基本情報

所属
名古屋大学 大学院環境学研究科 地球環境科学専攻
学位
博士 (理学)

J-GLOBAL ID
201801005561478449
researchmap会員ID
B000292747

研究キーワード

  4

受賞

  1

論文

  33
 • Emmanuel Dartois, Yoko Kebukawa, Hikaru Yabuta, Jérémie Mathurin, Cécile Engrand, Jean Duprat, Laure Bejach, Alexandre Dazzi, Ariane Deniset-Besseau, Lydie BONAL, Eric Quirico, Christophe Sandt, Ferenc Borondics, Jens Barosch, George D. Cody, Bradley De Gregorio, MINAKO HASHIGUCHI, David A. L. Kilcoyne, Mutsumi Komatsu, Zita Martins, Megumi Matsumoto, Gilles Montagnac, Smail Mostefaoui, Larry R. Nittler, Takuji Ohigashi, Taiga Okumura, Laurent Remusat, Scott Sandford, Miho Shigenaka, Rhonda Stroud, Hiroki Suga, Yoshio Takahashi, Yasuo Takeichi, Yusuke Tamenori, Maximilien Verdier-Paoletti, Shohei Yamashita, Tomoki Nakamura, Tomoyo Morita, Mizuha Kikuiri, Kana Amano, Eiichi Kagawa, Takaaki Noguchi, Hiroshi Naraoka, Ryuji Okazaki, Kanako Sakamoto, Hisayoshi Yurimoto, Masanao Abe, Kanami Kamide, Akiko Miyazaki, Aiko Nakato, Satoru Nakazawa
  Astronomy & Astrophysics 671 2023年3月  
 • Hikaru Yabuta, George D. Cody, Cécile Engrand, Yoko Kebukawa, Bradley De Gregorio, Lydie Bonal, Laurent Remusat, Rhonda Stroud, Eric Quirico, Larry Nittler, Minako Hashiguchi, Mutsumi Komatsu, Taiga Okumura, Jérémie Mathurin, Emmanuel Dartois, Jean Duprat, Yoshio Takahashi, Yasuo Takeichi, David Kilcoyne, Shohei Yamashita, Alexandre Dazzi, Ariane Deniset-Besseau, Scott Sandford, Zita Martins, Yusuke Tamenori, Takuji Ohigashi, Hiroki Suga, Daisuke Wakabayashi, Maximilien Verdier-Paoletti, Smail Mostefaoui, Gilles Montagnac, Jens Barosch, Kanami Kamide, Miho Shigenaka, Laure Bejach, Megumi Matsumoto, Yuma Enokido, Takaaki Noguchi, Hisayoshi Yurimoto, Tomoki Nakamura, Ryuji Okazaki, Hiroshi Naraoka, Kanako Sakamoto, Harold C. Connolly, Dante S. Lauretta, Masanao Abe, Tatsuaki Okada, Toru Yada, Masahiro Nishimura, Kasumi Yogata, Aiko Nakato, Miwa Yoshitake, Ayako Iwamae, Shizuho Furuya, Kentaro Hatakeda, Akiko Miyazaki, Hiromichi Soejima, Yuya Hitomi, Kazuya Kumagai, Tomohiro Usui, Tasuku Hayashi, Daiki Yamamoto, Ryota Fukai, Seiji Sugita, Kohei Kitazato, Naru Hirata, Rie Honda, Tomokatsu Morota, Eri Tatsumi, Naoya Sakatani, Noriyuki Namiki, Koji Matsumoto, Rina Noguchi, Koji Wada, Hiroki Senshu, Kazunori Ogawa, Yasuhiro Yokota, Yoshiaki Ishihara, Yuri Shimaki, Manabu Yamada, Chikatoshi Honda, Tatsuhiro Michikami, Moe Matsuoka, Naoyuki Hirata, Masahiko Arakawa, Chisato Okamoto, Masateru Ishiguro, Ralf Jaumann, Jean-Pierre Bibring, Matthias Grott, Stefan Schröder, Katharina Otto, Cedric Pilorget, Nicole Schmitz, Jens Biele, Tra-Mi