Shigeharu Kinoshita

J-GLOBAL         Last updated: Oct 18, 2019 at 17:37
 
Avatar
Name
Shigeharu Kinoshita
E-mail
akinomail.ecc.u-tokyo.ac.jp
Affiliation
The University of Tokyo
Section
Graduate School of Agricultural and Life Sciences
Research funding number
40401179

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
Apr 2007
 - 
Aug 2012
The University of Tokyo
 

Published Papers

 
Huang S, Ichikawa Y, Yoshitake K, Kinoshita S, Igarashi Y, Omori F, Maeyama K, Nagai K, Watabe S, Asakawa S
Biology   8(2)    Jun 2019   [Refereed]
Mariom, Take S, Igarashi Y, Yoshitake K, Asakawa S, Maeyama K, Nagai K, Watabe S, Kinoshita S
BMC genomics   20(1) 240   Mar 2019   [Refereed]
Kraitavin W, Yoshitake K, Igarashi Y, Mitsuyama S, Kinoshita S, Kambayashi D, Watabe S, Asakawa S
Biology   8(2)    Mar 2019   [Refereed]
Huang S, Ichikawa Y, Igarashi Y, Yoshitake K, Kinoshita S, Omori F, Maeyama K, Nagai K, Watabe S, Asakawa S
Scientific reports   9(1) 247   Jan 2019   [Refereed]
Shakur Ahammad AK, Asaduzzaman M, Ceyhun S, Ceylan H, Asakawa S, Watabe S, Kinoshita S
Gene      Nov 2018   [Refereed]
Yoshitake Kazutoshi, Igarashi Yoji, Mizukoshi Misaki, Kinoshita Shigeharu, Mitsuyama Susumu, Suzuki Yutaka, Saito Kazuyoshi, Watabe Shugo, Asakawa Shuichi
SCIENTIFIC REPORTS   8(1) 16104   Oct 2018   [Refereed]
Elbialy A, Asakawa S, Watabe S, Kinoshita S
Biology   7(4)    Oct 2018   [Refereed]
Igarashi Yoji, Zhang Hong, Tan Engkong, Sekino Masashi, Yoshitake Kazutoshi, Kinoshita Shigeharu, Mitsuyama Susumu, Yoshinaga Tatsuki, Chow Seinen, Kurogi Hiroaki, Shinoda Akira, Han Yu-San, Wakiya Ryoshiro, Mochioka Noritaka, Yamamoto Toshihiro, Kuwada Hiroshi, Kaji Yoshitsugu, Suzuki Yutaka, Gojobori Takashi, Kobayashi Takanori, Saitoh Kenji, Watabe Shugo, Asakawa Shuichi
GENES   9(10)    Oct 2018   [Refereed]
Shinohara Mikihiro, Kinoshita Shigeharu, Tang Enkong, Funabara Daisuke, Kakinuma Makoto, Maeyama Kaoru, Nagai Kiyohito, Awaji Masahiko, Watabe Shugo, Asakawa Shuichi
MARINE BIOTECHNOLOGY   20(5) 594-602   Oct 2018   [Refereed]
Ineno Toshinao, Tamaki Koichi, Yamada Kazuya, Kodama Ryusuke, Tsuchida Shuji, Tan Engkong, Kinoshita Shigeharu, Muto Koji, Yada Takashi, Kitamura Shoji, Asakawa Shuichi, Watabe Shugo
FISHERIES SCIENCE   84(4) 671-679   Jul 2018   [Refereed]
Ohmori Fumito, Kinoshita Shigeharu, Funabara Daisuke, Koyama Hiroki, Nagai Kiyohito, Maeyama Kaoru, Okamoto Kikuhiko, Asakawa Shuichi, Watabe Shugo
MARINE BIOTECHNOLOGY   20(2) 155-167   Apr 2018   [Refereed]
Kinoshita Shigeharu, Ceyhun Saltuk Bugrahan, Md Asaduzzamann, Siddique Bhuiyan Sharmin, Akolkar Dadasaheb B., Asakawa Shuichi, Watabe Shugo
FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY   44(2) 679-691   Apr 2018   [Refereed]
Zhang Xiang, Mizukoshi Misaki, Zhang Hong, Tan Engkong, Igarashi Yoji, Suzuki Yutaka, Mitsuyama Susumu, Kinoshita Shigeharu, Saito Kazuyoshi, Watabe Shugo, Asakawa Shuichi
GENES   9(3)    Mar 2018   [Refereed]
