Profile Information

Affiliation
Keio University
(Concurrent)助教
Degree
博士(工学)

J-GLOBAL ID
201801003027265062
researchmap Member ID
B000333079

Research Interests

  2

Papers

  18
 • Kawamura, Seiji, Nakamura, Takashi, Ando, Masaki, Seto, Naoki, Akutsu, Tomotada, Funaki, Ikkoh, Ioka, Kunihito, K, a, Nobuyuki, Kawano, Isao, Musha, Mitsuru, Nakazawa, Kazuhiro, Sato, Shuichi, Takashima, Takeshi, Tanaka, Takahiro, Tsubono, Kimio, Yokoyama, Jun'ichi, Agatsuma, Kazuhiro, Aoyanagi, Koh-suke, Arai, Koji, Araya, Akito, Aritomi, Naoki, Asada, Hideki, Aso, Yoichi, Chen, Dan, Chiba, Takeshi, Ebisuzaki, Toshikazu, Eguchi, Satoshi, Ejiri, Yumiko, Enoki, Motohiro, Eriguchi, Yoshiharu, Fujimoto, Masa-Katsu, Fujita, Ryuichi, Fukushima, Mitsuhiro, Futamase, Toshifumi, Gondo, Rina, Harada, Tomohiro, Hashimoto, Tatsuaki, Hayama, Kazuhiro, Hikida, Wataru, Himemoto, Yoshiaki, Hirabayashi, Hisashi, Hiramatsu, Takashi, Hong, Feng-Lei, Horisawa, Hideyuki, Hosokawa, Mizuhiko, Ichiki, Kiyotomo, Ikegami, Takeshi, Inoue, Kaiki T, Ishihara, Hideki, Ishikawa, Takehiko, Ishizaki, Hideharu, Ito, Hiroyuki, Itoh, Yousuke, Izumi, Kiwamu, Kanemura, Shinya, Kawashima, Nobuki, Kawazoe, Fumiko, Kishimoto, Naoko, Kiuchi, Kenta, Kobayashi, Shiho, Kohri, Kazunori, Koizumi, Hiroyuki, Kojima, Yasufumi, Kokeyama, Keiko, Kokuyama, Wataru, Kotake, Kei, Kozai, Yoshihide, Kunimori, Hiroo, Kuninaka, Hitoshi, Kuroda, Kazuaki, Kuroyanagi, Sachiko, Maeda, Kei-ichi, Matsuhara, Hideo, Matsumoto, Nobuyuki, Michimura, Yuta, Miyakawa, Osamu, Miyamoto, Umpei, Miyoki, Shinji, Morimoto, Mutsuko Y, Morisawa, Toshiyuki, Moriwaki, Shigenori, Mukohyama, Shinji, Nagano, Shigeo, Nakamura, Kouji, Nakano, Hiroyuki, Nakao, Kenichi, Nakasuka, Shinichi, Nakayama, Yoshinori, Nishida, Erina, Nishizawa, Atsushi, Niwa, Yoshito, Noumi, Taiga, Obuchi, Yoshiyuki, Ohishi, Naoko, Ohkawa, Masashi, Okada, Kenshi, Okada, Norio, Okutomi, Koki, Oohara, Kenichi, Sago, Norichika, Saijo, Motoyuki, Saito, Ryo, Sakagami, Masaaki, Sakai, Shin-ichiro, Sakata, Shihori, Sasaki, Misao, Sato, Takashi, Shibata, Masaru, Shibata, Kazunori, Shimo-oku, Ayumi, Shinkai, Hisaaki, Shoda, Ayaka, Somiya, Kentaro, Sotani, Hajime, Suemasa, Aru, Sugiyama, Naoshi, Suwa, Yudai, Suzuki, Rieko, Tagoshi, Hideyuki, Takahashi, Fuminobu, Takahashi, Kakeru, Takahashi, Keitaro, Takahashi, Ryutaro, Takahashi, Ryuichi, Takahashi, Hirotaka, Akiteru, Takamori, Takano, Tadashi, Tanaka, Nobuyuki, Taniguchi, Keisuke, Taruya, Atsushi, Tashiro, Hiroyuki, Torii, Yasuo, Toyoshima, Morio, Tsujikawa, Shinji, Ueda, Akitoshi, Ueda, Ken-ichi, Ushiba, Takafumi, Utashima, Masayoshi, Wakabayashi, Yaka, Yagi, Kent, Yamamoto, Kazuhiro, Yamazaki, Toshitaka, Yoo, Chul-Moon, Yoshida, Shijun, Yoshino, Taizoh
