Suzuki Ken

J-GLOBAL         Last updated: Nov 4, 2019 at 22:31
 
Avatar
Name
Suzuki Ken

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
Apr 2010
 - 
Mar 2012
Asahi General Hospital
 
Apr 2008
 - 
Mar 2010
Research Assistant, The Systems Biology Institute
 

Published Papers

 
Next-generation sequencing identifies contribution of both class I and II HLA genes on susceptibility of multiple sclerosis in Japanese.
Ogawa K, Okuno T, Hosomichi K, Hosokawa A, Hirata J, Suzuki K, Sakaue S, Kinoshita M, Asano Y, Miyamoto K, Inoue I, Kusunoki S, Okada Y, Mochizuki H.
J Neuroinflammation   16(162)    Aug 2019   [Refereed]
Genetic and phenotypic landscape of MHC in the Japanese population
Jun Hirata, Kazuyoshi Hosomichi, Saori Sakaue, Masahiro Kanai, Hirofumi Nakaoka, Kazuyoshi Ishigaki, Ken Suzuki, Masato Akiyama, Toshihiro Kishikawa, Kotaro Ogawa, Tatsuo Masuda, Kenichi Yamamoto, Makoto Hirata, Koichi Matsuda, Yukihide Momozawa, Ituro Inoue, Michiaki Kubo, Yoichiro Kamatani, Yukinori Okada
51(3) 470-480   Mar 2019   [Refereed]
Identification of 28 novel susceptibility loci for type 2 diabetes in the Japanese population
Ken Suzuki, Masato Akiyama, Kazuyoshi Ishigaki, Masahiro Kanai, Jun Hosoe, Nobuhiro Shojima, Atsushi Hozawa, Aya Kadota, Kiyonori Kuriki, Mariko Naito, Kozo Tanno, Yasushi Ishigaki, Makoto Hirata, Koichi Matsuda, Nakao Iwata, Masashi Ikeda, Norie Sawada, Taiki Yamaji, Motoki Iwasaki, Shiro Ikegawa, Shiro Maeda, Yoshinori Murakami, Kenji Wakai, Shoichiro Tsugane, Makoto Sasaki, Masayuki Yamamoto, Yukinori Okada, Michiaki Kubo, Yoichiro Kamatani, Momoko Horikoshi, Toshimasa Yamauchi, Takashi Kadowaki
51(3) 379-386   Mar 2019   [Refereed]
Identification of type 2 diabetes loci in 433,540 East Asian individuals
Cassandra N Spracklen, Momoko Horikoshi, Young Jin Kim, Kuang Lin, Fiona Bragg, Sanghoon Moon, Ken Suzuki, Claudia HT Tam, Yasuharu Tabara, Soo-Heon Kwak, Fumihiko Takeuchi, Jirong Long, Victor JY Lim, Jin-Fang Chai, Chien-Hsiun Chen, Masahiro Nakatochi, Jie Yao, Hyeok Sun Choi, Apoorva K Iyengar, Hannah J Perrin, Sarah M Brotman, Martijn van de Bunt, Anna L Gloyn, Jennifer E Below, Michael Boehnke, Donald W Bowden, John C Chambers, Anubha Mahajan, Mark I McCarthy, Maggie CY Ng, Lauren E Petty, Weihua Zhang, Andrew P Morris, Linda S Adair, Zheng Bian, Juliana CN Chan, Li-Ching Chang, Miao-Li Chee, Yii-Der Ida Chen, Yuan-Tsong Chen, Zhengming Chen, Lee-Ming Chuang, Shufa Du, Penny Gordon-Larsen, Myron Gross, Xiuqing Guo, Yu Guo, Sohee Han, Annie-Green Howard, Wei Huang, Yi-Jen Hung, Mi Yeong Hwang, Chii-Min Hwu, Sahoko Ichihara, Masato Isono, Hye-Mi Jang, Guozhi Jiang, Jost B Jonas, Yoichiro Kamatani, Tomohiro Katsuya, Takahisa Kawaguchi, Chiea-Chuen Khor, Katsuhiko Kohara, Myung-Shik Lee, Nannette R Lee, Liming Li, Jianjun Liu, Andrea O Luk, Jun Lv, Yukinori Okada, Mark A Pereira, Charumathi Sabanayagam, Jinxiu Shi, Dong Mun Shin, Wing Yee So, Atsushi Takahashi, Brian Tomlinson, Fuu-Jen Tsai, Rob M van Dam, Yong-Bing Xiang, Ken Yamamoto, Toshimasa Yamauchi, Kyungheon Yoon, Canqing Yu, Jian-Min Yuan, Liang Zhang, Wei Zheng, Michiya Igase, Yoon Shin Cho, Jerome I Rotter, Ya-Xing Wang, Wayne HH Sheu, Mitsuhiro Yokota, Jer-Yuarn Wu, Ching-Yu Cheng, Tien-Yin Wong, Xiao-Ou Shu, Norihiro Kato, Kyong-Soo Park, E-Shyong Tai, Fumihiko Matsuda, Woon-Puay Koh, Ronald CW Ma, Shiro Maeda, Iona Y Millwood, Juyoung Lee, Takashi Kadowaki, Robin G Walters, Bong-Jo Kim, Karen L Mohlke, Xueling Sim
