoshinori
JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY   63(3) 729-732   Aug 2013   [Refereed]
Tomiyasu Keisuke, Kubota Yuuki, Shimomura Saya, Onodera Mitsugi, Koyama Syun-Ichi, Nojima Tsutomu, Ishihara Sumio, Nakao Hironori, Murakami Youichi
PHYSICAL REVIEW B   87(22)    Jun 2013   [Refereed]
Matsumura Takeshi, Nakao Hironori, Murakami Youichi
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   82(2)    Feb 2013   [Refereed]
Isono Takayuki, Kamo Hiromichi, Ueda Akira, Takahashi Kazuyuki, Nakao Akiko, Kumai Reiji, Nakao Hironori, Kobayashi Kensuke, Murakami Youichi, Mori Hatsumi
NATURE COMMUNICATIONS   4    Jan 2013   [Refereed]
Yamasaki Yuichi, Sudayama Takaaki, Okamoto Jun, Nakao Hironori, Kubota Masato, Murakami Youichi
11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYNCHROTRON RADIATION INSTRUMENTATION (SRI 2012)   425(PART 13)    2013   [Refereed]
Takemori Akira, Saijo Satoshi, Suzuki Shinnosuke, Miyasaka Shigeki, Tajima Setsuko, Nakao Akiko, Nakao Hironori, Kumai Reiji, Murakami Youichi
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   81    Dec 2012   [Refereed]
Hemmi Kazuhiro, Fukuta Ryuichiro, Uykur Ece, Miyasaka Shigeki, Tajima Setsuko, Nakao Akiko, Nakao Hironori, Kumai Reiji, Murakami Youichi
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   81(SUPPL.B)    Dec 2012   [Refereed]
Shikama Takahisa, Shimokawa Tatsuya, Lee Sanguchul, Isono Takayuki, Ueda Akira, Takahashi Kazuyuki, Nakao Akiko, Kumai Reiji, Nakao Hironori, Kobayashi Kensuke, Murakami Youichi, Kimata Motoi, Tajima Hiroyuki, Matsubayashi Kazuyuki, Uwatoko Yoshiya, Nishio Yutaka, Kajita Koji, Mori Hatsumi
CRYSTALS   2(4) 1502-1513   Dec 2012   [Refereed]
Takahashi Ryohei, Okazaki Ryuji, Yasui Yukio, Terasaki Ichiro, Sudayama Takaaki, Nakao Hironori, Yamasaki Yuichi, Okamoto Jun, Murakami Youichi, Kitajima Yoshinori
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   112(7)    Oct 2012   [Refereed]
Nakao Akiko, Yamaki Yuki, Nakao Hironori, Murakami Youichi, Hasegawa Kunihiro, Isobe Masahiko, Ueda Yutaka
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   81(5)    May 2012   [Refereed]
Bizen Daisuke, Nakao Hironori, Iwasa Kazuaki, Murakami Youichi, Osakabe Toyotaka, Fujioka Jun, Yasue Toshio, Miyasaka Shigeki, Tokura Yoshinori
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   81(2)    Feb 2012   [Refereed]
Lee Sang Chul, Ueda Akira, Kamo Hiromichi, Takahashi Kazuyuki, Uruichi Mikio, Yamamoto Kaoru, Yakushi Kyuya, Nakao Akiko, Kumai Reiji, Kobayashi Kensuke, Nakao Hironori, Murakami Youichi, Mori Hatsumi
CHEMICAL COMMUNICATIONS   48(69) 8673-8675   2012   [Refereed]
Takemori A, Saijo S, Suzuki S, Miyasaka S, Tajima S, Nakao A, Nakao H, Kumai R, Murakami Y.
Journal of the Physical Society of Japan   81(SUPPL.B)    2012   [Refereed]
Iwasa Kazuaki, Igarashi Ryosuke, Saito Kotaro, Laulhe Claire, Orihara Toshihiko, Kunii Satoru, Kuwahara Keitaro, Nakao Hironori, Murakami Youichi, Iga Fumitoshi, Sera Masafumi, Tsutsui Satoshi, Uchiyama Hiroshi, Baron Alfred Q. R.
PHYSICAL REVIEW B   84(21)    Dec 2011   [Refereed]
Sakuma Hiroshi, Kondo Toshihiro, Nakao Hironori, Shiraki Koichi, Kawamura Katsuyuki
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   115(32) 15959-15964   Aug 2011   [Refereed]
Saito Kotaro, Iwasa Kazuaki, Hao Lijie, Nakao Hironori, Murakami Youichi
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   80(SUPPL. A)    Jul 2011   [Refereed]
Ohwada Kenji, Mizuki Jun'ichiro, Namikawa Kazumichi, Matsushita Mitsuyoshi, Shimomura Susumu, Nakao Hironori, Hirota Kazuma
PHYSICAL REVIEW B   83(22)    Jun 2011   [Refereed]
Nihei Masayuki, Sekine Yoshihiro, Suganami Naoki, Nakazawa Kento, Nakao Akiko, Nakao Hironori, Murakami Youichi, Oshio Hiroki
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   133(10) 3592-3600   Mar 2011   [Refereed]
Nakao Hironori, Murata Tetsuya, Bizen Daisuke, Murakami Youichi, Ohoyama Kenji, Yamada Kazuyoshi, Ishiwata Shintaro, Kobayashi Wataru, Terasaki Ichiro
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   80(2)    Feb 2011   [Refereed]
Ohwada Kenji, Shimomura Susumu, Nakao Hironori, Matsushita Mitsuyoshi, Namikawa Kazumichi, Mizuki Jun'ichiro
INTERNATIONAL CONFERENCE ON FRUSTRATION IN CONDENSED MATTER (ICFCM)   320    2011   [Refereed]
Suzuki Kosuke, Ito Masahisa, Tsuji Naruki, Adachi Hiromichi, Nakao Hironori, Murakami Youichi, Taguchi Yasujiro, Tokura Yoshinori, Nishibori Eiji, Sakata Makoto
SILICON SCIENCE AND ADVANCED MICRO-DEVICE ENGINEERING I   459 7-+   2011   [Refereed]
Iwasa K, Igarashi R, Saito K, Laulh{é} C, Orihara T, Kunii S, Kuwahara K, Nakao H, Murakami Y, Iga F, Sera M, Tsutsui S, Uchiyama H, Baron A.Q.R.