Kubota Kazuki, Tsuchihashi Yasushi, Kogure Toshihiro, Maeyama Kaoru, Hattori Fumihiro, Kinoshita Shigeharu, Sakuda Shohei, Nagasawa Hiromichi, Yoshimura Etsuro, Suzuki Michio
JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY   199(3) 216-224   Sep 2017   [Refereed]
Okita Kogen, Tan Engkong, Satone Hina, Kinoshita Shigeharu, Asakawa Shuichi, Ojima Daisuke, Yamazaki Hideki, Sakiyama Kazutaka, Takatani Tomohiro, Arakawa Osamu, Hagiwara Atsushi, Sakakura Yoshitaka
FISHERIES SCIENCE   83(3) 401-412   May 2017   [Refereed]
Asaduzzaman Md., Ikeda Daisuke, Abol-Munafi Ambak Bolong, Bulbul Mahbuba, Ali Md. Eaqub, Kinoshita Shigeharu, Watabe Shugo, Kader Md. Abdul
AQUACULTURE   468 297-306   Feb 2017   [Refereed]
Siddique Bhuiyan Sharmin, Kinoshita Shigeharu, Wongkarangkana Chaninya, Asakawa Shuichi, Watabe Shugo
MARINE BIOTECHNOLOGY   18(3) 436-447   Jun 2016   [Refereed]
Takeuchi Takeshi, Koyanagi Ryo, Gyoja Fuki, Kanda Miyuki, Hisata Kanako, Fujie Manabu, Goto Hiroki, Yamasaki Shinichi, Nagai Kiyohito, Morino Yoshiaki, Miyamoto Hiroshi, Endo Kazuyoshi, Endo Hirotoshi, Nagasawa Hiromichi, Kinoshita Shigeharu, Asakawa Shuichi, Watabe Shugo, Satoh Noriyuki, Kawashima Takeshi
ZOOLOGICAL LETTERS   2 3   Feb 2016   [Refereed]
Tan Engkong, Kinoshita Shigeharu, Suzuki Yutaka, Ineno Toshinao, Tamaki Koichi, Kera Akio, Muto Koji, Yada Takashi, Kitamura Shoji, Asakawa Shuichi, Watabe Shugo
GENE   576(2) 637-643   Feb 2016   [Refereed]
Akolkar Dadasaheb B., Asaduzzaman Md, Kinoshita Shigeharu, Asakawa Shuichi, Watabe Shugo
GENE   575(1) 21-28   Jan 2016   [Refereed]
Ahammad A. K. Shakur, Asaduzzaman Md, Asakawa Shuichi, Watabe Shugo, Kinoshita Shigeharu
MECHANISMS OF DEVELOPMENT   137 53-65   Aug 2015   [Refereed]
Wongwarangkana Chaninya, Fujimori Kazuhiro E., Akiba Masaki, Kinoshita Shigeharu, Teruya Morimi, Nezuo Maiko, Masatoshi Tsukahara, Watabe Shugo, Asakawa Shuichi
BMC GENOMICS   16 457   Jun 2015   [Refereed]
Zhang Hong, Tan Engkong, Suzuki Yutaka, Hirose Yusuke, Kinoshita Shigeharu, Okano Hideyuki, Kudoh Jun, Shimizu Atsushi, Saito Kazuyoshi, Watabe Shugo, Asakawa Shuichi
SCIENTIFIC REPORTS   4 6780   Oct 2014   [Refereed]
Tan E, Chen Y, Kuan J, Lin C, Jagoda SS, Lin F, Tzou W, Kinoshita S, Watabe S, Asakawa S, Liu S
Genome announcements   2(5)    Oct 2014   [Refereed]
Jagoda SS, Tan E, Arulkanthan A, Kinoshita S, Watabe S, Asakawa S
Genome announcements   2(3)    Jun 2014   [Refereed]
Funabara Daisuke, Ohmori Fumito, Kinoshita Shigeharu, Koyama Hiroki, Mizutani Saeri, Ota Ayaka, Osakabe Yuki, Nagai Kiyohito, Maeyama Kaoru, Okamoto Kikuhiko, Kanoh Satoshi, Asakawa Shuichi, Watabe Shugo
PLOS ONE   9(1) e84706   Jan 2014   [Refereed]
Feroudj Holger, Matsumoto Takuya, Kurosu Yohei, Kaneko Gen, Ushio Hideki, Suzuki Katsuaki, Kondo Hidehiro, Hirono Ikuo, Nagashima Yuji, Akimoto Seiji, Usui Kazushige, Kinoshita Shigeharu, Asakawa Shuichi, Kodama Masaaki, Watabe Shugo
TOXICON   77 68-72   Jan 2014   [Refereed]
