YAMASHITA, Keitaro

J-GLOBAL         Last updated: Dec 5, 2019 at 18:33
 
Avatar
Name
YAMASHITA, Keitaro
Affiliation
The University of Tokyo
Section
Graduate School of Science
ORCID ID
0000-0002-5442-7582

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
Jan 2019
 - 
Today
東京大学
 
Apr 2018
 - 
Jan 2019
東京大学
 

Published Papers

 
Michihiro Suga, Fusamichi Akita, Keitaro Yamashita, Yoshiki Nakajima, Go Ueno, Hongjie Li, Takahiro Yamane, Kunio Hirata, Yasufumi Umena, Shinichiro Yonekura, Long-Jiang Yu, Hironori Murakami, Takashi Nomura, Tetsunari Kimura, Minoru Kubo, Seiki Baba, Takashi Kumasaka, Kensuke Tono, Makina Yabashi, Hiroshi Isobe, Kizashi Yamaguchi, Masaki Yamamoto, Hideo Ago, Jian-Ren Shen
Science   366(6463) 334   Oct 2019   [Refereed]
Wataru Shihoya, Keiichi Inoue, Manish Singh, Masae Konno, Shoko Hososhima, Keitaro Yamashita, Kento Ikeda, Akimitsu Higuchi, Tamaki Izume, Sae Okazaki, Masanori Hashimoto, Ritsu Mizutori, Sahoko Tomida, Yumeka Yamauchi, Rei Abe-Yoshizumi, Kota Katayama, Satoshi P. Tsunoda, Mikihiro Shibata, Yuji Furutani, Alina Pushkarev, Oded B{é}j{à}, Takayuki Uchihashi, Hideki Kandori, Osamu Nureki
Nature      Sep 2019   [Refereed]
Masahiro Hiraizumi, Keitaro Yamashita, Tomohiro Nishizawa, Osamu Nureki
Science   365(6458) 1149   Sep 2019   [Refereed]
Thomas P. Halsted, Keitaro Yamashita, Chai C. Gopalasingam, Rajesh T. Shenoy, Kunio Hirata, Hideo Ago, Go Ueno, Matthew P. Blakeley, Robert R. Eady, Svetlana V. Antonyuk, Masaki Yamamoto, S. Samar Hasnain
IUCrJ   6(4) 761   Jul 2019   [Refereed]
Takafumi Kato, Kaoru Kumazaki, Miki Wada, Reiya Taniguchi, Takanori Nakane, Keitaro Yamashita, Kunio Hirata, Ryuichiro Ishitani, Koichi Ito, Tomohiro Nishizawa, Osamu Nureki
Nature Plants      Mar 2019   [Refereed]
   Feb 2019   [Refereed]
<jats:p>Owing to the development of brilliant microfocus beamlines, rapid-readout detectors and sample changers, protein microcrystallography is rapidly becoming a popular technique for accessing structural information from complex biological samp...
Yosuke Toyoda, Kazushi Morimoto, Ryoji Suno, Shoichiro Horita, Keitaro Yamashita, Kunio Hirata, Yusuke Sekiguchi, Satoshi Yasuda, Mitsunori Shiroishi, Tomoko Shimizu, Yuji Urushibata, Yuta Kajiwara, Tomoaki Inazumi, Yunhon Hotta, Hidetsugu Asada, Takanori Nakane, Yuki Shiimura, Tomoya Nakagita, Kyoshiro Tsuge, Suguru Yoshida, Tomoko Kuribara, Takamitsu Hosoya, Yukihiko Sugimoto, Norimichi Nomura, Miwa Sato, Takatsugu Hirokawa, Masahiro Kinoshita, Takeshi Murata, Kiyoshi Takayama, Masaki Yamamoto, Shuh Narumiya, So Iwata, Takuya Kobayashi
Nature Chemical Biology      Jan 2019   [Refereed]
Kazushi Morimoto, Ryoji Suno, Yunhong Hotta, Keitaro Yamashita, Kunio Hirata, Masaki Yamamoto, Shuh Narumiya, So Iwata, Takuya Kobayashi
Nature Chemical Biology      Jan 2019   [Refereed]
