SUEMOTO Tohru

J-GLOBAL         Last updated: Dec 13, 2018 at 18:09
 
Avatar
Name
SUEMOTO Tohru
Affiliation
Toyota Physical & Chemical Research Institute
Degree
(BLANK)

Research Areas

 
 

Education

 
 
 - 
1978
Graduate School, Division of Natural Science, The University of Tokyo
 
 
 - 
1973
Faculty of Science, Kyoto University
 

Published Papers

 
Muneoka Hitoshi, Himeno Shohei, Urabe Keiichiro, Stauss Sven, Baba Motoyoshi, Suemoto Tohru, Terashima Kazuo
JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS   52(2)    Jan 2019   [Refereed]
Qiu Hongsong, Kurihara Takayuki, Harada Hirofumi, Kato Kosaku, Takano Keisuke, Suemoto Tohru, Tani Masahiko, Sarukura Nobuhiko, Yoshimura Masashi, Nakajima Makoto
OPTICS LETTERS   43(8) 1658-1661   Apr 2018   [Refereed]
Kurihara Takayuki, Watanabe Hiroshi, Nakajima Makoto, Karube Shutaro, Oto Kenichi, Otani YoshiChika, Suemoto Tohru
PHYSICAL REVIEW LETTERS   120(10)    Mar 2018   [Refereed]
Matsuzaki Ryosuke, Soma Haruka, Fukuoka Kanae, Kodama Kanako, Asahara Akifumi, Suemoto Tohru, Adachi Yutaka, Uchino Takashi
PHYSICAL REVIEW B   96(12)    Sep 2017   [Refereed]
Watanabe Hiroshi, Kurihara Takayuki, Kato Takeo, Yamaguchi Keita, Suemoto Tohru
APPLIED PHYSICS LETTERS   111(9)    Aug 2017   [Refereed]
Lu Jian, Li Xian, Hwang Harold Y., Ofori-Okai Benjamin K., Kurihara Takayuki, Suemoto Tohru, Nelson Keith A.
PHYSICAL REVIEW LETTERS   118(20)    May 2017   [Refereed]
Nishikino Masaharu, Hasegawa Noboru, Tomita Takuro, Minami Yasuo, Eyama Takashi, Kakimoto Naoya, Izutsu Rui, Baba Motoyoshi, Kawachi Tetsuya, Suemoto Tohru
AIP ADVANCES   7(1)    Jan 2017   [Refereed]
Nishikino Masaharu, Hasegawa Noboru, Tomita Takuro, Minami Yasuo, Eyama Takeshi, Kakimoto Naoya, Izutsu Rui, Baba Motoyoshi, Kawachi Tetsuya, Suemoto Tohru
LASER APPLICATIONS IN MICROELECTRONIC AND OPTOELECTRONIC MANUFACTURING (LAMOM) XXII   10091    2017   [Refereed]
Nishitani Junichi, Nagashima Takeshi, Lippmaa Mikk, Suemoto Tohru
APPLIED PHYSICS LETTERS   108(16)    Apr 2016   [Refereed]
Kamioka Hayato, Nishitani Junichi, Tsukada Hiroyuki, Yamaguchi Ryotaro, Suemoto Tohru
APPLIED PHYSICS LETTERS   108(7)    Feb 2016   [Refereed]
Nishitani Junichi, Nagashima Takeshi, Suemoto Tohru
JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER   28(1)    Jan 2016   [Refereed]
Nishitani Junichi, Kurihara Takayuki, Asahara Akifumi, Nagashima Takeshi, Lippmaa Mikk, Suemoto Tohru
PHYSICA STATUS SOLIDI C: CURRENT TOPICS IN SOLID STATE PHYSICS, VOL 13, NO 2-3   13(2-3) 113-116   2016   [Refereed]
Chen Shaoqiang, Ito Takashi, Asahara Akifumi, Nakamae Hidekazu, Nakamura Takahiro, Yoshita Masahiro, Kim Changsu, Zhang Baoping, Yokoyama Hiroyuki, Suemoto Tohru, Akiyama Hidefumi
APPLIED OPTICS   54(35) 10438-10442   Dec 2015   [Refereed]
Maezawa Shun-Ya, Watanabe Hiroshi, Takeda Masahiro, Kuroda Kenta, Someya Takashi, Matsuda Iwao, Suemoto Tohru
SCIENTIFIC REPORTS   5    Nov 2015   [Refereed]
Watanabe Hiroshi, Kawasaki Tomohiro, Iimori Takushi, Komori Fumio, Suemoto Tohru
CHEMICAL PHYSICS LETTERS   637 58-62   Sep 2015   [Refereed]