Miyamoto Hiroshi, Endo Hirotoshi, Hashimoto Naoki, Iimura Kurin, Isowa Yukinobu, Kinoshita Shigeharu, Kotaki Tomohiro, Masaoka Tetsuji, Miki Takumi, Nakayama Seiji, Nogawa Chihiro, Notazawa Atsuto, Ohmori Fumito, Sarashina Isao, Suzuki Michio, Takagi Ryousuke, Takahashi Jun, Takeuchi Takeshi, Yokoo Naoki, Satoh Nori, Toyohara Haruhiko, Miyashita Tomoyuki, Wada Hiroshi, Samata Tetsuro, Endo Kazuyoshi, Nagasawa Hiromichi, Asakawa Shuichi, Watabe Shugo
ZOOLOGICAL SCIENCE   30(10) 801-816   Oct 2013   [Refereed]
Kawashima Takeshi, Takeuchi Takeshi, Koyanagi Ryo, Kinoshita Shigeharu, Endo Hirotoshi, Endo Kazuyoshi
ZOOLOGICAL SCIENCE   30(10) 794-796   Oct 2013   [Refereed]
Bhuiyan Sharmin Siddique, Kinoshita Shigeharu, Wongwarangkana Chaninya, Asaduzzaman Md, Asakawa Shuichi, Watabe Shugo
BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY   13 142   Jul 2013   [Refereed]
Asaduzzaman Md., Kinoshita Shigeharu, Bhuiyan Sharmin Siddique, Asakawa Shuichi, Watabe Shugo
EXPERIMENTAL CELL RESEARCH   319(6) 820-837   Apr 2013   [Refereed]
Zhang Hong, Hirose Yusuke, Yoshino Rintaro, Kinoshita Shigeharu, Saito Kazuyoshi, Tan Engkong, Suzuki Yutaka, Shimizu Atsushi, Okano Hideyuki, Kudoh Jun, Watabe Shugo, Asakawa Shuichi
AQUACULTURE   380 114-119   Mar 2013   [Refereed]
Igarashi Yoji, Doi Hiroyuki, Yamanoue Yusuke, Kinoshita Shigeharu, Ishibashi Toshiaki, Ushio Hideki, Asakawa Shuichi, Nishida Mutsumi, Watabe Shugo
FISHERIES SCIENCE   79(2) 243-250   Mar 2013   [Refereed]
Asaduzzaman Md, Akolkar Dadasaheb B., Kinoshita Shigeharu, Watabe Shugo
GENE   515(1) 144-154   Feb 2013   [Refereed]
Nakayama Seiji, Suzuki Michio, Endo Hirotoshi, Iimura Kurin, Kinoshita Shigeharu, Watabe Shugo, Kogure Toshihiro, Nagasawa Hiromichi
FEBS OPEN BIO   3 421-427   2013   [Refereed]
Ojima Nobuhiko, Mekuchi Miyuki, Ineno Toshinao, Tamaki Koichi, Kera Akio, Kinoshita Shigeharu, Asakawa Shuichi, Watabe Shugo
FISHERIES SCIENCE   78(5) 1051-1057   Sep 2012   [Refereed]
Tan Engkong, Wongwarangkana Chaninya, Kinoshita Shigeharu, Suzuki Yutaka, Oshima Kenshiro, Hattori Masahira, Ineno Toshinao, Tamaki Koichi, Kera Akio, Muto Koji, Yada Takashi, Kitamura Shoji, Asakawa Shuichi, Watabe Shugo
FISHERIES SCIENCE   78(5) 1041-1049   Sep 2012   [Refereed]
Kinoshita Shigeharu
NIPPON SUISAN GAKKAISHI   78(4) 669-672   Jul 2012   [Refereed]
Takeuchi Takeshi, Kawashima Takeshi, Koyanagi Ryo, Gyoja Fuki, Tanaka Makiko, Ikuta Tetsuro, Shoguchi Eiichi, Fujiwara Mayuki, Shinzato Chuya, Hisata Kanako, Fujie Manabu, Usami Takeshi, Nagai Kiyohito, Maeyama Kaoru, Okamoto Kikuhiko, Aoki Hideo, Ishikawa Takashi, Masaoka Tetsuji, Fujiwara Atushi, Endo Kazuyoshi, Endo Hirotoshi, Nagasawa Hiromichi, Kinoshita Shigeharu, Asakawa Shuichi, Watabe Shugo, Satoh Nori
DNA RESEARCH   19(2) 117-130   Apr 2012   [Refereed]
Wang Ning, Kinoshita Shigeharu, Nomura Naoko, Riho Chihiro, Maeyama Kaoru, Nagai Kiyohito, Watabe Shugo
MARINE BIOTECHNOLOGY   14(2) 177-188   Apr 2012   [Refereed]
Asaduzzaman Md., Kinoshita Shigeharu, Siddique Bhuiyan Sharmin, Asakawa Shuichi, Watabe Shugo
GENE   489(1) 41-54   Dec 2011   [Refereed]
