Takashi Masaki

J-GLOBAL         Last updated: Aug 26, 2018 at 22:19
 
Avatar
Name
Takashi Masaki

Research Interests

 
 

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
Apr 2017
 - 
Today
Director, Research Planning Division, Research Planning and Coordination Department, Forestry and Forest Products Research Institute
 
Apr 2013
 - 
Mar 2017
Director, Department of Forest Vegetation, Forestry and Forest Products Research Institute
 
Apr 2005
 - 
Mar 2013
Chief, Community Dynamics Laboratory, Department of Forest Vegetation, Forestry and Forest Products Research Institute
 
Apr 2003
 - 
Mar 2005
Research Official, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
 
Mar 2003
 - 
Mar 2003
Senior Researcher, Community Dynamics Laboratory, Department of Forest Vegetation, Forestry and Forest Products Research Institute
 

Education

 
Apr 1984
 - 
Mar 1988
Faculty of Forestry, Department of Agriculture, University of Tokyo
 
Apr 1988
 - 
Mar 1993
Major in Forestry, Graduate School of Agriculture, University of Tokyo
 

Published Papers

 
Mori Hideki, Ueno Saneyoshi, Matsumoto Asako, Kamijo Takashi, Tsumura Yoshihiko, Masaki Takashi
ANNALS OF BOTANY   121(2) 359-365   Feb 2018   [Refereed]
Nagamitsu Teruyoshi, Suzuki Miki F., Mine Shotaro, Taki Hisatomo, Shuri Kato, Kikuchi Satoshi, Masaki Takashi
ECOLOGICAL ENTOMOLOGY   43(2) 245-254   Apr 2018   [Refereed]
Umemura Yoshihiro, Koike Shinsuke, Kozakai Chinatsu, Yamazaki Koji, Nemoto Yui, Nakajima Ami, Kohri Mari, Abe Shin, Masaki Takashi, Kaji Koichi
MAMMALIA   82(3) 288-297   May 2018   [Refereed]
Yoshikawa Tetsuro, Masaki Takashi, Motooka Makoto, Hino Daichi, Ueda Keisuke
ECOLOGICAL RESEARCH   33(2) 495-504   Mar 2018   [Refereed]
Usinowicz Jacob, Chang-Yang Chia-Hao, Chen Yu-Yun, Clark James S., Fletcher Christine, Garwood Nancy C., Hao Zhanqing, Johnstone Jill, Lin Yiching, Metz Margaret R., Masaki Takashi, Nakashizuka Tohru, Sun I-Fang, Valencia Renato, Wang Yunyun, Zimmerman Jess K., Ives Anthony R., Wright S. Joseph
NATURE   550(7674) 105-+   Oct 2017   [Refereed]
Kitagawa Ryo, Ueno Mitsuru, Masaki Takashi
JOURNAL OF FOREST RESEARCH   23(2) 120-128   2018   [Refereed]
Sugiyama Anna, Shichi Koji, Masaki Takashi, Hubbell Stephen P.
AMERICAN JOURNAL OF BOTANY   104(4) 632-638   Apr 2017   [Refereed]
Kitagawa Ryo, Ueno Mitsuru, Masaki Takashi
APPLIED VEGETATION SCIENCE   20(4) 673-682   Oct 2017   [Refereed]
Igarashi Tetsuya, Masaki Takashi, Nagaike Takuo, Tanaka Hiroshi
JOURNAL OF FOREST RESEARCH   21(6) 291-299   Dec 2016   [Refereed]
Yoshikawa Tetsuro, Harasawa Shota, Isagi Yuji, Niikura Natsumi, Koike Shinsuke, Taki Hisatomo, Naoe Shoji, Masaki Takashi
BIOLOGICAL CONSERVATION   209 356-365   May 2017   [Refereed]
Korai Hideaki, Watanabe Ken, Masaki Takashi, Hayashi Tomoyuki
MOKUZAI GAKKAISHI   64(2) 72-82   2018   [Refereed]
Mori Hideki, Ueno Saneyoshi, Matsumoto Asako, Uchiyama Kentaro, Kamijo Takashi, Masaki Takashi, Tsumura Yoshihiko
SILVAE GENETICA   65(1) 55-58   Dec 2016   [Refereed]
Mori Hideki, Kamijo Takashi, Masaki Takashi
PLANT ECOLOGY   217(10) 1171-1182   Oct 2016   [Refereed]
Shibata Rei, Kurokawa Hiroko, Shibata Mitsue, Tanaka Hiroshi, Iida Shigeo, Masaki Takashi, Nakashizuka Tohru
FUNCTIONAL ECOLOGY   30(7) 1205-1215   Jul 2016   [Refereed]
Aiba Masahiro, Kurokawa Hiroko, Onoda Yusuke, Oguro Michio, Nakashizuka Tohru, Masaki Takashi
JOURNAL OF ECOLOGY   104(5) 1347-1356   Sep 2016   [Refereed]
Naoe Shoji, Tayasu Ichiro, Masaki Takashi, Koike Shinsuke
ECOLOGY AND EVOLUTION   6(19) 6817-6823   Oct 2016   [Refereed]
Narimatsu Maki, Koiwa Toshiyuki, Masaki Takashi, Sakamoto Yuichi, Ohmori Hisao, Tawaraya Keitaro
FUNGAL ECOLOGY   20 260   Apr 2016   [Refereed]
Influence of Matrix Habitats on the Occurrence of Terrestrial Mammals in Planted Forest Landscapes
Maeda Kosuke, Koike Shinsuke, Murao Mina, Ishigane Takuya, Harasawa Shota, Masaki Takashi, Soga Masashi, Naganuma Tomoko, Sato Akira
PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY   48(3) 907-911   Jun 2016   [Refereed]
Niwa Shigeru, Toyota Ayu, Kishimoto Toshio, Sasakawa Kji, Abe Shin, Chishima Takeshi, Higa Motoki, Hiura Tsutom, Homma Kosuke, Hoshino Daisuke, Ida Hideyuki, Kamata Naoto, Kaneko Yohei, Kawanishi Motohiro, Kobayashi Kazutaka, Kubota Kaname, Kuraji Koichiro, Masaki Takashi, Niiyama Kaoru, Noguchi Mahoko, Nomiya Haruto, Saito Satoshi, Sakimoto Michinori, Sakio Hitoshi, Sato Shigeho, Shibata Mitsue, Takashima Atsushi, Tanaka Hiroshi, Tashiro Naoaki, Tokuchi Naoko, Torikai Hisahiro, Yoshida Toshiya
ECOLOGICAL RESEARCH   31(5) 607-608   Sep 2016   [Refereed]

Misc

 
高麗秀昭, 渡辺憲, 正木隆, 林知行
木材学会誌   64(2) 72‐77(J‐STAGE)   2018
須崎智応, 安藤博之, 正木隆
日本森林学会誌   100(1) 15‐19(J‐STAGE)   2018
正木隆, 中静透, 新山馨, 田中浩, 飯田滋生
森林総合研究所研究報告   16(2) 121‐142   Jun 2017
正木 隆, 中静 透, 新山 馨, 田中 浩, 飯田 滋生
森林総合研究所研究報告 = Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute   16(2) 121-142   Jun 2017