TABATA Yasuhiko

J-GLOBAL         Last updated: Nov 14, 2019 at 02:52
 
Avatar
Name
TABATA Yasuhiko
Affiliation
Kyoto University
Section
Institute for Frontier Medical Sciences, Institute for Frontier Medical Sciences Field of Tissue Engineering
Job title
Professor,Professor
Degree
Master of Engineering(Kyoto University), Doctor of Engineering(Kyoto University), Doctor of Medical Sciences(Kyoto University), Doctor of Pharmacy(Kyoto University)

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
1988
   
 
-Assistant Professor, Research Center for Medical Polymers and Biomaterials, Kyoto University, Japan
 
1990
   
 
-Assistant Professor, Research Center for Biomedical Engineering, Kyoto University, Japan
 
1996
   
 
-Associate Professor, Research Center for Biomedical Engineering, Kyoto University, Japan
 
1998
   
 
-Associate Professor, Institute for Frontier Medical Sciences,
 
 
   
 
Kyoto University, Japan
 

Education

 
 
 - 
1986
Polymer Chemistry, Graduate School, Division of Engineering, Kyoto University
 
 
 - 
1981
Polymer Chemistry, Faculty of Engineering, Kyoto University
 

Committee Memberships

 
2000
   
 
The Japan Society of Drug Delivery System  
 
1996
   
 
Japanese Society of Biomaterials  
 
2001
   
 
The Japanese Society for Regenerative Medicine  
 
2001
   
 
Engineering and Regenerative Medicine International Society  
 
2000
   
 
Kinki Chemical Society  
 

Published Papers

 
Sharon Claudia Notodihardjo, Naoki Morimoto, Natsuko Kakudo, Toshihito Mitsui, Minh Le Tien, Yasuhiko Tabata, Kenji Kusumoto
REGENERATIVE THERAPY   10 1-9   Jun 2019   [Refereed]
Koichiro Nakamura, Toshiki Saotome, Naoki Shimada, Kumiko Matsuno, Yasuhiko Tabata
TISSUE ENGINEERING PART C-METHODS   25(6) 344-352   Jun 2019   [Refereed]
Shunsuke Fukuba, Tatsuya Akizuki, Shu Hoshi, Takanori Matsuura, Ammar Shujaa Addin, Munehiro Okada, Yasuhiko Tabata, Makoto Matsui, Makoto J. Tabata, Makoto Sugiura-Nakazato, Yuichi Izumi
JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH   54(3) 278-285   Jun 2019   [Refereed]
Fauzi Mh Busra, Nor Fadilah Rajab, Yasuhiko Tabata, Aminuddin B. Saim, Ruszymah B. H. Idrus, Shiplu R. Chowdhury
JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE   13(5) 874-891   May 2019   [Refereed]
Yuki Murata, Jun-ichiro Jo, Yasuhiko Tabata
TISSUE ENGINEERING PART A   10.1089/ten.tea.2019.0017   May 2019   [Refereed]
Ryusuke Tanaka, Yoichi Saito, Yukio Fujiwara, Jun-ichiro Jo, Yasuhiko Tabata
ACTA BIOMATERIALIA   89 152-165   Apr 2019   [Refereed]
Toshikazu Tanaka, Takehiko Matsushita, Kyohei Nishida, Koji Takayama, Kanto Nagai, Daisuke Araki, Tomoyuki Matsumoto, Yasuhiko Tabata, Ryosuke Kuroda
JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE   13(3) 423-432   Mar 2019   [Refereed]
Xin-Chi Jiang, Jia-Jia Xiang, Hong-Hui Wu, Tian-Yuan Zhang, Dan-Ping Zhang, Qian-Hao Xu, Xiao-Li Huang, Xiang-Lei Kong, Ji-Hong Sun, Yu-Lan Hu, Kai Li, Yasuhiko Tabata, You-Qing Shen, Jian-Qing Gao
ADVANCED MATERIALS   31(10) 1807591   Mar 2019   [Refereed]
Sharon Claudia Notodihardjo, Naoki Morimoto, Natsuko Kakudo, Toshihito Mitsui, Minh Le Tien, Yasuhiko Tabata, Kenji Kusumoto
JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH   234 190-201   Feb 2019   [Refereed]
