Papers

  135
Entries per page
 • Tominaga Nozomu, Morokuma Tomoki, Tanaka Masaomi, Yasuda Naoki, Furusawa Hisanori, Tanaka Masayuki, Jiang Ji-an, Tolstov Alexey, Blinnikov Sergei, Doi Mamoru, Iwata Ikuru, Kuncarayakti Hanindyo, Moriya Takashi J, Nagao Tohru, Nomoto Ken'ichi, Noumaru Junichi, Takata Tadafumi
  ASTROPHYSICAL JOURNAL 885(1) 11 1, 2019  Peer-reviewed
 • Matsuoka Yoshiki, Iwasawa Kazushi, Onoue Masafusa, Kashikawa Nobunari, Strauss Michael A, Lee Chien-Hsiu, Imanishi Masatoshi, Nagao Tohru, Akiyama Masayuki, Asami Naoko, Bosch James, Furusawa Hisanori, Goto Tomotsugu, Gunn James E, Harikane Yuichi, Ikeda Hiroyuki, Izumi Takuma, Kawaguchi Toshihiro, Kato Nanako, Kikuta Satoshi, Kohno Kotaro, Komiyama Yutaka, Koyama Shuhei, Lupton Robert H, Minezaki Takeo, Miyazaki Satoshi, Murayama Hitoshi, Niida Mana, Nishizawa Atsushi J, Noboriguchi Akatoki, Oguri Masamune, Ono Yoshiaki, Ouchi Masami, Price Paul A, Sameshima Hiroaki, Schulze Andreas, Silverman John D, Sugiyama Naoshi, Tait Philip J, Takada Masahiro, Takata Tadafumi, Tanaka Masayuki, Tang Ji-Jia, Toba Yoshiki, Utsumi Yousuke, Wang Shiang-Yu, Yamashita Takuji
  ASTROPHYSICAL JOURNAL 883(2) 10 1, 2019  Peer-reviewed
 • Matsuoka Yoshiki, Onoue Masafusa, Kashikawa Nobunari, Strauss Michael A, Iwasawa Kazushi, Lee Chien-Hsiu, Imanishi Masatoshi, Nagao Tohru, Akiyama Masayuki, Asami Naoko, Bosch James, Furusawa Hisanori, Goto Tomotsugu, Gunn James E, Harikane Yuichi, Ikeda Hiroyuki, Izumi Takuma, Kawaguchi Toshihiro, Kato Nanako, Kikuta Satoshi, Kohno Kotaro, Komiyama Yutaka, Koyama Shuhei, Lupton Robert H, Minezaki Takeo, Miyazaki Satoshi, Murayama Hitoshi, Niida Mana, Nishizawa Atsushi J, Noboriguchi Akatoki, Oguri Masamune, Ono Yoshiaki, Ouchi Masami, Price Paul A, Sameshima Hiroaki, Schulze Andreas, Shirakata Hikari, Silverman John D, Sugiyama Naoshi, Tait Philip J, Takada Masahiro, Takata Tadafumi, Tanaka Masayuki, Tang Ji-Jia, Toba Yoshiki, Utsumi Yousuke, Wang Shiang-Yu, Yamashita Takuji
  ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS 872(1) 2 10, 2019  Peer-reviewed
 • Yoshiki Matsuoka, Masafusa Onoue, Nobunari Kashikawa, Michael A Strauss, Kazushi Iwasawa, Chien-Hsiu Lee, Masatoshi Imanishi, Tohru Nagao, Masayuki Akiyama, Naoko Asami, James Bosch, Hisanori Furusawa, Tomotsugu Goto, James E Gunn, Yuichi Harikane, Hiroyuki Ikeda, Takuma Izumi, Toshihiro Kawaguchi, Nanako Kato, Satoshi Kikuta, Kotaro Kohno, Yutaka Komiyama, Shuhei Koyama, Robert H Lupton, Takeo Minezaki, Satoshi Miyazaki, Hitoshi Murayama, Mana Niida, Atsushi J Nishizawa, Akatoki Noboriguchi, Masamune Oguri, Yoshiaki Ono, Masami Ouchi, Paul A Price, Hiroaki Sameshima, Andreas Schulze, Hikari Shirakata, John D Silverman, Naoshi Sugiyama, Philip J Tait, Masahiro Takada, Tadafumi Takata, Masayuki Tanaka, Ji-Jia Tang, Yoshiki Toba, Yousuke Utsumi, Shiang-Yu Wang, Takuji Yamashita
