Miho Nishitani-Yokoyama

J-GLOBAL         Last updated: Dec 27, 2018 at 10:07
 
Avatar
Name
Miho Nishitani-Yokoyama
Affiliation
Juntendo University

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Nishitani-Yokoyama M, Miyauchi K, Shimada K, Yokoyama T, Ouchi S, Aikawa T, Kunimoto M, Yamada M, Honzawa A, Okazaki S, Daida H
Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society      Nov 2018   [Refereed]
Shioya-Yamada M, Shimada K, Nishitani-Yokoyama M, Sai E, Takeno K, Tamura Y, Watada H, Kawamori R, Daida H, Kawai S
Journal of clinical medicine research   10(8) 630-635   Aug 2018   [Refereed]
Endo Hirohisa, Dohi Tomotaka, Miyauchi Katsumi, Shitara Jun, Wada Hideki, Doi Shinichiro, Naito Ryo, Konishi Hirokazu, Tsuboi Shuta, Ogita Manabu, Kato Yoshiteru, Okai Iwao, Yokoyama Miho, Iwata Hiroshi, Kasai Takatoshi, Yokoyama Takayuki, Okazaki Shinya, Isoda Kikuo, Shimada Kazunori, Suwa Satoru, Daida Hiroyuki
CIRCULATION   136    Nov 2017   [Refereed]
Kaga Hideyoshi, Tamura Yoshifumi, Takeno Kageumi, Kakehi Saori, Funayama Takashi, Furukawa Yasuhiko, Nishitani-Yokoyama Miho, Shimada Kazunori, Daida Hiroyuki, Aoki Shigeki, Giacca Adria, Kanazawa Akio, Kawamori Ryuzo, Watada Hirotaka
SCIENTIFIC REPORTS   7    May 2017   [Refereed]
Takeno Kageumi, Tamura Yoshifumi, Kawaguchi Minako, Kakehi Saori, Watanabe Takahiro, Funayama Takashi, Furukawa Yasuhiko, Kaga Hideyoshi, Yamamoto Risako, Kim Maengkyu, Nishitani-Yokoyama Miho, Shimada Kazunori, Daida Hiroyuki, Aoki Shigeki, Taka Hikari, Fujimura Tsutomu, Sawada Susumu S., Giacca Adria, Kanazawa Akio, Fujitani Yoshio, Kawamori Ryuzo, Watada Hirotaka
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM   101(10) 3676-3684   Oct 2016   [Refereed]
DAIDA HIROYUKI, NISHITANI-YOKOYAMA MIHO, NISHITANI-YOKOYAMA MIHO, SHIMADA KAZUNORI
順天堂醫事雑誌   62(Suppl.1) 29‐37(J‐STAGE)   2016
Nishitani-Yokoyama Miho, Miyauchi Katsumi, Shimada Kazunori, Miyazaki Tadashi, Ogita Manabu, Okazaki Shinya, Shioya Miki, Koba Shinji, Tsujita Hiroaki, Kobayashi Youichi, Daida Hiroyuki
INTERNATIONAL HEART JOURNAL   56(6) 597-604   Nov 2015   [Refereed]
Nishitani Miho, Shimada Kazunori, Masaki Masayuki, Sunayama Satoshi, Kume Atsumi, Fukao Kosuke, Sai Eiryu, Onishi Tomo, Shioya Miki, Sato Hiroyuki, Yamamoto Taira, Amano Atsushi, Daida Hiroyuki
JOURNAL OF CARDIOLOGY   61(3-4) 216-221   Mar 2013   [Refereed]
Nishitani Miho, Shimada Kazunori, Sunayama Satoshi, Masaki Yoshiyuki, Kume Atsumi, Fukao Kosuke, Sai Eiryu, Yamashita Haruyo, Ohmura Hirotoshi, Onishi Tomo, Shioya Miki, Sato Hiroyuki, Shimada Akie, Yamamoto Taira, Amano Atsushi, Daida Hiroyuki
JOURNAL OF CARDIOLOGY   58(2) 173-180   Sep 2011   [Refereed]
Shimada Kazunori, Masaki Katsuyuki, Nishitani Miho, Fukao Kosuke, Sai Eiryu, Kume Atsumi, Daida Hiroyuki
JOURNAL OF CARDIAC FAILURE   17(9) S132   Sep 2011   [Refereed]
Onishi Tomo, Shimada Kazunori, Sato Hiroyuki, Seki Eriko, Watanabe Yoshiro, Sunayama Satoshi, Ohmura Hirotoshi, Masaki Yoshiyuki, Nishitani Miho, Fukao Kosuke, Kume Atsumi, Sumide Takahiro, Mokuno Hiroshi, Naito Hisashi, Kawai Sachio, Daida Hiroyuki
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE   42(5) 723   May 2010   [Refereed]
Onishi Tomo, Shimada Kazunori, Sato Hiroyuki, Seki Eriko, Watanabe Yoshiro, Sunayama Satoshi, Ohmura Hirotoshi, Masaki Yoshiyuki, Nishitani Miho, Fukao Kosuke, Kume Atsumi, Sumide Takahiro, Mokuno Hiroshi, Naito Hisashi, Kawai Sachio, Daida Hiroyuki
CIRCULATION JOURNAL   74(4) 709-714   Apr 2010   [Refereed]
Sumide Takahiro, Shimada Kazunori, Ohmura Hirotoshi, Onishi Tomo, Kawakami Kazunobu, Masaki Yoshiyuki, Fukao Kosuke, Nishitani Miho, Kume Atsumi, Sato Hiroyuki, Sunayama Satoshi, Kawai Sachio, Shimada Akie, Yamamoto Taira, Kikuchi Keita, Amano Atsushi, Daida Hiroyuki
JOURNAL OF CARDIOLOGY   54(2) 273-281   Oct 2009   [Refereed]
Onishi Tomo, Shimada Kazunori, Sunayama Satoshi, Ohmura Hirotoshi, Sumide Takahiro, Masaki Yoshiyuki, Fukao Kosuke, Nishitani Miho, Kume Atsumi, Sato Hiroyuki, Naito Hisashi, Kawai Sachio, Amano Atsushi, Daida Hiroyuki
JOURNAL OF CARDIOLOGY   53(3) 381-387   Jun 2009   [Refereed]
Tamiya Eiji, Inoue Kiyoshi, Nishitani Miho, Daida Hiroyuki, Koide Hikaru
RENAL FAILURE   29(1) 37-40   2007   [Refereed]