Profile Information

Affiliation
Rikkyo University College of Science Department of Physics Professor
理学研究科 物理学専攻博士課程後期課程 教授
Graduate School of Science Field of Study: Physics Professor
Degree
博士(理学)(東京大学)

Researcher number
30455464
J-GLOBAL ID
201101036293959472

External link

Research Interests

  1

Papers

  70
 • K A Otto, K-D Matz, S E Schröder, R Parekh, K Krohn, R Honda, S Kameda, R Jaumann, N Schmitz, K Stephan, S Sugita, E Tatsumi, T-M Ho, A Koncz, F Trauthan, Y Cho, M Hayakawa, C Honda, T Kouyama, M Matsuoka, T Morota, S Mottola, K Ogawa, F Preusker, N Sakatani, H Sawada, F Scholten, H Suzuki, M Yamada, Y Yokota, K Yoshioka
  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Oct 27, 2020  Peer-reviewed
 • Shota Kikuchi, Sei-ichiro Watanabe, Takanao Saiki, Hikaru Yabuta, Seiji Sugita, Tomokatsu Morota, Naru Hirata, Naoyuki Hirata, Tatsuhiro Michikami, Chikatoshi Honda, Yashuhiro Yokota, Rie Honda, Naoya Sakatani, Tatsuaki Okada, Yuri Shimaki, Koji Matsumoto, Rina Noguchi, Yuto Takei, Fuyuto Terui, Naoko Ogawa, Kent Yoshikawa, Go Ono, Yuya Mimasu, Hirotaka Sawada, Hitoshi Ikeda, Chikako Hirose, Tadateru Takahashi, Atsushi Fujii, Tomohiro Yamaguchi, Yoshiaki Ishihara, Tomoki Nakamura, Kohei Kitazato, Koji Wada, Shogo Tachibana, Eri Tatsumi, Moe Matsuoka, Hiroki Senshu, Shingo Kameda, Toru Kouyama, Manabu Yamada, Kei Shirai, Yuichiro Cho, Kazunori Ogawa, Yukio Yamamoto, Akira Miura, Takahiro Iwata, Noriyuki Namiki, Masahiko Hayakawa, Masanao Abe, Satoshi Tanaka, Makoto Yoshikawa, Satoru Nakazawa, Yuichi Tsuda
  Space Science Reviews 216(7) Oct, 2020  Peer-reviewed
 • E. Tatsumi, C. Sugimoto, L. Riu, S. Sugita, T. Nakamura, T. Hiroi, T. Morota, M. Popescu, T. Michikami, K. Kitazato, M. Matsuoka, S. Kameda, R. Honda, M. Yamada, N. Sakatani, T. Kouyama, Y. Yokota, C. Honda, H. Suzuki, Y. Cho, K. Ogawa, M. Hayakawa, H. Sawada, K. Yoshioka, C. Pilorget, M. Ishida, D. Domingue, N. Hirata, S. Sasaki, J. de León, M. A. Barucci, P. Michel, M. Suemitsu, T. Saiki, S. Tanaka, F. Terui, S. Nakazawa, S. Kikuchi, T. Yamaguchi, N. Ogawa, G. Ono, Y. Mimasu, K. Yoshikawa, T. Takahashi, Y. Takei, A. Fujii, Y. Yamamoto, T. Okada, C. Hirose, S. Hosoda, O. Mori, T. Shimada, S. Soldini, R. Tsukizaki, T. Mizuno, T. Iwata, H. Yano, M. Ozaki, M. Abe, M. Ohtake, N. Namiki, S. Tachibana, M. Arakawa, H. Ikeda, M. Ishiguro, K. Wada, H. Yabuta, H. Takeuchi, Y. Shimaki, K. Shirai, N. Hirata, Y. Iijima, Y. Tsuda, S. Watanabe, M. Yoshikawa
  Nature Astronomy Sep 21, 2020  Peer-reviewed
 • E. Tatsumi, D. Domingue, S. Schröder, Y. Yokota, D. Kuroda, M. Ishiguro, S. Hasegawa, T. Hiroi, R. Honda, R. Hemmi, L. Le Corre, N. Sakatani, T. Morota, M. Yamada, S. Kameda, T. Koyama, H. Suzuki, Y. Cho, K. Yoshioka, M. Matsuoka, C. Honda, M. Hayakawa, N. Hirata, N. Hirata, Y. Yamamoto, F. Vilas, N. Takato, M. Yoshikawa, M. Abe, S. Sugita
  Astronomy & Astrophysics 639 A83 - A83 Jul, 2020  Peer-reviewed
 • T. Morota, S. Sugita, Y. Cho, M. Kanamaru, E. Tatsumi, N. Sakatani, R. Honda, N. Hirata, H. Kikuchi, M. Yamada, Y. Yokota, S. Kameda, M. Matsuoka, H. Sawada, C. Honda, T. Kouyama, K. Ogawa, H. Suzuki, K. Yoshioka, M. Hayakawa, N. Hirata, M. Hirabayashi, H. Miyamoto, T. Michikami, T. Hiroi, R. Hemmi, O. S. Barnouin, C. M. Ernst, K. Kitazato, T. Nakamura, L. Riu, H. Senshu, H. Kobayashi, S. Sasaki, G. Komatsu, N. Tanabe, Y. Fujii, T. Irie, M. Suemitsu, N. Takaki, C. Sugimoto, K. Yumoto, M. Ishida, H. Kato, K. Moroi, D. Domingue, P. Michel, C. Pilorget, T. Iwata, M. Abe, M. Ohtake, Y. Nakauchi, K. Tsumura, H. Yabuta, Y. Ishihara, R. Noguchi, K. Matsumoto, A. Miura, N. Namiki, S. Tachibana, M. Arakawa, H. Ikeda, K. Wada, T. Mizuno, C. Hirose, S. Hosoda, O. Mori, T. Shimada, S. Soldini, R. Tsukizaki, H. Yano, M. Ozaki, H. Takeuchi, Y. Yamamoto, T. Okada, Y. Shimaki, K. Shirai, Y. Iijima, H. Noda, S. Kikuchi, T. Yamaguchi, N. Ogawa, G. Ono, Y. Mimasu, K. Yoshikawa, T. Takahashi, Y. Takei, A. Fujii, S. Nakazawa, F. Terui, S. Tanaka, M. Yoshikawa, T. Saiki, S. Watanabe, Y. Tsuda
  Science 368(6491) 654 - 659 May 8, 2020  Peer-reviewed

Misc.

  13

Research Projects

  14

Industrial Property Rights

  1