  The Astrophysical Journal 872(1) L2 2 2019  Peer-reviewed
 • Matsuoka Yoshiki, Strauss Michael A, Kashikawa Nobunari, Onoue Masafusa, Iwasawa Kazushi, Tang Ji-Jia, Lee Chien-Hsiu, Imanishi Masatoshi, Nagao Tohru, Akiyama Masayuki, Asami Naoko, Bosch James, Furusawa Hisanori, Goto Tomotsugu, Gunn James E, Harikane Yuichi, Ikeda Hiroyuki, Izumi Takuma, Kawaguchi Toshihiro, Kato Nanako, Kikuta Satoshi, Kohno Kotaro, Komiyama Yutaka, Lupton Robert H, Minezaki Takeo, Miyazaki Satoshi, Murayama Hitoshi, Niida Mana, Nishizawa Atsushi J, Noboriguchi Akatoki, Oguri Masamune, Ono Yoshiaki, Ouchi Masami, Price Paul A, Sameshima Hiroaki, Schulze Andreas, Shirakata Hikari, Silverman John D, Sugiyama Naoshi, Tait Philip J, Takada Masahiro, Takata Tadafumi, Tanaka Masayuki, Toba Yoshiki, Utsumi Yousuke, Wang Shiang-Yu, Yamashita Takuji
  ASTROPHYSICAL JOURNAL 869(2) 12 20, 2018  Peer-reviewed
 • Tominaga Nozomu, Niino Yuu, Totani Tomonori, Yasuda Naoki, Furusawa Hisanori, Tanaka Masayuki, Bhandari Shivani, Dodson Richard, Keane Evan, Morokuma Tomoki, Petroff Emily, Possenti Andrea
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 70(6) 12 2018  Peer-reviewed
 • Kawanomoto Satoshi, Uraguchi Fumihiro, Komiyama Yutaka, Miyazaki Satoshi, Furusawa Hisanori, Finet Francois, Hattori Takashi, Wang Shiang-Yu, Yasuda Naoki, Suzuki Naotaka
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 70(4) 8 2018  Peer-reviewed
 • Matsuoka Yoshiki, Iwasawa Kazushi, Onoue Masafusa, Kashikawa Nobunari, Strauss Michael A, Lee Chien-Hsiu, Imanishi Masatoshi, Nagao Tohru, Akiyama Masayuki, Asami Naoko, Bosch James, Furusawa Hisanori, Goto Tomotsugu, Gunn James E, Harikane Yuichi, Ikeda Hiroyuki, Izumi Takuma, Kawaguchi Toshihiro, Kato Nanako, Kikuta Satoshi, Kohno Kotaro, Komiyama Yutaka, Lupton Robert H, Minezaki Takeo, Miyazaki Satoshi, Morokuma Tomoki, Murayama Hitoshi, Niida Mana, Nishizawa Atsushi J, Oguri Masamune, Ono Yoshiaki, Ouchi Masami, Price Paul A, Sameshima Hiroaki, Schulze Andreas, Shirakata Hikari, Silverman John D, Sugiyama Naoshi, Tait Philip J, Takada Masahiro, Takata Tadafumi, Tanaka Masayuki, Tang Ji-Jia, Toba Yoshiki, Utsumi Yousuke, Wang Shiang-Yu, Yamashita Takuji
  ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES 237(1) 7 2018  Peer-reviewed
 • Takuya Hashimoto, Akio K. Inoue, Ken Mawatari, Yoichi Tamura, Hiroshi Matsuo, Hisanori Furusawa, Yuichi Harikane, Takatoshi Shibuya, Kirsten K. Knudsen, Kotaro Kohno, Yoshiaki Ono, Erik Zackrisson, Takashi Okamoto, Nobunari Kashikawa, Pascal A. Oesch, Masami Ouchi, Kazuaki Ota, Ikkoh Shimizu, Yoshiaki Taniguchi, Hideki Umehata, Darach Watson
