KURODA Masaharu

J-GLOBAL         Last updated: Feb 8, 2019 at 10:11
 
Avatar
Name
KURODA Masaharu
Affiliation
National Agriculture and Food Research Organization
Job title
Chief Researcher
Degree
Doctor(The University of Tokyo)

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
1996
 - 
2000
Hokuriku National Agricultural Experiment
 
 
   
 
Stations
 
2001
   
 
- National Agricultural Research Center
 

Education

 
 
 - 
1996
Department of Applied Biological Chemistry, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo
 
 
 - 
1991
Agricultural Chemistry, Faculty of Agriculture, The University of Tokyo
 

Published Papers

 
Takeshi Yamaguchi, Hiromoto Yamakawa, Masaru Nakata, Masaharu Kuroda, Makoto Hakata
Biosci. Biotechnol. Biochem. in press      Mar 2019   [Refereed]
Tadao Wagatsuma, Eriko Maejima, Toshihiro Watanabe, Tomonobu Toyomasu, Masaharu Kuroda, Toshiya Muranaka, Kiyoshi Ohyama, Akifumi Ishikawa, Masami Usui, Md. Shahadat Hossain Khan, Hayato Maruyama, Keitaro Tawaraya, Yuriko Kobayashi, Hiroyuki Koyama
J. Exp. Bot.   69(3) 567-577   Mar 2018   [Refereed]
Masaru Nakata, Yosuke Fukamatsu, Tomomi Miyashita, Makoto Hakata, Rieko Kimura, Yuriko Nakata, Masaharu Kuroda, Takeshi Yamaguchi, Hirormoto Yamakawa
Front. Plant Sci.   8 2089-2089   Dec 2017   [Refereed]
Takumi Ogawa, Koji Kashima, Yoshikazu Yuki, Mio Mejima, Shiho Kurokawa, Masaharu Kuroda, Atsushi Okazawa, Hiroshi Kiyono, Daisaku Ohta
Sci. Rep.   7 5196   2017   [Refereed]
Masaru Nakata, Tomomi Miyashita, Rieko Kimura, Yuriko Nakata, Hiroki Takagi, Masaharu Kuroda, Takeshi Yamaguchi, Takayuki Umemoto, Hirormoto Yamakawa
Plant Biotechnol. J.   in press   2017   [Refereed]
Hirormoto Yamakawa, Rieko Hirai-Kimura, Yuriko Nakata, Masaru Nakata, Masaharu Kuroda, Takeshi Yamaguchi
Plant Cell Physiol.   58 658-667   2017   [Refereed]
Yoshikazu Yuki, Shiho Kurokawa; Hiroko Kozuka-Hata; Daisuke Tokuhara; Mio Mejima; Masaharu Kuroda; Masaaki Oyama; Tomoko Nishimaki-Mogami; Reiko Teshima; Hiroshi Kiyono
Regul. Toxicol. Pharmacol.   76 128-136   2016   [Refereed]
Koji Kashima, Yoshikazu Yuki, Mio Mejima, Shiho Kurokawa, Yuji Suzuki, satomi Minakawa, Natsumi Takeyama, Yoshiko Fukuyama, Tatsuhiko Azegami, Takeshi Tanimoto, Masaharu Kuroda, Minoru Tamura, Yasuyuki Gomi, Hiroshi Kiyono
Plant Cell Rep.   35 667-679   2016   [Refereed]
Koji Kashima, Mio Mejima, Shiho Kurokawa, Masaharu Kuroda, Hiroshi Kiyono, Yoshikazu Yuki
BMC Genomics   16 48   2016   [Refereed]
Masaharu Kuroda, Sachiko Ikenaga
Biosci. Biotechnol. Biochem.   79 63-67   2015   [Refereed]
Tomonobu Toyomasu, Masami Usui, Chizu Sugawara, Yuri Kanno, Arisa Sakai, Hirokazu Takahashi, Mikio Nakazono, Masaharu Kuroda, Koji Miyamoto, Yu Morimoto, Wataru Mitsuhashi, Kazunori Okada, Shinjiro Yamaguchi, Hisakazu Yamane
J. Exp. Bot.   66 369-376   2015   [Refereed]
Mio Mejima, Koji Kashima, Masaharu Kuroda, Natsumi Takeyama, Shiho Kurokawa, Yoshiko Fukuyama, Hiroshi Kiyono, Kimiko Itoh, Toshiaki Mitsui, Yoshikazu Yuki
Plant Cell, Tiss. Organ Cult. (PCTOC)   120 35-48   2015   [Refereed]
