YOSHIKAWA Kenichi

J-GLOBAL         Last updated: May 14, 2019 at 11:40
 
Avatar
Name
YOSHIKAWA Kenichi
URL
http://dmpl.doshisha.ac.jp/
Affiliation
Doshisha University
Section
Faculty of Life and Medical Sciences Department of Biomedical Information
Job title
Professor
Degree
工学博士(Kyoto University)
Other affiliation
Kyoto University

Research Areas

 
 

Education

 
 
   
 
Graduate School, Division of Engineering, Kyoto University
 
 
 - 
1971
Faculty of Engineering, Kyoto University
 

Committee Memberships

 
2009
   
 
Biological Physics (C6), IUPAP  Vice-President;
 
2009
   
 
Biological Physics (C6), International Union Pure and Applied Physics (IUPAP)  Vice-President
 

Published Papers

 
Hiroki Sakuta, Tadashi Fujimoto, Yusuke Yamana, Yusuke Hoda, Kanta Tsumoto and Kenichi Yoshikawa
Frontiers in Chemistry   7(44)    Feb 2019   [Refereed][Invited]
Daigo Yamamoto, Kento Kosugi, Kazuya Hiramatsu, Wenyu Zhang, Akihisa Shioi, Kaori Kamata and Kenichi Yoshikawa,
J. Chem. Phys.   150(1) 014901-1-014901-6   Jan 2019   [Refereed]
Takehiro Yamazaki, Hiroaki Taniguchi, Shoto Tsuji, Takahiro Kenmotsu, Kenichi Yoshikawa and Koichiro Sadakane
J. Vis. Exp.   140    Oct 2018   [Refereed]
Ken Hirano, Takafumi Iwaki, Tomomi Ishido, Yuko Yoshikawa, Keiji Naruse, and Kenichi Yoshikawa
The Journal of Chemical Physics   149(16) 165101/1-6   Oct 2018   [Refereed]
Shihomi Masuda, Salomé Mielke, Federico Amadei, Akihisa Yamamoto, Pangpang Wang, Takashi Taniguchi, Kenichi Yoshikawa and Kaoru Tamada
Langmuir   34(43) 13025-13034   Sep 2018   [Refereed]
Hiroki Sakuta, Shunsuke Seo, Shuto Kimura, Marcel Hörning, Koichiro Sadakane, Takahiro Kenmotsu, Motomu Tanaka and Kenichi Yoshikawa
The Journal of Physical Chemistry Letters   9 5792-5796   Sep 2018   [Refereed]
Jose M. Carnerero, Shinsuke Masuoka, Hikari Baba, Yuko Yoshikawa, Rafael Prado-Gotor and Kenichi Yoshikawa
RSC Advances   8 26571-26579   Aug 2018   [Refereed]
Keisuke Danno, Takuto Nakamura, Natsumi Okoso, Naohiko Nakamura, Kohta Iguchi, Yoshiaki Iwadate, Takahiro Kenmotsu, Masaya Ikegawa, Shinji Uemoto and Kenichi Yoshikawa
Scientific Reports   8 12167/1-6   Aug 2018   [Refereed]
Takashi Nishio, Yuko Yoshikawa, Wakao Fukuda, Naoki Umezawa, Tsunehiko Higuchi, Shinsuke Fujiwara, Tadayuki Imanaka, Kenichi Yoshikawa
ChemPhysChem   19    Aug 2018   [Refereed]
Naoki Nakatani, Hiroki Sakuta, Masahito Hayashi, Shunsuke Tanaka, Kingo Takiguchi, Kanta Tsumoto, Kenichi Yoshikawa
ChemBioChem   19(13) 1370-1374   Jul 2018   [Refereed]
Naoki Nakatani, Hiroki Sakuta, Masahito Hayashi, Shunsuke Tanaka, Kingo Takiguchi, Kanta Tsumoto, Kenichi Yoshikawa
ChemBioChem   19(13) 1349   Jul 2018   [Refereed]
DNA二重鎖切断に対するアスコルビン酸の保護作用:混雑条件下での一分子計測による定量的評価
Moe Usui, Yue Ma, Yuko Yoshikawa and Kenichi Yoshikawa
Vitamins   92(5.6) 257-262   Jun 2018   [Refereed]
Yuka Yajima, Takuya Hiratsuka, Yu Kakimoto, Shuichiro Ogawa, Keisuke Shima, Yuzo Yamazaki, Kenichi Yoshikawa, Keiji Tamaki and Tatsuaki Tsuruyama
Scientific Reports   8 7493-7503   May 2018   [Refereed]
Hayato Kikuchi, Keiji Nose, Yuko Yoshikawa, Kenichi Yoshikawa
Chemical Physics Letters   701 81-85   Apr 2018   [Refereed]