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 71(4) 6 1, 2018  Peer-reviewed
 • PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 70(2) 3 2018  Peer-reviewed
 • Yoshiki Matsuoka, Michael A. Strauss, Nobunari Kashikawa, Masafusa Onoue, Kazushi Iwasawa, Ji-Jia Tang, Chien-Hsiu Lee, Masatoshi Imanishi, Tohru Nagao, Masayuki Akiyama, Naoko Asami, James Bosch, Hisanori Furusawa, Tomotsugu Goto, James E. Gunn, Yuichi Harikane, Hiroyuki Ikeda, Takuma Izumi, Toshihiro Kawaguchi, Nanako Kato, Satoshi Kikuta, Kotaro Kohno, Yutaka Komiyama, Robert H. Lupton, Takeo Minezaki, Satoshi Miyazaki, Hitoshi Murayama, Mana Niida, Atsushi J. Nishizawa, Akatoki Noboriguchi, Masamune Oguri, Yoshiaki Ono, Masami Ouchi, Paul A. Price, Hiroaki Sameshima, Andreas Schulze, Hikari Shirakata, John, D. Silverman, Naoshi Sugiyama, Philip J. Tait, Masahiro Takada, Tadafumi Takata, Masayuki Tanaka, Yoshiki Toba, Yousuke Utsumi, Shiang-Yu Wang, Takuji Yamashita
  The Astrophysical Journal 869(2) 150 2018  Peer-reviewed
 • Toshikawa} J, Kashikawa} N, Overzier} R, Malkan} M.~A, Furusawa} H, Ishikawa} S, Onoue} M, Ota} K, Tanaka} M, Niino} Y, Uchiyama} H
  VizieR Online Data Catalog J/ApJ/826/114 2018  Peer-reviewed
 • Tanaka Masayuki, Coupon Jean, Hsieh Bau-Ching, Mineo Sogo, Nishizawa Atsushi J, Speagle Joshua, Furusawa Hisanori, Miyazaki Satoshi, Murayama Hitoshi
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 70 1 2018  Peer-reviewed
 • Shibuya Takatoshi, Ouchi Masami, Harikane Yuichi, Rauch Michael, Ono Yoshiaki, Mukae Shiro, Higuchi Ryo, Kojima Takashi, Yuma Suraphong, Lee Chien-Hsiu, Furusawa Hisanori, Konno Akira, Martin Crystal L, Shimasaku Kazuhiro, Taniguchi Yoshiaki, Kobayashi Masakazu A. R, Kajisawa Masaru, Nagao Tohru, Goto Tomotsugu, Kashikawa Nobunari, Komiyama Yutaka, Kusakabe Haruka, Momose Rieko, Nakajima Kimihiko, Tanaka Masayuki, Wang Shiang-Yu
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 70 1 2018  Peer-reviewed
 • Komiyama Yutaka, Obuchi Yoshiyuki, Nakaya Hidehiko, Kamata Yukiko, Kawanomoto Satoshi, Utsumi Yousuke, Miyazaki Satoshi, Uraguchi Fumihiro, Furusawa Hisanori, Morokuma Tomoki, Uchida Tomohisa, Miyatake Hironao, Mineo Sogo, Fujimori Hiroki, Aihara Hiroaki, Karoji Hiroshi, Gunn James E, Wang Shiang-Yu
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 70 1 2018  Peer-reviewed
