Papers

  70
Entries per page
 • K A Otto, K-D Matz, S E Schröder, R Parekh, K Krohn, R Honda, S Kameda, R Jaumann, N Schmitz, K Stephan, S Sugita, E Tatsumi, T-M Ho, A Koncz, F Trauthan, Y Cho, M Hayakawa, C Honda, T Kouyama, M Matsuoka, T Morota, S Mottola, K Ogawa, F Preusker, N Sakatani, H Sawada, F Scholten, H Suzuki, M Yamada, Y Yokota, K Yoshioka
  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Oct 27, 2020  Peer-reviewed
 • Shota Kikuchi, Sei-ichiro Watanabe, Takanao Saiki, Hikaru Yabuta, Seiji Sugita, Tomokatsu Morota, Naru Hirata, Naoyuki Hirata, Tatsuhiro Michikami, Chikatoshi Honda, Yashuhiro Yokota, Rie Honda, Naoya Sakatani, Tatsuaki Okada, Yuri Shimaki, Koji Matsumoto, Rina Noguchi, Yuto Takei, Fuyuto Terui, Naoko Ogawa, Kent Yoshikawa, Go Ono, Yuya Mimasu, Hirotaka Sawada, Hitoshi Ikeda, Chikako Hirose, Tadateru Takahashi, Atsushi Fujii, Tomohiro Yamaguchi, Yoshiaki Ishihara, Tomoki Nakamura, Kohei Kitazato, Koji Wada, Shogo Tachibana, Eri Tatsumi, Moe Matsuoka, Hiroki Senshu, Shingo Kameda, Toru Kouyama, Manabu Yamada, Kei Shirai, Yuichiro Cho, Kazunori Ogawa, Yukio Yamamoto, Akira Miura, Takahiro Iwata, Noriyuki Namiki, Masahiko Hayakawa, Masanao Abe, Satoshi Tanaka, Makoto Yoshikawa, Satoru Nakazawa, Yuichi Tsuda
  Space Science Reviews 216(7) Oct, 2020  Peer-reviewed
 • E. Tatsumi, C. Sugimoto, L. Riu, S. Sugita, T. Nakamura, T. Hiroi, T. Morota, M. Popescu, T. Michikami, K. Kitazato, M. Matsuoka, S. Kameda, R. Honda, M. Yamada, N. Sakatani, T. Kouyama, Y. Yokota, C. Honda, H. Suzuki, Y. Cho, K. Ogawa, M. Hayakawa, H. Sawada, K. Yoshioka, C. Pilorget, M. Ishida, D. Domingue, N. Hirata, S. Sasaki, J. de León, M. A. Barucci, P. Michel, M. Suemitsu, T. Saiki, S. Tanaka, F. Terui, S. Nakazawa, S. Kikuchi, T. Yamaguchi, N. Ogawa, G. Ono, Y. Mimasu, K. Yoshikawa, T. Takahashi, Y. Takei, A. Fujii, Y. Yamamoto, T. Okada, C. Hirose, S. Hosoda, O. Mori, T. Shimada, S. Soldini, R. Tsukizaki, T. Mizuno, T. Iwata, H. Yano, M. Ozaki, M. Abe, M. Ohtake, N. Namiki, S. Tachibana, M. Arakawa, H. Ikeda, M. Ishiguro, K. Wada, H. Yabuta, H. Takeuchi, Y. Shimaki, K. Shirai, N. Hirata, Y. Iijima, Y. Tsuda, S. Watanabe, M. Yoshikawa
  Nature Astronomy Sep 21, 2020  Peer-reviewed
 • E. Tatsumi, D. Domingue, S. Schröder, Y. Yokota, D. Kuroda, M. Ishiguro, S. Hasegawa, T. Hiroi, R. Honda, R. Hemmi, L. Le Corre, N. Sakatani, T. Morota, M. Yamada, S. Kameda, T. Koyama, H. Suzuki, Y. Cho, K. Yoshioka, M. Matsuoka, C. Honda, M. Hayakawa, N. Hirata, N. Hirata, Y. Yamamoto, F. Vilas, N. Takato, M. Yoshikawa, M. Abe, S. Sugita
  Astronomy & Astrophysics 639 A83 - A83 Jul, 2020  Peer-reviewed