   2019
Large scale genome-wide association study in a Japanese population identified 45 novel susceptibility loci for 22 diseases
Kazuyoshi Ishigaki, Masato Akiyama, Masahiro Kanai, Atsushi Takahashi, Eiryo Kawakami, Hiroki Sugishita, Saori Sakaue, Nana Matoba, Siew-Kee Low, Yukinori Okada, Chikashi Terao, Tiffany Amariuta, Steven Gazal, Yuta Kochi, Momoko Horikoshi, Ken Suzuki, Kaoru Ito, Yukihide Momozawa, Makoto Hirata, Koichi Matsuda, Masashi Ikeda, Nakao Iwata, Shiro Ikegawa, Ikuyo Kou, Toshihiro Tanaka, Hidewaki Nakagawa, Akari Suzuki, Tomomitsu Hirota, Mayumi Tamari, Kazuaki Chayama, Daiki Miki, Masaki Mori, Satoshi Nagayama, Yataro Daigo, Yoshio Miki, Toyomasa Katagiri, Osamu Ogawa, Wataru Obara, Hidemi Ito, Teruhiko Yoshida, Issei Imoto, Takashi Takahashi, Chizu Tanikawa, Takao Suzuki, Nobuaki Sinozaki, Shiro Minami, Hiroki Yamaguchi, Satoshi Asai, Yasuo Takahashi, Ken Yamaji, Kazuhisa Takahashi, Tomoaki Fujioka, Ryo Takata, Hideki Yanai, Akihide Masumoto, Yukihiro Koretsune, Hiromu Kutsumi, Masahiko Higashiyama, Shigeo Murayama, Naoko Minegishi, Kichiya Suzuki, Kozo Tanno, Atsushi Shimizu, Taiki Yamaji, Motoki Iwasaki, Norie Sawada, Hirokazu Uemura, Keitaro Tanaka, Mariko Naito, Makoto Sasaki, Kenji Wakai, Shoichiro Tsugane, Masayuki Yamamoto, Kazuhiko Yamamoto, Yoshinori Murakami, Yusuke Nakamura, Soumya Raychaudhuri, Johji Inazawa, Toshimasa Yamauchi, Takashi Kadowaki, Michiaki Kubo, Yoichiro Kamatani
bioRxiv      2019
Genome-wide association meta-analysis identifies novel GP2 gene risk variants for pancreatic cancer in the Japanese population
Yingsong Lin, Masahiro Nakatochi, Hidemi Ito, Yoichiro Kamatani, Akihito Inoko, Hiromi Sakamoto, Fumie Kinoshita, Yumiko Kobayashi, Hiroshi Ishii, Masato Ozaka, Takashi Sasaki, Masato Matsuyama, Naoki Sasahira, Manabu Morimoto, Satoshi Kobayashi, Taito Fukushima, Makoto Ueno, Shinichi Ohkawa, Naoto Egawa, Sawako Kuruma, Mitsuru Mori, Haruhisa Nakao, Yasushi Adachi, Masumi Okuda, Takako Osaki, Shigeru Kamiya, Chaochen Wang, Kazuo Hara, Yasuhiro Shimizu, Tatsuo Miyamoto, Yuko Hayashi, Yasuyuki Hosono, Hiromichi Ebi, Tomohiro Kohmoto, Issei Imoto, Yoshinori Murakami, Masato Akiyama, Kazuyoshi Ishigaki, Koichi Matsuda, Makoto Hirata, Katsuaki Shimada, Takuji Okusaka, Takahisa Kawaguchi, Meiko Takahashi, Yoshiyuki Watanabe, Kiyonori Kuriki, Aya Kadota, Kenji Wakai, Taiki Yamaji, Motoki Iwasaki, Norie Sawada, Shoichiro Tsugane, Kengo Kinoshita, Nobuo Fuse, Fumiki Katsuoka, Atsushi Shimizu, Satoshi S. Nishizuka, Kozo Tanno, Ken Suzuki, Yukinori Okada, Momoko Horikoshi, Toshimasa Yamauchi, Takashi Kadowaki, Teruhiko Yoshida, Fumihiko Matsuda, Michiaki Kubo, Shogo Kikuchi, Keitaro Matsuo
bioRxiv      2019
Integration of genetics and miRNA-target gene network identified disease biology implicated in tissue specificity