Yamaguchi Keita, Kurihara Takayuki, Watanabe Hiroshi, Nakajima Makoto, Suemoto Tohru
PHYSICAL REVIEW B   92(6)    Aug 2015   [Refereed]
Suemoto Tohru, Nakamura Keita, Kurihara Takayuki, Watanabe Hiroshi
APPLIED PHYSICS LETTERS   107(4)    Jul 2015   [Refereed]
Soma Haruka, Uenaka Yuki, Asahara Akifumi, Suemoto Tohru, Uchino Takashi
APPLIED PHYSICS LETTERS   106(4)    Jan 2015   [Refereed]
Suemoto Tohru, Kawasaki Tomohiro, Watanabe Hiroshi, Iimori Takushi, Komori Fumio
ULTRAFAST PHENOMENA XIX   162 363-366   2015   [Refereed]
Yamaguchi Keita, Kurihara Takayuki, Watanabe Hiroshi, Nakajima Makoto, Kato Takeo, Suemoto Tohru
ULTRAFAST PHENOMENA XIX   162 645-648   2015   [Refereed]
Hasegawa Noboru, Nishikino Masaharu, Tomita Takuro, Ohnishi Naofumi, Ito Atsushi M., Eyama Takashi, Kakimoto Naoya, Idutsu Rui, Minami Yasuo, Baba Motoyoshi, Faenov Anatoly Y., Inogamov Nail A., Kawachi Tetsuya, Yamagiwa Mitsuru, Suemoto Tohru
X-RAY LASERS AND COHERENT X-RAY SOURCES: DEVELOPMENT AND APPLICATIONS XI   9589    2015   [Refereed]
Himeno Shohei, Kato Toru, Urabe Keiichiro, Stauss Sven, Kato Satoshi, Muneoka Hitoshi, Baba Motoyoshi, Suemoto Tohru, Terashima Kazuo
IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE   42(10) 2630-2631   Oct 2014   [Refereed]
Asahara Akifumi, Chen Shaoqiang, Ito Takashi, Yoshita Masahiro, Liu Wenjie, Zhang Baoping, Suemoto Tohru, Akiyama Hidefumi
SCIENTIFIC REPORTS   4    Sep 2014   [Refereed]
Watanabe Hiroshi, Ishige Shun, Asahara Akifumi, Tokoro Hiroko, Ohkoshi Shin-ichi, Suemoto Tohru
JOURNAL OF LUMINESCENCE   152 108-111   Aug 2014   [Refereed]
Baba Motoyoshi, Nishikino Masaharu, Hasegawa Noboru, Tomita Takuro, Minami Yasuo, Takei Ryota, Yamagiwa Mitsuru, Kawachi Tetsuya, Suemoto Tohru
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   53(8)    Aug 2014   [Refereed]
Asahara Akifumi, Watanabe Hiroshi, Tokoro Hiroko, Ohkoshi Shin-ichi, Suemoto Tohru
PHYSICAL REVIEW B   90(1)    Jul 2014   [Refereed]
Tomita Takuro, Nishikino Masaharu, Hasegawa Noboru, Minami Yasuo, Takei Ryota, Baba Motoyoshi, Eyama Takashi, Takayoshi Shodai, Kaihori Takeshi, Morita Toshimasa, Hirano Yusuke, Kawachi Tetsuya, Yamagiwa Mitsuru, Suemoto Tohru
JOURNAL OF LASER MICRO NANOENGINEERING   9(2) 137-142   Jun 2014   [Refereed]
Akizuki Naoto, Iwamura Munechiyo, Mouri Shinichiro, Miyauchi Yuhei, Kawasaki Tomohiro, Watanabe Hiroshi, Suemoto Tohru, Watanabe Kouta, Asano Kenichi, Matsuda Kazunari
PHYSICAL REVIEW B   89(19)    May 2014   [Refereed]
Yoshikiyo Marie, Namai Asuka, Nakajima Makoto, Yamaguchi Keita, Suemoto Tohru, Ohkoshi Shin-ichi
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   115(17)    May 2014   [Refereed]
Chen Shaoqiang, Ito Takashi, Asahara Akifumi, Yoshita Masahiro, Liu Wenjie, Zhang Jiangyong, Zhang Baoping, Suemoto Tohru, Akiyama Hidefumi
SCIENTIFIC REPORTS   4    Mar 2014   [Refereed]
Chen Shaoqiang, Asahara Akifumi, Ito Takashi, Zhang Jiangyong, Zhang Baoping, Suemoto Tohru, Yoshita Masahiro, Akiyama Hidefumi
OPTICS EXPRESS   22(4) 4196-4201   Feb 2014   [Refereed]