  International Journal of Modern Physics D, (ja), 2018  Peer-reviewed
 • Shuichi Sato, Seiji Kawamura, Masaki Ando, Takashi Nakamura, Kimio Tsubono, Akito Araya, Ikkoh Funaki, Kunihito Ioka, Nobuyuki Kanda, Shigenori Moriwaki, Mitsuru Musha, Kazuhiro Nakazawa, Kenji Numata, Shin Ichiro Sakai, Naoki Seto, Takeshi Takashima, Takahiro Tanaka, Kazuhiro Agatsuma, Koh Suke Aoyanagi, Koji Arai, Hideki Asada, Yoichi Aso, Takeshi Chiba, Toshikazu Ebisuzaki, Yumiko Ejiri, Motohiro Enoki, Yoshiharu Eriguchi, Masa Katsu Fujimoto, Ryuichi Fujita, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Katsuhiko Ganzu, Tomohiro Harada, Tatsuaki Hashimoto, Kazuhiro Hayama, Wataru Hikida, Yoshiaki Himemoto, Hisashi Hirabayashi, Takashi Hiramatsu, Feng Lei Hong, Hideyuki Horisawa, Mizuhiko Hosokawa, Kiyotomo Ichiki, Takeshi Ikegami, Kaiki T. Inoue, Koji Ishidoshiro, Hideki Ishihara, Takehiko Ishikawa, Hideharu Ishizaki, Hiroyuki Ito, Yousuke Itoh, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Naoko Kishimoto, Kenta Kiuchi, Shiho Kobayashi, Kazunori Kohri, Hiroyuki Koizumi, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Wataru Kokuyama, Kei Kotake, Yoshihide Kozai, Hideaki Kudoh, Hiroo Kunimori, Hitoshi Kuninaka, Kazuaki Kuroda, Kei Ichi Maeda, Hideo Matsuhara, Yasushi Mino, Osamu Miyakawa, Shinji Miyoki, Mutsuko Y. Morimoto, Tomoko Morioka, Toshiyuki Morisawa, Shinji Mukohyama, Shigeo Nagano, Isao Naito, Kouji Nakamura, Hiroyuki Nakano, Kenichi Nakao, Shinichi Nakasuka, Yoshinori Nakayama, Erina Nishida, Kazutaka Nishiyama, Atsushi Nishizawa, Yoshito Niwa, Taiga Noumi, Yoshiyuki Obuchi, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Masashi Ohkawa, Norio Okada, Kouji Onozato, Kenichi Oohara, Norichika Sago, Motoyuki Saijo, Masaaki Sakagami, Shihori Sakata, Misao Sasaki
  Journal of Physics: Conference Series, 840(1), Jun 1, 2017  Peer-reviewed
 • Seiji Kawamura, Masaki Ando, Naoki Seto, Shuichi Sato, Takashi Nakamura, Kimio Tsubono, Nobuyuki Kanda, Takahiro Tanaka, Jun'ichi Yokoyama, Ikkoh Funaki, Kenji Numata, Kunihito Ioka, Takeshi Takashima, Kazuhiro Agatsuma, Tomotada Akutsu, Koh-suke Aoyanagi, Koji Arai, Akito Araya, Hideki Asada, Yoichi Aso, Dan Chen, Takeshi Chiba, Toshikazu Ebisuzaki, Yumiko Ejiri, Motohiro Enoki, Yoshiharu Eriguchi, Masa-Katsu Fujimoto, Ryuichi Fujita, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Tomohiro