Ho, Aurélie Moussi-Soffys, Akira Miura, Hirotomo Noda, Tetsuya Yamada, Keisuke Yoshihara, Kosuke Kawahara, Hitoshi Ikeda, Yukio Yamamoto, Kei Shirai, Shota Kikuchi, Naoko Ogawa, Hiroshi Takeuchi, Go Ono, Yuya Mimasu, Kent Yoshikawa, Yuto Takei, Atsushi Fujii, Yu-ichi Iijima, Satoru Nakazawa, Satoshi Hosoda, Takahiro Iwata, Masahiko Hayakawa, Hirotaka Sawada, Hajime Yano, Ryudo Tsukizaki, Masanobu Ozaki, Fuyuto Terui, Satoshi Tanaka, Masaki Fujimoto, Makoto Yoshikawa, Takanao Saiki, Shogo Tachibana, Sei-ichiro Watanabe, Yuichi Tsuda
  Science 379(6634) 2023年2月24日  
 • Hiroshi Naraoka, Yoshinori Takano, Jason P. Dworkin, Yasuhiro Oba, Kenji Hamase, Aogu Furusho, Nanako O. Ogawa, Minako Hashiguchi, Kazuhiko Fukushima, Dan Aoki, Philippe Schmitt-Kopplin, José C. Aponte, Eric T. Parker, Daniel P. Glavin, Hannah L. McLain, Jamie E. Elsila, Heather V. Graham, John M. Eiler, Francois-Regis Orthous-Daunay, Cédric Wolters, Junko Isa, Véronique Vuitton, Roland Thissen, Saburo Sakai, Toshihiro Yoshimura, Toshiki Koga, Naohiko Ohkouchi, Yoshito Chikaraishi, Haruna Sugahara, Hajime Mita, Yoshihiro Furukawa, Norbert Hertkorn, Alexander Ruf, Hisayoshi Yurimoto, Tomoki Nakamura, Takaaki Noguchi, Ryuji Okazaki, Hikaru Yabuta, Kanako Sakamoto, Shogo Tachibana, Harold C. Connolly, Dante S. Lauretta, Masanao Abe, Toru Yada, Masahiro Nishimura, Kasumi Yogata, Aiko Nakato, Miwa Yoshitake, Ayako Suzuki, Akiko Miyazaki, Shizuho Furuya, Kentaro Hatakeda, Hiromichi Soejima, Yuya Hitomi, Kazuya Kumagai, Tomohiro Usui, Tasuku Hayashi, Daiki Yamamoto, Ryota Fukai, Kohei Kitazato, Seiji Sugita, Noriyuki Namiki, Masahiko Arakawa, Hitoshi Ikeda, Masateru Ishiguro, Naru Hirata, Koji Wada, Yoshiaki Ishihara, Rina Noguchi, Tomokatsu Morota, Naoya Sakatani, Koji Matsumoto, Hiroki Senshu, Rie Honda, Eri Tatsumi, Yasuhiro Yokota, Chikatoshi Honda, Tatsuhiro Michikami, Moe Matsuoka, Akira Miura, Hirotomo Noda, Tetsuya Yamada, Keisuke Yoshihara, Kosuke Kawahara, Masanobu Ozaki, Yu-ichi Iijima, Hajime Yano, Masahiko Hayakawa, Takahiro Iwata, Ryudo Tsukizaki, Hirotaka Sawada, Satoshi Hosoda, Kazunori Ogawa, Chisato Okamoto, Naoyuki Hirata, Kei Shirai, Yuri Shimaki, Manabu Yamada, Tatsuaki Okada, Yukio Yamamoto, Hiroshi Takeuchi, Atsushi Fujii, Yuto Takei, Kento Yoshikawa, Yuya Mimasu, Go Ono, Naoko Ogawa, Shota Kikuchi, Satoru Nakazawa, Fuyuto Terui, Satoshi Tanaka, Takanao Saiki, Makoto Yoshikawa, Sei-ichiro Watanabe, Yuichi Tsuda
  Science 379(6634) 2023年2月24日  