Kinoshita Shigeharu, Siddique Bhuiyan Sharmin, Ceyhun Saltuk Bugrahan, Asaduzzaman Md, Asakawa Shuichi, Watabe Shugo
FISHERIES SCIENCE   77(5) 847-853   Sep 2011   [Refereed]
Kinoshita Shigeharu, Wang Ning, Inoue Haruka, Maeyama Kaoru, Okamoto Kikuhiko, Nagai Kiyohito, Kondo Hidehiro, Hirono Ikuo, Asakawa Shuichi, Watabe Shugo
PLOS ONE   6(6) e21238   Jun 2011   [Refereed]
Kinoshita Shigeharu, Katsumi Eriko, Yamamoto Hiroshi, Takeuchi Kazuharu, Watabe Shugo
MARINE BIOTECHNOLOGY   13(3) 517-526   Jun 2011   [Refereed]
Yasmin Lubna, Kinoshita Shigeharu, Asaduzzaman Md., Akolkar Dadasaheb B., Ikeda Daisuke, Ono Yosuke, Watabe Shugo
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY D-GENOMICS & PROTEOMICS   6(1) 76-81   Mar 2011   [Refereed]
Ohata Shinya, Aoki Ryo, Kinoshita Shigeharu, Yamaguchi Masahiro, Tsuruoka-Kinoshita Sachiko, Tanaka Hideomi, Wada Hironori, Watabe Shugo, Tsuboi Takashi, Masai Ichiro, Okamoto Hitoshi
NEURON   69(2) 215-230   Jan 2011   [Refereed]
Reza Md Shaheed, Kinoshita Shigeharu, Furukawa Satoshi, Mochizuki Toshitaka, Watabe Shugo
FISHERIES SCIENCE   77(1) 59-67   Jan 2011   [Refereed]
Ono Yosuke, Kinoshita Shigeharu, Ikeda Daisuke, Watabe Shugo
DEVELOPMENTAL DYNAMICS   239(6) 1807-1817   Jun 2010   [Refereed]
Fukui Atsushi, Takami Munehiro, Tsuchiya Takao, Sezaki Keijiro, Igarashi Yoji, Kinoshita Shigeharu, Watabe Shugo
ICHTHYOLOGICAL RESEARCH   57(2) 169-179   Apr 2010   [Refereed]
Oo Aung Kyaw Swar, Kaneko Gen, Hirayama Makoto, Kinoshita Shigeharu, Watabe Shugo
JOURNAL OF COMPARATIVE PHYSIOLOGY B-BIOCHEMICAL SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY   180(1) 105-116   Jan 2010   [Refereed]
Wang Ning, Kinoshita Shigeharu, Riho Chihiro, Maeyama Kaoru, Nagai Kiyohito, Watabe Shugo
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY B-BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY   154(3) 346-350   Nov 2009   [Refereed]
Kinoshita Shigeharu, Isu Sayaka, Kaneko Gen, Yamada Hiroshi, Hara Takeya, Itoh Yasuo, Watabe Shugo
MARINE GENOMICS   2(2) 103-111   Jun 2009   [Refereed]
Akolkar Dadasaheb B., Kinoshita Shigeharu, Ono Yousuke, Watabe Shugo
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY   153A(2) S72   Jun 2009   [Refereed]
Ohata Shinya, Kinoshita Shigeharu, Aoki Ryo, Tanaka Hideomi, Wada Hironori, Tsuruoka-Kinoshita Sachiko, Tsuboi Takashi, Watabe Shugo, Okamoto Hitoshi
DEVELOPMENT   136(10) 1653-1663   May 2009   [Refereed]
Liang Chun-Shi, Ikeda Daisuke, Kinoshita Shigeharu, Shimizu Atsushi, Sasaki Takashi, Asakawa Shuichi, Shimizu Nobuyoshi, Watabe Shugo
GENE   407(1-2) 42-53   Jan 2008   [Refereed]
Role of holm/mosaic eyes, a neuroepithelial polarity gene in the migration of vagus motor neuron precursors
Ohata Shinya, Kinoshita Shigeharu, Tsuruoka Sachiko, Tanaka Hideomi, Wada Hironori, Masai Ichiro, Hitoshi Okamoto
NEUROSCIENCE RESEARCH   61 S88   2008   [Refereed]
The neuroepithelial guidance of the migrating cranial motoneuron precursors