Chinese Journal of Physics   49(1) 231-238   2011   [Refereed]
Ohwada Kenji, Namikawa Kazumichi, Shimomura Susumu, Nakao Hironori, Mimura Hidekazu, Yamauchi Kazuto, Matsushita Mitsuyoshi, Mizuki Jun'ichiro
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   49(2)    2010   [Refereed]
Matsuoka Eiichi, Usui Daichi, Sasaki Yuta, Nakao Hironori, Shida Hiroshi, Ohoyama Kenji, Onodera Hideya
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   77(11)    Nov 2008   [Refereed]
Ohwada Kenji, Fujii Yasuhiko, Muraoka Jiro, Nakao Hironori, Murakami Youichi, Noda Yukio, Ohsumi Hiroyuki, Ikeda Naoshi, Shobu Takahisa, Isobe Masahiko, Ueda Yutaka
PHYSICAL REVIEW B   76(9)    Sep 2007   [Refereed]
Murakami Youichi, Nakao Hironori, Matsumura Takeshi, Ohsumi Hiroyuki
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS   310(2) 723-729   Mar 2007   [Refereed]
Abe Hiroshi, Saitoh Hiroyuki, Nakao Hironori, Ito Kazuki, Ohshima Ken-ichi
JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY   39(5) 767-770   Oct 2006   [Refereed]
Okuyama Daisuke, Matsumura Takeshi, Nakao Hironori, Murakami Youichi
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   75 198-200   Jan 2006   [Refereed]
Okuyama D, Matsumura T, Nakao H, Murakami Y.
Journal of the Physical Society of Japan   75(SUPPL.) 198-200   2006   [Refereed]
Masuda T, Yano D, Kuroda R, Uchinokura K, Kuroe H, Sekine T, Katsuki Y, Ohwada K, Fujii Y, Nakao H, Murakami Y.
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   67(2) 244231-244236   2003   [Refereed]
Inami T, Fukuda T, Mizuki J, Ishihara S, Kondo H, Nakao H, Matsumura T, Hirota K, Murakami Y, Maekawa S, Endoh Y.
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   67(4) 451081-451086   2003   [Refereed]
Kuwahara K, Sagayama H, Iwasa K, Kohgi M, Miyazaki S, Nozaki J, Nogami J, Yokoyama M, Amitsuka H, Nakao H, Murakami Y.
Acta Physica Polonica B   34(8) 4307-4310   2003   [Refereed]
Nakao Hironori, Magishi Ko-ichi, Wakabayashi Yusuke, Murakami Youichi, Koyama Kuniyuki, Hirota Kazuma, Endoh Yasuo, Kunii Satoru
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   71 103-105   Jan 2002   [Refereed]
Matsumura Takeshi, Oumi Nobuyuki, Hirota Kazuma, Nakao Hironori, Wakabayashi Yusuke, Murakami Youichi
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   71 91-93   Jan 2002   [Refereed]
Matsumura T, Oumi N, Hirota K, Nakao H, Wakabayashi Y, Murakami Y.
Journal of the Physical Society of Japan   71(SUPPL.) 91-93   2002   [Refereed]
Nakao H, Wakabayashi Y, Kiyama T, Murakami Y, Zimmermann M.V, Hill J.P, Gibbs D, Ishihara S, Taguchi Y, Tokura Y.
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   66(18) 1844191-1844197   2002   [Refereed]
Matsumura T, Oumi N, Hirota K, Nakao H, Murakami Y, Wakabayashi Y, Arima T, Ishihara S, Endoh Y.
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   65(9) 944201-9442011   2002   [Refereed]
Nakao H, Magishi K.-I, Wakabayashi Y, Murakami Y, Koyama K, Hirota K, Endoh Y, Kunii S.
Journal of the Physical Society of Japan   71(SUPPL.) 103-105   2002   [Refereed]
Ohwada K, Fujii Y, Takesue N, Isobe M, Ueda Y, Nakao H, Wakabayashi Y, Murakami Y, Ito K, Amemiya Y, Fujihisa H, Aoki K, Shobu T, Noda Y, Ikeda N.
Physical Review Letters   87(8) 864021-864024   2001   [Refereed]
Sato H, Enoki T, Wakiya K, Isobe M, Ueda Y, Kiyama T, Wakabayashi Y, Nakao H, Murakami Y, Murakami Y.
Materials Research Society Symposium-Proceedings   602 17-22   2000   [Refereed]
Abe H, Matsuo Y, Saitoh H, Kusawake T, Ohshima K.-I, Nakao H.
Japanese journal of applied physics   39(11 A)    2000   [Refereed]

Misc

 
Hironori Nakao, Chihiro Tabata, Kazuaki Iwasa
Journal of Physics: Conference Series   969    Apr 2018
© Published under licence by IOP Publishing Ltd. PrRu4P12, which undergoes a metal-insulator transition at TMI∼ 63 K, has been investigated by resonant x-ray scattering technique at the Pr L3-edge, the P K-edge, and the Ru L3-edge, in which elemen...
Takashi Kurumaji, Taro Nakajima, Max Hirschberger, Akiko Kikkawa, Yuichi Yamasaki, Hajime Sagayama, Hironori Nakao, Yasujiro Taguchi, Taka hisa Arima, Yoshinori Tokura
Science   365 914-918   Aug 2019
© 2019 American Association for the Advancement of Science. All rights reserved. Geometrically frustrated magnets can host complex spin textures, leading to unconventional electromagnetic responses. Magnetic frustration may also promote topologica...
H. Ishibashi, S. Shimono, K. Tomiyasu, S. Lee, S. Kawaguchi, H. Iwane, H. Nakao, S. Torii, T. Kamiyama, T. Kamiyama, Y. Kubota
Physical Review B   96    Oct 2017
© 2017 American Physical Society. In frustrated spinel oxide CoV2O4, the knowledge of orbital, lattice, and spin structures has been fragmentary thus far. To investigate the structural and magnetic phase transitions in CoV2O4, we performed high-re...
V. Ukleev, Y. Yamasaki, D. Morikawa, K. Karube, K. Shibata, Y. Tokunaga, Y. Okamura, K. Amemiya, M. Valvidares, H. Nakao, Y. Taguchi, Y. Tokura, T. Arima
Physical Review B   99    Apr 2019
© 2019 American Physical Society. A room-temperature skyrmion-hosting compound Co8Zn8Mn4 has been examined by means of soft x-ray absorption spectroscopy, resonant small-angle scattering, and extended reference holography. An element-selective stu...
Hironori Nakao
Springer Tracts in Modern Physics   269 47-84   Jan 2017
� Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2017. Orbital and charge states of 3d electrons are important parameters of 3d transition metal compounds for understanding the microscopic origin of various intriguing physical properties. Resonant X-ray scatte...