Ai Kanemura, Yuko Yoshikawa, Wakao Fukuda, Kanta Tsumoto, Takahiro Kenmotsu and Kenichi Yoshikawa
PLOS ONE   13(3) e0193595-e01935915   Mar 2018   [Refereed]
Satoshi Takatori, Hikari Baba, Takatoshi Ichino, Chwen-Yang Shew and Kenichi Yoshikawa
Scientific Reports   8(437) 1-11   Jan 2018   [Refereed]
Yugo Harada, Keisuke Koyoshi, Hiroki Sakuta, Koichiro Sadakane, Takahiro Kenmotsu, Kenichi Yoshikawa
The Journal of Physical Chemistry C   122(5) 2747-2752   Jan 2018   [Refereed]
Keisuke Mae, Hidetoshi Toyama, Erika Okita Nawa, Daigo Yamamoto, Akihisa Shioi, Yongjun Chen, Kenichi Yoshikawa, Fumiyuki Toshimitsu, Naotoshi Nakashima and Kazunari Matsuda
Scientific Reports   7(5267) 1-12   Dec 2017   [Refereed]
Alessandro Giuliani, Masa Tsuchiya, Kenichi Yoshikawa
Entropy   20(1) e20010013-e200100126   Dec 2017   [Refereed]
Chwen-Yang Shew, Soutaro Oda, Kenichi Yoshikawa
The Journal of Chemical Physics   147(20) 204901-204911   Nov 2017   [Refereed]
M. Hoerning, F. Blanchard, Akihiro Isomura and Kenichi Yoshikawa,
Scientific Reports   7 7757-7766   Aug 2017   [Refereed]
Masami Noda, Yue Ma, Yuko Yoshikawa, Tadayuki Imanaka, Toshiaki Mori, Masakazu Furuta, Tatsuaki Tsuruyama and Kenichi Yoshikawa
Scientific Reports   7(1) 8557   Aug 2017
Daigo Yamamoto, Ryota Yamamoto, Takahiro Kozaki, Akihisa Shioi, Syuji Fujii and Kenichi Yoshikawa
Chemistry Letters   46(10) 1470-1472   Jul 2017
Aoi Yoshida, Shoto Tsuji, Hiroaki Taniguchi, Takahiro Kenmotsu, Koichiro Sadakane and Kenichi Yoshikawa
Polymers   9(8) 319/1-10   Jul 2017
Kanta Tsumoto and Kenichi Yoshikawa
MRS Advances   2(45) 2407-2413   Apr 2017
Yuta Shimizu, Yuko Yoshikawa, Takahiro Kenmotsu, Seiji Komeda, Kenichi Yoshikawa
Chemical Physics Letters   678 123-129   Apr 2017   [Refereed]
Rinko Kubota, Yusuke Yamashita, Takahiro Kenmotsu, Yuko Yoshikawa, Kenji Yoshida, Yoshiaki Watanabe, Tadayuki Imanaka and Kenichi Yoshikawa
ChemPhysChem   (18) 959-964   Feb 2017
Seiji Komeda, Hiroki Yoneyama, Masako Uemura, Akira Muramatsu, Wakao Fukuda, Tadayuki Imanaka, Toshio Kanbe, Yuko Yoshikawa and Kenichi Yoshikawa
Inorganic Chemistry   56(52) 802-811   Jan 2017   [Refereed]
Soutaro Oda, Yoshitsugu Kubo, Chwen-Yang Shew and Kenichi Yoshikawa
Physica D   336 39-46   Dec 2016   [Refereed]
Masa Tsuchiya, Alessandro Giuliani, Midori Hashimoto, Jekaterina Erenpreisa and Kenichi Yoshikawa
Plos One   (11) 1-47   Dec 2016
Akira Muramatsu, Yuta Shimizu, Yuko Yoshikawa, Wakao Fukuda, Naoki Umezawa, Yuhei Horai, Tsunehiko Higuchi, Shinsuke Fujiwara, Tadayuki Imanaka, and Kenichi Yoshikawa
The Journal of Chemical Physics   145 235103/1-7   Dec 2016   [Refereed]
Jerzy Górecki, Jonna N Gorecka, Bogdan Nowakowski, Hiroshi Ueno, Tatsuaki Tsuruyama and Kenichi Yoshikawa
Springer, Cham   23 85-104   Jul 2016
Tomo Kurimura, Seori Mori, Masako Miki and Kenichi Yoshikawa
The Journal of Chemical Physics   145(3) 034902/1-4   Jul 2016   [Refereed]
Shu Hashimoto, Aoi Yoshida, Taeko Ohta, Hiroaki Taniguchi, Koichiro Sadakane and Kenichi Yoshikawa
Chemical Physics Letters   655-656 11-16   Jul 2016   [Refereed]
Jerzy Górecki, Jonna N Gorecka, Bogdan Nowakowski, Hiroshi Ueno and Kenichi Yoshikawa