Harada, Tatsuaki Hashimoto, Kazuhiro Hayama, Wataru Hikida, Yoshiaki Himemoto, Hisashi Hirabayashi, Takashi Hiramatsu, Feng-Lei Hong, Hideyuki Horisawa, Mizuhiko Hosokawa, Kiyotomo Ichiki, Takeshi Ikegami, Kaiki T. Inoue, Koji Ishidoshiro, Hideki Ishihara, Takehiko Ishikawa, Hideharu Ishizaki, Hiroyuki Ito, Yousuke Itoh, Kiwamu Izumi, Isao Kawano, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Naoko Kishimoto, Kenta Kiuchi, Shiho Kobayashi, Kazunori Kohri, Hiroyuki Koizumi, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Wataru Kokuyama, Kei Kotake, Yoshihide Kozai, Hiroo Kunimori, Hitoshi Kuninaka, Kazuaki Kuroda, Sachiko Kuroyanagi, Kei-ichi Maeda, Hideo Matsuhara, Nobuyuki Matsumoto, Yuta Michimura, Osamu Miyakawa, Umpei Miyamoto, Shinji Miyoki, Mutsuko Y. Morimoto, Toshiyuki Morisawa, Shigenori Moriwaki, Shinji Mukohyama, Mitsuru Musha, Shigeo Nagano, Isao Naito, Kouji Nakamura, Hiroyuki Nakano, Kenichi Nakao, Shinichi Nakasuka, Yoshinori Nakayama, Kazuhiro Nakazawa, Erina Nishida, Kazutaka Nishiyama, Atsushi Nishizawa, Yoshito Niwa, Taiga Noumi, Yoshiyuki Obuchi, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Masashi Ohkawa, Kenshi Okada, Norio Okada, Kenichi Oohara, Norichika Sago, Motoyuki Saijo, Ryo Saito, Masaaki Sakagami, Shin-ichiro Sakai, Shihori Sakata, Misao Sasaki, Takashi Sato, Masaru Shibata, Hisaaki Shinkai, Ayaka Shoda, Kentaro Somiya, Hajime Sotani, Naoshi Sugiyama, Yudai Suwa, Rieko Suzuki, Hideyuki Tagoshi, Fuminobu Takahashi, Kakeru Takahashi, Keitaro Takahashi, Ryutaro Takahashi, Ryuichi Takahashi, Tadayuki Takahashi, Hirotaka Takahashi, Takamori Akiteru, Tadashi Takano, Nobuyuki Tanaka, Keisuke Taniguchi, Atsushi Taruya, Hiroyuki Tashiro, Yasuo Torii, Morio Toyoshima, Shinji Tsujikawa, Yoshiki Tsunesada, Akitoshi Ueda, Ken-ichi Ueda, Masayoshi Utashima, Yaka Wakabayashi, Kent Yagi, Hiroshi Yamakawa, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Chul-Moon Yoo, Shijun Yoshida, Taizoh Yoshino, Ke-Xun Sun
  CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY, 28(9), May, 2011  Peer-reviewed
 • Masatoshi Hirabayashi, Mutsuko Y. Morimoto, Hajime Yano, Jun'ichiro Kawaguchi, Julie Bellerose
  ICARUS, 206(2) 780-782, Apr, 2010  Peer-reviewed