Menega Ganasen, Hiromi Togashi, Hanae Takeda, Honami Asakura, Takehiko Tosha, Keitaro Yamashita, Kunio Hirata, Yuko Nariai, Takeshi Urano, Xiaojing Yuan, Iqbal Hamza, A. Grant Mauk, Yoshitsugu Shiro, Hiroshi Sugimoto, Hitomi Sawai
Communications Biology   1(1)    Dec 2018   [Refereed]
Kazumasa Oda, Johannes Vierock, Satomi Oishi, Silvia Rodriguez-Rozada, Reiya Taniguchi, Keitaro Yamashita, J. Simon Wiegert, Tomohiro Nishizawa, Peter Hegemann, Osamu Nureki
Nature Communications   9(1)    Dec 2018   [Refereed]
Ryoji Suno, Sangbae Lee, Shoji Maeda, Satoshi Yasuda, Keitaro Yamashita, Kunio Hirata, Shoichiro Horita, Maki S. Tawaramoto, Hirokazu Tsujimoto, Takeshi Murata, Masahiro Kinoshita, Masaki Yamamoto, Brian K. Kobilka, Nagarajan Vaidehi, So Iwata, Takuya Kobayashi
Nature Chemical Biology      Dec 2018   [Refereed]
Satoshi Fukuhara, Takanori Nakane, Keitaro Yamashita, Ryohei Ishii, Ryuichiro Ishitani, Osamu Nureki
Acta Crystallographica Section F Structural Biology Communications   74(12) 810   Nov 2018   [Refereed]
Hideaki E. Kato, Yoon Seok Kim, Joseph M. Paggi, Kathryn E. Evans, William E. Allen, Claire Richardson, Keiichi Inoue, Shota Ito, Charu Ramakrishnan, Lief E. Fenno, Keitaro Yamashita, Daniel Hilger, Soo Yeun Lee, Andre Berndt, Kang Shen, Hideki Kandori, Ron O. Dror, Brian K. Kobilka, Karl Deisseroth
Nature   561(7723) 349   Aug 2018   [Refereed]
Yoon Seok Kim, Hideaki E. Kato, Keitaro Yamashita, Shota Ito, Keiichi Inoue, Charu Ramakrishnan, Lief E. Fenno, Kathryn E. Evans, Joseph M. Paggi, Ron O. Dror, Hideki Kandori, Brian K. Kobilka, Karl Deisseroth
Nature   561(7723) 343   Aug 2018   [Refereed]
Keitaro Yamashita, Kunio Hirata, Masaki Yamamoto
Acta Crystallographica Section D Structural Biology   74(5) 441   Apr 2018   [Refereed]
Tetsuya Hori, Toshiaki Okuno, Kunio Hirata, Keitaro Yamashita, Yoshiaki Kawano, Masaki Yamamoto, Masakatsu Hato, Motonao Nakamura, Takao Shimizu, Takehiko Yokomizo, Masashi Miyano, Shigeyuki Yokoyama
Nature Chemical Biology   14(3) 262   Mar 2018   [Refereed]
Ryoji Suno, Kanako Terakado Kimura, Takanori Nakane, Keitaro Yamashita, Junmei Wang, Takaaki Fujiwara, Yasuaki Yamanaka, Dohyun Im, Shoichiro Horita, Hirokazu Tsujimoto, Maki S. Tawaramoto, Takatsugu Hirokawa, Eriko Nango, Kensuke Tono, Takashi Kameshima, Takaki Hatsui, Yasumasa Joti, Makina Yabashi, Keiko Shimamoto, Masaki Yamamoto, Daniel M. Rosenbaum, So Iwata, Tatsuro Shimamura, Takuya Kobayashi
Structure   26(1) 7   Jan 2018   [Refereed]
Thomas P. Halsted, Keitaro Yamashita, Kunio Hirata, Hideo Ago, Go Ueno, Takehiko Tosha, Robert R. Eady, Svetlana V. Antonyuk, Masaki Yamamoto, S. Samar Hasnain
IUCrJ   5(1) 22   Jan 2018   [Refereed]
Hashiru Negishi, Satoshi Abe, Keitaro Yamashita, Kunio Hirata, Kento Niwase, Marion Boudes, Fass{é}li Coulibaly, Hajime Mori, Takafumi Ueno