Physical Chemistry Chemical Physics   18(30) 20518-20527   Jun 2016   [Refereed]
Chika Tongu, Takahiro Kenmotsu, Yuko Yoshikawa, Anatoly A. Zinchenko, Ning Chen and Kenichi Yoshikawa
The Journal of Chemical Physics   144 205101   May 2016
Hiroki Sakuta, Nobuyuki Magome, Yoshihito Mori and Kenichi Yoshikawa
Applied Physics Letters   108(20) 203703/1-4   May 2016   [Refereed]
Kaustabh Dan, Alokmay Datta, Yukihiro Yoshida, Gunzi Saito, Kenichi Yoshikawa and Madhusudan Roy
The Journal of Chemical Physics   144(8) 084904/1-9   Feb 2016   [Refereed]
Yuki Oda, Koichiro Sadakane, Yuko Yoshikawa, Tadayuki Imanaka, Kingo Takiguchi, Masahito Hayashi, Takahiro Kenmotsu and Kenichi Yoshikawa
ChemPhysChem   17(4) 471-473   Jan 2016
細胞にやさしい三次元細胞組織体構築の新手法
Kenichi Yoshikawa
Clean Technology   11 1-11   2016
Tomohiro Yanao, Sosuke Sano and Kenichi Yoshikawa
AIMS Biophysics   2(4) 666–694   Nov 2015
Masanobu Tanaka, Marcel Hörning, Hiroyuki Kitahata, Kenichi Yoshikawa
Chaos   25(10) 103127/1-9   Oct 2015   [Refereed]
Hiroshi Ueno, Tatsuaki Tsuruyama, Bogdan Nowakowski, Jerzy G{ó}recki, Kenichi Yoshikawa
Chaos   25(10) 103115   Sep 2015   [Refereed]
Yue Ma, Naoki Ogawa, Yuko Yoshikawa, Toshiaki Mori, Tadayuki Imanaka, Yoshiaki Watanabe and Kenichi Yoshikawa
Chemical Physics Letters   638 205-209   Aug 2015   [Refereed]
Yong-Jun Chen, Kosuke Suzuki, Kenichi Yoshikawa
Journal of Chemical Physics   143(8) 084702/1-6   Aug 2015   [Refereed]
Daigo Yamamoto, Tsuyoshi Takada, Masashi Tachibana, Yuta Iijima, Akihisa Shioi and Kenichi Yoshikawa
Nanoscale, Advance Article   7 13186-13190   Jul 2015
Hisako Takigawa-Imamura, Ritsuko Morita, Takafumi Iwaki, Takashi Tsuji and Kenichi Yoshikawa
Journal of Theoretical Biology   382 284-291   Jul 2015   [Refereed]
Daigo Yamamoto, Tsuyoshi Takada, Masashi Tachibana, Yuta Iijima, Akihisa Shioi and Kenichi Yoshikawa
Nanoscale   7(31) 13186-13190   Jul 2015   [Refereed]
Naoki Umezawa, Yuhei Horai, Yuki Imamura, Makoto Kawakubo, Mariko Nakahira, Nobuki Kato, Akira Muramatsu, Yuko Yoshikawa, Kenichi Yoshikawa and Tsunehiko Higuchi
ChemBioChem   16(12) 1811-1819   Jul 2015   [Refereed]
Masa Tsuchiya, Alessandro Giuliani, Midori Hashimoto, Jekaterina Erenpreisa and Kenichi Yoshikawa
PLOS ONE   10(6) e0128565/1-33   Jun 2015   [Refereed]
Yongjun Chen, Shun N. Watanabe and Kenichi Yoshikawa
Journal of Physical Chemistry C   119(22) 12508-12513   May 2015   [Refereed]
Daigo Yamamoto, Chika Nakajima, Akihisa Shioi, Marie Pierre Krafft and Kenichi Yoshikawa
Nature Communications   6(1) 7189   May 2015   [Refereed]
Yoshitsugu Kubo, Shio Inagaki, Masatoshi Ichikawa and Kenichi Yoshikawa
Phys.Rev.E   91(5) 052905/1-9   May 2015   [Refereed]
Takafumi Iwaki, Tomomi Ishido, Ken Hirano, Alexei Lazutin, Valentina V. Vasilevskaya, Takahiro Kenmotsu and Kenichi Yoshikawa
J. Chem. Phys.   142(14) 145101/1-9   Apr 2015   [Refereed]
Kanta Tsumoto, Masafumi Arai, Naoki Nakatani, Shun N. Watanabe and Kenichi Yoshikawa
Life   5(1) 459-466   Feb 2015   [Refereed]
Anatoly A. Zinchenko and Kenichi Yoshikawa
Current Opinion in Colloid & Interface Science   20(1) 60–65-65   Feb 2015   [Refereed]
