NOGUCHI Mahoko

J-GLOBAL         Last updated: Jun 7, 2018 at 14:00
 

Research Interests

 
 

Published Papers

 
Niwa Shigeru, Toyota Ayu, Kishimoto Toshio, Sasakawa Kji, Abe Shin, Chishima Takeshi, Higa Motoki, Hiura Tsutom, Homma Kosuke, Hoshino Daisuke, Ida Hideyuki, Kamata Naoto, Kaneko Yohei, Kawanishi Motohiro, Kobayashi Kazutaka, Kubota Kaname, Kuraji Koichiro, Masaki Takashi, Niiyama Kaoru, Noguchi Mahoko, Nomiya Haruto, Saito Satoshi, Sakimoto Michinori, Sakio Hitoshi, Sato Shigeho, Shibata Mitsue, Takashima Atsushi, Tanaka Hiroshi, Tashiro Naoaki, Tokuchi Naoko, Torikai Hisahiro, Yoshida Toshiya
ECOLOGICAL RESEARCH   31(5) 607-608   Sep 2016   [Refereed]
Noguchi Mahoko, Miyamoto Kazuki, Okuda Shiro, Itou Takeharu, Sakai Atsushi
JOURNAL OF FOREST RESEARCH   21(3) 131-142   Jun 2016   [Refereed]
Matsushita Michinari, Takata Katsuhiko, Hitsuma Gaku, Yagihashi Tsutomu, Noguchi Mahoko, Shibata Mitsue, Masaki Takashi
FUNCTIONAL ECOLOGY   29(10) 1250-1259   Oct 2015   [Refereed]
Miyamoto Kazuki, Okuda Shiro, Inagaki Yoshiyuki, Noguchi Mahoko, Itou Takeharu
JOURNAL OF FOREST RESEARCH   18(3) 256-269   Jun 2013   [Refereed]

Research Areas