Hironori Nakao, Yuichi Yamasaki, Masaichiro Mizumaki, Chihiro Tabata, Masako Sakamaki, Kenta Amemiya
AIP Conference Proceedings   2054    Jan 2019
© 2019 Author(s). We have tried to generate x-ray beam carrying orbital angular momentum (vortex beam) at BL-16A in Photon Factory. The beam profile of 2nd harmonic radiation from helical undulator was measured, and that was explained by the calcu...
M. Kubota, T. Sakurai, T. Sakurai, T. Miyadera, T. Miyadera, H. Nakao, T. Sugita, Y. Yoshida
Journal of Applied Physics   120    Oct 2016
© 2016 Author(s). We performed soft X-ray resonant scattering experiments on poly (3-hexylthiophene) (P3HT):[6,6]-phenyl-C61-buteric acid methyl ester (PCBM) blend thin films to reveal the domain structure and electronic state, where P3HT and PCBM...
Susumu Shimomura, Hiroki Murao, Satoshi Tsutsui, Hironori Nakao, Ai Nakamura, Masato Hedo, Takao Nakama, Yoshichika Ōnuki
Journal of the Physical Society of Japan   88    Jan 2019
© 2019 The Physical Society of Japan X-ray diffraction measurements on the antiferromagnet EuAl4 using synchrotron radiation have revealed that satellite peaks characterized by an incommensurate wave vector (0, 0, ζ) with ζ ≈ 0.18 appear below 145...
S. Shimomura, C. Hayashi, N. Hanasaki, K. Ohnuma, Y. Kobayashi, H. Nakao, M. Mizumaki, H. Onodera
Physical Review B   93    Apr 2016
© 2016 American Physical Society. X-ray scattering and electrical resistivity measurements were performed on GdNiC2 and TbNiC2. We found a set of satellite peaks characterized by q1=(0.5,η,0) below T1, at which the resistivity shows a sharp inflec...
Takuya Aoyama, Kazutoshi Emi, Chihiro Tabata, Yusuke Nambu, Hironori Nakao, Touru Yamauchi, Kenya Ohgushi
Journal of the Physical Society of Japan   88    Jan 2019
© 2019 The Physical Society of Japan. Electronic properties of singlecrystalline La3Ir3O11, which hosts strongly spin–orbit entangled 5d electrons on the geometrically frustrated KSbO3-type structure, have been investigated. The magnitude of spin–...
Y. Ishii, S. Horio, M. Mitarashi, T. Sakakura, T. Sakakura, M. Fukunaga, M. Fukunaga, Y. Noda, T. Honda, H. Nakao, Y. Murakami, H. Kimura, H. Kimura
Physical Review B   93    Feb 2016
© 2016 American Physical Society. We report a resonant x-ray magnetic scattering study of multiferroic SmMn2O5, for which the microscopic magnetic properties have not yet been revealed. Dielectric measurements indicated that ferroelectric phase tr...
Chihiro Tabata, Takeshi Matsumura, Hironori Nakao, Shinji Michimura, Masashi Kakihana, Toshiya Inami, Koji Kaneko, Masato Hedo, Takao Nakama, Yoshichika Ōnuki
Journal of the Physical Society of Japan   88    Jan 2019
© 2019 The Physical Society of Japan. Magnetic order in the magnetic-field-induced so-called A phase of cubic chiral antiferromagnet EuPtSi was investigated by resonant X-ray scattering (RXS) near the Eu L2 absorption edge. The high-intensity RXS ...
S. Torigoe, Y. Ishimoto, Y. Aoishi, H. Murakawa, D. Matsumura, K. Yoshii, Y. Yoneda, Y. Nishihata, K. Kodama, K. Tomiyasu, K. Ikeda, H. Nakao, Y. Nogami, N. Ikeda, T. Otomo, N. Hanasaki
Physical Review B   93    Feb 2016
© 2016 American Physical Society. We observed all-in type Nb tetrahedral displacement in nonmagnetic pyrochlore niobates A2Nb2O7(A=Nd0.5Ca0.5 and Y0.5Ca0.5) through the analysis of the neutron pair distribution function and the extended x-ray abso...
Hironori Nakao, Chihiro Tabata, Youichi Murakami, Yuichi Yamasaki, Hiroyuki Yamada, Sumio Ishihara, Masashi Kawasaki
Physical Review B   98    Dec 2018
© 2018 American Physical Society. The charge disproportionation of Mn 3d and O 2p electronic states was investigated in two (LaMnO3)2(SrMnO3)2 superlattices using the resonant x-ray scattering technique. The superlattices show significantly differ...
S. Kawaguchi, S. Kawaguchi, H. Ishibashi, S. Nishihara, S. Mori, J. Campo, F. Porcher, O. Fabelo, K. Sugimoto, J. Kim, K. Kato, M. Takata, H. Nakao, Y. Kubota
Physical Review B   93    Jan 2016
© 2016 American Physical Society. Using synchrotron and neutron diffraction measurements, we find a low-temperature orthorhombic phase in vanadium spinel FeV2O4. The orbital order of V3+ ions with tetragonal normal modes occurs at 68 K, and this l...
Y. Ishii, S. Horio, H. Yamamoto, Y. Noda, H. Nakao, Y. Murakami, H. Kimura
Physical Review B   98    Nov 2018
© 2018 American Physical Society. Resonant soft x-ray scattering was used to study the magnetic ordering of the multiferroic materials SmMn2O5 and GdMn2O5. In the case of SmMn2O5, the results confirm that antiferromagnetic ordering of Mn magnetic ...
H. Tamatsukuri, S. Aoki, S. Mitsuda, T. Nakajima, T. Nakajima, T. Nakamura, T. Itabashi, S. Hosaka, S. Ito, Y. Yamasaki, Y. Yamasaki, H. Nakao, K. Prokes, K. Kiefer
Physical Review B   94    Jan 2016
©2016 American Physical Society. We performed magnetic susceptibility, dielectric constant, neutron-diffraction, and synchrotron radiation x-ray diffraction measurements on a spin-lattice coupling system CuFeO2 under applied uniaxial pressure p up...
K. Takubo, K. Yamamoto, Y. Hirata, H. Wadati, T. Mizokawa, R. Sutarto, F. He, K. Ishii, Y. Yamasaki, H. Nakao, Y. Murakami, G. Matsuo, H. Ishii, M. Kobayashi, K. Kudo, M. Nohara
Physical Review B   97    May 2018
© 2018 American Physical Society. The electronic-structural modulations of Ir1-xPtxTe2 (0x0.12) have been examined by resonant elastic x-ray scattering (REXS) and resonant inelastic x-ray scattering (RIXS) techniques at both the Ir and Te edges. C...