Okamoto Hitoshi, Ohata Shinya, Wada Hironori, Kinoshita Shigeharu
NEUROSCIENCE RESEARCH   61 S11   2008   [Refereed]
Ikeguchi K, Ineno T, Itoi S, Kondo H, Kinoshita S, Watabe S
Marine biotechnology (New York, N.Y.)   8(2) 178-188   Mar 2006   [Refereed]
Fucosylation prevents overshooting of the migration by the vagus motor neuron precursors
Kinoshita Shigeharu, Tanaka Hideomi, Tsuruoka Sachiko, Wada Hironori, Okamoto Hitoshi
NEUROSCIENCE RESEARCH   55 S74   2006   [Refereed]
Hirayama M, Kobiyama A, Kinoshita S, Watabe S
The Journal of experimental biology   207(Pt 8) 1387-1398   Mar 2004   [Refereed]
Yoshinaga T, Kaneko G, Kinoshita S, Tsukamoto K, Watabe S
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology   136(4) 715-722   Dec 2003   [Refereed]
Itoi S, Kinoshita S, Kikuchi K, Watabe S
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology   284(1) R153-63   Jan 2003   [Refereed]
Kodama Masaaki, Lee Jeen Hee, Kinoshita Shigeharu, Sato Shigeru, Ogata Takehiko, Nishizawa Tomoyasu, Shirai Makoto, Shimizu Yuzuru, Watabe Shugo
FISHERIES SCIENCE   68 621-622   2002   [Refereed]
Yoshinaga Tatsuki, Kinoshita Shigeharu, Kaneko Gen, Watabe Shugo, Tsukamoto Katsumi
FISHERIES SCIENCE   68 793-796   2002   [Refereed]

Misc

 
篠原幹拓, 木下滋晴, 浅川修一, 舩原大輔, 柿沼誠, 前山薫, 永井清仁, 淡路雅彦, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2018 38   Sep 2018
丸本亮, 柿沼誠, 五十嵐洋治, 篠原幹拓, 木下滋晴, 浅川修一, 岩出将英, 山田大貴
日本水産学会大会講演要旨集   2018 37   Sep 2018
木下滋晴
SCCJ研究討論会講演要旨集   82nd 3   Jul 2018
ELBIALY Abdallah Khairy, 木下滋晴, 吉武和敏, 浅川修一, 渡部終五
マリンバイオテクノロジー学会大会講演要旨集   20th 64   May 2018
吉武和敏, 五十嵐洋治, 水越美咲, 木下滋晴, 満山進, 鈴木穣, 斎藤和敬, 渡部終五, 浅川修一
日本水産学会大会講演要旨集   2018 21   Mar 2018
木島佑輔, 汪婉桐, 五十嵐洋治, 吉武和敏, 木下滋晴, 浅川修一, 鈴木穣, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2018 87   Mar 2018
上林大介, 稻野俊直, 浅川修一, 木下滋晴, 内田勝久
宮崎県水産試験場事業報告書(CD-ROM)   2016 256‐259   Mar 2018
Okita Kogen, Arakawa Osamu, Hagiwara Atsushi, Sakakura Yoshitaka, Tan Engkong, Satone Hina, Kinoshita Shigeharu, Asakawa Shuichi, Ojima Daisuke, Yamazaki Hideki, Sakiyama Kazutaka, Takatani Tomohiro
NIPPON SUISAN GAKKAISHI   84(4) 586-586   2018
木下滋晴, SIDDIQUE Bhuiyan Sharmin, WONGKARANGKANA Chaninya, 浅川修一, 渡部終五
マリンバイオテクノロジー学会大会講演要旨集   19th 9   Jun 2017
加藤采, 舩原大輔, 加納哲, 土橋靖史, 栗山功, 田中真二, 木下滋晴, 正岡哲治
マリンバイオテクノロジー学会大会講演要旨集   19th 114   Jun 2017
汪婉桐, 木島祐輔, 當間祥五, ELBIALY Abdallah Khairy, 張翔, 水越美咲, 五十嵐洋治, 木下滋晴, 浅川修一, 鈴木穣, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2017 93   Mar 2017
水越美咲, 張翔, 張虹, 黄松銭, 五十嵐洋治, 満山進, 陳盈光, 木下滋晴, 浅川修一, 鈴木穰, 斎藤和敬, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2017 78   Mar 2017
山田和也, 稻野俊直, 木下滋晴, 浅川修一, 内田勝久
宮崎県水産試験場事業報告書(CD-ROM)   2015 302‐308   Feb 2017
吉武和敏, 五十嵐洋治, 水越美咲, 木下滋晴, 満山進, 鈴木穣, 斉藤和敬, 渡部終五, 浅川修一
日本生化学会大会(Web)   90th ROMBUNNO.2P‐0546 (WEB ONLY)   2017
五十嵐洋治, 張虹, 陳盈光, 木下滋晴, 満山進, 關野正志, 黒木洋明, 山本敏博, 小林敬典, 斉藤憲治, 張成年, 吉武和敏, 吉永龍起, 篠田章, HAN Yu‐San, 脇谷量子郎, 望岡典隆, 桑田博, 揖善継, 鈴木穣, 五條堀孝, 渡部終五, 浅川修一
日本水産学会大会講演要旨集   2016 18   Sep 2016
武沙央梨, 市川裕貴, 宮下梨菜, 篠原幹拓, 五十嵐洋治, 木下滋晴, 浅川修一, 淡路雅彦, 前山薫, 永井清仁, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2016 37   Sep 2016