Mitsuhiko Imada, Takahiro Yagyuu, Yoshihiro Ueyama, Masahiko Maeda, Kazuhiko Yamamoto, Satoshi Kurokawa, Jun-ichiro Jo, Yasuhiko Tabata, Yasuhito Tanaka, Tadaaki Kirita
PLOS ONE   14(2) e0211928   Feb 2019   [Refereed]
Mai Kanemaru, Jun Asai, Jun-ichiro Jo, Takahiro Arita, Minako Kawai-Ohnishi, Miho Tsutsumi, Makoto Wada, Yasuhiko Tabata, Norito Katoh
JOURNAL OF DERMATOLOGICAL SCIENCE   93(1) 41-49   Jan 2019   [Refereed]
Ayako Washio, Hiroki Teshima, Kazuyoshi Yokota, Chiaki Kitamura, Yasuhiko Tabata
JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION   30(1) 49-63   Jan 2019   [Refereed]
Takahide Murakami, Ichiro Hijikuro, Kota Yamashita, Shigeru Tsunoda, Kenjiro Hirai, Takahisa Suzuki, Yoshiharu Sakai, Yasuhiko Tabata
ACTA BIOMATERIALIA   84 257-267   Jan 2019   [Refereed]
Hong-Hui Wu, Yi Zhou, Yasuhiko Tabata, Jian-Qing Gao
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE   294 102-113   Jan 2019   [Refereed]
Zipeng Li, Hidetoshi Masumoto, Jun-ichiro Jo, Kazuhiro Yamazaki, Tadashi Ikeda, Yasuhiko Tabata, Kenji Minatoya
GENERAL THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY   66(11) 641-647   Nov 2018   [Refereed]
Ayaka Tanaka, Hitomi Nakamura, Yasuhiko Tabata, Yuka Fujimori, Keiichi Kumasawa, Tadashi Kimura
JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH   44(10) 1947-1955   Oct 2018   [Refereed]
Yuki Murata, Jun-ichiro Jo, Yasuhiko Tabata
SCIENTIFIC REPORTS   8(1) 14839   Oct 2018   [Refereed]
Motoyuki Kumagai, Kenji Minakata, Hidetoshi Masumoto, Masaya Yamamoto, Atsushi Yonezawa, Takafumi Ikeda, Kyokun Uehara, Kazuhiro Yamazaki, Tadashi Ikeda, Kazuo Matsubara, Masayuki Yokode, Akira Shimizu, Yasuhiko Tabata, Ryuzo Sakata, Kenji Minatoya
HEART AND VESSELS   33(10) 1251-1257   Oct 2018   [Refereed]
Masafumi Shibata, Gen Takagi, Mitsuhiro Kudo, Jiro Kurita, Yoko Kawamoto, Yasuo Miyagi, Mikimoto Kanazashi, Takashi Sakatani, Zenya Naito, Yasuhiko Tabata, Masaaki Miyamoto, Takashi Nitta
TISSUE ENGINEERING PART A   24(17-18) 1406-1412   Sep 2018   [Refereed]
Yuki Ikebuchi, Shigeki Aoki, Masashi Honma, Madoka Hayashi, Yasutaka Sugamori, Masud Khan, Yoshiaki Kariya, Genki Kato, Yasuhiko Tabata, Josef M. Penninger, Nobuyuki Udagawa, Kazuhiro Aoki, Hiroshi Suzuki
NATURE   561(7722) 195-+   Sep 2018   [Refereed]
Shruthy Kuttappan, Dennis Mathew, Jun-Ichiro Jo, Ryusuke Tanaka, Deepthy Menon, Takuya Ishimoto, Takayoshi Nakano, Shantikumar, V Nair, Manitha B. Nair, Yasuhiko Tabata
ACTA BIOMATERIALIA   78 36-47   Sep 2018   [Refereed]
Fumitaka Hirose, Junichi Kiryu, Yasuhiko Tabata, Hiroshi Tamura, Kunihiro Musashi, Noriaki Takase, Hideaki Usui, Soichiro Kuwayama, Aki Kato, Nagahisa Yoshimura, Yuichiro Ogura, Tsutomu Yasukawa
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS   129 267-272   Aug 2018   [Refereed]
Katsuhiro Hosoyama, Shunsuke Kawamoto, Koyu Watanabe, Yumi Sugawara, Yasuhiko Tabata, Masaya Yamamoto, Konosuke Sasaki, Koichi Tabayashi, Yoshikatsu Saiki
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY   54(2) 361-368   Aug 2018   [Refereed]
Shuhei Tajima, Yasuhiko Tabata
JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION   29(43655) 775-792   Jul 2018   [Refereed]