Keiko Midorikawa, Masaharu Kuroda, Kaede Terauchi, Masako Hoshi, Sachiko Ikenaga, Yoshiro Ishimaru, Keiko Abe and Tomiko Asakura
PLoS ONE   9 e98738   2014   [Refereed]
Cerrone Cabanos, Naoki Kato, Yoshiki Amari, Keigo Fujiwara, Tomoki Ohno, Kousuke Shimizu, Tsuyoshi Goto, Masaya Shimada, Masaharu Kuroda, Taro Masuda, Fumio Takaiwa, Shigeru Utsumi, Satoshi Nagaoka*, and Nobuyuki Maruyama
Transgenic Research   23 609-620   2014   [Refereed]
Michiyo Abe, Yoshikazu Yuki, Shiho Kurokawa, Mio Mejima, Masaharu Kuroda, Eun Jeong Park, Jürgen Scheller, Ushio Nakanishi, and Hiroshi Kiyono
Journal of Biotechnology   175 45-52   2014   [Refereed]
Shiho Kurokawa, Masaharu Kuroda, Mio Mejima, Rika Nakamura, Yuko Takahashi, Hiroshi Sagara, Natsumi Takeyama, Shigeru Satoh, Hiroshi Kiyono, Reiko Teshima, Takehiro Masumura, Yoshikazu Yuki
Plant Cell Reports   33 75-87   2014   [Refereed]
Shiho Kurokawa, Rika Nakamura, Mio Mejima, Hiroko Kozuka-Hata, Masaharu Kuroda, Natsumi Takeyama, Masaaki Oyama, Shigeru Satoh, Hiroshi Kiyono, Takehiro Masumura, Reiko Teshima, and Yoshikazu Yuki
J. Proteome Res.   12 3372-3382   2013   [Refereed]
Toyomasu, Tomonobu; Usui, Masami; Sugawara, Chizu; Otomo, Kazuko; Hirose, Yuko; Miyao, Akio; Hirochika, Hirohiko; Okada, Kazunori; Shimizu, Takafumi; Koga, Jinichiro; Hasegawa, Morifumi; Chuba, Masaru; Kawana, Yoshiaki; Kuroda, Masaharu; Minami, Eiichi
Physiologia Plantarum   150 55-62   2014   [Refereed]
Daisuke Tokuhara, Beatriz Alvarez-Gonzalez, Mio Mejima, Tomoko Hiroiwa, Yuko Takahashi, Shiho Kurokawa, Masaharu Kuroda, Masaaki Oyama, Hiroko Kozuka-Hata, Tomonori Nochi, Hiroshi Sagara, Farah Aladin, Harold Marcotte, Leon GJ Frenken, Miren Iturriza-Gomara, Hiroshi Kiyono, Lennart Hammarstorm, Yoshikazu Yuki
Journal of Clinical Investigation   123 3829-3838   2013   [Refereed]
Yuki, Yoshikazu; Mejima, Mio; Kurokawa, Shiho; Hiroiwa, Tomoko; Takahashi, Yuko; Tokuhara, Daisuke; Nochi, Tomonori; Katakai, Yuko; Kuroda, Masaharu; Takeyama, Natsumi; Kashima, Koji; Abe, Michiyo; Chen, Yingju; Nakanishi, Ushio; Masumura, Takehiro; Takeuchi, Yoji; Kozuka-Hata, Hiroko; Shibata, Hiroaki; Oyama, Masaaki; Takana, Kunisuke; Kiyono, Hiroshi
Plant Biotechnol. J.   11 799-808   2013   [Refereed]

Misc

 
Molecular cloning of cereal cystatins and evaluation of their aniviral and antipest effects
Soichi Arai, Masaharu Kuroda, Ichiro Matsumoto, Hirohito Watanabe, Keiko Abe
Genetically Modified Foods, ACS symposium series   605 124-133   2005   [Invited]

Research Grants & Projects

 
Studies on functional analysis and application of plant genes
Ordinary Research
Project Year: 1997   
Insect-resistant rice by introducing Cysteine proteins inhibitor gene
0105 (Japanese Only)
Project Year: 1997 - 2002
Relationship between storage proteins and properties of rice grain
0104 (Japanese Only)
Project Year: 1998 - 2002
Production of transgenic rice expressing Soybean Storage protein.
0104 (Japanese Only)
Project Year: 2005   

Patents

 
特許JP4644777 : Plant with reduced protein content in seed, method of constructing the same and method of using the same
Masaharu Kuroda
US7728191, AU2003289283