Urabe Keiichiro, Kato Toru, Stauss Sven, Himeno Shohei, Kato Satoshi, Muneoka Hitoshi, Baba Motoyoshi, Suemoto Tohru, Terashima Kazuo
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   114(14)    Oct 2013   [Refereed]
Fukaya Ryo, Asahara Akifumi, Ishige Shun, Nakajima Makoto, Tokoro Hiroko, Ohkoshi Shin-ichi, Suemoto Tohru
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS   139(8)    Aug 2013   [Refereed]
Suemoto Tohru, Sakaki Shigeyuki, Nakajima Makoto, Ishida Yukiaki, Shin Shik
PHYSICAL REVIEW B   87(22)    Jun 2013   [Refereed]
Hirata Yasuyuki, Nakajima Makoto, Nomura Yusuke, Tajima Hiroyuki, Matsushita Yoshitaka, Asoh Keiko, Kiuchi Yoko, Eguiluz Adolfo G., Arita Ryotaro, Suemoto Tohru, Ohgushi Kenya
PHYSICAL REVIEW LETTERS   110(18)    May 2013   [Refereed]
Minami Yasuo, Kurihara Takayuki, Yamaguchi Keita, Nakajima Makoto, Suemoto Tohru
APPLIED PHYSICS LETTERS   102(15)    Apr 2013   [Refereed]
Yamaguchi Keita, Kurihara Takayuki, Minami Yasuo, Nakajima Makoto, Suemoto Tohru
PHYSICAL REVIEW LETTERS   110(13)    Mar 2013   [Refereed]
Minami Yasuo, Kurihara Takayuki, Yamaguchi Keita, Nakajima Makoto, Suemoto Tohru
APPLIED PHYSICS LETTERS   102(6)    Feb 2013   [Refereed]
Minami Yasuo, Kurihara Takayuki, Yamaguchi Keita, Nakajima Makoto, Suemoto Tohru
APPLIED PHYSICS LETTERS   102(4)    Jan 2013   [Refereed]
Namai Asuka, Yoshikiyo Marie, Umeda Sayaka, Yoshida Takayuki, Miyazaki Tatsuro, Nakajima Makoto, Yamaguchi Keita, Suemoto Tohru, Ohkoshi Shin-ichi
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C   1(34) 5200-5206   2013   [Refereed]
Tomita Takuro, Yamamoto Minoru, Hasegawa Noboru, Terakawa Kota, Minami Yasuo, Nishikino Masaharu, Ishino Masahiko, Kaihori Takeshi, Ochi Yoshihiro, Kawachi Tetsuya, Yamagiwa Mitsuru, Suemoto Tohru
OPTICS EXPRESS   20(28) 29329-29337   Dec 2012   [Refereed]
Asahara Akifumi, Nakajima Makoto, Fukaya Ryo, Tokoro Hiroko, Ohkoshi Shin-ichi, Suemoto Tohru
PHYSICAL REVIEW B   86(19)    Nov 2012   [Refereed]
Kato Toru, Stauss Sven, Kato Satoshi, Urabe Keiichiro, Baba Motoyoshi, Suemoto Tohru, Terashima Kazuo
APPLIED PHYSICS LETTERS   101(22)    Nov 2012   [Refereed]
Namai Asuka, Yoshikiyo Marie, Yamada Kana, Sakurai Shunsuke, Goto Takashi, Yoshida Takayuki, Miyazaki Tatsuro, Nakajima Makoto, Suemoto Tohru, Tokoro Hiroko, Ohkoshi Shin-ichi
NATURE COMMUNICATIONS   3    Sep 2012   [Refereed]
Yoshikiyo Marie, Namai Asuka, Nakajima Makoto, Suemoto Tohru, Ohkoshi Shin-ichi
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   111(7)    Apr 2012   [Refereed]
Ochi Yoshihiro, Terakawa Kota, Hasegawa Noboru, Yamamoto Minoru, Tomita Takuro, Kawachi Tetsuya, Minami Yasuo, Nishikino Masaharu, Imazono Takashi, Ishino Masahiko, Suemoto Tohru
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   51(1)    Jan 2012   [Refereed]
Hasegawa Noboru, Yamamoto Minoru, Terakawa Kota, Nishikino Masaharu, Ochi Yoshihiro, Minami Yasuo, Tomita Takuro, Kawachi Tetsuya, Suemoto Tohru
LASER-DRIVEN RELATIVISTIC PLASMAS APPLIED TO SCIENCE, ENERGY, INDUSTRY, AND MEDICINE   1465 23-27   2012   [Refereed]
