KAWAKAMI Yoichi

J-GLOBAL         Last updated: Nov 14, 2019 at 02:52
 
Avatar
Name
KAWAKAMI Yoichi
Affiliation
Kyoto University
Section
Graduate School of Engineering, Department of Electronic Science and Engineering
Job title
Associate Professor
Degree
Doctor of Engineering, Doctor of Engineering

Research Areas

 
 

Education

 
 
 - 
1989
Graduate School, Division of Engineering, Osaka University
 
 
 - 
1984
Faculty of Engineering, Osaka University
 

Published Papers

 
Shuhei Ichikawa, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH   522 68-77   Sep 2019   [Refereed]
Ryota Ishii, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
APL PHOTONICS   4(7) 070801   Jul 2019   [Refereed]
Koichi Okamoto, Kazutaka Tateishi, Kaoru Tamada, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   58(SC) SCCB31   Jun 2019   [Refereed]
Kazutaka Tateishi, Pangpang Wang, Sou Ryuzaki, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami, Koichi Okamoto, Kaoru Tamada
APPLIED PHYSICS EXPRESS   12(5) 052016   May 2019   [Refereed]
Atsushi Sakaki, Mitsuru Funato, Munehiko Miyano, Toshiyuki Okazaki, Yoichi Kawakami
SCIENTIFIC REPORTS   9(1) 3733   Mar 2019   [Refereed]
Minehiro Hayakawa, Shuhei Ichikawa, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
ADVANCED OPTICAL MATERIALS   7(2) 1801106   Jan 2019   [Refereed]
Ryota Ishii, Shinichi Shikata, Tokuyuki Teraji, Hisao Kanda, Hideyuki Watanabe, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   58(1) 010904   Jan 2019   [Refereed]
Takuya Ozaki, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
APPLIED PHYSICS EXPRESS   12(1) 011007   Jan 2019   [Refereed]
Junxiong Ni, Tie Shen, Yasuo Ebara, Koji Koyamada, Yoichi Kawakami, Yuichi Nakamura
JOURNAL OF ADVANCED SIMULATION IN SCIENCE AND ENGINEERING   4(1) 44-63   2018   [Refereed]
Shuhei Ichikawa, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
PHYSICAL REVIEW APPLIED   10(6) 064027   Dec 2018   [Refereed]
Yoshinobu Matsuda, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS   E101C(7) 532-536   Jul 2018   [Refereed]
Ryota Akaike, Shuhei Ichikawa, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
APPLIED PHYSICS EXPRESS   11(6) 061001   Jun 2018   [Refereed]
Atsushi Sakaki, Mitsuru Funato, Tomoaki Kawamura, Jun Araki, Yoichi Kawakami
APPLIED PHYSICS EXPRESS   11(3) 031001   Mar 2018   [Refereed]
Ken Kataoka, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
APPLIED PHYSICS EXPRESS   10(12) 121001   Dec 2017   [Refereed]
Kazutaka Tateishi, Pangpang Wang, Sou Ryuzaki, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami, Koichi Okamoto, Kaoru Tamada
APPLIED PHYSICS LETTERS   111(17) 172105   Oct 2017   [Refereed]
Takuya Ozaki, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
PHYSICAL REVIEW B   96(12) 125305   Sep 2017   [Refereed]
Koichi Okamoto, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami, Kaoru Tamada
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS   32 58-77   Sep 2017   [Refereed]
Yoshinobu Matsuda, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
APPLIED PHYSICS EXPRESS   10(7) 071003   Jul 2017   [Refereed]
Katsuhiro Kishimoto, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