 • Jens Barosch, Larry R. Nittler, Jianhua Wang, Conel M. O'D Alexander, Bradley T. De Gregorio, Cecile Engrand, Yoko Kebukawa, Kazuhide Nagashima, Rhonda M. Stroud, Hikaru Yabuta, Yoshinari Abe, Jerome Aleon, Sachiko Amari, Yuri Amelin, Ken-ichi Bajo, Laure Bejach, Martin Bizzarro, Lydie Bonal, Audrey Bouvier, Richard W. Carlson, Marc Chaussidon, Byeon-Gak Choi, George D. Cody, Emmanuel Dartois, Nicolas Dauphas, Andrew M. Davis, Alexandre Dazzi, Ariane Deniset-Besseau, Tommaso Di Rocco, Jean Duprat, Wataru Fujiya, Ryota Fukai, Ikshu Gautam, Makiko K. Haba, Minako Hashiguchi, Yuki Hibiya, Hiroshi Hidaka, Hisashi Homma, Peter Hoppe, Gary R. Huss, Kiyohiro Ichida, Tsuyoshi Iizuka, Trevor R. Ireland, Akira Ishikawa, Motoo Ito, Shoichi Itoh, Kanami Kamide, Noriyuki Kawasaki, A. L. David Kilcoyne, Noriko T. Kita, Kouki Kitajima, Thorsten Kleine, Shintaro Komatani, Mutsumi Komatsu, Alexander N. Krot, Ming-Chang Liu, Zita Martins, Yuki Masuda, Jeremie Mathurin, Kevin D. McKeegan, Gilles Montagnac, Mayu Morita, Smail Mostefaoui, Kazuko Motomura, Frederic Moynier, Izumi Nakai, Ann N. Nguyen, Takuji Ohigashi, Taiga Okumura, Morihiko Onose, Andreas Pack, Changkun Park, Laurette Piani, Liping Qin, Eric Quirico, Laurent Remusat, Sara S. Russell, Naoya Sakamoto, Scott A. Sandford, Maria Schonbachler, Miho Shigenaka, Hiroki Suga, Lauren Tafla, Yoshio Takahashi, Yasuo Takeichi, Yusuke Tamenori, Haolan Tang, Kentaro Terada, Yasuko Terada, Tomohiro Usui, Maximilien Verdier-Paoletti, Sohei Wada, Meenakshi Wadhwa, Daisuke Wakabayashi, Richard J. Walker, Katsuyuki Yamashita, Shohei Yamashita, Qing-Zhu Yin, Tetsuya Yokoyama, Shigekazu Yoneda, Edward D. Young, Hiroharu Yui, Ai-Cheng Zhang, Masanao Abe, Akiko Miyazaki, Aiko Nakato, Satoru Nakazawa, Masahiro Nishimura, Tatsuaki Okada, Takanao Saiki, Satoshi Tanaka, Fuyuto Terui, Yuichi Tsuda, Sei-ichiro Watanabe, Toru Yada, Kasumi Yogata, Makoto Yoshikawa, Tomoki Nakamura, Hiroshi Naraoka, Takaaki Noguchi, Ryuji Okazaki, Kanako Sakamoto, Shogo Tachibana, Hisayoshi Yurimoto
  ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS 935(1) 2022年8月  
 • Minako Hashiguchi, Dan Aoki, Kazuhiko Fukushima, Hiroshi Naraoka, Yoshinori Takano, Dworkin P. Jason, Aponte C. Jose, Elsila E. Jamie, Eiler M. John, Yoshihiro Furukawa, Aogu Furusho, Glavin P. Daniel, Heather V. Graham, Kenji Hamase, Hertkorn Norbert, Junko Isa, Toshiki Koga, McLain L. Hannah, Hajime Mita, Yasuhiro Oba, Nanako O. Ogawa, Naohiko Ohkouchi, Francois-Regis Orthous-Daunay, Eric T. Parker, Ruf Alexander, Saburo Sakaki, Schmitt-Kopplin Philippe, Haruna Sugahara, Thissen Roland, Vuitton Véronique, Cédric Wolters, Toshihiro Yoshimura, Hisayoshi Yurimoto, Tomoki Nakamura, Takaaki Noguchi, Ryuji Okazaki, Hikaru Yabuta, Kanako Sakamoto, Shogo Tachibana, Toru Yada, Masahiro Nishimura, Aiko Nakato, Akiko Miyazaki, Kasumi Yogata, Masanao Abe, Tomohiro Usui, Makoto Yoshikawa, Takanao Saiki, Satoshi Tanaka, Fuyuto Terui, Satoru Nakazawa, Sei-ichiro Watanabe, Yuichi Tsuda
