Kazuhiro Aoki

J-GLOBAL         Last updated: Apr 3, 2019 at 09:49
 
Avatar
Name
Kazuhiro Aoki
Affiliation
Fisheries Research Agency

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
Apr 2018
 - 
Today
Senior Researcher, Research Center for Fisheries Oceanography and Marine Ecosystem, National Reserach Institute of Fisheries Science, Fisheries Research and Education Agency
 
Apr 2016
 - 
Mar 2018
Researcher, Research center for Fisheries Oceanography and Marine Ecosystem, National Research Institute of Fisheries Science, Fisheries Research Agency
 
Apr 2015
 - 
Mar 2016
Researcher, Research center for Fisheries Oceanography and Marine Ecosystem, National Research Institute of Fisheries Science, Fisheries Research Agency
 
Aug 2013
 - 
Mar 2015
Researcher, Research Center for Fisheries Oceanography and Marine Ecosystem, National Research Institute of Fishries Science, Fisheries Research Agency
 
Jun 2010
 - 
Jul 2013
Resercher, Research Center for Fisheries Oceanography and Marine Ecosystem, National Research Institute of Fishries Science, Fisheries Research Agency
 

Education

 
Apr 2003
 - 
Mar 2008
Department of Earth System Science and Technology, Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences, Kyushu University
 