CRYSTALS   7(5) 123   May 2017   [Refereed]
Ken Kataoka, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
APPLIED PHYSICS EXPRESS   10(3) 031001   Mar 2017   [Refereed]
Mitsuru Funato, Mami Shibaoka, Yoichi Kawakami
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   121(8) 085304   Feb 2017   [Refereed]
Toshiaki Tsutsumi, Giovanni Alfieri, Yoichi Kawakami, Ruggero Micheletto
APPLIED SURFACE SCIENCE   392 256-259   Jan 2017   [Refereed]
PeiTsen Wu, Katsuhiro Kishimoto, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
CRYSTAL GROWTH & DESIGN   16(11) 6337-6342   Nov 2016   [Refereed]
Takanori Kojima, Shota Takano, Ryosuke Hasegawa, Dolf Timmerman, Atsushi Koizumi, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami, Yasufumi Fujiwara
APPLIED PHYSICS LETTERS   109(18) 182101   Oct 2016   [Refereed]
Yoichi Kawakami, Akio Kaneta, Akira Hashiya, Mitsuru Funato
PHYSICAL REVIEW APPLIED   6(4) 044018   Oct 2016   [Refereed]
Mitsuru Funato, Kohei Matsufuji, Yoichi Kawakami
APPLIED PHYSICS EXPRESS   9(7) 072102   Jul 2016   [Refereed]
Junichi Nishinaka, Mitsuru Funato, Ryohei Kido, Yoichi Kawakami
PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS   253(1) 78-83   Jan 2016   [Refereed]
Mitsuru Funato, Ryan G. Banal, Yoichi Kawakami
AIP ADVANCES   5(11) 117115   Nov 2015   [Refereed]
PeiTsen Wu, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
SCIENTIFIC REPORTS   5 17405   Nov 2015   [Refereed]
Koji Yamano, Katsumi Kishino, Hiroto Sekiguchi, Takao Oto, Akihiro Wakahara, Yoichi Kawakami
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH   425 316-321   Sep 2015   [Refereed]
Takuya Ozaki, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
APPLIED PHYSICS EXPRESS   8(6) 062101   Jun 2015   [Refereed]
Yoshiya Iwata, Takao Oto, David Gachet, Ryan G. Banal, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   117(11) 115702   Mar 2015   [Refereed]
Kazutaka Tateishi, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami, Koichi Okamoto, Kaoru Tamada
APPLIED PHYSICS LETTERS   106(12) 121112   Mar 2015   [Refereed]
Yoichi Kawakami, Kohei Inoue, Akio Kaneta, Koichi Okamoto, Mitsuru Funato
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   117(10) 105702   Mar 2015   [Refereed]
Junichi Nishinaka, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
APPLIED PHYSICS LETTERS   106(8) 082105   Feb 2015   [Refereed]
Yoshiya Iwata, Ryan G. Banal, Shuhei Ichikawa, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   117(7) 075701   Feb 2015   [Refereed]
Ryota Ishii, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   53 091001   Aug 2014   [Refereed]
Takuya Ozaki, Yoshinori Takagi, Jyunichi Nishinaka, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
APPLIED PHYSICS EXPRESS   7 091001   Aug 2014   [Refereed]
Syuhei Ichikawa, Yoshiya Iwata, Mitsuru Funato, Shunro Nagata, Yoichi Kawakami
APPLIED PHYSICS LETTERS   104 252102   Jun 2014   [Refereed]
Takao Oto, Ryan G. Banal, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
APPLIED PHYSICS LETTERS   104(18) 181102   May 2014   [Refereed]
Mitsuru Funato, Yuki Hayashi, Yoichi Kawakami
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   115(10) 103518   Mar 2014   [Refereed]
