YANO Masahiro

J-GLOBAL         Last updated: Jun 10, 2019 at 13:52
 
Avatar
Name
YANO Masahiro
Affiliation
National Agriculture and Food Research Organization
Section
Headquarter
Job title
General Coordinator
Other affiliation
Research Center for Agricultural Information Technology

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Hori Kiyosumi, Matsubara Kazuki, Yano Masahiro
THEORETICAL AND APPLIED GENETICS   129(12) 2241-2252   Dec 2016   [Refereed]
Shibaya Taeko, Hori Kiyosumi, Ogiso-Tanaka Eri, Yamanouchi Utako, Shu Koka, Kitazawa Noriyuki, Shomura Ayahiko, Ando Tsuyu, Ebana Kaworu, Wu Jianzhong, Yamazaki Toshimasa, Yano Masahiro
PLANT AND CELL PHYSIOLOGY   57(9) 1828-1838   Sep 2016   [Refereed]
Nemoto Y, Nonoue Y, Yano M, Izawa T
The Plant journal : for cell and molecular biology   86(3) 221-233   May 2016   [Refereed]
Matsubara K, Yamamoto E, Kobayashi N, Ishii T, Tanaka J, Tsunematsu H, Yoshinaga S, Matsumura O, Yonemaru J, Mizobuchi R, Yamamoto T, Kato H, Yano M
PloS one   11(3) e0151830   2016   [Refereed]
Hori Kiyosumi, Nonoue Yasunori, Ono Nozomi, Shibaya Taeko, Ebana Kaworu, Matsubara Kazuki, Ogiso-Tanaka Eri, Tanabata Takanari, Sugimoto Kazuhiko, Taguchi-Shiobara Fumio, Yonemaru Jun-ichi, Mizobuchi Ritsuko, Uga Yusaku, Fukuda Atsunori, Ueda Tadamasa, Yamamoto Shin-ichi, Yamanouchi Utako, Takai Toshiyuki, Ikka Takashi, Kondo Katsuhiko, Hoshino Tomoki, Yamamoto Eiji, Adachi Shunsuke, Nagasaki Hideki, Shomura Ayahiko, Shimizu Takehiko, Kono Izumi, Ito Sachie, Mizubayashi Tatsumi, Kitazawa Noriyuki, Nagata Kazufumi, Ando Tsuyu, Fukuoka Shuichi, Yamamoto Toshio, Yano Masahiro
BMC PLANT BIOLOGY   15    May 2015   [Refereed]
Hori Kiyosumi, Ogiso-Tanaka Eri, Matsubara Kazuki, Yamanouchi Utako, Ebana Kaworu, Yano Masahiro
PLANT JOURNAL   76(1) 36-46   Oct 2013   [Refereed]
Kazuki Matsubara, Eri Ogiso-Tanaka, Kiyosumi Hori, Kaworu Ebana, Tsuyu Ando, Masahiro Yano
Plant and Cell Physiology   53(4) 709-716   Apr 2012   [Refereed]
Uga Yusaku, Sugimoto Kazuhiko, Ogawa Satoshi, Rane Jagadish, Ishitani Manabu, Hara Naho, Kitomi Yuka, Inukai Yoshiaki, Ono Kazuko, Kanno Noriko, Inoue Haruhiko, Takehisa Hinako, Motoyama Ritsuko, Nagamura Yoshiaki, Wu Jianzhong, Matsumoto Takashi, Takai Toshiyuki, Okuno Kazutoshi, Yano Masahiro
NATURE GENETICS   45(9) 1097-+   Sep 2013   [Refereed]
Kazuki Matsubara, Utako Yamanouchi, Yasunori Nonoue, Kazuhiko Sugimoto, Zi-Xuan Wang, Yuzo Minobe, Masahiro Yano
The Plant journal : for cell and molecular biology   66(4) 603-612   May 2011   [Refereed]
Fujino K, Yamanouchi U, Yano M
TAG. Theoretical and applied genetics. Theoretische und angewandte Genetik   126(3) 611-618   Mar 2013   [Refereed]

Research Grants & Projects

 
Molecular genetic research of useful trait of rice