Published Papers

 
Kazuhiro Aoki, Hiroshi Kuroda, Takashi Setou, Makoto Okazaki, Toshifumi Yamatogi, Sou Hirae, Naoya Ishida, Kenji Yoshida, Yuuki Mitoya
Estuarine, Coastal and Shelf Science   219 14-23   Apr 2019   [Refereed]
Hiroki Nakajima, Keisuke Murata, Kouichi Yano, Hiromi Nishi, Naoaki Yoshimura, Yoshiyuki Kuroki, Shinji Kawasaki, Shinpei Furukawa, Keisuke Ura, Hitoshi Matsuo, Saho Kitatsuji, Tomoyuki Shikata, Kazuo Abe, Takahisa Tokunaga, Kazumaro Okamura, Kazuhiro Aoki, Goh Onitsuka
Nippon Suisan Gakkaishi   85(2) 162-172   Mar 2019   [Refereed]
Sou Hirae, Toshifumi Yamatogi, Naoya IshidaH, Keiji Hirano, Kazuhiko Koike, Kazuhiro Aoki
Bulletin of the Plankton Society of Japan   66(1) 1-10   Feb 2019   [Refereed]
Kazuhiro Aoki, Tomoya Kataoka
Journal of Oceanography   74 431-437   Aug 2018   [Refereed]
Kazuhiro Aoki, Toshihiro Yamamoto, Nobuto Fukuda, Kazuki Yokouchi, Hiroaki Kurogi, Takashi Setou, Hiroshi Kuroda, Takahiko Kameda, Kazuhiro Takafuji, Tsutomu Tokeshi
Fisheries Science   84 787-788   Sep 2018
Kazuhiro Aoki, Toshihiro Yamamoto, Nobuto Fukuda, Kazuki Yokouchi, Hiroaki Kurogi, Takashi Setou, Hiroshi Kuroda, Takahiko Kameda, Kazuhiro Takafuji, Tsutomu Tokeshi
Fisheries Science   84 777-785   Sep 2018   [Refereed]
Hiroshi Kuroda, Akinori Takasuka, Yuichi Hirota, Taketoshi Kodama, Tadafumi Ichikawa, Daisuke Takahashi, Kazuhiro Aoki, Takashi Setou
Journal of Marine Systems   179 38-54   Mar 2018   [Refereed]
Kazuhiro Aoki, Naoaki Yoshimura, Yoshiyuki Kuroki, Hitoshi Matsuo, Shinpei Furukawa, Keisuke Ura
Regional Studies in Marine Science   18 11-19   Feb 2018   [Refereed]
Masao Sakaguchi, Toshifumi Yamatogi, Sou Hirae, Naoya Ishida, Keiji Hirano, Kazuhiro Aoki
Bulletin of the Plankton Society of Japan   64(1) 1-10   Mar 2017   [Refereed]
Hiroshi Kuroda, Takashi Setou, Shigeho Kakehi, Shin-ichi Ito, Takeshi Taneda, Tomonori Azumaya, Denzo Inagake, Yutaka Hiroe, Kenji Morinaga, Makoto Okazaki, Takashi Yokota, Takeshi Okunishi, Kazuhiro Aoki, Yugo Shimizu, Daisuke Hasegawa, Tomowo Watanabe
Open Journal of Marine Science   7 62-90   Jan 2017   [Refereed]
Naoya Ishida, Toshifumi Yamatogi, Kenzirou Ura, Sou Hirae, Kazuhiro Aoki, Kazuhiko Koike
Nippon Suisan Gakkaishi   83(1) 41-51   Jan 2017   [Refereed]
Kazuhiro Aoki, Takahiko Kameda, Toshifumi Yamatogi, Naoya Ishida, Sou Hirae, Mayumi Kawaguchi, Toshio Syutou
Marine Pollution Bulletin   124 130-138   Nov 2017   [Refereed]
Kazuhiro Aoki, Goh Onitsuka, Manabu Shimizu, Hitoshi Matsuo, Yuuki Kitadai, Hironori Ochiai, Takeshi Yamamoto, Shinpei Furukawa
Estuarine, Coastal and Shelf Science   180 212-220   Oct 2016   [Refereed]
Toshifumi Yamatogi, Naoya Ishida, Sou Hirae, Yukitaka Sugihara, Masayuki Kamada, Kano Nishiyama and Kazuhiro Aoki
The Japanese Journal of Phycology   64 94-101   Jul 2016   [Refereed]
Kazuhiro Aoki, Manabu Shimizu, Hiroshi Kuroda, Toshifumi Yamatogi, Naoya Ishida, Shigeru Kitahara, Keiji Hirano
Journal of Oceanography   72(5) 811-816   Oct 2016   [Refereed]
Kazuhiro Aoki, Masashi Kodama, Hiroaki Kurogi, Shigenori Suzuki, Kingo Tsumoto, Makoto Okada, Masahiro Kuno, Fumiaki Yokoyama, and Tsuyoshi Katou