Y. Yamasaki, Y. Yamasaki, D. Morikawa, T. Honda, H. Nakao, Y. Murakami, N. Kanazawa, M. Kawasaki, M. Kawasaki, T. Arima, T. Arima, Y. Tokura, Y. Tokura
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   92    Dec 2015
© 2015 American Physical Society. Small-angle soft x-ray scattering in resonance with Fe L absorption edge has been investigated for helical magnetic order and magnetic skyrmion crystal (SkX) in B20-type cubic FeGe. Transformation of magnetic stru...
J. Fujioka, Y. Yamasaki, Y. Yamasaki, Y. Yamasaki, A. Doi, H. Nakao, R. Kumai, Y. Murakami, M. Nakamura, M. Kawasaki, M. Kawasaki, T. Arima, T. Arima, Y. Tokura, Y. Tokura
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   92    Nov 2015
© 2015 American Physical Society. We have investigated the lattice distortion coupled to the Co 3d-spin-state ordering in thin films of perovskite LaCoO3 with various epitaxial strains by measurements of the magnetization, x-ray diffraction, and o...
K. Yamamoto, Y. Hirata, M. Horio, Y. Yokoyama, K. Takubo, M. Minohara, H. Kumigashira, Y. Yamasaki, H. Nakao, Y. Murakami, A. Fujimori, H. Wadati
Physical Review B   97    Feb 2018
© 2018 American Physical Society. We investigate the thickness effects on charge and magnetic orderings in Fe perovskite oxide La1/3Sr2/3FeO3/SrTiO3 thin films by hard x-ray and resonant soft x-ray scattering (RSXS) with changing thin-film thickne...
Y. Yamasaki, Y. Yamasaki, H. Nakao, Y. Murakami, T. Nakajima, A. Lafuente Sampietro, H. Ohsumi, M. Takata, T. Arima, T. Arima, Y. Tokura, Y. Tokura
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   91    Mar 2015
© 2015 American Physical Society. We report the x-ray photoexcitation effects on cycloidal magnetic order in a multiferroic perovskite-type manganite Gd0.5Tb0.5MnO3. The material exhibits a competition between the P(electricpolarization)||a ferroe...
Hiroshi Sakuma, Henning O. Sørensen, Jun Kawano, Nicolas Bovet, Keisuke Fukushi, Naoki Nishiyama, Hironori Nakao
Journal of Mineralogical and Petrological Sciences   113 232-244   Jan 2018
© 2018, Tohoku University. The presence of adsorbed ions on calcite surfaces can significantly affect the adsorption and desorption of organic molecules, which is critical for oil recovery and biomineralization. In this study, the structure of cal...
D. Okuyama, D. Okuyama, K. Shibuya, K. Shibuya, R. Kumai, T. Suzuki, Y. Yamasaki, Y. Yamasaki, Y. Yamasaki, H. Nakao, Y. Murakami, M. Kawasaki, M. Kawasaki, Y. Taguchi, Y. Tokura, Y. Tokura, T. Arima, T. Arima
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   91    Feb 2015
© 2015 American Physical Society. A synchrotron x-ray diffraction study of metal-insulator transitions in W-doped VO2 (V1-xWxO2) thin films has been carried out. The insulating phase for x≤0.07 exhibits cell-doubling with the V dimerization simila...
Y. Okamura, Y. Yamasaki, D. Morikawa, T. Honda, V. Ukleev, H. Nakao, Y. Murakami, K. Shibata, F. Kagawa, S. Seki, T. Arima, Y. Tokura
Physical Review B   96    Nov 2017
© 2017 American Physical Society. We demonstrate emergence of both the chiral soliton lattice and skyrmion lattice and investigate their magnetic-field variation in the strained Cu2OSeO3 thin plate by means of small-angle resonant soft x-ray scatt...
H. Nakao, H. Nakao, H. Yamada, A. Sawa, K. Iwasa, J. Okamoto, T. Sudayama, Y. Yamasaki, Y. Murakami
Solid State Communications   185 18-20   May 2014
Magnetic structure on SrMnO3films has been investigated utilizing neutron magnetic scattering technique. We have succeeded in detecting a magnetic signal at (0.5 0.5 0.5) associated with G-type antiferromagnetic order. The temperature dependence o...
D. Choudhury, T. Suzuki, D. Okuyama, D. Morikawa, K. Kato, M. Takata, K. Kobayashi, R. Kumai, H. Nakao, Y. Murakami, M. Bremholm, B. B. Iversen, T. Arima, T. Arima, T. Arima, Y. Tokura, Y. Tokura, Y. Taguchi
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   89    Mar 2014
Magnetic, structural, and magnetocaloric properties have been investigated for a solid-solution system, Fe1-xMnxV2O4 (0.0≤x≤1.0) with a spinel structure. As orbital-active Fe2+ ions are partially substituted with orbital-inactive Mn2+ ions, variou...
S. Miyasaka, M. Uekubo, H. Tsuji, M. Nakajima, S. Tajima, T. Shiota, H. Mukuda, H. Sagayama, H. Nakao, R. Kumai, Y. Murakami
Physical Review B   95    Jun 2017
© 2017 American Physical Society. The phase diagram of the LaFeAs1-xPxO system has been extensively studied through hole and electron doping as well as As/P substitution. It has been revealed that there are three different superconducting phases w...
H. Nakao, H. Nakao, Y. Yamasaki, J. Okamoto, T. Sudayama, Y. Takahashi, Y. Takahashi, K. Kobayashi, R. Kumai, R. Kumai, Y. Murakami
Journal of Physics: Conference Series   502    Jan 2014
Resonant soft X-ray scattering measurements become one of powerful techniques to probe charge, orbital and spin orderings in strongly correlated electron systems. We have developed new in-vacuum diffractometer with a large vacuum chamber to solve ...
Y. Okamura, Y. Yamasaki, D. Morikawa, T. Honda, V. Ukleev, H. Nakao, Y. Murakami, K. Shibata, F. Kagawa, S. Seki, T. Arima, Y. Tokura
Physical Review B   95    May 2017
© 2017 American Physical Society. We have investigated electric-field induced magnetic phase transition between the skyrmion lattice and the helix in the multiferroic Cu2OSeO3 by means of small-angle soft x-ray scattering at the Cu L3 absorption e...