  2022年7月25日  
 • Naraoka Hiroshi, Hashiguchi Minako, Sato Yu, Hamase Kenji
  LIFE-BASEL 9(3) 2019年9月  査読有り
 • M.Hashiguchi, H. Naraoka
  Meteoritics & Planetary Science 54(2) 452-468 2019年2月  査読有り
 • Geochemical Journalnal 53(1) 33-40 2019年1月  査読有り
 • 橋口 未奈子
  日本惑星科学会誌遊星人 27(3) 253-257 2018年9月  査読有り
 • Fei Hongzhan, Koizumi Sanae, Sakamoto Naoya, Hashiguchi Minako, Yurimoto Hisayoshi, Marquardt Katharina, Miyajima Nobuyoshi, Katsura Tomoo
  AMERICAN MINERALOGIST 103(9) 1354-1361 2018年9月  査読有り
 • Hiroshi Naraoka, Minako Hashiguchi
  Rapid Communications in Mass Spectrometry 32(12) 959-964 2018年6月30日  査読有り
 • Fei, H., Koizumi, S., Sakamoto, N., Hashiguchi, M., Yurimoto, H., Marquardt, K., Miyajima, N., Katsura, T.
  Earth and Planetary Science Letters 484 204-212 2018年  査読有り
 • Hikaru Yabuta, Takaaki Noguchi, Shoichi Itoh, Tomoki Nakamura, Akira Miyake, Shinichi Tsujimoto, Noriaki Ohashi, Naoya Sakamoto, Minako Hashiguchi, Ken-ichi Abe, Aya Okubo, A. L. David Kilcoyne, Shogo Tachibana, Ryuji Okazaki, Kentaro Terada, Mitsuru Ebihara, Hiroko Nagahara
  GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA 214 172-190 2017年10月  査読有り
 • 橋口 未奈子, 奈良岡 浩
  日本地球化学会年会要旨集 64 134-134 2017年  
 • Yoshinori Higashi, Shoichi Itoh, Minako Hashiguchi, Shuhei Sakata, Takafumi Hirata, Ken Watanabe, Isao Sakaguchi
  GEOCHEMICAL JOURNAL 51(1) 115-122 2017年  査読有り
 • Minako Hashiguchi, Isao Sakaguchi, Yutaka Adachi, Naoki Ohashi
  JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 55(10) 101001-1-101001-6 2016年10月  査読有り
 • Yada T, Abe M, Okada T, Yurimoto H, Uesugi Masayuki, Karouji Yuzuru, Nakato Aiko, Hashiguchi Minako, Matsumoto Toru, Nishimura Masahiro, Kumagai Kazuya, Matsui Shigeo, Yoshitake Miwa, Sakamoto Kanako, Nakano Yuki, Kawasaki Noriyuki, Fujimoto Masaki
  METEORITICS & PLANETARY SCIENCE 51 A677-A677 2016年8月  査読有り
 • 橋口 未奈子
  地球化学 50(2) 51-66 2016年6月  査読有り
 • Ken Watanabe, Isao Sakaguchi, Minako Hashiguchi, Noriko Saito, Emily M. Ross, Hajime Haneda, Takeo Ohsawa, Naoki Ohashi
  JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 119(22) 25704 2016年6月  査読有り
 • Fei, H., Koizumi, S., Sakamoto, N., Hashiguchi, M., Yurimoto, H., Marquardt, K., Miyajima, N., Yamazaki, D., Katsura, T.
  Earth and Planetary Science Letters 433 350-359 2016年  査読有り

MISC

  27