Shio Inagaki, Hiroyuki Ebata and Kenichi Yoshikawa
Phys. Rev. E   91(1) 010201/1-5   Jan 2015   [Refereed]
Kingo Takiguchi, Makiko Negishi, Yohko Tanaka-Takiguchi, Masahito Hayashi and Kenichi Yoshikawa
Origins of Life and Evolution of Biospheres   44(4) 325-239   Jan 2015   [Refereed]
Chwen-Yang Shew and Kenichi Yoshikawa
J. Phys. Cond. Matt   27(6) 064118/1-7   Jan 2015   [Refereed]
Kenichi Yoshikawa
Kobunshi   63(12) 838-840   Dec 2014   [Refereed]
Yurina Sekine,Kimiko Okazaki,Tomoko Ikeda-Fukazawa,Masatoshi IchikawaKenichi YoshikawaSada-atsu MukaiKazunari Akiyoshi
Colloid Polym Sci   292(2) 325-331   Oct 2014   [Refereed]
Fumi Takabatake, Masatoshi Ichikawa and Kenichi Yoshikawa
The Journal of chemical physics   141(5) 051103/1-4   Aug 2014   [Refereed]
Tomohiro Yanao and Kenichi Yoshikawa
Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics   89(6,Pt.B) 062713/1-16   Jun 2014   [Refereed]
Kenichi Yoshikawa
Kobunshi   63(6) 375   Jun 2014   [Refereed]
Yutaka Sumino and Kenichi Yoshikawa
Eur. Phys. J. Special Topics   223(7) 1345-1352   Jun 2014   [Refereed]
Kunkun Guo, Wenjia Xiaoa and Kenichi Yoshikawa
Soft matter   10(29) 5311-5317   May 2014   [Refereed]
Masa Tsuchiya, Midori Hashimoto, Yoshiko Takenaka, Ikuko N. Motoike and Kenichi Yoshikawa
PloS one   9(5) e1054911/1-16   May 2014   [Refereed]
Anatoly A. Zinchenko, Kanta Tsumoto, Shizuaki Murata and Kenichi Yoshikawa
The journal of physical chemistry. B   118(5) 1256-1262   Jan 2014   [Refereed]
Rastko Joksimovic, Shun N. Watanabe, Sven Riemer, Michael Gradzielski and Kenichi Yoshikawa
Scientific reports   4(3660) 1-7   Jan 2014   [Refereed]
Chwen-Yang Shew, Kenta Kondo and Kenichi Yoshikawa
The Journal of chemical physics   140(2) 024907/1-9   Jan 2014   [Refereed]
Miho Yanagisawa, Takahiro Sakaue and Kenichi Yoshikawa
International review of cell and molecular biology   307 175-204   Jan 2014   [Refereed]
Anna Glagoleva, Valentina V. Vasilevskaya, Kenichi Yoshikawa and Alexei R. Khokhlov
J. Chem. Phys.   139(24) 244901/1-8   Dec 2013   [Refereed]
Chwen-Yang Shew and Kenichi Yoshikawa
Chem. Phys. Lett   590(18) 196-200   Dec 2013   [Refereed]
Oshima K, Watanabe S.N, Kenmotsu T, Yoshikawa K.
2013 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science, MHS 2013      Nov 2013   [Refereed]
Tomo Kurimura, Masatoshi Ichikawa, Masahiro Takinoue and Kenichi Yoshikawa
Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics   88 042918/1-5   Oct 2013   [Refereed]
Masako Uemura, Yuko Yoshikawa, Kenichi Yoshikawa, Takaji Sato, Yoshiki Mino, Masahiko Chikuma and Seiji Komeda
Journal of Inorganic Biochemistry   127 169-174   Oct 2013   [Refereed]
Hideaki Takata, Tomo Hanafusa, Toshiaki Mori, Mari Shimura, Yutaka Iida, Kenichi Ishikawa, Kenichi Yoshikawa, Yuko Yoshikawa and Kazuhiro Maeshima
PLOS ONE   8(10) e75622/1-11   Oct 2013   [Refereed]
Hiroaki Ito, Toru Yamanaka, Shou Kato, Tsutomu Hamada, Masahiro Takagi, Masatoshi Ichikawa and Kenichi Yoshikawa
Soft Matter   9(40) 9539-9547   Aug 2013   [Refereed]
Yuko T. Sato, Shun N. Watanabe, Takahiro Kenmotsu, Masatoshi Ichikawa, Yuko Yoshikawa, Jun Teramoto, Tadayuki Imanaka, Akira Ishihama, Kenichi Yoshikawa
