Kyonoshin Maruyama

J-GLOBAL         Last updated: Jan 31, 2019 at 11:11
 
Avatar
Name
Kyonoshin Maruyama
E-mail
kyonosinaffrc.go.jp
Affiliation
Japan International Research Center for Agricultural Sciences
Research funding number
10425530

Research Interests

 
 

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Gomez Selvaraj Michael, Ishizaki Takuma, Valencia Milton, Ogawa Satoshi, Dedicova Beata, Ogata Takuya, Yoshiwara Kyouko, Maruyama Kyonoshin, Kusano Miyako, Saito Kazuki, Takahashi Fuminori, Shinozaki Kazuo, Nakashima Kazuo, Ishitani Manabu
PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL   15(11) 1465-1477   Nov 2017   [Refereed]
Urano Kaoru, Maruyama Kyonoshin, Jikumaru Yusuke, Kamiya Yuji, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko, Shinozaki Kazuo
PLANT JOURNAL   90(1) 17-36   Apr 2017   [Refereed]
Maruyama Kyonoshin, Ogata Takuya, Kanamori Norihito, Yoshiwara Kyouko, Goto Shingo, Yamamoto Yoshiharu Y., Tokoro Yuko, Noda Chihiro, Takaki Yuta, Urawa Hiroko, Iuchi Satoshi, Urano Kaoru, Yoshida Takuhiro, Sakurai Tetsuya, Kojima Mikiko, Sakakibara Hitoshi, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
PLANT JOURNAL   89(4) 671-680   Feb 2017   [Refereed]
Takasaki Hironori, Maruyama Kyonoshin, Takahashi Fuminori, Fujita Miki, Yoshida Takuya, Nakashima Kazuo, Myouga Fumiyoshi, Toyooka Kiminori, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko, Shinozaki Kazuo
PLANT JOURNAL   84(6) 1114-1123   Dec 2015   [Refereed]
Kidokoro Satoshi, Watanabe Keitaro, Ohori Teppei, Moriwaki Takashi, Maruyama Kyonoshin, Mizoi Junya, Htwe Nang Myint Phyu Sin, Fujita Yasunari, Sekita Sachiko, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
PLANT JOURNAL   81(3) 505-518   Feb 2015   [Refereed]
Yoshida Takuya, Fujita Yasunari, Maruyama Kyonoshin, Mogami Junro, Todaka Daisuke, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
PLANT CELL AND ENVIRONMENT   38(1) 35-49   Jan 2015   [Refereed]
Maruyama Kyonoshin, Urano Kaoru, Yoshiwara Kyouko, Morishita Yoshihiko, Sakurai Nozomu, Suzuki Hideyuki, Kojima Mikiko, Sakakibara Hitoshi, Shibata Daisuke, Saito Kazuki, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
PLANT PHYSIOLOGY   164(4) 1759-1771   Apr 2014   [Refereed]
Nakashima Kazuo, Jan Asad, Todaka Daisuke, Maruyama Kyonoshin, Goto Shingo, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
PLANTA   239(1) 47-60   Jan 2014   [Refereed]
Grisoste Barbosa Elton Gargioni, Leite Juliana Paula, Rockenbach Marin Silvana Regina, Marinho Juliane Prela, Correa Carvalho Josirley de Fatima, Fuganti-Pagliarini Renata, Boucas Farias Jose Renato, Neumaier Norman, Marcelino-Guimaraes Francismar Correa, Neves de Oliveira Maria Cristina, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko, Nakashima Kazuo, Maruyama Kyonoshin, Kanamori Norihito, Fujita Yasunari, Yoshida Takuya, Nepomuceno Alexandre Lima
PLANT MOLECULAR BIOLOGY REPORTER   31(3) 719-730   Jun 2013   [Refereed]
Jan Asad, Maruyama Kyonoshin, Todaka Daisuke, Kidokoro Satoshi, Abo Mitsuru, Yoshimura Etsuro, Shinozaki Kazuo, Nakashima Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
PLANT PHYSIOLOGY   161(3) 1202-1216   Mar 2013   [Refereed]
Ishizaki Takuma, Maruyama Kyonoshin, Obara Mitsuhiro, Fukutani Akiyo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko, Ito Yusuke, Kumashiro Takashi
MOLECULAR BREEDING   31(2) 255-264   Feb 2013   [Refereed]
Mizoi Junya, Ohori Teppei, Moriwaki Takashi, Kidokoro Satoshi, Todaka Daisuke, Maruyama Kyonoshin, Kusakabe Kazuya, Osakabe Yuriko, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
PLANT PHYSIOLOGY   161(1) 346-361   Jan 2013   [Refereed]
Todaka Daisuke, Nakashima Kazuo, Maruyama Kyonoshin, Kidokoro Satoshi, Osakabe Yuriko, Ito Yusuke, Matsukura Satoko, Fujita Yasunari, Yoshiwara Kyouko, Ohme-Takagi Masaru, Kojima Mikiko, Sakakibara Hitoshi, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA   109(39) 15947-15952   Sep 2012   [Refereed]
Kim June-Sik, Mizoi Junya, Kidokoro Satoshi, Maruyama Kyonoshin, Nakajima Jun, Nakashima Kazuo, Mitsuda Nobutaka, Takiguchi Yuko, Ohme-Takagi Masaru, Kondou Youichi, Yoshizumi Takeshi, Matsui Minami, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
PLANT CELL   24(8) 3393-3405   Aug 2012   [Refereed]
Tanaka Hidenori, Osakabe Yuriko, Katsura Shogo, Mizuno Shinji, Maruyama Kyonoshin, Kusakabe Kazuya, Mizoi Junya, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
PLANT JOURNAL   70(4) 599-613   May 2012   [Refereed]
Maruyama Kyonoshin, Todaka Daisuke, Mizoi Junya, Yoshida Takuya, Kidokoro Satoshi, Matsukura Satoko, Takasaki Hironori, Sakurai Tetsuya, Yamamoto Yoshiharu Y., Yoshiwara Kyouko, Kojima Mikiko, Sakakibara Hitoshi, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
DNA RESEARCH   19(1) 37-49   Feb 2012   [Refereed]
Yoshida Takumi, Ohama Naohiko, Nakajima Jun, Kidokoro Satoshi, Mizoi Junya, Nakashima Kazuo, Maruyama Kyonoshin, Kim Jong-Myong, Seki Motoaki, Todaka Daisuke, Osakabe Yuriko, Sakuma Yoh, Schoeffl Friedrich, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
MOLECULAR GENETICS AND GENOMICS   286(5-6) 321-332   Dec 2011   [Refereed]
Qin Feng, Kodaira Ken-Suke, Maruyama Kyonoshin, Mizoi Junya, Lam-Son Phan Tran, Fujita Yasunari, Morimoto Kyoko, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
PLANT PHYSIOLOGY   157(4) 1900-1913   Dec 2011   [Refereed]
Kodaira Ken-Suke, Qin Feng, Lam-Son Phan Tran, Maruyama Kyonoshin, Kidokoro Satoshi, Fujita Yasunari, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
PLANT PHYSIOLOGY   157(2) 742-756   Oct 2011   [Refereed]
Nanjo Yohei, Maruyama Kyonoshin, Yasue Hiroshi, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko, Shinozaki Kazuo, Komatsu Setsuko
PLANT MOLECULAR BIOLOGY   77(1-2) 129-144   Sep 2011   [Refereed]