Kyoko Takagi

J-GLOBAL         Last updated: Sep 26, 2019 at 17:59
 
Avatar
Name
Kyoko Takagi
URL
http://www.naro.affrc.go.jp/english/tarc/index.html
Affiliation
National Agriculture and Food Research Organization
Section
Tohoku Agricultural Research Center, NARO, Agricultural Radiation Research Center, Upland Crops Production Group
Job title
Senior Researcher

Research Interests

 
 

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Furukawa Makoto, Takagi Kyoko, Matsunami Hisaya, Komatsuzaki Yuko, Kawakami Tomohiko, Shinano Takuro, Takagai Yoshitaka
ACS OMEGA   4(6) 11276-11284   Jun 2019   [Refereed]
Hirata Kaori, Takagi Kyoko, Yamada Tetsuya, Sayama Takashi, Anai Toyoaki, Kikuchi Akio, Ishimoto Masao
BREEDING SCIENCE   69(2) 345-351   2019   [Refereed]
Takagi Kyoko, Yano Ryoichi, Tochigi Saeko, Fujisawa Yukiko, Tsuchinaga Hiroki, Takahashi Yuya, Takada Yoshitake, Kaga Akito, Anai Toyoaki, Tsukamoto Chigen, Seki Hikaru, Muranaka Toshiya, Ishimoto Masao
PHYTOCHEMISTRY   156 96-105   Sep 2018   [Refereed]
Yano Ryoichi, Takagi Kyoko, Tochigi Saeko, Fujisawa Yukiko, Nomura Yuhta, Tsuchinaga Hiroki, Takahashi Yuya, Takada Yoshitake, Kaga Akito, Anai Toyoaki, Tsukamoto Chigen, Seki Hikaru, Muranaka Toshiya, Ishimoto Masao
PLANT AND CELL PHYSIOLOGY   59(4) 797-810   Apr 2018   [Refereed]
Fujii Kenichiro, Sayama Takashi, Takagi Kyoko, Kosuge Kazumasa, Okano Katsunori, Kaga Akito, Ishimoto Masao
BREEDING SCIENCE   68(2) 177-187   Mar 2018   [Refereed]