Bulletin of the Japan Society of Fisheries Oceanography   80(1) 20-26   Feb 2016   [Refereed]
Kazuhiro Aoki, Koichi Sugimatsu, Hiroshi Kuroda, Takashi Setou, Hiroshi Yagi, Shigeho Kakehi, Daisuke Hasegawa and Shin-Ichi Ito
Japan Society of Civil Engineers, Ser.B2, Coastal engineering   71(2) 421-426   Nov 2015   [Refereed]
Kazuhiro Aoki, Goh Onitsuka, Manabu Shimizu, Toshifumi Yamatogi, Naoya Ishida, Shigeru Kitahara, Keiji Hirano
Marine Pollution Bulletin   99 54-60   Oct 2015   [Refereed]
Characteristics of winter mixed layer variability and nutrient transport processes onto the shelf-slope region facing the Kuroshio
Hiroshi Kuroda, Akinori Takasuka, Yuichi Hirota, Kazuhiro Aoki and Takashi Setou
Bulletin on Coastal Oceanography   53(1) 3-9   Aug 2015   [Refereed]
Spatial and temporal variation in Chattonella blooms in the Yatsushiro Sea
Kazuhiro Aoki, Goh Onitsuka, Manabu Shimizu, Hiroshi Kuroda
Bulletin on Coastal Oceanography   53(1) 39-45   Aug 2015   [Refereed]
Kazuhiro Aoki, Goh Onitsuka, Manabu Shimizu, Hiroshi Kuroda, Hitoshi Matsuo, Yuuki Kitadai
Fisheries Science   81 525-532   May 2015   [Refereed]
Goh Onitsuka, Kazuhiro Aoki, Mahabu Shimizu
Fisheries Science   81 123-130   Jan 2015   [Refereed]
Tomoyuki Shikata, Setsuko Sakamoto, Goh Onitsuka, Kazuhiro Aoki, Mineo Yamaguchi
Plankton and Benthos Research   9(1) 42-50   Mar 2014   [Refereed]
Kazuhiro Aoki, Goh Onitsuka, Manabu Shimizu, Hiroshi Kuroda, Hitoshi Matsuo, Yuuki Kitadai, Kiyonari Sakurada, Hidenori Ando, Hiromi Nishi, Yoshio Tahara
Marine Pollution Bulletin   81(1) 131-139   Apr 2014   [Refereed]
Hiroshi Kuroda, Yuuichi Hirota, Takeshi Setou, Kazuhiro Aoki, Daisuke Takahashi, Tomowo Watanabe
Ocean Dynamics   64(1) 47-60   Jan 2014   [Refereed]
Hiroshi Kuoda, Takeshi Setou, Kazuhiro Aoki, Daisuke Takahashi, Manabu Shimizu, Tomowo Watanabe
Continental Shelf Research   53(1) 50-62   Feb 2013   [Refereed]
Kazuhiro Aoki, Goh Onitsuka, Manabu Shimizu, Hiroshi Kuroda, Yukihiko Matsuyama, Katsunori Kimoto, Hitoshi Matsuo, Yuuki Kitadai, Kiyonari Sakurada, Hiromi Nishi and Yoshio Tahara
Estuarine, Coastal and Shelf Science   114 148-155   Dec 2012   [Refereed]
Kazuhiro Aoki, Manabu Shimizu, Hiroshi Kuroda, Masaya Toyokawa and Satoshi Yamada
Bulletin of the Japanese Society of Fisheries Oceanography   76(1) 9-17   Feb 2012   [Refereed]
Goh Onitsuka, Kazuhiro Aoki, Manabu Shimizu, Yukihiko Matsuyama, Katsunori Kimoto, Hitoshi Matsuo, Yuki Kitadai, Hiromi Nishi, Yoshio Tahara and Kiyonari Sakurada
Bulletin of the Japanese Society of Fisheries Oceanography   75(3) 143-153   Aug 2011   [Refereed]
Aoki Kazuhiro, Shimizu Manabu, Kuroda Hiroshi, Seto Takashi
Bulletin on coastal oceanography   47(2) 107-112   Feb 2010
Kyucho and bottom intrusion in Bungo Channel were reproduced using a high-resolution numerical model where realistic variations of the Kuroshio and tidal forcing are imposed at the lateral boundaries to show the usefulness of the Finite Volume Coa...
Kazuhiro Aoki and Atsuhiko Isobe
Journal of Oceanography   63(2) 333-339   2007   [Refereed]
Kazuhiro Aoki and Atsuhiko Isobe
Journal of Oceanography   62(2) 207-217   2006   [Refereed]