Mitsuru Funato, Yoon Seok Kim, Yoshiaki Ochi, Akio Kaneta, Yoichi Kawakami, Takashi Miyoshi, Shin-ichi Nagahama
APPLIED PHYSICS EXPRESS   6(12) 122704   Dec 2013   [Refereed]
Pedro A. Favuzzi, Richard Bardoux, Takashi Asano, Yoichi Kawakami, Susumu Noda
OPTICS EXPRESS   21(24) 29129-29139   Dec 2013   [Refereed]
Mitsuru Funato, Yoon Seok Kim, Takayuki Hira, Akio Kaneta, Yoichi Kawakami, Takashi Miyoshi, Shin-ichi Nagahama
APPLIED PHYSICS EXPRESS   6(11) 111002   Oct 2013   [Refereed]
Ryota Ishii, Akio Kaneta, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
PHYSICAL REVIEW B   87(23) 235201   Jun 2013   [Refereed]
Mitsuaki Kaneko, Hironori Okumura, Ryota Ishii, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami, Tsunenobu Kimoto, Jun Suda
APPLIED PHYSICS EXPRESS   6(6) 62604   Jun 2013   [Refereed]
Ryan G. Banal, Yosuke Akashi, Kazuhisa Matsuda, Yuki Hayashi, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   52(8) UNSP 08JB21   May 2013   [Refereed]
Yuki Hayashi, Ryan G. Banal, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   113(18) 183523   May 2013   [Refereed]
Richard Bardoux, Mitsuru Funato, Akio Kaneta, Yoichi Kawakami, Akihiko Kikuchi, Katsumi Kishino
PHYSICA STATUS SOLIDI-RAPID RESEARCH LETTERS   7(5) 344-347   Apr 2013   [Refereed]
Ryota Ishii, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
PHYSICAL REVIEW B   87(16) 161204   Apr 2013   [Refereed]
Grain size dependence of surface plasmon enhanced photoluminescence
Xiaoying Xu, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami, Koichi Okamoto, Kaoru Tamada
OPTICS EXPRESS   21(3) 3145-3151   Feb 2013   [Refereed]
Mitsuru Funato, Kazuhisa Matsuda, Ryan G. Banal, Ryota Ishii, Yoichi Kawakami
PHYSICAL REVIEW B   87(4) 41306   Jan 2013   [Refereed]
Complex strain distribution in individual facetted InGaN/GaN nano-columnar heterostructures
Richard Bardoux, Mitsuru Funato, Akio Kaneta, Yoichi Kawakami, Akihiko Kikuchi, Katsumi Kishino
OPTICAL MATERIALS EXPRESS   3(1) 47-53   Dec 2012   [Refereed]
Akio Kaneta, Yoon Seok Kim, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami, Yohei Enya, Takashi Kyono, Masaki Ueno, Takao Nakamura
APPLIED PHYSICS EXPRESS   5(10) 102104(1)-102104(3)   Oct 2012   [Refereed]
Ab-initio design of nanophotonic waveguides for tunable, bidirectional optical forces
Pedro A. Favuzzi, Richard Bardoux, Takashi Asano, Yoichi Kawakami, Susumu Noda
OPTICS EXPRESS   20(22) 24488-24495   Oct 2012   [Refereed]
Akio Kaneta, Ryo Fujimoto, Tsuneaki Hashimoto, Katsuhito Nishimura, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS   83(8) 083709(1)-083709(11)   Aug 2012   [Refereed]
Junichi Nishinaka, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   112(3) 033513(1)-033513(9)   Aug 2012   [Refereed]
Mitsuru Funato, Kazuhisa Matsuda, Ryan G. Banal, Ryota Ishii, Yoichi Kawakami
APPLIED PHYSICS EXPRESS   5(8) 082001(1)-082001(3)   Jul 2012   [Refereed]
Ryo Fujimoto, Akio Kaneta, Koichi Okamoto, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
APPLIED SURFACE SCIENCE   258(19) 7372-7376   Jul 2012   [Refereed]
Ardavan Oskooi, Pedro A. Favuzzi, Yoshinori Tanaka, Hiroaki Shigeta, Yoichi Kawakami, Susumu Noda
APPLIED PHYSICS LETTERS   100(18) 181110(1)-181110(4)   May 2012   [Refereed]