Sakaue, Saori; Hirata, Jun; Maeda, Yuichi; Kawakami, Eiryo`; Nii, Takuro; Kishikawa, Toshihiro; Ishigaki, Kazuyoshi; Terao, Chikashi; Suzuki, Ken; Akiyama, Masato; Suita, Naomasa; Masuda, Tatsuo; Ogawa, Kotaro; Yamamoto, Kenichi; Saeki, Yukihiko; Matsushita, Masato; Yoshimura, Maiko; Matsuoka, Hidetoshi; Ikari, Katsunori; Taniguchi, Atsuo; Yamanaka, Hisashi; Kawaji, Hideya; Lassmann, Timo; Itoh, Masayoshi; Yoshitomi, Hiroyuki; Ito, Hiromu; Ohmura, Koichiro; Forrest, Alistair RR; Hayashizaki, Yoshihide.; Carninci, Piero; Kumanogoh, Atsushi; Kamatani, Yoichiro; de Hoon, Michiel; Yamamoto, Kazuhiko; Okada, Yukinori
Nucleic Acids Research   46(22)    Dec 2018   [Refereed]
Structural Basis and Genotype–Phenotype Correlations of INSR Mutations Causing Severe Insulin Resistance
Jun Hosoe, Hiroko Kadowaki, Fuyuki Miya, Katsuya Aizu, Tomoyuki Kawamura, Ichiro Miyata, Kenichi Satomura, Takeru Ito, Kazuo Hara, Masaki Tanaka, Hiroyuki Ishiura, Shoji Tsuji, Ken Suzuki, Minaka Takakura, Keith A. Boroevich, Tatsuhiko Tsunoda, Toshimasa Yamauchi, Nobuhiro Shojima, Takashi Kadowaki
Diabetes   66(10) 2713-2723   Oct 2017   [Refereed]
Yuta Hiraike, Hironori Waki, Jing Yu, Masahiro Nakamura, Kana Miyake, Gaku Nagano, Ryo Nakaki, Ken Suzuki, Hirofumi Kobayashi, Shogo Yamamoto, Wei Sun, Tomohisa Aoyama, Yusuke Hirota, Haruya Ohno, Kenji Oki, Masayasu Yoneda, Andrew P. White, Yu-Hua Tseng, Aaron M. Cypess, Therese J. Larsen, Naja Z. Jespersen, Camilla Scheele, Shuichi Tsutsumi, Hiroyuki Aburatani, Toshimasa Yamauchi and Takashi Kadowaki
Nature Cell Biology   19(9) 1081-1092   Aug 2017   [Refereed]
Co-localization of NFIA and PPARγ controls the brown fat gene program
Hironori Waki, Yuta Hiraike, Jing Yu, Masahiro Nakamura, Kana Miyake, Gaku Nagano, Ken Suzuki, Ryo Nakaki, Hirofumi Kobayashi, Wei Sun, Tomohisa Aoyama, Yusuke Hirota, Haruya Ohno, Kenji Oki, Masayasu Yoneda, Shogo Yamamoto, Shuichi Tsutsumi, Hiroyuki Aburatani, Toshimasa Yamauchi, Takashi Kadowaki
Diabetes Research and Clinical Practice   120(1)    Oct 2016   [Refereed]
Minako Imamura, Atsushi Takahashi, Toshimasa Yamauchi, Kazuo Hara, Kazuki Yasuda, Niels Grarup, Wei Zhao, Xu Wang, Alicia Huerta-Chagoya, Cheng Hu, Sanghoon Moon, Jirong Long, Soo Heon Kwak, Asif Rasheed, Richa Saxena, Ronald C.W. Ma, Yukinori Okada, Minoru Iwata, Jun Hosoe, Nobuhiro Shojima, Minaka Iwasaki, Hayato Fujita, Ken Suzuki, John Danesh, Torben Jørgensen, Marit E. Jørgensen, Daniel R. Witte, Ivan Brandslund, Cramer Christensen, Torben Hansen, Josep M. Mercader, Jason Flannick, Hortensia Moreno-Mac ́ıas, Noe ̈l P. Burtt, Rong Zhang, Young Jin Kim, Wei Zheng, Jai Rup Singh, Claudia H.T. Tam, Hiroshi Hirose, Hiroshi Maegawa, Chikako Ito, Kohei Kaku, Hirotaka Watada, Yasushi Tanaka, Kazuyuki Tobe, Ryuzo Kawamori, Michiaki Kubo, Yoon Shin Cho, Juliana C.N. Chan, Dharambir Sanghera, Philippe Frossard, Kyong Soo Park, Xiao-Ou Shu, Bong-Jo Kim, Jose C. Florez, Teresa Tusie-Luna, Weiping Jia, E. Shyong Tai, Oluf Pedersen, Danish Saleheen, Shiro Maeda, Takashi Kadowaki
Nature Communications   10531 1-12   Jan 2016   [Refereed]

Conference Activities & Talks

 
Identification of 28 new susceptibility loci for type 2 diabetes in the Japanese population [Invited]
Suzuki Ken
International Congress of Diabetes and Metabolism   12 Oct 2019