Biophysical Journal   105(4) 1037-1044   Aug 2013   [Refereed]
Yukinori Nishigami, Masatoshi Ichikawa, Toshiya Kazama, Ryo Kobayashi, Teruo Shimmen, Kenichi Yoshikawa and, Seiji Sonobe
PLoS One   8(8) e70317/1-9   Aug 2013   [Refereed]
Kenji Yoshida, Naoki Ogawa, Kagawa Yukihiro, Hiraku Tabata, Yoshiaki Watanabe, Takahiro Kenmotsu, Yuko Yoshikawa and Kenichi Yoshikawa
Applied Physics Letters   103(6) 063705/1-3   Aug 2013   [Refereed]
Masatoshi Ichikawa, Fumi Takabatake, Keitaro Miura, Takafumi Iwaki, Nobuyuki Magome and Kenichi Yoshikawa
Physical Review E   88(1) 012403/1-8   Jul 2013   [Refereed]
Daigo Yamamoto, Atsushi Mukai, Naoaki Okita, Kenichi Yoshikawa and Akihisa Shioi
Journal of Chemical Physics   139(7) 034705/1-5   Jul 2013   [Refereed]
Shunsuke F Shimobayashi, Takafumi Iwaki, Toshiaki Mori and Kenichi Yoshikawa
Journal of Chemical Physics   138(17) 174907/1-5   May 2013   [Refereed]
Ken Hirano, Tomomi Ishido, Yuko S. Yamamoto, Norio Murase, Masatoshi Ichikawa, Kenichi Yoshikawa, Yoshinobu Baba and Tamitake Itoh
NANO LETTERS   13(5) 1877-1882   Apr 2013   [Refereed]
Yuko Yoshikawa, Naoki Umezawa, Yuki Imamura, Toshio Kanbe, Nobuki Kato, Kenichi Yoshikawa, Tadayuki Imanaka and Tsunehiko Higuchi
Angewandte Chemie - International Edition   52(13) 3712-3716   Feb 2013   [Refereed]
Tatsuaki Tsuruyama, Tonau Nakai, Rei Ohmori, Keiji Tamaki and Kenichi Yoshikawa
PLoS ONE   8(1) e53572/1-5   Jan 2013   [Refereed]
Yongjun Chen, Kosuke Suzuki, Hitoshi Mahara, Kenichi Yoshikawa,Tomohiko Yamaguchi
Applied Physics Letters   102(4) 041911/1-5   Jan 2013   [Refereed]
Sergii Rudiuk, Kenichi Yoshikawa and Damien Baigl,
J. Colloid and Interface Sci.   368(1) 372-377   Dec 2012   [Refereed]
Marcel Hörning, Satoru Kidoaki, Takahito Kawano and Kenichi Yoshikawa,
Biophys. J.   102(3) 379-387   Dec 2012   [Refereed]
Hamada T, Yoshikawa K.
Materials   5(11) 2292-2305   Nov 2012   [Refereed]
Masahiro I. Kohira, Hiroyuki Kitahata, Nobuyuki Magome and Kenichi Yoshikawa,
Phys. Rev. E,   85(2) 026204/1–9   Oct 2012   [Refereed]
Ken Hirano, Masatoshi Ichikawa, Tomomi Ishido, Mitsuru Ishikawa, Yoshinobu Baba and Kenichi Yoshikawa,
Nucleic Acids Res.   40(1) 284-289   Sep 2012   [Refereed]
Tomohiro Yanao and Kenichi Yoshikawa
Polymer Science Series Ser. C   54(1) 11-20   Sep 2012   [Refereed]
Helmut Schiessel, María D. Correa-Rodríguez, Sergii Rudiuk, Damien Baigl, and Kenichi Yoshikawa
Soft Matter   8(36) 9406-9411   Jul 2012   [Refereed]
Nupur Biswas, Masatoshi Ichikawa, Alokmay Datta, Yuko Sato, Miho Yanagisawa, and Kenichi Yoshikawa,
Chemical Physics Letters   539-540(29) 157-162   Jun 2012   [Refereed]
Marcel Hörning, Seiji Takagi, and Kenichi Yoshikawa
Physical Review   E 85(6) 61906   Jun 2012   [Refereed]
Hiroaki Ito, Miho Yanagisawa, Masatoshi Ichikawa, and Kenichi Yoshikawa
Journal of Chemical Physics   136(20) 204903/1-6   May 2012   [Refereed]
Ma S, Yoshikawa K.-I.
Proceedings of the London Mathematical Society   105(4) 757-786   Apr 2012   [Refereed]
Yutaka Sumino, Ken H. Nagai, Yuji Shitaka, Dan Tanaka, Kenichi Yoshikawa, Hugues Chaté and Kazuhiro Oiwa,
Nature   483(7390) 448-452   Mar 2012   [Refereed]