Y. Takahashi, Y. Takahashi, H. Nakao, H. Nakao, R. Kumai, R. Kumai, R. Kumai, S. Ishibashi, S. Ishibashi, S. Horiuchi, S. Horiuchi, M. Kohyama, K. Kobayashi, Y. Yamasaki, J. Okamoto, T. Sudayama, Y. Murakami, Y. Tokura, Y. Tokura
Journal of Physics: Conference Series   502    Jan 2014
The electronic states of tetrathiafulvalene (TTF: TTF C6H4S4) molecule in organic ferroelectric TTF-p-bromanil (TTF-BA: BA C6Br4O2) and TTF crystals have been investigated by x-ray absorption spectroscopy (XAS) measurement at S K-edge. We elucidat...
N. Hanasaki, S. Shimomura, K. Mikami, Y. Nogami, H. Nakao, H. Onodera
Physical Review B   95    Feb 2017
© 2017 American Physical Society. The correlation between the charge density wave (CDW) and f local moments is observed in GdNiC2 by means of x-ray diffraction in a magnetic field. Various kinds of electronic states exist in the magnetic field. Th...
S. Chakraverty, T. Matsuda, H. Wadati, J. Okamoto, Y. Yamasaki, H. Nakao, Y. Murakami, S. Ishiwata, M. Kawasaki, M. Kawasaki, Y. Taguchi, Y. Tokura, Y. Tokura, H. Y. Hwang, H. Y. Hwang, H. Y. Hwang
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   88    Dec 2013
We report magnetotransport properties for epitaxial thin films of SrFeO3and SrFe0.99Co0.01O3with possible skyrmion-related spin textures. Resonant soft x-ray diffraction measurements revealed formation of helical spin structures for both samples. ...
J. Fujioka, Y. Yamasaki, H. Nakao, R. Kumai, Y. Murakami, M. Nakamura, M. Kawasaki, M. Kawasaki, Y. Tokura, Y. Tokura
Physical Review Letters   111    Jul 2013
We have investigated the Co-3d spin-orbital state in a thin film of perovskite LaCoO3to clarify the origin of strain induced spontaneous magnetization (TC=94 K) by means of x-ray diffraction, optical spectroscopy, and magnetization measurements. A...
T. Kobayashi, S. Miyasaka, S. Tajima, T. Nakano, Y. Nozue, N. Chikumoto, H. Nakao, R. Kumai, Y. Murakami
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   87    May 2013
We investigated the annealing effects on the physical properties of SrFe2(As1-xPx)2(x=0.35). The superconducting transition temperature (Tc) increased from 26 to 33 K by annealing. The x-ray diffraction measurement suggested that the annealed crys...
Y. Yamaki, Y. Yamaki, Y. Yamasaki, H. Nakao, H. Nakao, Y. Murakami, Y. Kaneko, Y. Kaneko, Y. Tokura, Y. Tokura, Y. Tokura
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   87    Feb 2013
We have found persistent and bidirectional x-ray photoinduced phase transition (PIPT) between the charge-orbital ordered and the ferromagnetic phase in a few percent Fe-doped layered manganite La0.5Sr 1.5Mn1-xFexO4. Although partial x-ray PIPT has...
J. Okamoto, K. Horigane, H. Nakao, K. Amemiya, M. Kubota, Y. Murakami, K. Yamada
Journal of Physics: Conference Series   425    Jan 2013
In resonant soft X-ray scattering measurement, we need the detector which can tune its solid angle continuously in vacuum. We have constructed a 4-blade-slit detector system for high vacuum and set it in the quasi-3-axis diffractometer. With this ...
M. Uchida, Y. Yamasaki, Y. Kaneko, K. Ishizaka, J. Okamoto, H. Nakao, H. Nakao, Y. Murakami, Y. Tokura, Y. Tokura, Y. Tokura
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   86    Oct 2012
Charge dynamics and its critical behavior are investigated near the metal-insulator transition of layered-nickelate R 2-xSr xNiO 4 (R=Nd, Eu). The polarized x-ray absorption spectroscopy experiment clearly shows the multiorbital nature which enabl...
Akira Takemori, Satoshi Saijo, Shinnosuke Suzuki, Shigeki Miyasaka, Shigeki Miyasaka, Setsuko Tajima, Setsuko Tajima, Akiko Nakao, Hironori Nakao, Reiji Kumai, Reiji Kumai, Reiji Kumai, Youichi Murakami
Journal of the Physical Society of Japan   81    Sep 2012
We investigated the isovalent P/As substitution effect in iron pnictide superconductor, PrFeP1-xAsxO0.9F0.1 to find the relationship among superconducting transition temperature T c, crystal structure and electronic properties. The lattice constan...
K. Takubo, T. Kanzaki, Y. Yamasaki, H. Nakao, Y. Murakami, T. Oguchi, T. Oguchi, T. Oguchi, T. Katsufuji, T. Katsufuji
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   86    Aug 2012
BaV10O15shows a structural phase transition associated with the trimerization of V ions at Ts=123 K. We investigated the orbital states of V trimers using the technique of resonant x-ray scattering (RXS) near the V K-edge absorption energy. The ra...
T. A.W. Beale, G. Beutier, S. R. Bland, A. Bombardi, L. Bouchenoire, L. Bouchenoire, O. Bunǎu, S. Di Matteo, J. Fernández-Rodríguez, J. E. Hamann-Borrero, J. Herrero-Martín, V. L.R. Jacques, R. D. Johnson, A. Juhin, T. Matsumura, C. Mazzoli, C. Mazzoli, A. M. Mulders, H. Nakao, J. Okamoto, S. Partzsch, A. J. Princep, V. Scagnoli, J. Strempfer, C. Vecchini, Y. Wakabayashi, H. C. Walker, D. Wermeille, D. Wermeille, Y. Yamasaki
European Physical Journal: Special Topics   208 89-98   Jun 2012
Resonant Elastic X-Ray Scattering (REXS) has played a fundamental role in understanding electronic properties and in revealing hidden order, local symmetries and exotic states realized in correlated solids. This article reports on some of the rele...
Y. Taguchi, H. Sakai, D. Okuyama, S. Ishiwata, S. Ishiwata, J. Fujioka, J. Fujioka, T. Fukuda, T. Fukuda, D. Hashizume, F. Kagawa, Y. Takahashi, R. Shimano, R. Shimano, Y. Tokunaga, Y. Tokunaga, Y. Kaneko, A. Nakao, H. Nakao, Y. Murakami, K. Sugimoto, M. Takata, K. Yamauchi, S. Picozzi, A. Q.R. Baron, A. Q.R. Baron, A. Q.R. Baron, T. Arima, Y. Tokura, Y. Tokura, Y. Tokura
Physica B: Condensed Matter   407 1685-1688   Jun 2012
Perovskite-type manganites exhibit various interesting phenomena arising from complex interplay among spin, charge, orbital, and lattice degrees of freedom. One such example is the keen competition between phases with different spin/charge/orbital...
