Isao Ohsawa

J-GLOBAL         Last updated: Nov 20, 2018 at 12:18
 
Avatar
Name
Isao Ohsawa

Published Papers

 
Hidaka Yoshihiko, Inoue Norimitsu, Ohtani Katsuki, Ohtsuka Yasufumi, Sawai Toshihiro, Miyata Toshiyuki, Ohsawa Isao, Okada Hidechika, Kinoshita Taroh, Sekine Hideharu, Tsukamoto Hiroshi, Nakao Miki, Mizuno Masashi, Murakami Yoshiko, Horiuchi Takahiko, Wakamiya Nobutaka
MOLECULAR IMMUNOLOGY   102 163   Oct 2018   [Refereed]
Yamadera Shiho, Nakamura Yuya, Inagaki Masahiro, Kenmotsu Sachiyo, Nohara Tetsuhito, Sato Naoki, Oguchi Tatsunori, Tsuji Mayumi, Ohsawa Isao, Gotoh Hiromichi, Goto Yoshikazu, Yura Akihiko, Kiuchi Yuji, Iwai Shinichi
INFLAMMATION AND REGENERATION   38    Aug 2018   [Refereed]
Nakamura Yuya, Ohsawa Isao, Goto Yoshikazu, Gotoh Hiromichi
CLINICAL CASE REPORTS   6(1) 240-241   Jan 2018   [Refereed]
Nakamura Yuya, Ohsawa Isao, Goto Yoshikazu, Namba Hokuto, Dodo Yusuke, Tsuji Mayumi, Kiuchi Yuji, Inagaki Masahiro, Gotoh Hiromichi
INTERNAL MEDICINE   57(3) 403-407   2018   [Refereed]
Ohsawa Isao, Honda Daisuke, Hisada Atsuko, Inoshita Hiroyuki, Onda-Tsueshita Kisara, Mano Satoshi, Sato Nobuyuki, Nakamura Yuya, Shimizu Tatsuo, Gotoh Hiromichi, Goto Yoshikazu, Suzuki Yusuke, Tomino Yasuhiko
INTERNAL MEDICINE   57(3) 319-324   2018   [Refereed]