 • Masaki Ando, Seiji Kawamura, Naoki Seto, Shuichi Sato, Takashi Nakamura, Kimio Tsubono, Takeshi Takashima, Ikkoh Funaki, Kenji Numata, Nobuyuki Kanda, Takahiro Tanaka, Kunihito Ioka, Kazuhiro Agatsuma, Koh-suke Aoyanagi, Koji Arai, Akito Araya, Hideki Asada, Yoichi Aso, Takeshi Chiba, Toshikazu Ebisuzaki, Yumiko Ejiri, Motohiro Enoki, Yoshiharu Eriguchi, Masa-Katsu Fujimoto, Ryuichi Fujita, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Tomohiro Harada, Tatsuaki Hashimoto, Kazuhiro Hayama, Wataru Hikida, Yoshiaki Himemoto, Hisashi Hirabayashi, Takashi Hiramatsu, Feng-Lei Hong, Hideyuki Horisawa, Mizuhiko Hosokawa, Kiyotomo Ichiki, Takeshi Ikegami, Kaiki T. Inoue, Koji Ishidoshiro, Hideki Ishihara, Takehiko Ishikawa, Hideharu Ishizaki, Hiroyuki Ito, Yousuke Itoh, Kiwamu Izumi, Isao Kawano, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Naoko Kishimoto, Kenta Kiuchi, Shiho Kobayashi, Kazunori Kohri, Hiroyuki Koizumi, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Wataru Kokuyama, Kei Kotake, Yoshihide Kozai, Hiroo Kunimori, Hitoshi Kuninaka, Kazuaki Kuroda, Kei-ichi Maeda, Hideo Matsuhara, Yasushi Mino, Osamu Miyakawa, Umpei Miyamoto, Shinji Miyoki, Mutsuko Y. Morimoto, Toshiyuki Morisawa, Shigenori Moriwaki, Shinji Mukohyama, Mitsuru Musha, Shigeo Nagano, Isao Naito, Kouji Nakamura, Masahiro Nakamura, Hiroyuki Nakano, Kenichi Nakao, Shinichi Nakasuka, Yoshinori Nakayama, Kazuhiro Nakazawa, Erina Nishida, Kazutaka Nishiyama, Atsushi Nishizawa, Yoshito Niwa, Taiga Noumi, Yoshiyuki Obuchi, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Masashi Ohkawa, Kenshi Okada, Norio Okada, Kenichi Oohara, Norichika Sago, Motoyuki Saijo, Ryo Saito, Masaaki Sakagami, Shin-ichiro Sakai, Shihori Sakata, Misao Sasaki, Takashi Sato, Masaru Shibata, Hisaaki Shinkai, Kentaro Somiya, Hajime Sotani, Naoshi Sugiyama, Yudai Suwa, Rieko Suzuki, Hideyuki Tagoshi, Fuminobu Takahashi, Kakeru Takahashi, Keitaro Takahashi, Ryutaro Takahashi, Ryuichi Takahashi, Tadayuki Takahashi, Hirotaka Takahashi, Takamori Akiteru, Tadashi Takano, Keisuke Taniguchi, Atsushi Taruya, Hiroyuki Tashiro, Yasuo Torii, Morio Toyoshima, Shinji Tsujikawa, Yoshiki Tsunesada, Akitoshi Ueda, Ken-ichi Ueda, Masayoshi Utashima, Yaka Wakabayashi, Kent Yagi, Hiroshi Yamakawa, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Jun'ichi Yokoyama, Chul-Moon Yoo, Shijun Yoshida, Taizoh Yoshino, Ken-Xun Sun
  CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY, 27(8), Apr, 2010  Peer-reviewed
 • SASAKI Sho, TSUDA Yuichi, KAWAGUCHI Jun-ichiro, FUNASE Ryu, MORI Osamu, MORIMOTO Mutsuko, IKOMA Masahiro, NAGANUMA Takeshi, YAMAJI Atsushi, HUSSMANN Hauke, KURITA Kei, FUJIMOTO Masaki, WORKING GROUP JUPITER, TAKASHIMA Takeshi, YANO Hajime, KASABA Yasumasa, TAKAHASHI Yukihiro, KIMURA Jun, OKADA Tatsuaki, KAWAKATSU Yasuhiro
  TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, AEROSPACE TECHNOLOGY JAPAN, 8(27) Tk_35-Tk_38, 2010  Peer-reviewed
 • MORI Osamu, MIYAZAKI Yasuyuki, SHIRASAWA Yoji, Demonstration Team, Solar Sail Working, Group IKAROS, SAWADA Hirotaka, FUNASE Ryu, MORIMOTO Mutsuko, ENDO Tatsuya, YAMAMOTO Takayuki, TSUDA Yuichi, KAWAKATSU Yasuhiro, KAWAGUCHI Jun'ichiro
  TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, AEROSPACE TECHNOLOGY JAPAN, 8(27) To_4_25-To_4_31, 2010  Peer-reviewed
 • OGAWA Naoko, Y. MORIMOTO Mutsuko, KAWAKATSU Yasuhiro, KAWAGUCHI Jun'ichiro
  TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, AEROSPACE TECHNOLOGY JAPAN, 8(27) Pd_23-Pd_28, 2010  Peer-reviewed
 • OGAWA Naoko, Y. MORIMOTO Mutsuko, TSUDA Yuichi, YAMADA Tetsuya, FUJITA Kazuhisa, YAMAGUCHI Tomohiro, KAWAKATSU Yasuhiro, KUBOTA Takashi, KAWAGUCHI Jun'ichiro
  TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, AEROSPACE TECHNOLOGY JAPAN, 8(27) Tk_7-Tk_12, 2010  Peer-reviewed
 • YAMAGUCHI Tomohiro, MIMASU Yuya, TSUDA Yuichi, FUNASE Ryu, SAWADA Hirotaka, MORI Osamu, Y. MORIMOTO Mutsuko, TAKEUCHI Hiroshi, YOSHIKAWA Makoto
  TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, AEROSPACE TECHNOLOGY JAPAN, 8(27) Pd_37-Pd_43, 2010  Peer-reviewed
 • MIMASU Yuya, KAWAGUCHI Jun'ichiro, KITAJIMA Akifumi, YAMAGUCHI Tomohiro, FUNASE Ryu, Y. MORIMOTO Mutsuko, SAWADA Hirotaka, TAKEUCHI Hiroshi, MORI Osamu, TSUDA Yuichi
  TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, AEROSPACE TECHNOLOGY JAPAN, 8(27) Pk_1-Pk_6, 2010  Peer-reviewed
 • FUJITA Kazuhisa, KUBOTA Takashi, OGAWA Naoko, Y. MORIMOTO Mutsuko, SUZUKI Toshiyuki, TAKAYANAGI Hiroki, YAMADA Tetsuya, KAWAGUCHI Jun'ichiro
  TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, AEROSPACE TECHNOLOGY JAPAN, 8(27) Pk_23-Pk_29, 2010  Peer-reviewed
 • Masaki Ando, Seiji Kawamura, Shuichi Sato, Takashi Nakamura, Kimio Tsubono, Akito Araya, Ikkoh Funaki, Kunihito Ioka, Nobuyuki Kanda, Shigenori Moriwaki, Mitsuru Musha, Kazuhiro Nakazawa, Kenji Numata, Shin-ichiro Sakai, Naoki Seto, Takeshi Takashima, Takahiro Tanaka, Kazuhiro Agatsuma, Koh-suke Aoyanagi, Koji Arai, Hideki Asada, Yoichi Aso, Takeshi Chiba, Toshikazu Ebisuzaki, Yumiko Ejiri, Motohiro Enoki, Yoshiharu Eriguchi, Masa-Katsu Fujimoto, Ryuichi Fujita, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Katsuhiko Ganzu, Tomohiro Harada, Tatsuaki Hashimoto, Kazuhiro Hayama, Wataru Hikida, Yoshiaki Himemoto, Hisashi Hirabayashi, Takashi Hiramatsu, Feng-Lei Hong, Hideyuki Horisawa, Mizuhiko Hosokawa, Kiyotomo Ichiki, Takeshi Ikegami, Kaiki