Chemical Communications      2018   [Refereed]
Satoshi Abe, Kohei Atsumi, Keitaro Yamashita, Kunio Hirata, Hajime Mori, Takafumi Ueno
Physical Chemistry Chemical Physics   20(5) 2986   2018   [Refereed]
Hirotake Miyauchi, Satomi Moriyama, Tsukasa Kusakizako, Kaoru Kumazaki, Takanori Nakane, Keitaro Yamashita, Kunio Hirata, Naoshi Dohmae, Tomohiro Nishizawa, Koichi Ito, Takaaki Miyaji, Yoshinori Moriyama, Ryuichiro Ishitani, Osamu Nureki
Nature Communications   8(1)    Dec 2017   [Refereed]
Takehiko Tosha, Takashi Nomura, Takuma Nishida, Naoya Saeki, Kouta Okubayashi, Raika Yamagiwa, Michihiro Sugahara, Takanori Nakane, Keitaro Yamashita, Kunio Hirata, Go Ueno, Tetsunari Kimura, Tamao Hisano, Kazumasa Muramoto, Hitomi Sawai, Hanae Takeda, Eiichi Mizohata, Ayumi Yamashita, Yusuke Kanematsu, Yu Takano, Eriko Nango, Rie Tanaka, Osamu Nureki, Osami Shoji, Yuka Ikemoto, Hironori Murakami, Shigeki Owada, Kensuke Tono, Makina Yabashi, Masaki Yamamoto, Hideo Ago, So Iwata, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Minoru Kubo
Nature Communications   8(1)    Dec 2017   [Refereed]
Yongchan Lee, Tomohiro Nishizawa, Mizuki Takemoto, Kaoru Kumazaki, Keitaro Yamashita, Kunio Hirata, Ayumi Minoda, Satoru Nagatoishi, Kouhei Tsumoto, Ryuichiro Ishitani, Osamu Nureki
Nature Plants   3(10) 825   Oct 2017   [Refereed]
Masaki Yamamoto, Kunio Hirata, Keitaro Yamashita, Kazuya Hasegawa, Go Ueno, Hideo Ago, Takashi Kumasaka
IUCrJ   4(5) 529   Sep 2017   [Refereed]
Wataru Shihoya, Tomohiro Nishizawa, Keitaro Yamashita, Asuka Inoue, Kunio Hirata, Francois Marie Ngako Kadji, Akiko Okuta, Kazutoshi Tani, Junken Aoki, Yoshinori Fujiyoshi, Tomoko Doi, Osamu Nureki
Nature Structural & Molecular Biology   24(9) 758   Sep 2017   [Refereed]
Keisuke Komoda, Masanori Narita, Keitaro Yamashita, Isao Tanaka, Min Yao
Journal of Virology   91(20) e01002   Aug 2017   [Refereed]
Keitaro Yamashita, Naoyuki Kuwabara, Takanori Nakane, Tomohiro Murai, Eiichi Mizohata, Michihiro Sugahara, Dongqing Pan, Tetsuya Masuda, Mamoru Suzuki, Tomomi Sato, Atsushi Kodan, Tomohiro Yamaguchi, Eriko Nango, Tomoyuki Tanaka, Kensuke Tono, Yasumasa Joti, Takashi Kameshima, Takaki Hatsui, Makina Yabashi, Hiroshi Manya, Tamao Endo, Ryuichi Kato, Toshiya Senda, Hiroaki Kato, So Iwata, Hideo Ago, Masaki Yamamoto, Fumiaki Yumoto, Toru Nakatsu
IUCrJ   4(5) 639   Aug 2017   [Refereed]
Reiya Taniguchi, Asuka Inoue, Misa Sayama, Akiharu Uwamizu, Keitaro Yamashita, Kunio Hirata, Masahito Yoshida, Yoshiki Tanaka, Hideaki E. Kato, Yoshiko Nakada-Nakura, Yuko Otani, Tomohiro Nishizawa, Takayuki Doi, Tomohiko Ohwada, Ryuichiro Ishitani, Junken Aoki, Osamu Nureki
Nature   548(7667) 356   Aug 2017   [Refereed]