Observation of Spontaneous Spin Reorientation in ErFeO3 with Terahertz Time Domain Spectroscopy
2012 37TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFRARED, MILLIMETER, AND TERAHERTZ WAVES (IRMMW-THZ)      2012   [Refereed]
Koyama Takeshi, Suemoto Tohru
REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS   74(7)    Jul 2011   [Refereed]
Minami Yasuo, Nakajima Makoto, Suemoto Tohru
PHYSICAL REVIEW A   83(2)    Feb 2011   [Refereed]
Asahara Akifumi, Nakajima Makoto, Fukaya Ryo, Tokoro Hiroko, Ohkoshi Shin-ichi, Suemoto Tohru
PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS   248(2) 491-494   Feb 2011   [Refereed]
Suemoto Tohru, Ebihara Hideaki, Nakao Hiroyuki, Nakajima Makoto
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS   134(3)    Jan 2011   [Refereed]
Hasegawa Noboru, Ochi Yoshihiro, Kawachi Tetsuya, Nishikino Masaharu, Ishino Masahiko, Imazono Takashi, Kaihori Takeshi, Sasaki Akira, Terakawa Kota, Minami Yasuo, Tomita Takuro, Yamamoto Minoru, Umeda Yoshifumi, Yamagiwa Mitsuru, Suemoto Tohru
X-RAY LASERS AND COHERENT X-RAY SOURCES: DEVELOPMENT AND APPLICATIONS IX   8140    2011   [Refereed]
Yamaguchi Keita, Nakajima Makoto, Suemoto Tohru
PHYSICAL REVIEW LETTERS   105(23)    Dec 2010   [Refereed]
Suemoto Tohru, Terakawa Kota, Ochi Yoshihiro, Tomita Takuro, Yamamoto Minoru, Hasegawa Noboru, Deki Manato, Minami Yasuo, Kawachi Tetsuya
OPTICS EXPRESS   18(13) 14114-14122   Jun 2010   [Refereed]
Takahashi Youtarou, Yasukawa Keizo, Kurita Susumu, Suemoto Tohru
PHYSICAL REVIEW B   81(8)    Feb 2010   [Refereed]
Coherent Control of Spin Precessional Motion in Yttrium Orthoferrite with Impulsive Terahertz Pulse Excitations
35TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFRARED, MILLIMETER, AND TERAHERTZ WAVES (IRMMW-THZ 2010)      2010   [Refereed]
Effect of Prepulse on Intense THz Emission from Plasma Induced by Two-Color Laser Pulses
35TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFRARED, MILLIMETER, AND TERAHERTZ WAVES (IRMMW-THZ 2010)      2010   [Refereed]
Koyama Takeshi, Nakajima Makoto, Suemoto Tohru
JOURNAL OF LUMINESCENCE   129(12) 1435-1440   Dec 2009   [Refereed]
Koyama Takeshi, Nakajima Makoto, Suemoto Tohru
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   78(7)    Jul 2009   [Refereed]
Koyama Takeshi, Nakajima Makoto, Suemoto Tohru
PHYSICAL REVIEW B   79(19)    May 2009   [Refereed]
Takahashi Youtarou, Kitagawa Hiroshi, Suemoto Tohru
PHYSICAL REVIEW B   79(15)    Apr 2009   [Refereed]
Namai Asuka, Sakurai Shunsuke, Nakajima Makoto, Suemoto Tohru, Matsumoto Kazuyuki, Goto Masahiro, Sasaki Shinya, Ohkoshi Shin-ichi
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   131(3) 1170-1173   Jan 2009   [Refereed]
Koyama Takeshi, Nakajima Makoto, Suemoto Tohru
PHYSICA STATUS SOLIDI C - CURRENT TOPICS IN SOLID STATE PHYSICS, VOL 6, NO 1   6(1) 108-111   2009   [Refereed]
Tomita Takuro, Kumai Ryota, Kinoshita Keita, Matsuo Shigeki, Hashimto Shuichi, Nagase Hirokazu, Nakajima Makoto, Suemoto Tohru
SILICON CARBIDE AND RELATED MATERIALS 2007, PTS 1 AND 2   600-603 879-+   2009   [Refereed]