Mitsuru Funato, Teruhisa Kotani, Takeshi Kondou, Yoichi Kawakami
APPLIED PHYSICS LETTERS   100(16) 162107(1)-162107(4)   Apr 2012   [Refereed]
J. Danhof, H. M. Solowan, U. T. Schwarz, A. Kaneta, Y. Kawakami, D. Schiavon, T. Meyer, M. Peter
PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS   249(3) 480-484   Mar 2012   [Refereed]
Tadek Suski, G. Staszczak, S. P. Lepkowski, P. Perlin, R. Czernecki, I. Grzegory, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS   249(3) 476-479   Feb 2012   [Refereed]
Tailoring repulsive optical forces in nanophotonic waveguides
Ardavan Oskooi, Pedro A. Favuzzi, Yoichi Kawakami, Susumu Noda
OPTICS LETTERS   36(23) 4638-4640   Dec 2011   [Refereed]
K. Kojima, A. A. Yamaguchi, M. Funato, Y. Kawakami, S. Noda
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   110(4) 043115(1)-043115(7)   Aug 2011   [Refereed]
J. Danhof, U. T. Schwarz, A. Kaneta, Y. Kawakami
PHYSICAL REVIEW B   84(3) 035324(1)-035324(5)   Jul 2011   [Refereed]
Ryan G. Banal, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
APPLIED PHYSICS LETTERS   99(1) 011902(1)-011902(3)   Jul 2011   [Refereed]
Yoshiya Iwata, Takao Oto, Akio Kaneta, Ryan G. Banal, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
PHYSICA STATUS SOLIDI C: CURRENT TOPICS IN SOLID STATE PHYSICS, VOL 8, NO 7-8   8(7-8) 2191-2193   Jul 2011   [Refereed]
G. Staszczak, T. Suski, A. Khachapuridze, P. Perlin, M. Funato, Y. Kawakami
PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE   208(7) 1526-1528   Jul 2011   [Refereed]
Real-time near-field evidence of optical blinking in the photoluminescence of InGaN by scanning near-field optical microscope
Kotaro Oikawa, Christian Feldmeier, Ulrich Theodor Schwarz, Yoichi Kawakami, Ruggero Micheletto
OPTICAL MATERIALS EXPRESS   1(2) 158-163   Jun 2011   [Refereed]
Yoichi Kawakami, Akinobu Kanai, Akio Kaneta, Mitsuru Funato, Akihiko Kikuchi, Katsumi Kishino
REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS   82(5) 053905(1)-053905(5)   May 2011   [Refereed]
Single mode emission and non-stochastic laser system based on disordered point-sized structures: toward a tuneable random laser
R. Bardoux, A. Kaneta, M. Funato, K. Okamoto, Y. Kawakami, A. Kikuchi, K. Kishino
OPTICS EXPRESS   19(10) 9262-9268   May 2011   [Refereed]
Yoon Seok Kim, Akio Kaneta, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami, Takashi Kyono, Masaki Ueno, Takao Nakamura
APPLIED PHYSICS EXPRESS   4(5) 052103(1)-052103(3)   May 2011   [Refereed]
Impact of Nonpolar Plane for Deep Ultraviolet Laser Diodes Based on AlGaN/AlN Quantum Wells
K Kojima, AA Yamaguchi, M Funato, Y Kawakami, S Noda
22ND IEEE INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR LASER CONFERENCE     101-102      2010
Mitsuru Funato, Akio Kaneta, Yoichi Kawakami, Yohei Enya, Koji Nishizuka, Masaki Ueno, Takao Nakamura
APPLIED PHYSICS EXPRESS   3(2) 021002/1-3   2010   [Refereed]
Takao Oto, Ryan G. Banal, Ken Kataoka, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
NATURE PHOTONICS   4(11) 767-771   Nov 2010   [Refereed]
Akio Kaneta, Tsuneaki Hashimoto, Katsuhito Nishimura, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