Toshiyuki Suzuki, Kensuke Kosugi, Takashi Suto, Masaru Tobe, Yasuhiko Tabata, Satoshi Yokoo, Shigeru Saito
PLOS ONE   13(7) e0200059   Jul 2018   [Refereed]
Yoshio Tanaka, Yusuke Hamamoto, Aizezi Niyazi, Tomohisa Nagasao, Masaki Ueno, Yasuhiko Tabata
JOURNAL OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY   71(7) 1062-1068   Jul 2018   [Refereed]
Yusuke Suzuki, Masaaki Ii, Takashi Saito, Yoshito Terai, Yasuhiko Tabata, Masahide Ohmichi, Michio Asahi
SCIENTIFIC REPORTS   8(1) 8872   Jun 2018   [Refereed]
Kanako Inoo, Hiroto Bando, Yasuhiko Tabata
REGENERATIVE THERAPY   8 29-37   Jun 2018   [Refereed]
Kanako Inoo, Hiroto Bando, Yasuhiko Tabata
REGENERATIVE THERAPY   8 38-45   Jun 2018   [Refereed]
Munehiro Sakata, Hitoshi Tonomura, Tomonori Itsuji, Hidenobu Ishibashi, Ryota Takatori, Yasuo Mikami, Masateru Nagae, Ken Ichi Matsuda, Yasuhiko Tabata, Masaki Tanaka, Toshikazu Kubo
TISSUE ENGINEERING PART A   24(43781) 1001-1010   Jun 2018   [Refereed]
Hideo Jinnou, Masato Sawada, Koya Kawase, Naoko Kaneko, Vicente Herranz-Perez, Takuya Miyamoto, Takumi Kawaue, Takaki Miyata, Yasuhiko Tabata, Toshihiro Akaike, Jose Manuel Garcia-Verdugo, Itsuki Ajioka, Shinji Saitoh, Kazunobu Sawamoto
CELL STEM CELL   22(1) 128-+   Jan 2018   [Refereed]
Natsuko Kakudo, Naoki Morimoto, Takeshi Ogawa, Masakatsu Hihara, Priscilla Valentin Notodihardjo, Makoto Matsui, Yasuhiko Tabata, Kenji Kusumoto
JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE   11(7) 1941-1948   Jul 2017   [Refereed]
Ryo Tamura, Shinji Uemoto, Yasuhiko Tabata
ACTA BIOMATERIALIA   57 274-284   Jul 2017   [Refereed]
Hirohisa Kusuhara, Kouhei Ichinohashi, Yu Sueyoshi, Yasuhiko Tabata, Noritaka Isogai
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY-GLOBAL OPEN   5(6) e1384   Jun 2017   [Refereed]
Md Zahirul Haque Bhuyan, Yukihiko Tamura, Eri Sone, Yuki Yoshinari, Chizuko Maeda, Mariko Takahashi, Yasuhiko Tabata, Ramachandran Murali, Yoshihiro Waki, Kazuhiro Aoki
JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES   134(2) 124-130   Jun 2017   [Refereed]
Evaluation of a Porous Hydroxyapatite Granule and Gelatin Hydrogel Microsphere Composite in Bone Regeneration
Kensho Yokota, Tomonori Matsuno, Yasuhiko Tabata, Izumi Mataga
JOURNAL OF HARD TISSUE BIOLOGY   26(2) 203-213   Apr 2017   [Refereed]
Tian-Yuan Zhang, Jia-He Wu, Qian-Hao Xu, Xia-Rong Wang, Jingxiong Lu, Ying Hu, Jun-ichiro Jo, Masaya Yamamoto, Daishun Ling, Yasuhiko Tabata, Jian-Qing Gao
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS   520(42737) 1-13   Mar 2017   [Refereed]
Shih-Ping Dai, Ya-Han Huang, Chung-Jen Chang, Yu-Fen Huang, Wei-Shan Hsieh, Yasuhiko Tabata, Satoshii Ishii, Wei-Hsin Sun
SCIENTIFIC REPORTS   7 41415   Feb 2017   [Refereed]
Li-Ming Li, Min Han, Xin-Chi Jiang, Xian-Zhen Yin, Fu Chen, Tian-Yuan Zhang, Hao Ren, Ji-Wen Zhang, Ting-Jun Hou, Zhong Chen, Hong-Wei Ou-Yang, Yasuhiko Tabata, You-Qing Shen, Jian-Qing Gao
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES   9(4) 3330-3342   Feb 2017   [Refereed]
Yuki Murata, Jun-Ichiro Jo, Yasuhiko Tabata
JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION   28(6) 555-568   Feb 2017   [Refereed]
Li Wan, Xinglei Yao, Francesco Faiola, Bojun Liu, Tianyuan Zhang, Yasuhiko Tabata, Hiroyuki Mizuguchi, Shinsaku Nakagawa, Jian-Qing Gao, Robert Chunhua Zhao
INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE   11 6763-6769   Dec 2016   [Refereed]
Yoshinori Sugimine, Akira Niwa, Hiroyuki Matsubara, Kazuki Kobayashi, Yasuhiko Tabata, Toshio Heike, Tatsutoshi Nakahata, Megumu K. Saito
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY   104(6) 647-660   Dec 2016   [Refereed]
Hisako Horikoshi-Ishihara, Morikuni Tobita, Satoshi Tajima, Rica Tanaka, Takashi Oshita, Yasuhiko Tabata, Hiroshi Mizuno
JOURNAL OF VASCULAR SURGERY   64(6) 1825-1834   Dec 2016   [Refereed]
Kenjiro Hirai, Yasuhiko Tabata, Suguru Hasegawa, Yoshiharu Sakai
JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE   10(10) E433-E442   Oct 2016   [Refereed]
Hajime Matsumine, Ryo Sasaki, Yasuhiko Tabata, Makoto Matsui, Masayuki Yamato, Teruo Okano, Hiroyuki Sakurai
JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE   10(10) E559-E567   Oct 2016   [Refereed]
Yutaka Kuroda, Ryuta Asada, Kazutaka So, Atsushi Yonezawa, Manabu Nankaku, Kumi Mukai, Toshiko Ito-Ihara, Harue Tada, Michio Yamamoto, Toshinori Murayama, Satoshi Morita, Yasuhiko Tabata, Masayuki Yokode, Akira Shimizu, Shuichi Matsuda, Haruhiko Akiyama
INTERNATIONAL ORTHOPAEDICS   40(8) 1747-1754   Aug 2016   [Refereed]
Yasutaka Sugamori, Setsuko Mise-Omata, Chizuko Maeda, Shigeki Aoki, Yasuhiko Tabata, Ramachandran Murali, Hisataka Yasuda, Nobuyuki Udagawa, Hiroshi Suzuki, Masashi Honma, Kazuhiro Aoki
BIOESSAYS   38(8) 717-725   Aug 2016   [Refereed]
Shurong Zhang, Takehiko Matsushita, Ryosuke Kuroda, Kyohei Nishida, Tokio Matsuzaki, Tomoyuki Matsumoto, Koji Takayama, Kanto Nagai, Shinya Oka, Yasuhiko Tabata, Kouki Nagamune, Masahiro Kurosaka
AMERICAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE   44(7) 1735-1743   Jul 2016   [Refereed]
Yuki Arai, Kazuhiro Aoki, Yasuhiro Shimizu, Yasuhiko Tabata, Takashi Ono, Ramachandran Murali, Setsuko Mise-Omata, Noriyuki Wakabayashi
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY   782 89-97   Jul 2016   [Refereed]
Junpei Nagata, Makoto Matsui, Yasuhiko Tabata
JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION   27(13) 1291-1302   Jun 2016   [Refereed]
Hossein Hosseinkhani, Teruyoshi Aoyama, Osamu Ogawa, Yasuhiko Tabata
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE   232 266-266   Jun 2016   [Refereed]
Tiffany N. Vo, Yasuhiko Tabata, Antonios G. Mikos
JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION   27(12) 1277-1290   Jun 2016   [Refereed]
Teruyoshi Aoyama, Hossein Hosseinkhani, Shingo Yamamoto, Osamu Ogawa, Yasuhiko Tabata
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE   232 267-267   Jun 2016   [Refereed]
Hossein Hosseinkhani, Yasuhiko Tabata
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE   232 268-268   Jun 2016   [Refereed]
Hossein Hosseinkhani, Yasuhiko Tabata
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE   232 269-269   Jun 2016   [Refereed]
Hiromi Nagai, Koichiro Nishiyama, Yutomo Seino, Yasuhiko Tabata, Makito Okamoto
ANNALS OF OTOLOGY RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY   125(6) 508-515   Jun 2016   [Refereed]
Steven Lu, Esther J. Lee, Johnny Lam, Yasuhiko Tabata, Antonios G. Mikos
ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING   44(6) 1894-1907   Jun 2016   [Refereed]
T. Uehara, S. Mise-Omata, M. Matsui, Y. Tabata, R. Murali, M. Miyashin, K. Aoki
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH   95(6) 665-672   Jun 2016   [Refereed]
Hossein Hosseinkhani, Yasuhiko Tabata
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE   232 270-270   Jun 2016   [Refereed]
Motoyuki Kumagai, Akira Marui, Yasuhiko Tabata, Takahide Takeda, Masaya Yamamoto, Atsushi Yonezawa, Shiro Tanaka, Shigeki Yanagi, Toshiko Ito-Ihara, Takafumi Ikeda, Toshinori Murayama, Satoshi Teramukai, Toshiya Katsura, Kazuo Matsubara, Koji Kawakami, Masayuki Yokode, Akira Shimizu, Ryuzo Sakata
HEART AND VESSELS   31(5) 713-721   May 2016   [Refereed]
Cell Penetrating Peptide Can Improve the Efficacy of Mitochondrial Transfer
Daisuke Kami, Tomoya Kitani, Yuki Takaoka, Yu Yoshimoto, Yasuhiko Tabata, Satoshi Gojo
MOLECULAR THERAPY   24 S136-S136   May 2016   [Refereed]
Koki Hagiwara, Guoping Chen, Naoki Kawazoe, Yasuhiko Tabata, Hiroaki Komuro
JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE   10(4) 325-333   Apr 2016   [Refereed]
Yang-Hee Kim, Yasuhiko Tabata
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A   104(4) 942-956   Apr 2016   [Refereed]
Hidetaka Akita, Takahiro Fujiwara, Sarochin Santiwarangkool, Nazir Hossen, Kazuaki Kajimoto, Ayman El-Sayed, Yasuhiko Tabata, Hideyoshi Harashima
SMALL   12(9) 1212-1221   Mar 2016   [Refereed]
K. Komatsu, T. Shibata, A. Shimada, H. Ideno, K. Nakashima, Y. Tabata, A. Nifuji
JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION   27(5) 419-430   Mar 2016   [Refereed]
T. N. Vo, S. R. Shah, S. Lu, A. M. Tatara, E. J. Lee, T. T. Roh, Y. Tabata, A. G. Mikos
BIOMATERIALS   83 1-11   Mar 2016   [Refereed]
Christian Weinand, Craig M. Neville, Eli Weinberg, Yasuhiko Tabata, Joseph P. Vacanti
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY   137(3) 854-863   Mar 2016   [Refereed]
Johnny Lam, Elisa C. Clark, Eliza L. S. Fong, Esther J. Lee, Steven Lu, Yasuhiko Tabata, Antonios G. Mikos
BIOMATERIALS   83 332-346   Mar 2016   [Refereed]
Yoshihiro Sowa, Tsunao Kishida, Tetsuya Imura, Toshiaki Numajiri, Kenichi Nishino, Yasuhiko Tabata, Osam Mazda
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY   137(2) 318E-330E   Feb 2016   [Refereed]
S. Hoshi, T. Akizuki, T. Matsuura, T. Ikawa, A. Kinoshita, S. Oda, Y. Tabata, M. Matsui, Y. Izumi
JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH   51(1) 77-85   Feb 2016   [Refereed]
Satoshi Konishi, Shuhei Shimomura, Shuhei Tajima, Yasuhiko Tabata
MICROSYSTEMS & NANOENGINEERING   2 UNSP 15048   Feb 2016   [Refereed]
Miho Watanabe, Haiying Li, Aimee G. Kim, Aaron Weilerstein, Anteneta Radu, Marcus Davey, Stavros Loukogeorgakis, Melissa D. Sanchez, Kazutaka Sumita, Naoki Morimoto, Masaya Yamamoto, Yasuhiko Tabata, Alan W. Flake
BIOMATERIALS   76 133-143   Jan 2016   [Refereed]
Hiroyuki Toda, Masaya Yamamoto, Hiroshi Uyama, Yasuhiko Tabata
ACTA BIOMATERIALIA   29 215-227   Jan 2016   [Refereed]
Chenyu Huang, Hakan Orbay, Morikuni Tobita, Masaaki Miyamoto, Yasuhiko Tabata, Hiko Hyakusoku, Hiroshi Mizuno
WOUND REPAIR AND REGENERATION   24(1) 65-74   Jan 2016   [Refereed]