H. Wadati, J. Okamoto, M. Garganourakis, V. Scagnoli, U. Staub, Y. Yamasaki, H. Nakao, Y. Murakami, M. Mochizuki, M. Nakamura, M. Kawasaki, M. Kawasaki, Y. Tokura, Y. Tokura
Physical Review Letters   108    Jan 2012
We investigated the magnetic structure of an orthorhombic YMnO 3 thin film by resonant soft x-ray and hard x-ray diffraction. We observed a temperature-dependent incommensurate magnetic reflection below 45 K and a commensurate lattice-distortion r...
Y. Yamaki, Y. Yamaki, H. Nakao, Y. Yamasaki, Y. Murakami, Y. Kaneko, Y. Kaneko, Y. Tokura, Y. Tokura, Y. Tokura, Y. Tokura
Journal of Physics: Conference Series   400    Jan 2012
In this study we have investigated dopant effects on a typical charge-orbital ordered state in a single layered manganite La0.5Sr1.5MnO4using x-ray diffraction and magnetization measurement. We have studied how the orbital ordered states are affec...
Junya Yoshida, Akira Ueda, Akiko Nakao, Reiji Kumai, Hironori Nakao, Youichi Murakami, Hatsumi Mori
Chemical Communications   50 15557-15560   Dec 2014
© The Royal Society of Chemistry. Solid-solid phase interconversion was observed in an organic conductor based on a hydrogen-bonded (H-bonded) TTF (tetrathiafulvalene) molecular unit, in which the π-stacked molecular arrangement and physical prope...
T. Toriyama, A. Nakao, Y. Yamaki, H. Nakao, Y. Murakami, K. Hasegawa, M. Isobe, Y. Ueda, A. V. Ushakov, D. I. Khomskii, S. V. Streltsov, S. V. Streltsov, T. Konishi, Y. Ohta
Physical Review Letters   107    Dec 2011
Synchrotron x-ray diffraction experiment shows that the metal-insulator transition occurring in a ferromagnetic state of a hollandite K 2Cr 8O 16 is accompanied by a structural distortion from the tetragonal I4/m to monoclinic P112 1/a phase with ...
R. Fukuta, S. Miyasaka, K. Hemmi, S. Tajima, D. Kawana, K. Ikeuchi, Y. Yamasaki, A. Nakao, H. Nakao, Y. Murakami, K. Iwasa
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   84    Oct 2011
We have investigated the R-ion (R = rare earth or Y) size variance effect on spin/orbital order in Eu1-x(La0.254Y 0.746)xVO3. The size variance disturbs one-dimensional orbital correlation in C-type spin/G-type orbital ordered states and suppresse...
K. Shibuya, D. Okuyama, R. Kumai, Y. Yamasaki, H. Nakao, Y. Murakami, Y. Taguchi, T. Arima, T. Arima, M. Kawasaki, M. Kawasaki, M. Kawasaki, Y. Tokura, Y. Tokura, Y. Tokura
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   84    Oct 2011
We have observed a persistent x-ray induced insulator-metal transition at low temperature for an epitaxial film of electron-doped VO2, a material as characterized by strong electron-electron and electron-lattice interactions. The volume fraction o...
H. Sakai, J. Fujioka, T. Fukuda, T. Fukuda, D. Okuyama, D. Hashizume, F. Kagawa, H. Nakao, Y. Murakami, T. Arima, A. Q.R. Baron, A. Q.R. Baron, Y. Taguchi, Y. Tokura, Y. Tokura, Y. Tokura
Physical Review Letters   107    Sep 2011
We report a ferroelectric transition driven by the off-centering of magnetic Mn4+ ions in antiferromagnetic Mott insulators Sr 1-xBaxMnO3 with a perovskite structure. As x increases, the perovskite lattice shows the typical soft-mode dynamics, as ...
Y. Tokunaga, Y. Tokunaga, D. Okuyama, T. Kurumaji, T. Arima, T. Arima, H. Nakao, Y. Murakami, Y. Taguchi, Y. Tokura, Y. Tokura, Y. Tokura
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   84    Aug 2011
Multiferroic properties have been investigated for single crystals of the triangular-lattice antiferromagnet NiBr2with long-wavelength (∼7 nm) cycloidal spin structure whose spin-spiral plane is parallel to (001). X-ray diffraction revealed a magn...
W. Kobayashi, W. Kobayashi, Y. Hayashi, M. Matsushita, Y. Yamamoto, I. Terasaki, A. Nakao, H. Nakao, Y. Murakami, Y. Moritomo, H. Yamauchi, M. Karppinen
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   84    Aug 2011
We have grown large single crystals of SrNbO3.4+d(d∼0.03) with n=5 in the homologous series SrnNbnO3n+2by using a traveling solvent floating-zone method and measured resistivity, thermopower, and thermal conductivity along all crystallographic axe...
H. Abe, H. Saitoh, H. Nakao, K. Yamamoto
Philosophical Magazine   91 2491-2499   Jul 2011
Diffraction anomalous fine structure (DAFS) analyses were performed on Al-Ni-Co (ANC) and Al-Ni-Fe (ANF) decagonal quasicrystals at the K-edges of Ni, Co and Fe. In ANC, an order-disorder phase transition with anisotropic atomic short-range order ...
Y. Krockenberger, J. S. Lee, J. S. Lee, D. Okuyama, H. Nakao, Y. Murakami, M. Kawasaki, M. Kawasaki, M. Kawasaki, M. Kawasaki, Y. Tokura, Y. Tokura, Y. Tokura, Y. Tokura
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   83    Jun 2011
The interface magnetic state in the garnet superlattices has been investigated by measuring the magnetization-induced second harmonic generation. Among the superlattice films being composed of sequentially stacked two or three different compositio...
Kosuke Suzuki, Kosuke Suzuki, Masahisa Ito, Naruki Tsuji, Naruki Tsuji, Naruki Tsuji, Tatsuki Tadenuma, Tatsuki Tadenuma, Yoshiaki Oba, Ayako Sato, Ryota Nagayasu, Hiromichi Adachi, Hiromichi Adachi, Hironori Nakao, Youichi Murakami, Yasujiro Taguchi, Yoshinori Tokura, Yoshiharu Sakurai, Yoshichika Onuk
e-Journal of Surface Science and Nanotechnology   9 134-137   Apr 2011
An experimental system of X-ray magnetic diffraction (XMD) is developed on BL3C at the Photon Factory (PF) of High Energy Research Organization (KEK). We applied this upgraded XMD experimental system to 3d- and 4f-electron ferromagnet, YTiO3 and C...