木下滋晴, SHAKUR Ahammad A. K., 當間祥五, 汪婉桐, ELBIALY Abdallah Khairy, ASADUZZAMAN Md., 浅川修一, 渡部終五
マリンバイオテクノロジー学会大会講演要旨集   18th 98   May 2016
汪婉桐, 當間祥五, ELBIALY Abdallah Khairy, 張翔, 水越美咲, 五十嵐洋治, 木下滋晴, REZA Md. Shaheed, 渡部終五, 浅川修一
マリンバイオテクノロジー学会大会講演要旨集   18th 97   May 2016
浅川修一, 張翔, 水越美咲, 張虹, 五十嵐洋治, 陳盈光, 木下滋晴, 鈴木穰, 斎藤和敬, 渡部終五
マリンバイオテクノロジー学会大会講演要旨集   18th 98   May 2016
木下滋晴, SHAKUR Ahammad A. K., 當間祥五, 汪婉桐, ELBIALY Abdallah Khairy, ASADUZZAMAN Md., 浅川修一, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2016 99   Mar 2016
張翔, 水越美咲, 張虹, 五十嵐洋治, 陳盈光, 木下滋晴, 浅川修一, 鈴木穰, 斎藤和敬, 渡部修五
日本水産学会大会講演要旨集   2016 80   Mar 2016
水越美咲, 張翔, 張虹, 五十嵐洋治, 陳盈光, 木下滋晴, 浅川修一, 鈴木穰, 斎藤和敬, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2016 80   Mar 2016
汪婉桐, 當間祥五, ELBIALY Abdallah Khairy, XIANG Zhang, 水越美咲, 五十嵐洋治, 木下滋晴, REZA Md. Shaheed, 渡部終五, 浅川修一
日本水産学会大会講演要旨集   2016 98   Mar 2016
市川裕貴, 木下滋晴, 陳盈光, 浅川修一, 前山薫, 永井清仁, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2016 96   Mar 2016
山田和也, 稲野俊直, 兒玉龍介, 木下滋晴, 陳盈光, 浅川修一
宮崎県水産試験場事業報告書(CD-ROM)   2014 260-263   Feb 2016
篠原幹拓, 陳盈光, 木下滋晴, 浅川修一, 舩原大輔, 柿沼誠, 永井清仁, 淡路雅彦, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2015 49   Sep 2015
高井優生, 鵜木(加藤)陽子, 望月利孝, 木下滋晴, 木下政人, 島崎洋平, 大嶋雄治
日本水産学会大会講演要旨集   2015 85   Sep 2015
五十嵐洋治, 陳盈光, 木下滋晴, 山野上祐介, 土井啓行, 石橋敏章, 潮秀樹, 浅川修一, 渡部終五
マリンバイオテクノロジー学会大会講演要旨集   17th 32   May 2015
篠原幹拓, 陳盈光, 木下滋晴, 浅川修一, 舩原大輔, 柿沼誠, 永井清仁, 淡路雅彦, 渡部終五
マリンバイオテクノロジー学会大会講演要旨集   17th 87   May 2015
陳盈光, 木下滋晴, 浅川修一, 金相完, 服部正平, 石野良純, 渡辺剛, 谷内由貴子, 坂見知子, 桑田晃, 小野浩明, 吉武和敏, 小林敬典, 森隆久, 松本薫, 池尾一穂, 渡部終五, 五條堀孝
マリンバイオテクノロジー学会大会講演要旨集   17th 33   May 2015
上野惟, 木下滋晴, 陳盈光, 渡部終五, 浅川修一
日本水産学会大会講演要旨集   2015 119   Mar 2015
山田和也, 稲野俊直, 田口智也, 兒玉龍介, 毛良明夫, 木下滋晴, 陳盈光, 浅川修一
宮崎県水産試験場事業報告書(CD-ROM)   2013 295-296   Dec 2014
JAGODA S. S. S. De S, 木下滋晴, 浅川修一, 渡部終吾
日本水産学会大会講演要旨集   2014 28   Sep 2014
SHAKUR Ahammad A. K., 木下滋晴, ASADUZZAMAN Md., 浅川修一, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2014 59   Sep 2014
SHAKUR Ahammad A.K., 木下滋晴, ASADUZZAMAN Md., 浅川修一, 渡部終五
マリンバイオテクノロジー学会大会講演要旨集   16th 69   May 2014
沖田光玄, 平野雪, 木下滋晴, 小島大輔, 山崎英樹, 崎山一孝, 高谷智裕, 荒川修, 阪倉良孝
日本水産学会大会講演要旨集   2014 45   Mar 2014
五十嵐洋治, 木下滋晴, 陳盈光, 浅川修一, 渡部終五, 潮秀樹
日本水産学会大会講演要旨集   2014 69   Mar 2014
大西愛美, 小山寛喜, 木下滋晴, 浅川修一, 室井洋佑, 宮崎誠尚, 渡部終五, 潮秀樹
日本水産学会大会講演要旨集   2014 171   Mar 2014
浅川修一, 陳盈光, 満山進, 木下滋晴, 鈴木穣, 稲野俊直, 山田和也, 毛良明夫, 田牧幸一, 武藤光司, 矢田崇, 北村章二, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2014 72   Mar 2014
木下滋晴, SHAKUR Ahammad A. K., ASADUZZAMAN Md., 浅川修一, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2014 111   Mar 2014
KINOSHITA SHIGEHARU
NIPPON SUISAN GAKKAISHI   80(1) 103-103   2014
上野惟, 陳盈光, 浅川修一, 木下滋晴
日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web)   37th 3P-0192 (WEB ONLY)   2014
山田和也, 稲野俊直, 兒玉龍介, 毛良明夫, 木下滋晴, 陳盈光, 浅川修一
宮崎県水産試験場事業報告書(CD-ROM)   2012 265-267   Dec 2013
木下滋晴, 陳盈光, 浅川修一, 水野直樹, 耕田隆彦, 望月俊孝, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2013 48   Sep 2013