Misc

 
Poly(vinyl alcohol) membrane for entrapment of Langerhans islets
T. Fujisato; Y. Tabata; T. Okada; Y. Ikada; K. Inoue
Transactions of the Annual Meeting of the Society for Biomaterials in conjunction with the International Biomaterials Symposium   14 155-   1991   [Refereed]
Potent vascularization effect of basic fibroblast growth factor incorporated in gelatin hydrogels
Y. Tabata; S. Hijikata; Y. Ikada
Proceedings of the Controlled Release Society   (21) 304-305   1994   [Refereed]
Enhanced macrophage activation for antitumor function by muramyl dipiptide chemically modified with gelatin of different molecular weights
Y. Tabata; Y. Ikada
Proceedings of the Controlled Release Society   (22) 552-553   1995   [Refereed]
Tumor targeting of poly(ethylene glycol)-modified fullerene and its photodynamic effect on tumor
Y. Tabata; Y. Murakami; Y. Ikada
Proceedings of the Controlled Release Society   (24) 122-123   1997   [Refereed]
Potential efficacy of gelatin microspheres as a new adjuvant for oral vaccination
S. Yamashita; M. Nakamura; T. Nadai; H. Sezaki; T. Kohno; Y. Tabata; Y. Ikada
Proceedings of the Controlled Release Society   (25) 617-618   1998   [Refereed]

Research Grants & Projects

 
Drug Delivery System
Tissue Engineering
Biodegradable biomaterials