Misc

 
AMBE DAISUKE, KAKEHI SHIGEHO, ITO SHIN'ICHI, TADOKORO KAZUAKI, OKUNISHI TAKESHI, FUJIMOTO MASARU, UDAGAWA TOORU, AOKI KAZUHIRO, KURODA HIROSHI, SETO TAKASHI, TAKEUCHI KAZUHIRO, SHIGENOBU YUYA, ONO TSUNEO, KAERIYAMA HIDEKI, MIKI SHIZUHO, SAWADA HIDEKI, SAITO HAJIME, YAGI HIROSHI, MORITA TAKAMI, WATANABE TOMOO
日本海洋学会大会講演要旨集   2014 205   Sep 2014
SUGIMATSU KOICHI, AOKI KAZUHIRO, YAGI HIROSHI, NAKAYAMA TETSUGAN, KURODA HIROSHI, SETO TAKASHI, ITO SHIN'ICHI
日本海洋学会大会講演要旨集   2014 102   Sep 2014
KURODA HIROSHI, TAKASUGA AKINORI, HIROTA YUICHI, SETO TAKASHI, AOKI KAZUHIRO, KODAMA TAKETOSHI
水産海洋学会研究発表大会講演要旨集   2014 24   2014
AOKI KAZUHIRO, SHIMIZU MANABU, YAMATOGI TOSHIFUMI, ISHIDA NAOYA, TSUCHIUCHI HAYATO
水産海洋学会研究発表大会講演要旨集   2014 80   2014
ITO SHIN'ICHI, KUTSUKAKE HIROSHI, TAKEUCHI KAZUHIRO, KAERIYAMA HIDEKI, KODAMA MASASHI, KAKEHI SHIGEHO, AOKI KAZUHIRO, KURODA HIROSHI, YAGI HIROSHI, AMBE DAISUKE, ONO TSUNEO
日本海洋学会大会講演要旨集   2013 165   Aug 2013
AOKI KAZUHIRO, ONITSUKA GO, SHIMIZU MANABU, KURODA HIROSHI, SETO TAKASHI, HIRANO KEIJI, YAMATOGI TOSHIFUMI, KITAHARA SHIGERU, ISHIDA NAOYA
日本海洋学会大会講演要旨集   2013 57   Aug 2013
SHIKATA TOMOYUKI, SAKAMOTO SETSUKO, ONITSUKA GO, YAMAGUCHI MINEO, AOKI KAZUHIRO
日本水産学会大会講演要旨集   2013 177   Mar 2013
ONITSUKA TSUYOSHI, SHIKATA TOMOYUKI, KITATSUJI SAHO, ABE KAZUO, KODAMA MASASHI, SHIMIZU MANABU, AOKI KAZUHIRO
日本水産学会大会講演要旨集   2013 172   Mar 2013
KUROGI HIROAKI, SUZUKI SHIGENORI, AOKI KAZUHIRO, KODAMA MASASHI, TSUMOTO KINGO, SHIBUNO TAKURO
日本水産学会大会講演要旨集   2013 51   Mar 2013
SETO TAKASHI, KURODA HIROSHI, AZUMAYA TOMONORI, ITO SHIN'ICHI, KAKEHI SHIGEHO, OKUNISHI TAKESHI, INAGAKE DENZO, HIROE YUTAKA, SHIMIZU MANABU, AOKI KAZUHIRO, OKAZAKI MAKOTO, MASUJIMA MASACHIKA, AMBE DAISUKE, WATANABE TOMOO, TANEDA TAKESHI
日本海洋学会大会講演要旨集   2013 252   Mar 2013
AOKI KAZUHIRO, ONITSUKA GO, SHIMIZU MANABU, KURODA HIROSHI, SETO TAKASHI, HIRANO KEIJI, YAMATOGI TOSHIFUMI, KITAHARA SHIGERU, ISHIDA NAOYA
水産海洋学会研究発表大会講演要旨集   2013 86   2013
KAERIYAMA HIDEKI, KODAMA MASASHI, AOKI KAZUHIRO, AMBE DAISUKE, ONO TSUNEO, YAGI HIROSHI, WATANABE TOMOO
日本地球化学会年会講演要旨集   60th 219   2013
SETO TAKASHI, KURODA HIROSHI, AZUMAYA TOMONORI, ITO SHIN'ICHI, KAKEHI SHIGEHO, OKUNISHI TAKESHI, INAGAKE DENZO, HIROE YUTAKA, SHIMIZU MANABU, AOKI KAZUHIRO, OKAZAKI MAKOTO, WATANABE TOMOO, TANEDA TAKESHI
水産海洋学会研究発表大会講演要旨集   2012 114   Nov 2012