張虹, 陳盈光, 木下滋晴, 浅川修一, 鈴木穣, 清水厚志, 岡野栄之, 工藤純, 斎藤和敬, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2013 48   Sep 2013
陳盈光, 木下滋晴, 浅川修一, 金相完, 服部正平, 石野良純, 坂見知子, 桑田晃, 小野浩明, 小林敬典, 渡部終五, 森隆久, 池尾一穂, 五條堀孝
日本水産学会大会講演要旨集   2013 9   Sep 2013
木下滋晴
日本水産学会大会講演要旨集   2013 121   Sep 2013
鈴木道生, 中山誠志, 遠藤博寿, 飯村九林, 木下滋晴, 渡部終五, 小暮敏博, 長澤寛道
マリンバイオテクノロジー学会大会講演要旨集   15th 84   Jun 2013
大西愛美, 小山寛喜, 木下滋晴, 金子元, 浅川修一, 室井洋佑, 宮崎誠尚, 渡辺終五, 潮秀樹
日本水産学会大会講演要旨集   2013 103   Mar 2013
陳盈光, 木下滋晴, 鈴木穣, 大島健志朗, 服部正平, 稲野俊直, 田牧幸一, 毛良明夫, 武藤光司, 矢田崇, 北村章二, 浅川修一, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2013 155   Mar 2013
沖田光玄, 後藤完奈, 近藤秀裕, 廣野育生, 平野雪, 金子元, 木下滋晴, 小島大輔, 山崎英樹, 崎山一孝, 辰野竜平, 山根晃, 新名真也, 高谷智裕, 荒川修, 阪倉良孝
日本水産学会大会講演要旨集   2013 208   Mar 2013
大森文人, 木下滋晴, 舩原大輔, 小山寛喜, 永井清仁, 前山薫, 岡本暉公彦, 浅川修一, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2013 98   Mar 2013
五十嵐洋治, 木下滋晴, 土井啓行, 石橋敏章, 潮秀樹, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2013 103   Mar 2013
田牧幸一, 兒玉龍介, 稲野俊直, 毛良明夫, 陳盈光, 木下滋晴, 浅川修一, 渡部終五
宮崎県水産試験場事業報告書   2011 234-235   Feb 2013
渡部終五, 石崎松一郎, 木下滋晴, 中谷操子, 五十嵐洋治
農林水産省農林水産技術会議事務局研究成果   (492) 155-160   Jan 2013
大西愛美, 小山寛喜, 金子元, 木下滋晴, 浅川修一, 室井洋佑, 宮崎誠尚, 渡部終五, 潮秀樹
日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web)   36th 2P-0026 (WEB ONLY)   2013
陳盈光, 浅川修一, 木下滋晴, 鈴木穣, 大島健志朗, 服部正平, 稲野俊直, 田牧幸一, 毛良明夫, 武藤光司, 矢田崇, 北村章二, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2012 56   Sep 2012
木下滋晴, SIDDIQUE Bhuiyan Sharmin, CEYHUN Saltuk Bugrahan, ASADUZZAMAN Md., 浅川修一, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2012 68   Sep 2012
木下滋晴, CEYHUN Saltuk Bugrahan, SIDDIQUE Bhuiyan Sharmin, ASADUZZAMAN Md., 浅川修一, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2012 102   Mar 2012
大森文人, 木下滋晴, 小山寛喜, 前山薫, 永井清仁, 舩原大輔, 浅川修一, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2012 104   Mar 2012
浅川修一, 陳盈光, チャニンヤー ウォランカナ, 木下滋晴, 鈴木穣, 大島健志郎, 服部正平, 稲野俊直, 田牧幸一, 毛良明夫, 武藤光司, 矢田崇, 北村章二, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2012 155   Mar 2012
五十嵐洋治, 青木浩子, 土井啓行, 石橋敏章, 木下滋晴, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2012 147   Mar 2012
木下滋晴
日本水産学会大会講演要旨集   2012 228   Mar 2012
大西愛美, 小山寛喜, 木下滋晴, 潮秀樹, 浅川修一, 室井洋佑, 宮崎誠尚, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2012 102   Mar 2012
中山誠志, 鈴木道生, 遠藤博寿, 青木秀夫, 木下滋晴, 渡部終五, 長澤寛道
日本農芸化学会大会講演要旨集(Web)   2012 3A04P15 (WEB ONLY)   Mar 2012
田牧幸一, 兒玉龍介, 稲野俊直, 毛良明夫, 陳盈光, 木下滋晴, 浅川修一, 渡部終五
宮崎県水産試験場事業報告書   2010 191-193   Feb 2012
木下滋晴
日本水産学会誌   78(4) 669-672 (J-STAGE)   2012
大西愛美, 小山寛喜, 金子元, 木下滋晴, 浅川修一, 室井洋佑, 宮崎誠尚, 渡部終五, 潮秀樹
日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web)   35th 2P-0252 (WEB ONLY)   2012
渡部終五, 木下滋晴, 浅川修一
生物の科学 遺伝   65(6) 50-59   Nov 2011
大西愛美, 小山寛喜, 木下滋晴, 潮秀樹, 浅川修一, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2011 110   Sep 2011
浅川修一, 陳インコン, 木下滋晴, 大島健志朗, 服部正平, 鈴木穣, 清水厚志, 岡野栄之, 工藤純, 武藤光司, 矢田崇, 内田和夫, 稲野俊直, 田牧幸一, 毛良明夫, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2011 41   Sep 2011
竹内猛, 川島武士, 小柳亮, 行者蕗, 藤江学, 宇佐美剛志, 田中牧子, 生田哲朗, 將口栄一, 藤原真幸, 新里宙也, 久田香奈子, 木下滋晴, 浅川修一, 遠藤博寿, 青木秀夫, 石川卓, 前山薫, 岡本暉公彦, 正岡哲治, 藤原篤志, 遠藤一佳, 長澤寛道, 渡部終五, 永井清仁, 佐藤矩行