Atsuhiro Shimada, Minoru Kubo, Seiki Baba, Keitaro Yamashita, Kunio Hirata, Go Ueno, Takashi Nomura, Tetsunari Kimura, Kyoko Shinzawa-Itoh, Junpei Baba, Keita Hatano, Yuki Eto, Akari Miyamoto, Hironori Murakami, Takashi Kumasaka, Shigeki Owada, Kensuke Tono, Makina Yabashi, Yoshihiro Yamaguchi, Sachiko Yanagisawa, Miyuki Sakaguchi, Takashi Ogura, Ryo Komiya, Jiwang Yan, Eiki Yamashita, Masaki Yamamoto, Hideo Ago, Shinya Yoshikawa, Tomitake Tsukihara
Science Advances   3(7) e1603042   Jul 2017   [Refereed]
Hidenori Hirai, Norihisa Yasui, Keitaro Yamashita, Sanae Tabata, Masaki Yamamoto, Junichi Takagi, Terukazu Nogi
EMBO reports   18(6) 982   Apr 2017   [Refereed]
Michihiro Suga, Fusamichi Akita, Michihiro Sugahara, Minoru Kubo, Yoshiki Nakajima, Takanori Nakane, Keitaro Yamashita, Yasufumi Umena, Makoto Nakabayashi, Takahiro Yamane, Takamitsu Nakano, Mamoru Suzuki, Tetsuya Masuda, Shigeyuki Inoue, Tetsunari Kimura, Takashi Nomura, Shinichiro Yonekura, Long-Jiang Yu, Tomohiro Sakamoto, Taiki Motomura, Jing-Hua Chen, Yuki Kato, Takumi Noguchi, Kensuke Tono, Yasumasa Joti, Takashi Kameshima, Takaki Hatsui, Eriko Nango, Rie Tanaka, Hisashi Naitow, Yoshinori Matsuura, Ayumi Yamashita, Masaki Yamamoto, Osamu Nureki, Makina Yabashi, Tetsuya Ishikawa, So Iwata, Jian-Ren Shen
Nature   543(7643) 131   Feb 2017   [Refereed]
Masayuki Okuyama, Kana Matsunaga, Ken-ichi Watanabe, Keitaro Yamashita, Takayoshi Tagami, Asako Kikuchi, Min Ma, Patcharapa Klahan, Haruhide Mori, Min Yao, Atsuo Kimura
The FEBS Journal   284(5) 766   Feb 2017   [Refereed]
Satoshi Abe, Hiroyasu Tabe, Hiroshi Ijiri, Keitaro Yamashita, Kunio Hirata, Kohei Atsumi, Takuya Shimoi, Masaki Akai, Hajime Mori, Susumu Kitagawa, Takafumi Ueno
ACS Nano   11(3) 2410   Feb 2017   [Refereed]
Kazuya Hasegawa, Keitaro Yamashita, Tomohiro Murai, Nipawan Nuemket, Kunio Hirata, Go Ueno, Hideo Ago, Toru Nakatsu, Takashi Kumasaka, Masaki Yamamoto
Journal of Synchrotron Radiation   24(1) 29   Jan 2017   [Refereed]
Takashi Tsukamoto, Kenji Mizutani, Taisuke Hasegawa, Megumi Takahashi, Naoya Honda, Naoki Hashimoto, Kazumi Shimono, Keitaro Yamashita, Masaki Yamamoto, Seiji Miyauchi, Shin Takagi, Shigehiko Hayashi, Takeshi Murata, Yuki Sudo
Journal of Biological Chemistry   291(23) 12223   Apr 2016   [Refereed]
Thomas A. White, Valerio Mariani, Wolfgang Brehm, Oleksandr Yefanov, Anton Barty, Kenneth R. Beyerlein, Fedor Chervinskii, Lorenzo Galli, Cornelius Gati, Takanori Nakane, Alexandra Tolstikova, Keitaro Yamashita, Chun Hong Yoon, Kay Diederichs, Henry N. Chapman
Journal of Applied Crystallography   49(2) 680   Mar 2016   [Refereed]
Go Ueno, Takaaki Hikima, Keitaro Yamashita, Kunio Hirata, Kazuya Hasegawa, Hironori Murakami, Yukito Furukawa, Nobuhiro Mizuno, Takashi Kumasaka, Masaki Yamamoto
   2016   [Refereed]
Go Kasuya, Masahiro Hiraizumi, Andr{é}s D Maturana, Kaoru Kumazaki, Yuichiro Fujiwara, Keihong Liu, Yoshiko Nakada-Nakura, So Iwata, Keisuke Tsukada, Tomotaka Komori, Sotaro Uemura, Yuhei Goto, Takanori Nakane, Mizuki Takemoto, Hideaki E Kato, Keitaro Yamashita, Miki Wada, Koichi Ito, Ryuichiro Ishitani, Motoyuki Hattori, Osamu Nureki