APPLIED PHYSICS EXPRESS   3(10) 102102/1-3   Oct 2010   [Refereed]
Kazunobu Kojima, Atsushi A. Yamaguchi, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami, Susumu Noda
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   49(8) 081001/1-4   Aug 2010   [Refereed]
T Oto, R.G Banal, M Funato, Y Kawakami
PHYSICA STATUS SOLIDI C   7(7-8) 1909-1912   Jun 2010   [Refereed]
V Ramesh, A Kikuchi, K Kishino, M Funato, Y Kawakami
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   107(11) 114303/1-6   Jun 2010   [Refereed]
Ryota Ishii, Akio Kaneta, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   49(6) 060201/1-3   Jun 2010   [Refereed]
M. Funato, D. Inoue, M. Ueda, Y. Kawakami, Y. Narukawa, T. Mukai
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   107(12) 123501/1-5   Jun 2010   [Refereed]
K. Kojima, M. Funato, Y. Kawakami, S. Noda
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   107(12) 123105/1-7   Jun 2010   [Refereed]
Mitsuru Funato, Masaya Ueda, Daisuke Inoue, Yoichi Kawakami, Yukio Narukawa, Takashi Mukai
APPLIED PHYSICS EXPRESS   3(7) 071001/1-3   Jun 2010   [Refereed]
R.G Banal, M Funato, Y Kawakami
PHYSICA STATUS SOLIDI C   7(7-8) 2111-2114   Jun 2010   [Refereed]
K. Kojima, M. Funato, Y. Kawakami, S. Noda
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   107(12) 123105   Jun 2010   [Refereed]
Ryota Ishii, Akio Kaneta, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami, Atsushi A. Yamaguchi
PHYSICAL REVIEW B   81(15) 155202/1-11   Apr 2010   [Refereed]
Y. Kawakami, A. Kaneta, L. Su, Y. Zhu, K. Okamoto, M. Funato, A. Kikuchi, K. Kishino
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   107(2) 023522/1-7   Jan 2010   [Refereed]
Transient memory effect in the photoluminescence of InGaN single quantum wells
Christian Feldmeier, Masayoshi Abiko, Ulrich T. Schwarz, Yoichi Kawakami, Ruggero Micheletto
OPTICS EXPRESS   17(25) 22855-22860   Dec 2009   [Refereed]
Ruggero Micheletto, Maria Allegrini, Yoichi Kawakami
APPLIED PHYSICS LETTERS   95(21) 211904   Nov 2009   [Refereed]
Kazunobu Kojima, Hiroaki Kamon, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   48(8) 080201   Aug 2009   [Refereed]
Koichi Okamoto, Yoichi Kawakami
IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS   15(4) 1199-1209   Jul 2009   [Refereed]
R. Bardoux, A. Kaneta, M. Funato, Y. Kawakami, A. Kikuchi, K. Kishino
PHYSICAL REVIEW B   79(15) 155307   Apr 2009   [Refereed]
R. G. Banal, M. Funato, Y. Kawakami
PHYSICAL REVIEW B   79(12) 121308   Mar 2009   [Refereed]
Ryan G BANAL, Mitsuru FUNATO, Yoichi KAWAKAMI
Physica status solidi C   6 599-602   Feb 2009   [Refereed]
M. Ueda, M. Funato, K. Kojima, Y. Kawakami, Y. Narukawa, T. Mukai
PHYSICAL REVIEW B   78(23) 233303   Dec 2008   [Refereed]
Ruggero Micheletto, Katsumi Hamamoto, Takashi Fujii, Yoichi Kawakami
APPLIED PHYSICS LETTERS   93(17) 174104   Oct 2008   [Refereed]
A. Kaneta, M. Funato, Y. Kawakami
PHYSICAL REVIEW B   78(12) 125317   Sep 2008   [Refereed]
M. Funato, K. Hayashi, M. Ueda, Y. Kawakami, Y. Narukawa, T. Mukai
APPLIED PHYSICS LETTERS   93(2) 021126   Jul 2008   [Refereed]
Ryan G. Banal, Mitsuru Funato, Yoichi Kawakami
APPLIED PHYSICS LETTERS   92(24) 241905   Jun 2008   [Refereed]

