MISC

招待有り
2017年

非平衡相転移におけるミクロとマクロ:吸収状態転移の例

数理科学
  • 竹内 一将

649
開始ページ
38-44
終了ページ
記述言語
日本語
掲載種別
記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)

リンク情報
URL
https://ci.nii.ac.jp/naid/40021221364/

エクスポート
BibTeX RIS