T. Inoue, Koji Ishidoshiro, Hideki Ishihara, Takehiko Ishikawa, Hideharu Ishizaki, Hiroyuki Ito, Yousuke Itoh, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Naoko Kishimoto, Kenta Kiuchi, Shiho Kobayashi, Kazunori Kohri, Hiroyuki Koizumi, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Wataru Kokuyama, Kei Kotake, Yoshihide Kozai, Hideaki Kudoh, Hiroo Kunimori, Hitoshi Kuninaka, Kazuaki Kuroda, Kei-ichi Maeda, Hideo Matsuhara, Yasushi Mino, Osamu Miyakawa, Shinji Miyoki, Mutsuko Y. Morimoto, Tomoko Morioka, Toshiyuki Morisawa, Shinji Mukohyama, Shigeo Nagano, Isao Naito, Kouji Nakamura, Hiroyuki Nakano, Kenichi Nakao, Shinichi Nakasuka, Yoshinori Nakayama, Erina Nishida, Kazutaka Nishiyama, Atsushi Nishizawa, Yoshito Niwa, Taiga Noumi, Yoshiyuki Obuchi, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Masashi Ohkawa, Norio Okada, Kouji Onozato, Kenichi Oohara, Norichika Sago, Motoyuki Saijo, Masaaki Sakagami, Shihori Sakata, Misao Sasaki, Takashi Sato, Masaru Shibata, Hisaaki Shinkai, Kentaro Somiya, Hajime Sotani, Naoshi Sugiyama, Yudai Suwa, Rieko Suzuki, Hideyuki Tagoshi, Fuminobu Takahashi, Kakeru Takahashi, Keitaro Takahashi, Ryutaro Takahashi, Ryuichi Takahashi, Tadayuki Takahashi, Hirotaka Takahashi, Takamori Akiteru, Tadashi Takano, Keisuke Taniguchi, Atsushi Taruya, Hiroyuki Tashiro, Yasuo Torii, Morio Toyoshima, Shinji Tsujikawa, Yoshiki Tsunesada, Akitoshi Ueda, Ken-ichi Ueda, Masayoshi Utashima, Yaka Wakabayashi, Hiroshi Yamakawa, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Jun'ichi Yokoyama, Chul-Moon Yoo, Shijun Yoshida, Taizoh Yoshino
  CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY, 26(9), May, 2009  Peer-reviewed
 • HIRABAYASHI Masatoshi, MORIMOTO Mutsuko Y, KAWAGUCHI Jun’ichiro
  Trans Jpn Soc Aeronaut Space Sci Space Technol Jpn (Web), 7(ists26) PM.13-PM.18 (J-STAGE)-Pm_18, 2009  Peer-reviewed
 • Mutsuko Y. Morimoto, Hiroshi Yamakawa, Kuninori Uesugi
  JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS, 30(5) 1563-1568, Sep, 2007  Peer-reviewed
 • Mutsuko Morimoto, Hiro'shi Yamakawa, Kuninori Uesugi
  JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS, 29(5) 1131-1139, Sep, 2006  Peer-reviewed
 • M Morimoto, H Yamakawa, M Yoshikawa, M Abe, H Yano
  SCIENTIFIC EXPLORATION, PLANETARY PROTECTION, ACTIVE EXPERIMENTS AND DUSTY PLASMAS, 34(11) 2281-2285, 2004  Peer-reviewed
 • MORIMOTO Mutsuko, YAMAKAWA Hiroshi, UESUGI Kuninori
  The Journal of Space Technology and Science, 20(2) 2_54-2_63, 2004  Peer-reviewed

Misc.

  22

Research Projects

  6