Books etc

 
Advances in Light Emitting Materials, Materials Science Forum, 590, pp.249-274
Kawakami, Y.; Kaneta, A.; Funato, M. (分担執筆)
Trans Tech Publications   2008   
Nitrides with Nonpolar Surfaces:Growth, Properties, and Devices edited by Tanya Paskova, pp.385-411
Fuanto, M.; Kawakami, Y.; Narukawa, Y.; Mukai, T. (分担執筆)
Wiley-Vch Verlag GmbH & Co. KGaA   2008   
Low-Dimensional Nitride Semiconductors[Partial Collaboration]
川上 養一
Oxford University Press,   2002   
Introduction to Nitride semiconductor Blue Lasers and Light Emitting Diodes (jointly worked)
川上 養一
Taylor & Francis,   2000   
Time-Resolved Spectroscopy of Excitonic Luminescence in Cubic ZnCdS Lattice Matched to GaAs
川上 養一
Proc. 22nd Intern. Conf. on the Physics of Semiconductors,1/,305-308   1994   
Well width dependence of Stark effect in ZnSe-ZnCdSe multiple quantum well modulators
川上 養一
Proc. 2nd Intern. Conf. on Thin Film Physics & Application,SPIE2364/,267-272   1994   
Sulfur-passivation pretreatment of GaAs surface for layer-by-layer growth and atomic layer epitaxy of ZnSe by MOMBE(jointly worked)
川上 養一
Extended Abstracts of the 22th Intern. Conf. on Solid State Devices and Materials,897-900   1990   
Heavy-hole and light-hole excitions in ZnSe-ZnS0.12Se0.85 and ZnSe-ZnS strained-layer superlattices
川上 養一
Proc. 19th Intern. Conf. on the Physics of Semiconductors,479-483   1988   