Nakajima Makoto, Takubo Naoko, Hiroi Zenji, Ueda Yutaka, Suemoto Tohru
ULTRAFAST PHENOMENA IN SEMICONDUCTORS AND NANOSTRUCTURE MATERIALS XIII   7214    2009   [Refereed]
Fukaya Ryo, Ohki Kenji, Nakajima Makoto, Tokoro Hiroko, Ohkoshi Snin-ichi, Suemoto Tohru
2008 INTERNATIONAL CONFERENCE ON LUMINESCENCE AND OPTICAL SPECTROSCOPY OF CONDENSED MATTER   2(2) 415-429   2009   [Refereed]
Time-resolved photoemission spectroscopy in graphite
ULTRAFAST PHENOMENA XVI   92 274-+   2009   [Refereed]
Koyama Takeshi, Nakajima Makoto, Suemoto Tohru
PHYSICAL REVIEW B   78(15)    Oct 2008   [Refereed]
Yasukawa Keizo, Takahashi Youtarou, Kurita Susumu, Suemoto Tohru
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   77(6)    Jun 2008   [Refereed]
Suemoto Tohru, Takahashi Youtarou, Yasukawa Keizo, Kawakami Daisuke, Takaishi Shinya, Yamashita Masahiro, Kobayashi Atsushi, Kitagawa Hiroshi
JOURNAL OF LUMINESCENCE   128(5-6) 1081-1083   May 2008   [Refereed]
Yamada Tomoko, Nakajima Makoto, Suemoto Tohru, Uchino Takashi
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   111(35) 12973-12979   Sep 2007   [Refereed]
Yasukawa Keizo, Takahashi Youtarou, Suemoto Tohru, Kurita Susumu
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   76(8)    Aug 2007   [Refereed]
Suemoto Tohru, Nagase Hirokazu, Nakajima Makoto, Isobe Masahiko, Ueda Yutaka
JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER   19(7)    Feb 2007   [Refereed]
Suemoto Tohru, Nakajima Makoto, Matsuoka Taira, Yasukawa Keizo, Koyama Takeshi
JOURNAL OF LUMINESCENCE   122 517-521   Jan 2007   [Refereed]
Takahashi Youtarou, Suemoto Tohru, Oguri Seiji, Takeda Jun
JOURNAL OF LUMINESCENCE   122 529-531   Jan 2007   [Refereed]
Takahashi Youtarou, Suemoto Tohru, Oguri Seiji, Takeda Jun
PHYSICAL REVIEW B   74(19)    Nov 2006   [Refereed]
Nakajima Makoto, Oda Yuji, Saito Shingo, Suemoto Tohru
ULTRAFAST PHENOMENA IN SEMICONDUCTORS AND NANOSTRUCTURE MATERIALS X   6118    2006   [Refereed]
Suemoto Tohru, Nagase Hirokazu, Nakajima Makoto, Isobe Masahiko, Ueda Yutaka
PHYSICA STATUS SOLIDI C - CURRENT TOPICS IN SOLID STATE PHYSICS, VOL 3, NO 10   3(10) 3452-+   2006   [Refereed]
Nakajima Makoto, Seki Takashi, Takahashi Youtarou, Kitagawa Hiroshi, Suemoto Tohru
PHYSICA STATUS SOLIDI C - CURRENT TOPICS IN SOLID STATE PHYSICS, VOL 3, NO 10   3(10) 3527-+   2006   [Refereed]
Takahashi Youtarou, Kitagawa Hiroshi, Suemoto Tohru
PHYSICA STATUS SOLIDI C - CURRENT TOPICS IN SOLID STATE PHYSICS, VOL 3, NO 10   3(10) 3531-3534   2006   [Refereed]

Misc

 
Physical Review B, (Vol. 33, -2757-64. )   33    1986
Quasielastic light scattering in superionic beta-alumina.
Physical Review B, (Vol. 32,4126-33. )   32    1985
Light scattering in superionic conductors(review).
Solid State Ionics(Vol. 47,1-34)   47    1991

Research Grants & Projects

 
Optical-RF double resonance in rare earth doped crystals
Project Year:  - 2002
Observation of the wave packet oscillation by ultrafast luminescence spectroscopy
Luminescence mechanism in porous silicon and other semiconductor microcrystals