J. Okamoto, K. Horigane, H. Nakao, K. Amemiya, M. Kubota, Y. Murakami, K. Yamada
Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena   184 224-226   Apr 2011
Using Co L2,3resonant soft X-ray scattering measurement, we reveal that the magnetic orderings with q = (1/2, 0, 1/2) and (1/2, 0, 1) originate from different magnetic domains. Temperature dependence of the magnetic ordering peaks clearly shows th...
K. Iwasa, R. Igarashi, K. Saito, C. Laulhé, C. Laulhé, T. Orihara, S. Kunii, K. Kuwahara, H. Nakao, Y. Murakami, F. Iga, M. Sera, S. Tsutsui, H. Uchiyama, A. Q R Baron, A. Q R Baron, A. Q R Baron
Chinese Journal of Physics   49 231-238   Feb 2011
We have investigated the phonon of GdB6, which exhibits antiferromagnetic and structural first-order phase transition by using the inelastic x-ray scattering technique. The dispersion relation curve of the longitudinal acoustic mode propagating al...
S. Ishiwata, T. Nakano, I. Terasaki, H. Nakao, Y. Murakami, Y. Uwatoko, M. Takano
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   83    Jan 2011
A new type of colossal magnetoresistance, which is extremely sensitive to the magnetic-field direction, was discovered in a magnetoplumbite-type hexagonal cobalt oxide SrCo12O19 synthesized under a high pressure of 3 GPa. SrCo12O19 has a unique co...
H. Sakai, S. Ishiwata, S. Ishiwata, D. Okuyama, A. Nakao, H. Nakao, Y. Murakami, Y. Taguchi, Y. Tokura, Y. Tokura, Y. Tokura
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   82    Nov 2010
Single crystals of electron-doped SrMnO3 with a cubic perovskite structure have been systematically investigated as the most canonical (orbital-degenerate) double-exchange system, whose ground states have been still theoretically controversial. Wi...
Sakai H., Fujioka J., Fukuda T., Okuyama D., Hashizume D., Kagawa F., Bahramy M.S., Arita R., Nakao H., Murakami Y., Arima T., Baron A.Q.R., Taguchi Y., Tokura Y.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   66(1)    Mar 2011
Saito K., Iwasa K., Nakao H., Murakami Y.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   66(1)    Mar 2011
Shimomura S., Nogami Y., Hanasaki N., Yokota K., Nakao H., Nakao A., Kosaka M., Onodera H.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   66(1)    Mar 2011
Mikami K., Hanasaki N., Yokota K., Nogami Y., Shimomura S., Nakao H., Kosaka M., Onodera H.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   66(1)    Mar 2011
Fukuta R., Henmi K., Miyasaka S., Tajima S., Kawana D., Ikeuchi K., Yamasaki Y., Nakao A., Nakao H., Murakami Y., Iwasa K.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   66(1)    Mar 2011
Nakao H., Yamada H., Iwasa K., Yamasaki Y., Murakami Y., Sawa A.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   66(1)    Mar 2011
H. Nakao, K. Ohwada, K. Ohwada, S. Shimomura, A. Ochiai, K. Namikawa, K. Namikawa, J. Mizuki, J. Mizuki, H. Mimura, K. Yamauchi, Y. Murakami
AIP Conference Proceedings   1234 935-938   Aug 2010
X-ray photon correlation spectroscopy (XPCS) is a powerful tool to perform direct measurements of the dynamics of fluctuations in condensed matter systems at atomic resolution. Here we have investigated spatial and time correlations of domains in ...
Yamasaki Y., Uchida M., Nakao H., Murakami Y., Tokura Y.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   66(1)    Mar 2011
Anbai H., Tomiyasu K., Nakao A., Nakao H., Kaneko K., Osakabe T., Iwasa K.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   65(2)    Aug 2010
Yamaki Y., Nakao H., Yamasaki Y., Kira H., Murakami Y., Kaneko Y., Tokura Y.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   65(2)    Aug 2010
C. Laulhé, K. Saito, K. Iwasa, H. Nakao, Y. Murakami
Journal of Physics: Conference Series   200    Jan 2010
We present a X-ray diffraction study of Pr(Ru1-xRhx)4P12(x = 0, 0.05), which exhibit a metal-nonmetal transition at about 50-60 K. Superlattice reflections which are related to [Ru,Rh] and P atom displacements could be observed below the transitio...
Fukuta R., Henmi K., Miyasaka S., Tajima S., Yamasaki Y., Nakao A., Nakao H., Murakami Y.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   65(2)    Aug 2010
Takubo K., Kanzaki T., Kajita T., Yamasaki Y., Nakao H., Murakami Y., Katsufuji T.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   65(2)    Aug 2010
Okuyama D., Shibuya K., Kumai R., Yamasaki Y., Nakao H., Murakami Y., Taguchi Y., Arima T., Kawasaki M., Tokura Y.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   65(2)    Aug 2010
Saito K., Iwasa K., Hao L., Nakao H., Murakami Y.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   65(2)    Aug 2010
Tokunaga Y., Okuyama D., Nakao H., Murakami Y., Arima T., Taguchi Y., Tokura Y.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   65(2)    Aug 2010
Yamasaki Yuichi, Nakao Hironori, Murakami Youichi
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   65(2)    Aug 2010
Nakao H., Yamada H., Yamasaki Y., Murakami Y., Sawa A.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   65(2)    Aug 2010
Okamoto J., Nakao H., Horigane K., Murakami Y., Yamada K.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   65(2)    Aug 2010
Matsushita M., Tamura T., Kobayashi W., Terasaki I., Nakao A., Nakao H., Murakami Y.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   65(2)    Aug 2010
Horio Satoru, Yamazaki Kenta, Lin Jin, Fukunaga Mamoru, Kimura Hiroyuki, Noda Yukio, Abe Nobuyuki, Arima Taka-hisa, Nakao Hironori, Wakabayashi Yusuke
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   65(2)    Aug 2010
Hironori Nakao, Jun Nishimura, Jun Nishimura, Youichi Murakami, Akira Ohtomo, Tomoteru Fukumura, Masashi Kawasaki, Takashi Koida, Takashi Koida, Yusuke Wakabayashi, Hiroshi Sawa
Journal of the Physical Society of Japan   78(2) "024602-1"-"024602-10"   Feb 2009
The crystal structure of [(LaMnO 3) m(SrMnO 3) m] n artificial superlattices and the valence distribution of Mn ions have been studied using the X-ray scattering technique. The stacking structures were determined by the scattering intensities in t...