 • Aihara Hiroaki, Arimoto Nobuo, Armstrong Robert, Arnouts Stephane, Bahcall Neta A, Bickerton Steven, Bosch James, Bundy Kevin, Capak Peter L, Chan James H. H, Chiba Masashi, Coupon Jean, Egami Eiichi, Enoki Motohiro, Finet Francois, Fujimori Hiroki, Fujimoto Seiji, Furusawa Hisanori, Furusawa Junko, Goto Tomotsugu, Goulding Andy, Greco Johnny P, Greene Jenny E, Gunn James E, Hamana Takashi, Harikane Yuichi, Hashimoto Yasuhiro, Hattori Takashi, Hayashi Masao, Hayashi Yusuke, Helminiak Krzysztof G, Higuchi Ryo, Hikage Chiaki, Ho Paul T. P, Hsieh Bau-Ching, Huang Kuiyun, Huang Song, Ikeda Hiroyuki, Imanishi Masatoshi, Inoue Akio K, Iwasawa Kazushi, Iwata Ikuru, Jaelani Anton T, Jian Hung-Yu, Kamata Yukiko, Karoji Hiroshi, Kashikawa Nobunari, Katayama Nobuhiko, Kawanomoto Satoshi, Kayo Issha, Koda Jin, Koike Michitaro, Kojima Takashi, Komiyama Yutaka, Konno Akira, Koshida Shintaro, Koyama Yusei, Kusakabe Haruka, Leauthaud Alexie, Lee Chien-Hsiu, Lin Lihwai, Lin Yen-Ting, Lupton Robert H, Mandelbaum Rachel, Matsuoka Yoshiki, Medezinski Elinor, Mineo Sogo, Miyama Shoken, Miyatake Hironao, Miyazaki Satoshi, Momose Rieko, More Anupreeta, More Surhud, Moritani Yuki, Moriya Takashi J, Morokuma Tomoki, Mukae Shiro, Murata Ryoma, Murayama Hitoshi, Nagao Tohru, Nakata Fumiaki, Niida Mana, Niikura Hiroko, Nishizawa Atsushi J, Obuchi Yoshiyuki, Oguri Masamune, Oishi Yukie, Okabe Nobuhiro, Okamoto Sakurako, Okura Yuki, Ono Yoshiaki, Onodera Masato, Onoue Masafusa, Osato Ken, Ouchi Masami, Price Paul A, Pyo Tae-Soo, Sako Masao, Sawicki Marcin, Shibuya Takatoshi, Shimasaku Kazuhiro, Shimono Atsushi, Shirasaki Masato, Silverman John D, Simet Melanie, Speagle Joshua, Spergel David N, Strauss Michael A, Sugahara Yuma, Sugiyama Naoshi, Suto Yasushi, Suyu Sherry H, Suzuki Nao, Tait Philip J, Takada Masahiro, Takata Tadafumi, Tamura Naoyuki, Tanaka Manobu M, Tanaka Masaomi, Tanaka Masayuki, Tanaka Yoko, Terai Tsuyoshi, Terashima Yuichi, Toba Yoshiki, Tominaga Nozomu, Toshikawa Jun, Turner Edwin L, Uchida Tomohisa, Uchiyama Hisakazu, Umetsu Keiichi, Uraguchi Fumihiro, Urata Yuji, Usuda Tomonori, Utsumi Yousuke, Wang Shiang-Yu, Wang Wei-Hao, Wong Kenneth C, Yabe Kiyoto, Yamada Yoshihiko, Yamanoi Hitomi, Yasuda Naoki, Yeh Sherry, Yonehara Atsunori, Yuma Suraphong
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 70 1 2018  Peer-reviewed
 • Shibuya Takatoshi, Ouchi Masami, Konno Akira, Higuchi Ryo, Harikane Yuichi, Ono Yoshiaki, Shimasaku Kazuhiro, Taniguchi Yoshiaki, Kobayashi Masakazu A. R, Kajisawa Masaru, Nagao Tohru, Furusawa Hisanori, Goto Tomotsugu, Kashikawa Nobunari, Komiyama Yutaka, Kusakabe Haruka, Lee Chien-Hsiu, Momose Rieko, Nakajima Kimihiko, Tanaka Masayuki, Wang Shiang-Yu, Yuma Suraphong
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 70 1 2018  Peer-reviewed
 • Konno Akira, Ouchi Masami, Shibuya Takatoshi, Ono Yoshiaki, Shimasaku Kazuhiro, Taniguchi Yoshiaki, Nagao Tohru, Kobayashi Masakazu A. R, Kajisawa Masaru, Kashikawa Nobunari, Inoue Akio K, Oguri Masamune, Furusawa Hisanori, Goto Tomotsugu, Harikane Yuichi, Higuchi Ryo, Komiyama Yutaka, Kusakabe Haruka, Miyazaki Satoshi, Nakajima Kimihiko, Wang Shiang-Yu