Conference Activities & Talks

 
KAWAKAMI Yoichi
the 11th International Conference on Nitride Semiconductors (ICNS-11)   31 Aug 2015   Peking University,State Key Laboratory of Artificial Micorstructure and Mesoscopic Physics,National Key Laboratory of ASIC, HSRI,Science and Technology on Monolithic Integrated Circuits and Modules Laboratory
Radiative and nonradiative recombination processes in Al-rich AlGaN-based materials
KAWAKAMI Yoichi
12 Jul 2015   
KAWAKAMI Yoichi
7th Asia-Pacific Workshop on Widegap Semiconductors   18 May 2015   APWS2015
Semipolar faceting for InGaN-based polychromatic LEDs
CLEO:2013   13 Jun 2013   
Determination of deformation potentials in GaN and AlN for the design of strained AlGaN-based quantum structures
E-MRS   28 May 2013   
Impact of crystal orientation on InGaN-based efficient visible light emitters
Conf. on LED and its industrial application '13   23 Apr 2013   
Epitaxial growth of AlN and related alloys
Collaborative Conf. on Crystal Growth   11 Dec 2012   
Approaches to efficient visible light emitters using semipolar InGaN quantum wells
IUMRS-Intern. Conf. in Asia 2012   29 Aug 2012   
High quality AlGaN-based quantum wells for deep-ultraviolet emitters
16th Intern. Conf. on Metal Organic Vapor Phase Epitaxy   22 May 2012   
SNOM characterization on inhomogenity and defects in III-N alloy semiconductors
Intern. Workshop on SMART Energy Harvesting and Saving with III-Nitride Semiconductors "Frontier of Nitride Semiconductor Alloy Photonics"   10 May 2012   
Recombination dynamics in InGaN-based nanostructures by scanning near-field optical microscopy
DYCE-ASIA Workshop   23 Apr 2012   
Recombination dynamics in nitride semiconductors by scanning near-field optical microscopy
5th GCOE Intern. Symp. on Photonics and Electronics Science and Engineering   8 Mar 2012   
Visualization of the local carrier dynamics in InGaN SQW using dual probe SNOM
4th JST-DFG German-Japanese Nanophotonics Joint Research Project Meeting   26 Sep 2011   
Local carrier dynamics in InGaN quantum wells studied by scanning near-fi eld optical microscopy
2011 Optics+Photonics   25 Aug 2011   
Optical properties of Al-rich AIGaN quantum wells and their application to electron-beam pumped deep-UV emitters
9th Intern. Conf. on Nitride Semiconductors   13 Jul 2011   
Universal behavior of photoluminescence in polar and semipolar InGaN quantum wells revealed by hydrostatic pressure studies
9th Intern. Conf. on Nitride Semiconductors   12 Jul 2011   
Realization of highly-efficient deep-ultraviolet emitters based on AlGaN/AlN quantum well
Intern. Conf. on Materials for Advanced Technologies   30 Jun 2011   
Visualization of the local carrier dynamics in InGaN SQW using dual-probe scanning near-field optical microscopy
2011 German-Japanese-Spanish Joint Workshop on Frontier Photonic and Electronic Materials and Device   18 Mar 2011   
Visualization of the local carrier dynamics in InGaN SQW using dual probe scanning near field optical microscope
Intern. workshop on Nitride Semiconductors   21 Sep 2010   
ウルツ鉱構造におけるquasicubic近似の破綻
弟71回応用物理学会学術講演会   15 Sep 2010   応用物理学会
Impact of breakdown of the quasi-cubic approximation in GaN on the optical polarization properties of nonpolar and semipolar GaN/AlGaN quantum wells
The 37th Intern. Symp. on Compound Semiconductors   1 Jun 2010   
Applications of plasmonics toward high-efficiency LEDs and solar cells
The Intern. Symp. on Advanced Nanomaterials and Nanosystems 2010   21 May 2010   
Mapping of efficiency droop in InGaN quantum wells studied by scanning near-field optical microscopy
The 8th Intern. Symp. on Semiconductor Light Emitting Devices   17 May 2010   
Approach to the Efficient Light Emitters in Deep-UV with Al-rich AlGaN/AlN Quantum Wells
3rd GCOE Intern. Symp.   12 Mar 2010   
Semipolar (11-22)-oriented InGaN/GaN LEDs and their optical properties
The 2nd International Conference on White LEDs and Solid State Lighting   16 Dec 2009   
Semipolar (11-22)-oriented InGaN/GaN quantum wells
Asia Communications and Photonics Conference and Exhibition   3 Nov 2009   
Semipolar III-nitride semiconductors for visible light emitters
27th Physics Congress, Samahang Pisika ng Pilipinas   28 Oct 2009   
Polarization anisotropy in semipolar/polar nitride semiconductor quantum wells
8th Intern. Conf. on Nitride Semiconductors   23 Oct 2009   
Recombination dynamics in semi-polar -11 InGaN/GaN quantum wells
6th Intern. Workshop on Bulk Nitride Semiconductors   25 Aug 2009   
Characterization and control of recombination process in nitride semiconductors
E-MRS Spring meeting 2009   11 Jun 2009   
Multi-color Light-emitters Diodes Based on GaN Microstructures
2nd GCOE Intern. Symp.   13 Mar 2009   
Multi-color light-emitting diodes based on GaN micro-structures
SPIE Photonics West   29 Jan 2009   
Monolithic polychromatic InGaN light-emitting diodes based on micro-facet structures
Intern. Meeting on Information Display, Intern. Display Manufacturing, Conf. and Asia Display 2008   16 Oct 2008   
Polarization anisotropy in semipolar InGaN/GaN quantum well active layers
Intern. workshop on Nitride Semiconductors   9 Oct 2008   
Highly efficient light emission based on plasmonics
2008 Japan-US Nanophotonics Seminar   25 Sep 2008   
Surface plasmon enhanced highly efficient light-emitting devices
2nd Intern. Conf. on Functional materials and Devices   18 Jun 2008   
Characterization and Control of Recombination Dynamics in Low-dimensional InGaN-based Semiconductors
The 3rd Intern. Conf. Smart Materials Structures Systems   9 Jun 2008   
Surface Plasmon Interaction in Nitride Nanostructures
JSPS-UNT Winterschool on Nanophotonics   15 Feb 2008   

Research Grants & Projects

 
Research on the property control of wide band-gap semiconductors
Development of electroluminescence devices covering blue to ultraviolet spectral region
Fabrication of quantum wells and their excitonic properties