日本水産学会大会講演要旨集   2011 59   Sep 2011
五十嵐洋治, 青木浩子, 土井啓行, 石橋敏章, 木下滋晴, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2011 45   Sep 2011
中谷操子, 五十嵐洋治, 木下滋晴, 石崎松一郎, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2011 102   Sep 2011
木下滋晴, CEYHUN Saltuk Bugrahan, SIDDIQUE Bhuiyan Sharmin, ASADUZZAMAN Md., 浅川秀一, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2011 109   Sep 2011
中山誠志, 鈴木道生, 遠藤博寿, 青木秀夫, 木下滋晴, 渡部終五, 長澤寛道
マリンバイオテクノロジー学会大会講演要旨集   14th 77   May 2011
木下滋晴, 王ちょ, 井上遥, 前山薫, 永井清仁, 近藤秀裕, 廣野育生, 浅川修一, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2011 115   Mar 2011
黒須洋平, 木下滋晴, 青山善一, 村田祐介, 保田章, 濱田稔, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2011 147   Mar 2011
五十嵐洋治, 青木浩子, 土井啓行, 石橋敏章, 木下滋晴, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2011 148   Mar 2011
中山誠志, 鈴木道生, 遠藤博寿, 青木秀夫, 木下滋晴, 渡部終五, 長澤寛道
日本農芸化学会大会講演要旨集   2011 177   Mar 2011
田牧幸一, 児玉龍介, 稲野俊直, 毛良明夫, 陳盈光, 木下滋晴, 渡部終五
宮崎県水産試験場事業報告書   2009 232-234   Dec 2010
谷川直紀, 舩原大輔, 木下滋晴, 渡部終五, 加納哲
日本水産学会大会講演要旨集   2010 73   Sep 2010
浅川修一, チャニンヤー ウォンワランカナ, 寺井良太, 根来康介, 秋葉正毅, 小野陽介, 藤森一浩, 木下滋晴, 清水厚志, 堺弘介, 小島サビヌ和子, 満山進, 喜久里育也, 佐藤友紀, 照屋邦子, 城間亜紀乃, 照屋盛実, 鼠尾まい子, 矢野修一, 三輪友希乃, 今田有美, 塚原正俊, 工藤純, 平野隆, 清水信義, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2010 23   Sep 2010
木下滋晴, 勝見絵理子, 竹内壱明, 浅川修一, 渡部終五
日本蛋白質科学会年会プログラム・要旨集   10th 54   May 2010
木下滋晴, 前山薫, 永井清仁, 浅川修一, 渡部終五
マリンバイオテクノロジー学会大会講演要旨集   13th 34-35   May 2010
木下滋晴, 王ちょ, 前山薫, 永井清仁, 近藤秀裕, 廣野育生, 浅川修一, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2010 134   Mar 2010
五十嵐洋治, 土井啓行, 木下滋晴, 石橋敏章, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2010 83   Mar 2010
黒須洋平, 木下滋晴, 青山善一, 濱田稔, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2010 184   Mar 2010
木下滋晴, ASADUZZAMAN Md., 小野陽介, AKOLKAR Dadasaheb B., 浅川修一, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2010 135   Mar 2010
中谷操子, 五十嵐洋治, 木下滋晴, 石崎松一郎, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2010 154   Mar 2010
秋葉正毅, チャニンヤー ウォンワランカナ, 藤森一浩, 木下滋晴, 清水厚志, 堺弘介, 小島サビヌ和子, 満山進, 喜久里育也, 佐藤友紀, 照屋邦子, 城間亜紀乃, 照屋盛実, 鼠尾まい子, 矢野修一, 三輪友希乃, 今田有美, 塚原正俊, 工藤純, 平野隆, 清水信義, 渡部終五, 浅川修一
日本水産学会大会講演要旨集   2010 133   Mar 2010
田中裕教, 徳永裕子, 木下滋晴, 吉岡基, 渡部終五, 清水信義, 浅川修一
日本水産学会大会講演要旨集   2010 94   Mar 2010
黒須洋平, 木下滋晴, 金子元, 武政佑一朗, 福島英登, 福田裕, 耕田隆彦, 望月俊孝, 浅川修一, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2010 82   Mar 2010
渡部終五, 黒須洋平, FEROUDJ Holger, 金子元, 鈴木克彰, 近藤秀裕, 廣野育生, 臼井一茂, 木下滋晴, 浅川修一, 児玉正昭
日本水産学会大会講演要旨集   2010 143   Mar 2010
田牧幸一, 谷口基, 毛良明夫, 木下滋晴, 渡部終五
宮崎県水産試験場事業報告書   2008 293-295   Dec 2009
中谷操子, 五十嵐洋治, 木下滋晴, 石崎松一郎, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2009 90   Sep 2009
木下滋晴, ASADUZZAMAN Md., 小野陽介, AKOLKAR Dadasaheb B., 浅川修一, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2009 72   Sep 2009
黒須洋平, 古川聡史, 木下滋晴, 青山善一, 濱田稔, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2009 87   Mar 2009
KINOSHITA SHIGEHARU
日本水産學會誌 = Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries   75(3) 467-468   May 2009
小野陽介, 木下滋晴, 渡部終五
日本水産学会大会講演要旨集   2009 106   Mar 2009