Kouji Okada

J-GLOBAL         Last updated: Dec 9, 2019 at 14:47
 
Avatar
Name
Kouji Okada
Nickname
Kouji Okada

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Antiproteinuric effects of renin-angiotensin inhibitors in lung cancer patients receiving bevacizumab
Satoru Nihei, Junya Sato, Toshiyuki Harada, Shoichi Kuyama, Toshiro Suzuki, Nobutsugu Waga, Yoshitaka Saito, Shigeki Kisara, Atsuko Yokota, Kouji Okada, Masami Tsuchiya, Kazufumi Terui, Yumiko Tadokoro, Takeshi Chiba, Kenzo Kudo, Satoshi Oizumi, Akira Inoue, Naoto Morikawa
Cancer Chemotherapy and Pharmacology   81(6) 1051-1059   Apr 2018   [Refereed]