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 70 1 2018  Peer-reviewed
 • Aihara Hiroaki, Armstrong Robert, Bickerton Steven, Bosch James, Coupon Jean, Furusawa Hisanori, Hayashi Yusuke, Ikeda Hiroyuki, Kamata Yukiko, Karoji Hiroshi, Kawanomoto Satoshi, Koike Michitaro, Komiyama Yutaka, Lang Dustin, Lupton Robert H, Mineo Sogo, Miyatake Hironao, Miyazaki Satoshi, Morokuma Tomoki, Obuchi Yoshiyuki, Oishi Yukie, Okura Yuki, Price Paul A, Takata Tadafumi, Tanaka Manobu M, Tanaka Masayuki, Tanaka Yoko, Uchida Tomohisa, Uraguchi Fumihiro, Utsumi Yousuke, Wang Shiang-Yu, Yamada Yoshihiko, Yamanoi Hitomi, Yasuda Naoki, Arimoto Nobuo, Chiba Masashi, Finet Francois, Fujimori Hiroki, Fujimoto Seiji, Furusawa Junko, Goto Tomotsugu, Goulding Andy, Gunn James E, Harikane Yuichi, Hattori Takashi, Hayashi Masao, Helminiak Krzysztof G, Higuchi Ryo, Hikage Chiaki, Ho Paul T. P, Hsieh Bau-Ching, Huang Kuiyun, Huang Song, Imanishi Masatoshi, Iwata Ikuru, Jaelani Anton T, Jian Hung-Yu, Kashikawa Nobunari, Katayama Nobuhiko, Kojima Takashi, Konno Akira, Koshida Shintaro, Kusakabe Haruka, Leauthaud Alexie, Lee Chien-Hsiu, Lin Lihwai, Lin Yen-Ting, Mandelbaum Rachel, Matsuoka Yoshiki, Medezinski Elinor, Miyama Shoken, Momose Rieko, More Anupreeta, More Surhud, Mukae Shiro, Murata Ryoma, Murayama Hitoshi, Nagao Tohru, Nakata Fumiaki, Niida Mana, Niikura Hiroko, Nishizawa Atsushi J, Oguri Masamune, Okabe Nobuhiro, Ono Yoshiaki, Onodera Masato, Onoue Masafusa, Ouchi Masami, Pyo Tae-Soo, Shibuya Takatoshi, Shimasaku Kazuhiro, Simet Melanie, Speagle Joshua, Spergel David N, Strauss Michael A, Sugahara Yuma, Sugiyama Naoshi, Suto Yasushi, Suzuki Nao, Tait Philip J, Takada Masahiro, Terai Tsuyoshi, Toba Yoshiki, Turner Edwin L, Uchiyama Hisakazu, Umetsu Keiichi, Urata Yuji, Usuda Tomonori, Yeh Sherry, Yuma Suraphong
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 70 1 2018  Peer-reviewed
 • Bosch James, Armstrong Robert, Bickerton Steven, Furusawa Hisanori, Ikeda Hiroyuki, Koike Michitaro, Lupton Robert, Mineo Sogo, Price Paul, Takata Tadafumi, Tanaka Masayuki, Yasuda Naoki, Alsayyad Yusra, Becker Andrew C, Coulton William, Coupon Jean, Garmilla Jose, Huang Song, Krughoff K. Simon, Lang Dustin, Leauthaud Alexie, Lim Kian-Tat, Lust Nate B, Macarthur Lauren A, Mandelbaum Rachel, Miyatake Hironao, Miyazaki Satoshi, Murata Ryoma, More Surhud, Okura Yuki, Owen Russell, Swinbank John D, Strauss Michael A, Yamada Yoshihiko, Yamanoi Hitomi
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 70 1 2018  Peer-reviewed