 • T. Morota, S. Sugita, Y. Cho, M. Kanamaru, E. Tatsumi, N. Sakatani, R. Honda, N. Hirata, H. Kikuchi, M. Yamada, Y. Yokota, S. Kameda, M. Matsuoka, H. Sawada, C. Honda, T. Kouyama, K. Ogawa, H. Suzuki, K. Yoshioka, M. Hayakawa, N. Hirata, M. Hirabayashi, H. Miyamoto, T. Michikami, T. Hiroi, R. Hemmi, O. S. Barnouin, C. M. Ernst, K. Kitazato, T. Nakamura, L. Riu, H. Senshu, H. Kobayashi, S. Sasaki, G. Komatsu, N. Tanabe, Y. Fujii, T. Irie, M. Suemitsu, N. Takaki, C. Sugimoto, K. Yumoto, M. Ishida, H. Kato, K. Moroi, D. Domingue, P. Michel, C. Pilorget, T. Iwata, M. Abe, M. Ohtake, Y. Nakauchi, K. Tsumura, H. Yabuta, Y. Ishihara, R. Noguchi, K. Matsumoto, A. Miura, N. Namiki, S. Tachibana, M. Arakawa, H. Ikeda, K. Wada, T. Mizuno, C. Hirose, S. Hosoda, O. Mori, T. Shimada, S. Soldini, R. Tsukizaki, H. Yano, M. Ozaki, H. Takeuchi, Y. Yamamoto, T. Okada, Y. Shimaki, K. Shirai, Y. Iijima, H. Noda, S. Kikuchi, T. Yamaguchi, N. Ogawa, G. Ono, Y. Mimasu, K. Yoshikawa, T. Takahashi, Y. Takei, A. Fujii, S. Nakazawa, F. Terui, S. Tanaka, M. Yoshikawa, T. Saiki, S. Watanabe, Y. Tsuda
  Science 368(6491) 654 - 659 May 8, 2020  Peer-reviewed
 • M. Arakawa, T. Saiki, K. Wada, K. Ogawa, T. Kadono, K. Shirai, H. Sawada, K. Ishibashi, R. Honda, N. Sakatani, Y. Iijima, C. Okamoto, H. Yano, Y. Takagi, M. Hayakawa, P. Michel, M. Jutzi, Y. Shimaki, S. Kimura, Y. Mimasu, T. Toda, H. Imamura, S. Nakazawa, H. Hayakawa, S. Sugita, T. Morota, S. Kameda, E. Tatsumi, Y. Cho, K. Yoshioka, Y. Yokota, M. Matsuoka, M. Yamada, T. Kouyama, C. Honda, Y. Tsuda, S. Watanabe, M. Yoshikawa, S. Tanaka, F. Terui, S. Kikuchi, T. Yamaguchi, N. Ogawa, G. Ono, K. Yoshikawa, T. Takahashi, Y. Takei, A. Fujii, H. Takeuchi, Y. Yamamoto, T. Okada, C. Hirose, S. Hosoda, O. Mori, T. Shimada, S. Soldini, R. Tsukizaki, T. Iwata, M. Ozaki, M. Abe, N. Namiki, K. Kitazato, S. Tachibana, H. Ikeda, N. Hirata, N. Hirata, R. Noguchi, A. Miura
  Science 368(6486) 67 - 71 Apr 3, 2020  Peer-reviewed
 • Naoyuki Hirata, Tomokatsu Morota, Yuichiro Cho, Masanori Kanamaru, Sei-ichiro Watanabe, Seiji Sugita, Naru Hirata, Yukio Yamamoto, Rina Noguchi, Yuri Shimaki, Eri Tatsumi, Kazuo Yoshioka, Hirotaka Sawada, Yasuhiro Yokota, Naoya Sakatani, Masahiko Hayakawa, Moe Matsuoka, Rie Honda, Shingo Kameda, Manabu Yamada, Toru Kouyama, Hidehiko Suzuki, Chikatoshi Honda, Kazunori Ogawa, Yuichi Tsuda, Makoto Yoshikawa, Takanao Saiki, Satoshi Tanaka, Fuyuto Terui, Satoru Nakazawa, Shota Kikuchi, Tomohiro Yamaguchi, Naoko Ogawa, Go Ono, Yuya Mimasu, Kent Yoshikawa, Tadateru Takahashi, Yuto Takei, Atsushi Fujii, Hiroshi Takeuchi, Tatsuaki Okada, Kei Shirai, Yu-ichi Iijima
  Icarus 338 113527 - 113527 Mar, 2020  Peer-reviewed
 • F. Scholten, F. Preusker, S. Elgner, K.-D. Matz, R. Jaumann, M. Hamm, S. E. Schröder, A. Koncz, N. Schmitz, F. Trauthan, M. Grott, J. Biele, T.-M. Ho, S. Kameda, S. Sugita
