Kazunori Waki

J-GLOBAL         Last updated: Jul 13, 2019 at 03:06
 
Avatar
Name
Kazunori Waki

Research Interests

 
 

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Masuya Hiroshi, Makita Yuko, Kobayashi Norio, Nishikata Koro, Yoshida Yuko, Mochizuki Yoshiki, Doi Koji, Takatsuki Terue, Waki Kazunori, Tanaka Nobuhiko, Ishii Manabu, Matsushima Akihiro, Takahashi Satoshi, Hijikata Atsushi, Kozaki Kouji, Furuichi Teiichi, Kawaji Hideya, Wakana Shigeharu, Nakamura Yukio, Yoshiki Atsushi, Murata Takehide, Fukami-Kobayashi Kaoru, Mohan Sujatha, Ohara Osamu, Hayashizaki Yoshihide, Mizoguchi Riichiro, Obata Yuichi, Toyoda Tetsuro
NUCLEIC ACIDS RESEARCH   39 D861-D870   Jan 2011   [Refereed]
Tanaka Nobuhiko, Waki Kazunori, Kaneda Hideki, Suzuki Tomohiro, Yamada Ikuko, Furuse Tamio, Kobayashi Kimio, Motegi Hiromi, Toki Hideaki, Inoue Maki, Minowa Osamu, Noda Tetsuo, Takao Keizo, Miyakawa Tsuyoshi, Takahashi Aki, Koide Tsuyoshi, Wakana Shigeharu, Masuya Hiroshi
BIOINFORMATICS   26(8) 1133-1134   Apr 2010   [Refereed]
Wakana Shigeharu, Suzuki Tomohiro, Furuse Tamio, Kobayashi Kimio, Miura Ikuo, Kaneda Hideki, Yamada Ikuko, Motegi Hiromi, Toki Hideaki, Inoue Maki, Minowa Osamu, Noda Tetsuo, Waki Kazunori, Tanaka Nobuhiko, Masuya Hiroshi, Obata Yuichi
EXPERIMENTAL ANIMALS   58(5) 443-450   Oct 2009   [Refereed]
Faulkner Geoffrey J., Kimura Yasumasa, Daub Carsten O., Wani Shivangi, Plessy Charles, Irvine Katharine M., Schroder Kate, Cloonan Nicole, Steptoe Anita L., Lassmann Timo, Waki Kazunori, Hornig Nadine, Arakawa Takahiro, Takahashi Hazuki, Kawai Jun, Forrest Alistair R. R., Suzuki Harukazu, Hayashizaki Yoshihide, Hume David A., Orlando Valerio, Grimmond Sean M., Carninci Piero
NATURE GENETICS   41(5) 563-571   May 2009   [Refereed]
Experimental Animals      2009   [Refereed]
Information model development for description of experimental genetics world
Masuya Hiroshi, Tanaka Nobuhiko, Kobayashi Norio, Waki Kazunori, Wakana Shigenaru, Shiroishi Toshihko, Toyoda Tetsuro, Mizoguchi Riichiro
GENES & GENETIC SYSTEMS   83(6) 497   Dec 2008   [Refereed]
Plessy Charles, Fagiolini Michela, Wagatsuma Akiko, Harasawa Norihiro, Kuji Takenobu, Asaka-Oba Atsuko, Kanzaki Yukari, Fujishima Sayaka, Waki Kazunori, Nakahara Hiroyuki, Hensch Takao K., Carninci Piero
PLOS ONE   3(8)    Aug 2008   [Refereed]
Science      2005   [Refereed]
Science      2005   [Refereed]
Nature      2005   [Refereed]
Nature      2002   [Refereed]