Cell Research   26(12) 1288   2016   [Refereed]
Yuya Kumagai, Keitaro Yamashita, Takayoshi Tagami, Misugi Uraji, Kun Wan, Masayuki Okuyama, Min Yao, Atsuo Kimura, Tadashi Hatanaka
FEBS Journal   282(20) 4001   Sep 2015   [Refereed]
Keitaro Yamashita, Dongqing Pan, Tomohiko Okuda, Michihiro Sugahara, Atsushi Kodan, Tomohiro Yamaguchi, Tomohiro Murai, Keiko Gomi, Naoki Kajiyama, Eiichi Mizohata, Mamoru Suzuki, Eriko Nango, Kensuke Tono, Yasumasa Joti, Takashi Kameshima, Jaehyun Park, Changyong Song, Takaki Hatsui, Makina Yabashi, So Iwata, Hiroaki Kato, Hideo Ago, Masaki Yamamoto, Toru Nakatsu
Scientific Reports   5(1)    Sep 2015   [Refereed]
Hideaki E. Kato, Keiichi Inoue, Rei Abe-Yoshizumi, Yoshitaka Kato, Hikaru Ono, Masae Konno, Shoko Hososhima, Toru Ishizuka, Mohammad Razuanul Hoque, Hirofumi Kunitomo, Jumpei Ito, Susumu Yoshizawa, Keitaro Yamashita, Mizuki Takemoto, Tomohiro Nishizawa, Reiya Taniguchi, Kazuhiro Kogure, Andr{é}s D. Maturana, Yuichi Iino, Hiromu Yawo, Ryuichiro Ishitani, Hideki Kandori, Osamu Nureki
Nature   521(7550) 48   Apr 2015   [Refereed]
Yongchan Lee, Tomohiro Nishizawa, Keitaro Yamashita, Ryuichiro Ishitani, Osamu Nureki
Nature Communications   6 6112   Jan 2015   [Refereed]
Michihiro Suga, Fusamichi Akita, Kunio Hirata, Go Ueno, Hironori Murakami, Yoshiki Nakajima, Tetsuya Shimizu, Keitaro Yamashita, Masaki Yamamoto, Hideo Ago, Jian-Ren Shen
Nature   517(7532) 99   Nov 2014   [Refereed]
Hironori Takeda, Motoyuki Hattori, Tomohiro Nishizawa, Keitaro Yamashita, Syed T. A. Shah, Martin Caffrey, Andr{é}s D. Maturana, Ryuichiro Ishitani, Osamu Nureki
Nature Communications   5 5374   Nov 2014   [Refereed]
Tateki Suzuki, Keitaro Yamashita, Yoshikazu Tanaka, Isao Tanaka, Min Yao
Acta Crystallographica Section F Structural Biology Communications   70(6) 790   May 2014   [Refereed]
Takayoshi Tagami, Keitaro Yamashita, Masayuki Okuyama, Haruhide Mori, Min Yao, Atsuo Kimura
Journal of Biological Chemistry   290(3) 1796   2014   [Refereed]
Keitaro Yamashita, Yong Zhou, Isao Tanaka, Min Yao
Acta Crystallographica Section D Biological Crystallography   69(6) 1171   May 2013   [Refereed]
Takayoshi Tagami, Keitaro Yamashita, Masayuki Okuyama, Haruhide Mori, Min Yao, Atsuo Kimura
Journal of Biological Chemistry   288(26) 19296   May 2013   [Refereed]
A. Nakamura, T. Nemoto, I. U. Heinemann, K. Yamashita, T. Sonoda, K. Komoda, I. Tanaka, D. Soll, M. Yao
Proceedings of the National Academy of Sciences   110(52) 20970   2013   [Refereed]
K. Yamashita, Y. Kawai, Y. Tanaka, N. Hirano, J. Kaneko, N. Tomita, M. Ohta, Y. Kamio, M. Yao, I. Tanaka
Proceedings of the National Academy of Sciences   108(42) 17314   Oct 2011   [Refereed]