Misc

 
Negishi M, Ichikawa M, Nakajima M, Kojima M, Fukuda T, Yoshikawa K.
2010 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science: From Micro and Nano Scale Systems to Robotics and Mechatronics Systems, MHS 2010, Micro-Nano GCOE 2010, Bio-Manipulation 2010   156-161   2010   [Refereed]
Takiguchi K, Negish M, Tanaka-Takiguchi Y, Homma M, Yoshikawa K.
2010 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science: From Micro and Nano Scale Systems to Robotics and Mechatronics Systems, MHS 2010, Micro-Nano GCOE 2010, Bio-Manipulation 2010   150-155   2010   [Refereed]
Suzuki M, Yoshikawa Y, Chen N, Zinchenko A, Mori T, Kanbe T, Murata S, Imanaka T, Yoshikawa K.
2010 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science: From Micro and Nano Scale Systems to Robotics and Mechatronics Systems, MHS 2010, Micro-Nano GCOE 2010, Bio-Manipulation 2010   305-308   2010   [Refereed]
K. Yamaji, T. Kanai, S-i. M. Nomura, K. Akiyoshi, M. Negishi, C. Yong, H. Atomi, K. Yoshikawa and T. Imanaka,
IEEE Transactions on NanoBioscience,    8 325–331   2009
(2009)
Yamaji K, Kanai T, Nomura S.-I.M, Akiyoshi K, Negishi M, Atomi H, Yoshikawa K, Imanaka T.
20th Anniversary MHS 2009 and Micro-Nano Global COE - 2009 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science   176-181   2009   [Refereed]
Kato A, Tsuji A, Juni K, Morimoto Y, Yoshikawa K.
20th Anniversary MHS 2009 and Micro-Nano Global COE - 2009 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science   166-169   2009   [Refereed]
Takiguchi K, Negishi M, Tanaka-Takiguchi Y, Homma M, Yoshikawa K.
20th Anniversary MHS 2009 and Micro-Nano Global COE - 2009 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science   197-201   2009   [Refereed]
Yoshikawa Y, Makita N, Suzuki M, Shindo E, Watanabe C, Kanai T, Imanaka T, Kanbe T, Yoshikawa K.
20th Anniversary MHS 2009 and Micro-Nano Global COE - 2009 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science   305-309   2009   [Refereed]
Negishi M, Sakaue T, Takiguchi K, Yoshikawa K.
20th Anniversary MHS 2009 and Micro-Nano Global COE - 2009 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science   150-154   2009   [Refereed]
Chen N, Yamazaki Y, Zinchenko A, Yoshikawa Y, Murata S, Yoshikawa K.
2008 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science, MHS 2008   140-144   2008   [Refereed]
Datta A, Iguchi N, Yoshikawa K, Muhkerjee S, Chattopadhyay S.
2008 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science, MHS 2008   42-47   2008   [Refereed]
Hizume K, Sumiko A, Yoshikawa K, Takeyasu K, Yoshimura S.H.
2008 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science, MHS 2008   65-70   2008   [Refereed]
Ma Y, Yoshikawa K.
2nd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, iCBBE 2008   828-831   2008   [Refereed]
Negishi M, Sakaue T, Taniguchi K, Yoshikawa K.
2008 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science, MHS 2008   60-64   2008   [Refereed]
Yoshikawa Y, Kubo K, Kanbe T, Oda Y, Ishida K, Sato Y.T, Yoshikawa K.
2008 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science, MHS 2008   329-332   2008   [Refereed]
Liu L, Takenaka T, Zinchenko A.A, Chen N, Ma Y, Yoshikawa K.
2nd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, iCBBE 2008   1539-1542   2008   [Refereed]
I. Aihara, S. Horai, H. Kitahata, K. Aihara and K. Yoshikawa,
IEICE Transactions Fundamentals,    E90-A, 2154-2161.   2007
(2007)
Saito H, Yamada A, Ohmori R, Kato Y, Yamanaka T, Yoshikawa K, Inoue T.
2007 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science, MHS   286-291   2007   [Refereed]
Ichikawa M, Kubol K, Murata S, Yoshikawa K, Kimura Y.
2007 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science, MHS   316-321   2007   [Refereed]
Aihara I, Kitahata H, Yoshikawa K, Aihara K.
Proceedings of the 12th International Symposium on Artificial Life and Robotis, AROB 12th'07   617-620   2007   [Refereed]
Ikkyu A, Shunsuke H, Hiroyuki K, Kazuyuki A, Kenichi Y.
IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences   E90-A(10) 2154-2161   2007   [Refereed]
Liu L, Takenaka T, Zinchenko A.A, Chen N, Inagaki S, Asada H, Kishida T, Mazda O, Murata S, Yoshikawa K.
2007 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science, MHS   281-285   2007   [Refereed]
Isomura A, Harada T, Yoshikawa K.
2006 IEEE International Symposium on Micro-Nano Mechanical and Human Science, MHS      2006   [Refereed]