D. Bizen, N. Shirane, T. Murata, H. Nakao, Y. Murakami, J. Fujioka, T. Yasue, S. Miyasaka, Y. Tokura, Y. Tokura, Y. Tokura
Journal of Physics: Conference Series   150    Jan 2009
The orbital ordered states of V 3d in RVO3(R=Y, Tb) have been investigated by a resonant x-ray scattering (RXS) technique. The RXS signals at (0 1 1) were measured near the V K-edge energy in the G-type orbital ordered (G-OO) phase. We found two k...
Horigane K., Ikeuchi K., Nakao A., Nakao H., Takeshita N., Hiraka H., Murakami Y.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   65(1)    Mar 2010
D. Bizen, K. Nakatsuka, T. Murata, H. Nakao, Y. Murakami, S. Miyasaka, Y. Tokura, Y. Tokura
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   78    Dec 2008
Orbital ordered states of YVO3 have been systematically investigated using the low-temperature and high-pressure x-ray diffraction technique. The pressure-temperature phase diagram for the orbital state is determined from the lattice constants and...
Ikeuchi K., Nakao H., Murakami Y., Miyasaka S., Tokura Y.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   65(1)    Mar 2010
Takeshi Matsumura, Takeshi Matsumura, Toshiya Inami, Masashi Kosaka, Yoshiaki Kato, Takaki Inukai, Akira Ochiai, Hironori Nakao, Youichi Murakami, Susumu Katano, Hiroyuki S. Suzuki
Journal of the Physical Society of Japan   77(10) "103601-1"-"103601-4"   Oct 2008
The unresolved phase transition at 80K in YbAl3C3has been studied by X-ray diffraction. It has been confirmed that the transition is a structural one with atomic displacement. Superlattice reflections that appear below 80 K show that the crystal s...
Shimomura S., Ohwada K., Nakao H., Onodera H., Namikawa K., Mizuki J.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   65(1)    Mar 2010
Sakai H., Ishiwata S., Okuyama D., Nakao A., Nakao H., Taguchi Y., Tokura Y.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   65(1)    Mar 2010
Nakao Akiko, Isobe Masahiko, Hasegawa Kunihiro, Nakao Hironori, Murakami Youichi, Ueda Yutaka
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   65(1)    Mar 2010
中尾 裕則, 村上 洋一
Solid state physics   44(11) 767-775   Nov 2009
Daisuke Okuyama, Takeshi Matsumura, Takeshi Matsumura, Takuya Mouri, Naoko Ishikawa, Kenji Ohoyama, Haruhiro Hiraka, Hironori Nakao, Kazuaki Iwasa, Youichi Murakami
Journal of the Physical Society of Japan   77(4) "044709-1"-"044709-14"   Apr 2008
The successive magnetic phase transitions of HoB4with TN1= 7.1 K and TN2= 5.7 K have been investigated in detail by neutron and X-ray diffraction. Since Ho ions in the c-plane form a Shastry-Sutherland lattice, geometrical frustration has been exp...
Nakao H., Bizen D., Shirane N., Murakami Y., Fujioka J., Miyasaka S., Tokura Y.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   64(2)    Aug 2009
Kazumasa Horigane, Hironori Nakao, Yusuke Kousaka, Tetsuya Murata, Yukio Noda, Youichi Murakami, Jun Akimitsu
Journal of the Physical Society of Japan   77(4) "044601-1"-"044601-6"   Apr 2008
Using neutron and resonant X-ray scattering, we studied crystal structure and charge-ordering pattern in La1.5Ca0.5CoO4. Taking A2mm with a-b type twin structure into account, Co2+/Co 3+ checkerboard charge ordering pattern was suggested in La 1.5...
Igarashi R., Iwasa K., Saito K., Laulhe C., Kunii S., Nakao H., Murakami Y., Kuwahara K., Iga F., Sera M., Baron A., Tsutsui S.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   64(2)    Aug 2009
Yamaki Y., Nakao H., Kira H., Murakami Y., Wakabayashi Y., Kaneko Y., Tokura Y.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   64(2)    Aug 2009
Hasegawa K., Isobe M., Yamauchi T., Ueda H., Yamaura J., Gotou H., Yagi T., Nakao A., Nakao H., Murakami Y., Ueda Y.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   64(2)    Aug 2009
Ohwada K., Mizuki J., Namikawa K., Matsushita M., Shimomura S., Nakao H., Hirota K.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   64(2)    Aug 2009
Yamaki Y., Nakao H., Kira H., Murakami Y., Wakabayashi Y., Kaneko Y., Tokura Y.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   64(1)    Mar 2009
Naruki Tsuji, Masahisa Ito, Hiroshi Sakurai, Kosuke Suzuki, Kei Tanaka, Kensuke Kitani, Hiromichi Adachi, Hiroshi Kawata, Akihisa Koizumi, Hironori Nakao, Youichi Murakami, Yasujiro Taguchi, Yasujiro Taguchi, Yoshinori Tokura, Yoshinori Tokura, Yoshinori Tokura, Yoshinori Tokura
Journal of the Physical Society of Japan   77(2) "023705-1"-"023705-4"   Feb 2008
Orbital ordering state of 3d electrons in YTiO3has been studied by magnetic Compton profile (MCP) measurement for crystallographic directions of [100] (a-axis) and [001] (c-axis). The magnetic effect of the observed MCP leads to the spin moment th...
Bizen D., Nakao H., Iwasa K., Murakami Y., Osakabe T., Fujioka J., Yasue T., Miyasaka S., Tokura Y.
Meeting abstracts of the Physical Society of Japan   64(1)    Mar 2009
Yusuke Wakabayashi, Daisuke Bizen, Yugo Kubo, Hironori Nakao, Youichi Murakami, Masao Nakamura, Masao Nakamura, Yasushi Ogimoto, Kenjiro Miyano, Kenjiro Miyano, Hiroshi Sawa
Journal of the Physical Society of Japan   77(1) "014712-1"-"014712-7"   Jan 2008
Structural study of orbital-ordered manganite thin films has been conducted using synchrotron radiation, and a ground state electronic phase diagram is made. The lattice parameters of four manganite thin films, Nd0:5Sr0:5MnO3(NSMO) or Pr0:5Sr0:5Mn...