AOKI KAZUHIRO, KODAMA MASASHI, KUROGI HIROAKI, SUZUKI SHIGENORI, HIBINO MANABU, HARADA MAKOTO, AOYAMA TAKASHI, TSUMOTO KINGO, MARUYAMA TAKUYA, NAKASE MASARU
水産海洋学会研究発表大会講演要旨集   2012 131   Nov 2012
鬼塚剛, 青木一弘, 児玉真史, 清水学, 櫻田清成, 安東秀徳, 西広海, 田原義雄, 松尾斉, 山本剛, 落合宏紀, 松山幸彦, 木元克則
日本水産学会大会講演要旨集   2012 61   Sep 2012
青木一弘, 鬼塚剛, 清水学, 黒田寛, 平野慶二, 北原茂, 石田直也
日本海洋学会大会講演要旨集   2012 96   Sep 2012
豊川雅哉, 青木一弘, 清水学
日本海洋学会大会講演要旨集   2012 307   Mar 2012
鬼塚剛, 青木一弘, 児玉真史, 清水学, 櫻田清成, 安東秀徳, 西広海, 田原義雄, 松尾斉, 耒代勇樹, 山本剛, 落合宏紀, 松山幸彦, 吉田誠, 木元克則
日本海洋学会大会講演要旨集   2012 114   Mar 2012
青木一弘, 鬼塚剛, 清水学, 黒田寛
日本海洋学会大会講演要旨集   2011 112   Sep 2011
青木一弘, 鬼塚剛, 清水学, 黒田寛, 瀬藤聡
日本海洋学会大会講演要旨集   2011 84   Mar 2011
黒田寛, 瀬藤聡, 青木一弘, 清水学, 渡邊朝生
日本海洋学会大会講演要旨集   2011 42   Mar 2011
青木一弘, 鬼塚剛, 清水学, 黒田寛
水産海洋学会研究発表大会講演要旨集   2011 80   2011
黒田寛, 瀬藤聡, 青木一弘, 高橋大介, 萩原快次, 赤羽敬子, 渡慶次力, 山本順
水産海洋学会研究発表大会講演要旨集   2011 13   2011
青木一弘, 鬼塚剛, 清水学, 黒田寛, 瀬藤聡
日本海洋学会大会講演要旨集   2010 61   Aug 2010
本多直人, 清水学, 青木一弘
日本水産学会大会講演要旨集   2010 15   Mar 2010
黒田寛, 青木一弘, 清水学, 瀬藤聡, 広田祐一
日本海洋学会大会講演要旨集   2010 92   Mar 2010
青木一弘, 鬼塚剛, 清水学, 黒田寛, 瀬藤聡
水産海洋学会研究発表大会講演要旨集   2010 9   2010
黒田寛, 瀬藤聡, 広田祐一, 青木一弘, 清水学, 渡邉朝生
水産海洋学会研究発表大会講演要旨集   2010 41   2010
鬼塚剛, 青木一弘, 清水学, 松山幸彦, 木元克則, 松尾斉, 耒代勇樹, 西広海, 田原義雄, 櫻田清成
水産海洋学会研究発表大会講演要旨集   2010 10   2010
瀬藤聡, 黒田寛, 奥西武, 亀田卓彦, 日原勉, 青木一弘, 清水学
水産海洋学会研究発表大会講演要旨集   2010 94   2010
青木一弘, 清水学, 黒田寛, 広田祐一, 日向博文
日本海洋学会大会講演要旨集   2009 94   Sep 2009
瀬藤聡, 清水学, 宮澤泰正, 小松幸生, 奥野章, 黒田寛, 吉成浩志, LEE Joo‐Soo, 亀田卓彦, 安倍大介, 青木一弘
理論応用力学講演会講演論文集   58th 67-68   Jun 2009
青木一弘, 清水学, 磯辺篤彦, 瀬藤聡
日本海洋学会大会講演要旨集   2009 320   Mar 2009
青木一弘, 清水学, 広田祐一, 豊川雅哉, 山田智
水産海洋学会研究発表大会講演要旨集   2009 79   2009
清水学, 瀬藤聡, 青木一弘, 黒田寛, 渡邊朝生, 西田宏
水産海洋学会研究発表大会講演要旨集   2009 108   2009
青木一弘, 清水学, 瀬藤聡
日本海洋学会大会講演要旨集   2008 112   Sep 2008
清水学, 青木一弘, 黒田寛, 広田祐一, 瀬藤聡
水産海洋学会研究発表大会講演要旨集   2008 13   2008
青木一弘, 清水学, 広田祐一, 黒田寛, 瀬藤聡
水産海洋学会研究発表大会講演要旨集   2008 14   2008
瀬藤聡, 清水学, 小松幸生, 小松幸生, 宮澤泰正, 奥野章, 黒田寛, 吉成浩志, LEE Joo‐Soo, 亀田卓彦, 安倍大介, 青木一弘
水産海洋学会研究発表大会講演要旨集   2008 92   2008
青木一弘, 磯辺篤彦
日本海洋学会大会講演要旨集   2007 322   Sep 2007
青木一弘, 磯辺篤彦
日本海洋学会大会講演要旨集   2007 104   Mar 2007
青木一弘, 磯辺篤彦
日本海洋学会大会講演要旨集   2006 123   Sep 2006
青木一弘, 磯辺篤彦
日本海洋学会大会講演要旨集   2006 136   Mar 2006
青木一弘, 磯辺篤彦
日本海洋学会大会講演要旨集   2005 117   2005
青木一弘, 磯辺篤彦
日本海洋学会大会講演要旨集   2004 127   Sep 2004

Books etc

 
Advances in Harmful Algal Bloom Research
Goh Onitsuka, Kazumi Orita, Kiyonari Sakurada and Kazuhiro Aoki (Part:Contributor, pp. 153-162)
Kouseisha   Feb 2016