Hamada T, Sato Y.T, Nagasaki T, Yoshikawa K.
Polymer Preprints, Japan   55(2) 3167-3168   2006   [Refereed]
Sumino Y, Magome N, Yoshikawa K.
Progress of Theoretical Physics Supplement   161 348-351   2006   [Refereed]
Nagai K, Sumino Y, Kitahata H, Yoshikawa K.
Progress of Theoretical Physics Supplement   161 286-289   2006   [Refereed]
Gorecka J.N, Gorecki J, Yoshikawa K, Igarashi Y, Nagahara H.
Progress of Theoretical Physics Supplement   161 189-194   2006   [Refereed]
Watanabe S.N, Yoshikawa K.
2006 IEEE International Symposium on Micro-Nano Mechanical and Human Science, MHS      2006   [Refereed]
Kanai T, Endoh T, Sato Y.T, Liu D.V, Yoshikawa K, Atomi H, Imanaka T.
2006 IEEE International Symposium on Micro-Nano Mechanical and Human Science, MHS      2006   [Refereed]
Kojima M, Yoshikawa K.
Polymer Preprints, Japan   54(1)    2005   [Refereed]
Ning C, Zinchenko A, Baigl D, Pyshkina O, Sergeyev V, Endo K, Yoshikawa K.
Proceedings of the 2005 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science, Eighth Symposium on Micro- and Nano-Mechatronics for Information-Based Society - The 21st Century COE Progr   2005 71-74   2005   [Refereed]
Oana H, Hagiya I, Washizu M, Kubo K, Yoshikawa K, Atomi H, Imanaka T.
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering   5930 1-8   2005   [Refereed]
Araki S, Nakai T, Yoshikawa K.
Polymer Preprints, Japan   54(1)    2005   [Refereed]
Nakashima N, Takamori H, Tanaka Y, Tomonari Y, Murakami H, Kataura H, Sakaue T, Yoshikawa K.
Polymer Preprints, Japan   54(1)    2005   [Refereed]
Hase M, Yoshikawa K.
Polymer Preprints, Japan   54(1)    2005   [Refereed]
Zinchenko A, Baigl D, Yoshikawa K.
Proceedings of the 2005 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science, Eighth Symposium on Micro- and Nano-Mechatronics for Information-Based Society - The 21st Century COE Progr   2005 75-79   2005   [Refereed]
Luckel F, Kubo K, Tsumoto K, Yamada A, Yoshikawa K.
Proceedings of the 2005 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science, Eighth Symposium on Micro- and Nano-Mechatronics for Information-Based Society - The 21st Century COE Progr   2005 80-83   2005   [Refereed]
Kitahata H, Sumino Y, Nagai K, Yoshikawa K.
Proceedings of the 2005 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science, Eighth Symposium on Micro- and Nano-Mechatronics for Information-Based Society - The 21st Century COE Progr   2005 107-111   2005   [Refereed]
Yamasaki Y, Yoshikawa K.
Kobunshi Ronbunshu   56(12) 772-785   1999   [Refereed]
Morishima K, Arai F, Fukuda T, Matsuura H, Yoshikawa K.
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering   3515 144-153   1998   [Refereed]
Mikhailenko S.V, Sergeyev V.G, Yoshikawa K.
Proceedings of the International Symposium on Micromechatronics and Human Science   213-215   1998   [Refereed]
Morishima Keisuke, Arai Fumihito, Fukuda Toshio, Matsuura Hideo, Yoshikawa Kenichi
Proceedings - IEEE International Conference on Robotics and Automation   2 1198-1203   1998   [Refereed]
Morishima Keisuke, Fukuda Toshio, Arai Fumihito, Yoshikawa Kenichi
Proceedings of the IEEE Micro Electro Mechanical Systems (MEMS)   389-394   1997   [Refereed]
Morishima Keisuke, Fukuda Toshio, Arai Fumihito, Yoshikawa Kenichi
Proceedings - IEEE International Conference on Robotics and Automation   2 1454-1459   1997   [Refereed]
Yoshikawa K, Motoike I, Kajiya K.
IEICE Transactions on Electronics   E80-C(7) 931-933   1997   [Refereed]
Morishima Keisuke, Fukuda Toshio, Arai Fumihito, Matsuura Hideo, Yoshikawa Kenichi
Proceedings of the International Symposium on Micro Machine and Human Science   171-176   1996   [Refereed]
Morishima Keisuke, Fukuda Toshio, Arai Fumihito, Matsuura Hideo, Yoshikawa Kenichi
Proceedings - IEEE International Conference on Robotics and Automation   3 2214-2219   1996   [Refereed]
Morishima Keisuke, Fukuda Toshio, Arai Fumihito, Ishihara Hidenori, Matsuura Hideo, Yoshikawa Kenichi
Proceedings of the International Symposium on Micro Machine and Human Science   145-152   1995   [Refereed]
Kajiya K, Yoshikawa K.
Proceedings of the International Symposium on Micro Machine and Human Science   235-240   1995   [Refereed]
Oana H, Yoshikawa K.
Tanpakushitsu kakusan koso. Protein, nucleic acid, enzyme   40(10) 1558-1563   1995   [Refereed]
Kato You, Yoshikawa Kenichi
Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks   1 1019-1022   1993   [Refereed]

