Han Jiuhui

J-GLOBAL         Last updated: Jun 17, 2019 at 11:13
 
Avatar
Name
Han Jiuhui
E-mail
jiuhui.han.e1tohoku.ac.jp
Affiliation
Tohoku University
Section
Advanced Institute for Materials Research

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Han Jiuhui, Li Cheng, Lu Zhen, Wang Hao, Wang Zhili, Watanabe Kentaro, Chen Mingwei
ACTA MATERIALIA   163 161-172   Jan 2019   [Refereed]
Zhang Yongzheng, Du Jing, Luo Ruichun, Wang Ziqian, Wang Zhili, Han Jiuhui, Liu Pan, Fujita Takeshi, Xue Qikun, Chen Mingwei
NANO ENERGY   58 552-559   Apr 2019   [Refereed]
Huang Gang, Han Jiuhui, Zhang Fan, Wang Ziqian, Kashani Harrizeh, Watanabe Kentaro, Chen Mingwei
ADVANCED MATERIALS   31(2)    Jan 2019   [Refereed]
Huang Gang, Han Jiuhui, Yang Chuchu, Wang Ziqian, Fujita Takeshi, Hirata Akihiko, Chen Mingwei
NPG ASIA MATERIALS   10 1037-1045   Nov 2018   [Refereed]
Wang Zhili, Du Jing, Zhang Yongzheng, Han Jiuhui, Huang Shouqiang, Hirata Akihiko, Chen Mingwei
NANO ENERGY   56 286-293   Feb 2019   [Refereed]