  Astronomy & Astrophysics 632 L5 - L5 Dec, 2019  Peer-reviewed
 • F. Preusker, F. Scholten, S. Elgner, K.-D. Matz, S. Kameda, T. Roatsch, R. Jaumann, S. Sugita, R. Honda, T. Morota, E. Tatsumi, Y. Cho, K. Yoshioka, H. Sawada, Y. Yokota, N. Sakatani, M. Hayakawa, M. Matsuoka, M. Yamada, T. Kouyama, H. Suzuki, C. Honda, K. Ogawa
  Astronomy & Astrophysics 632 L4 - L4 Dec, 2019  Peer-reviewed
 • F. Scholten, F. Preusker, S. Elgner, K.-D. Matz, R. Jaumann, J. Biele, D. Hercik, H.-U. Auster, M. Hamm, M. Grott, C. Grimm, T.-M. Ho, A. Koncz, N. Schmitz, F. Trauthan, S. Kameda, S. Sugita, R. Honda, T. Morota, E. Tatsumi, Y. Cho, K. Yoshioka, H. Sawada, Y. Yokota, N. Sakatani, M. Hayakawa, M. Matsuoka, M. Yamada, T. Kouyama, H. Suzuki, C. Honda, K. Ogawa
  Astronomy & Astrophysics 632 L3 - L3 Dec, 2019  Peer-reviewed
 • Ana I. Gómez de Castro, Leire Beitia-Antero, Carlos E. Miravet-Fuster, Lorenzo Tarabini, Albert Tomás, Juan C. Vallejo, Ada Canet, Mikhail Sachkov, Shingo Kameda
  Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems 5(04) 1 - 1 Oct 23, 2019  Peer-reviewed
 • Tatsuhiro Michikami, Chikatoshi Honda, Hideaki Miyamoto, Masatoshi Hirabayashi, Axel Hagermann, Terunori Irie, Keita Nomura, Carolyn M. Ernst, Masaki Kawamura, Kiichi Sugimoto, Eri Tatsumi, Tomokatsu Morota, Naru Hirata, Takaaki Noguchi, Yuichiro Cho, Shingo Kameda, Toru Kouyama, Yasuhiro Yokota, Rina Noguchi, Masahiko Hayakawa, Naoyuki Hirata, Rie Honda, Moe Matsuoka, Naoya Sakatani, Hidehiko Suzuki, Manabu Yamada, Kazuo Yoshioka, Hirotaka Sawada, Ryodo Hemmi, Hiroshi Kikuchi, Kazunori Ogawa, Sei-ichiro Watanabe, Satoshi Tanaka, Makoto Yoshikawa, Yuichi Tsuda, Seiji Sugita
  Icarus 331 179 - 191 Oct, 2019  Peer-reviewed
 • K. Enya, S. Kameda
  Proceedings of the SPIE Sep 9, 2019  Peer-reviewed
 • M. Barucci, S. Kameda他
  Astronomy & Astrophysics Aug 23, 2019  Peer-reviewed
 • R. Jaumann, N. Schmitz, T. M. Ho, S. E. Schröder, K. A. Otto, K. Stephan, S. Elgner, K. Krohn, F. Preusker, F. Scholten, J. Biele, S. Ulamec, C. Krause, S. Sugita, K. D. Matz, T. Roatsch, R. Parekh, S. Mottola, M. Grott, P. Michel, F. Trauthan, A. Koncz, H. Michaelis, C. Lange, J. T. Grundmann, M. Maibaum, K. Sasaki, F. Wolff, J. Reill, A. Moussi-Soffys, L. Lorda, W. Neumann, J. B. Vincent, R. Wagner, J. P. Bibring, S. Kameda, H. Yano, S. Watanabe, M. Yoshikawa, Y. Tsuda, T. Okada, T. Yoshimitsu, Y. Mimasu, T. Saiki, H. Yabuta, H. Rauer, R. Honda, T. Morota, Y. Yokota, T. Kouyama
  Science 365(6455) 817 - 820 Aug 23, 2019  Peer-reviewed