Books etc

 
Highly Concentrated Ethanol Solution Behaves as a Good Solvent for DNA as Revealed by Single-Molecule Observation
ChemPhysChem   2016   

Conference Activities & Talks

 
How does liquid-crystalline ordering create biological functions? [Invited]
YOSHIKAWA Kenichi
27th International Liquid Crystal Conference (ILCC2018)   22 Jul 2018   
Constructing Stable 3D Cell-Assembly without any Artificial Scaffold [Invited]
YOSHIKAWA Kenichi
Kick-Off Symposium: Center for Integrative Medicine and Physics (iCeMS-CiMPhy)   11 Apr 2018   
Emergence of Cell-Like Structure & Function under Crowding Condition
YOSHIKAWA Kenichi
The International Conference  The Origin of Life   2017   
How to Bridge the Gap between Life and Matter
YOSHIKAWA Kenichi
Italy meets Asia: Scientific Venue in Kyoto 2017   2017   
Playing with Crowding: Creation of Cell-Mimicking Structure & Function
YOSHIKAWA Kenichi
First International Symposium on Chemistry for Multimolecular Crowding Biosystems (CMCB2017)   2017   

Research Grants & Projects

 
Spatiotemporal ordering and its extension to biological phenomena
Grant-in-Aid for Scientific Research
Project Year: 2013 - 2018
Mode-bifurcation from nonequilibrium fluctuation into autonomous motion: Novel scenario on dissipative system
Grant-in-Aid for Scientific Research
Project Year: 2013 - 2016
Real-world modeling on the hierarchical dynamics of life
Grant-in-Aid for Scientific Research
Project Year: 2011 - 2015
非線形ダイナミクスを活用したマイクロ運動機関の創出
Challenging Exploratory Research
Project Year: 2016 - 2018
超並列自律システムとしての生命体:その本質の追究
Scientific Research(A)(General)
Project Year: 2015 - 2019

Patents

 
Liposome, method of producing liposome and method of controlling reaction in microreaction space
WO2007/032225
METHOD OF COATING CHARGED POLYMER WITH METAL
WO2008/035787
TRANSPORTATION OF OBJECT OF MICRO-SIZE AND RETRIEVAL OF MECHANICAL WORK BY MEANS OF CONSTANT ELECTRIC FIELD
WO 2010/095724
上皮間葉転換阻害剤及び癌転移治療剤
特開2016-172701
内包物質に耐熱性を与えたリポソーム及びその製造方法
6000033