 • Sugita S, Honda R, Morota T, Kameda S, Tatsumi E, Honda C, Yokota Y, Yamada M, Kouyama T, Sakatani N, Suzuki H, Yoshioka K, Cho Y, Matsuoka M, Ogawa K, Domingue D, Miyamoto H, Barnouin O. S, Michel P, Ernst C. M, Hiroi T, Nakamura T, Sawada H, Hayakawa M, Hirata N, Hirata N, Kikuchi H, Hemmi R, Michikami T, Palmer Eric, Gaskell R, Hirabayashi M, Jaumann R, Otto K, Schmitz N, Schroder S. E, Komatsu G, Tanaka S, Shirai K, Yoshikawa M, Watanabe S, Tsuda Y
  METEORITICS & PLANETARY SCIENCE 54 . Aug, 2019  
 • Eri Tatsumi, Toru Kouyama, Hidehiko Suzuki, Manabu Yamada, Naoya Sakatani, Shingo Kameda, Yasuhiro Yokota, Rie Honda, Tomokatsu Morota, Keiichi Moroi, Naoya Tanabe, Hiroaki Kamiyoshihara, Marika Ishida, Kazuo Yoshioka, Hiroyuki Sato, Chikatoshi Honda, Masahiko Hayakawa, Kohei Kitazato, Hirotaka Sawada, Seiji Sugita
  Icarus 325 153 - 195 Jun, 2019  Peer-reviewed
 • S Watanabe, M Hirabayashi, N Hirata, Na Hirata, R Noguchi, Y Shimaki, H Ikeda, E Tatsumi, M Yoshikawa, S Kikuchi, H Yabuta, T Nakamura, S Tachibana, Y Ishihara, T Morota, K Kitazato, N Sakatani, K Matsumoto, K Wada, H Senshu, C Honda, T Michikami, H Takeuchi, T Kouyama, R Honda, S Kameda, T Fuse, H Miyamoto, G Komatsu, S Sugita, T Okada, N Namiki, M Arakawa, M Ishiguro, M Abe, R Gaskell, E Palmer, O S Barnouin, P Michel, A S French, J W McMahon, D J Scheeres, P A Abell, Y Yamamoto, S Tanaka, K Shirai, M Matsuoka, M Yamada, Y Yokota, H Suzuki, K Yoshioka, Y Cho, S Tanaka, N Nishikawa, T Sugiyama, H Kikuchi, R Hemmi, T Yamaguchi, N Ogawa, G Ono, Y Mimasu, K Yoshikawa, T Takahashi, Y Takei, A Fujii, C Hirose, T Iwata, M Hayakawa, S Hosoda, O Mori, H Sawada, T Shimada, S Soldini, H Yano, R Tsukizaki, M Ozaki, Y Iijima, K Ogawa, M Fujimoto, T-M Ho, A Moussi, R Jaumann, J-P Bibring, C Krause, F Terui, T Saiki, S Nakazawa, Y Tsuda
  Science (New York, N.Y.) 364(6437) 268 - 272 Apr 19, 2019  Peer-reviewed
 • Masatoshi Hirabayashi, Eri Tatsumi, Hideaki Miyamoto, Goro Komatsu, Seiji Sugita, Sei Ichiro Watanabe, Daniel J. Scheeres, Olivier S. Barnouin, Patrick Michel, Chikatoshi Honda, Tatsuhiro Michikami, Yuichiro Cho, Tomokatsu Morota, Naru Hirata, Naoyuki Hirata, Naoya Sakatani, Stephen R. Schwartz, Rie Honda, Yasuhiro Yokota, Shingo Kameda, Hidehiko Suzuki, Toru Kouyama, Masahiko Hayakawa, Moe Matsuoka, Kazuo Yoshioka, Kazunori Ogawa, Hirotaka Sawada, Makoto Yoshikawa, Yuichi Tsuda
  Astrophysical Journal Letters 874(1) Mar 20, 2019  
 • Sakatani, N, Sugita, S, Honda, R, Morota, T, Yamada, M, Kameda, S, Tatsumi, E, Yokota, Y, Kouyama, T, Suzuki, H, Honda, C, Hayakawa, M, Yoshioka, K, Matsuoka, M, Cho, Y, Sawada, H, Ogawa, N, Miura, A, Okada, T, Tanaka, S, Senshu, H, Arai, T, Demura, H, Suko, K, Shimaki, Y, Sekiguchi, T, Takita, J, Fukuhara, T, Taguchi, M, Mueller, T, Hagermann, A, Biele, J, Grott, M, Delbo, M
  50th Lunar and Planetary Science Conference 2132 1732 - 1733 Mar, 2019